Multimedija za posamezno razpravo

Sreda, 20. maj 2015

09:03 - 09:03

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

09:03:00

Konec

09:03:24

09:03 - 09:03 Otvoritev seje

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

09:03:04

Konec

09:03:23

09:03 - 12:02 Evropska agenda za migracije

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:03:24

Konec

09:03:38

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Vloga : Présidente en exercice du Conseil

Trajanje

00:05:58

Začetek

09:03:36

Konec

09:09:34

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:04

Začetek

09:09:35

Konec

09:09:39

Frans Timmermans

Vloga : podpredsednik Komisije

Trajanje

00:07:14

Začetek

09:09:39

Konec

09:16:53

Sven Schulze

Vloga : Autre

Trajanje

00:01:22

Začetek

09:15:50

Konec

09:17:12

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:24

Začetek

09:27:14

Konec

09:27:38

Manfred Weber

Vloga : PPE

Trajanje

00:06:33

Začetek

09:27:28

Konec

09:34:02

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:01:10

Začetek

09:33:35

Konec

09:34:46

Bill Etheridge

Vloga : question "carton bleu"

Trajanje

00:00:41

Začetek

09:34:32

Konec

09:35:13

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:35:07

Konec

09:35:20

Manfred Weber

Vloga : PPE

Trajanje

00:00:54

Začetek

09:35:10

Konec

09:36:04

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

09:35:47

Konec

09:36:10

James Carver

Vloga : EFDD

Trajanje

00:00:27

Začetek

09:36:04

Konec

09:36:31

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:29

Začetek

09:36:25

Konec

09:36:54

Gianni Pittella

Vloga : S&D

Trajanje

00:03:13

Začetek

09:36:43

Konec

09:39:57

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:27

Začetek

09:39:28

Konec

09:39:56

João Ferreira

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:02

Začetek

09:39:47

Konec

09:40:49

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:40:34

Konec

09:40:51

Gianni Pittella

Vloga : S&D

Trajanje

00:00:29

Začetek

09:40:37

Konec

09:41:07

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:40:56

Konec

09:41:12

Timothy Kirkhope

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:01:06

Začetek

09:41:07

Konec

09:42:13

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

09:42:09

Konec

09:42:35

Vicky Ford

Vloga : question "carton bleu"

Trajanje

00:00:26

Začetek

09:42:28

Konec

09:42:54

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

09:42:47

Konec

09:42:59

Timothy Kirkhope

Vloga : réponse "carton bleu"

Trajanje

00:00:44

Začetek

09:42:53

Konec

09:43:37

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:01:16

Začetek

09:43:30

Konec

09:44:47

Guy Verhofstadt

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:04:00

Začetek

09:44:32

Konec

09:48:32

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

09:48:27

Konec

09:48:45

Emmanouil Glezos

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:00:47

Začetek

09:48:36

Konec

09:49:24

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:26

Začetek

09:49:11

Konec

09:49:37

Guy Verhofstadt

Vloga : réponse "carton bleu"

Trajanje

00:00:21

Začetek

09:49:24

Konec

09:49:45

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:32

Začetek

09:49:35

Konec

09:50:07

Gabriele Zimmer

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:04:02

Začetek

09:49:54

Konec

09:53:56

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:30

Začetek

09:53:26

Konec

09:53:56

Monika Hohlmeier

Vloga : PPE

Trajanje

00:00:48

Začetek

09:53:43

Konec

09:54:32

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

09:54:18

Konec

09:54:26

Gabriele Zimmer

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:00:58

Začetek

09:54:20

Konec

09:55:18

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

09:55:03

Konec

09:55:25

Judith Sargentini

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:02:58

Začetek

09:55:13

Konec

09:58:11

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

09:57:45

Konec

09:58:06

Tomáš Zdechovský

Vloga : PPE

Trajanje

00:00:50

Začetek

09:57:57

Konec

09:58:47

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

09:58:32

Konec

09:58:50

Judith Sargentini

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:00:50

Začetek

09:58:40

Konec

09:59:31

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

09:59:17

Konec

09:59:35

Nigel Farage

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:02:00

Začetek

09:59:30

Konec

10:01:30

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:27

Začetek

10:01:25

Konec

10:01:53

Doru-Claudian Frunzulică

Vloga : question "carton bleu"

Trajanje

00:01:01

Začetek

10:01:46

Konec

10:02:47

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:01:05

Začetek

10:02:15

Konec

10:03:21

Vicky Maeijer

Vloga : NI

Trajanje

00:00:06

Začetek

10:03:50

Konec

10:03:56

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:01:26

Začetek

10:04:10

Konec

10:05:36

Monika Hohlmeier

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:48

Začetek

10:05:08

Konec

10:07:56

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

10:07:30

Konec

10:07:43

Enrique Guerrero Salom

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:49

Začetek

10:07:35

Konec

10:09:24

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:29

Začetek

10:08:47

Konec

10:09:16

Ryszard Czarnecki

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:34

Začetek

10:09:05

Konec

10:10:40

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:10:14

Konec

10:10:26

Cecilia Wikström

Vloga : ALDE

Trajanje

00:03:17

Začetek

10:10:17

Konec

10:13:34

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:01:32

Začetek

10:12:41

Konec

10:14:13

Marie-Christine Vergiat

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:51

Začetek

10:13:42

Konec

10:15:34

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

10:15:06

Konec

10:15:26

Ska Keller

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:55

Začetek

10:15:20

Konec

10:17:15

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

10:17:04

Konec

10:17:23

Laura Ferrara

Vloga : EFDD

Trajanje

00:02:27

Začetek

10:17:13

Konec

10:19:41

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:43

Začetek

10:18:52

Konec

10:19:35

Udo Voigt

Vloga : NI

Trajanje

00:01:47

Začetek

10:19:21

Konec

10:21:09

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

10:20:41

Konec

10:20:58

Roberta Metsola

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:34

Začetek

10:20:47

Konec

10:23:22

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:43

Začetek

10:22:31

Konec

10:23:14

Birgit Sippel

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:12

Začetek

10:23:00

Konec

10:25:13

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

10:24:47

Konec

10:25:05

Helga Stevens

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:35

Začetek

10:24:52

Konec

10:26:28

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

10:26:02

Konec

10:26:20

Nathalie Griesbeck

Vloga : ALDE

Trajanje

00:02:15

Začetek

10:26:08

Konec

10:28:23

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

10:27:55

Konec

10:28:10

Martina Anderson

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:50

Začetek

10:28:05

Konec

10:29:55

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

10:29:41

Konec

10:30:05

Jean Lambert

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:21

Začetek

10:29:59

Konec

10:31:20

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

10:31:14

Konec

10:31:26

Kristina Winberg

Vloga : EFDD

Trajanje

00:01:44

Začetek

10:31:17

Konec

10:33:02

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

10:32:36

Konec

10:32:50

Harald Vilimsky

Vloga : NI

Trajanje

00:01:43

Začetek

10:32:41

Konec

10:34:25

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

10:33:52

Konec

10:34:18

Brice Hortefeux

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:11

Začetek

10:34:05

Konec

10:36:17

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:44

Začetek

10:35:44

Konec

10:36:29

Jörg Leichtfried

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:01

Začetek

10:36:15

Konec

10:38:17

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

10:37:51

Konec

10:38:06

Jussi Halla-aho

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:08

Začetek

10:38:01

Konec

10:39:09

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

10:39:03

Konec

10:39:20

Gérard Deprez

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:41

Začetek

10:39:09

Konec

10:40:50

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

10:40:17

Konec

10:40:40

Dennis de Jong

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:37

Začetek

10:40:29

Konec

10:42:07

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

10:41:34

Konec

10:41:59

Bodil Valero

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:41

Začetek

10:41:48

Konec

10:43:29

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:26

Začetek

10:42:54

Konec

10:43:20

Rolandas Paksas

Vloga : EFDD

Trajanje

00:01:46

Začetek

10:43:08

Konec

10:44:55

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:30

Začetek

10:44:18

Konec

10:44:48

Marine Le Pen

Vloga : NI

Trajanje

00:01:38

Začetek

10:44:36

Konec

10:46:15

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

10:45:47

Konec

10:46:04

Anna Maria Corazza Bildt

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:11

Začetek

10:45:57

Konec

10:48:08

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:02:21

Začetek

10:46:00

Konec

10:48:22

Cécile Kashetu Kyenge

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:17

Začetek

10:47:50

Konec

10:50:08

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:01:00

Začetek

10:49:29

Konec

10:50:29

Branislav Škripek

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:33

Začetek

10:50:12

Konec

10:51:46

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

10:51:19

Konec

10:51:38

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:25

Začetek

10:51:28

Konec

10:52:53

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

10:52:27

Konec

10:52:44

Lola Sánchez Caldentey

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:32

Začetek

10:52:37

Konec

10:54:10

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:53:43

Konec

10:53:55

Eva Joly

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:37

Začetek

10:53:48

Konec

10:55:26

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

10:54:59

Konec

10:55:18

Petr Mach

Vloga : EFDD

Trajanje

00:01:31

Začetek

10:55:06

Konec

10:56:38

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

10:56:12

Konec

10:56:34

Kostas Papadakis

Vloga : NI

Trajanje

00:01:35

Začetek

10:56:23

Konec

10:57:59

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:22

Začetek

10:57:30

Konec

10:57:52

Arnaud Danjean

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:58

Začetek

10:57:41

Konec

10:59:39

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:59:14

Konec

10:59:28

Claude Moraes

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:57

Začetek

10:59:24

Konec

11:01:21

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:37

Začetek

11:00:57

Konec

11:01:34

Anders Primdahl Vistisen

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:30

Začetek

11:01:20

Konec

11:02:51

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

11:02:25

Konec

11:02:42

Eleftherios Synadinos

Vloga : NI

Trajanje

00:01:37

Začetek

11:02:32

Konec

11:04:10

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:27

Začetek

11:03:38

Konec

11:04:06

Salvatore Domenico Pogliese

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:59

Začetek

11:03:55

Konec

11:05:54

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

11:05:28

Konec

11:05:49

Sylvie Guillaume

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:55

Začetek

11:05:37

Konec

11:07:33

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:07:07

Konec

11:07:23

Marek Jurek

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:27

Začetek

11:07:14

Konec

11:08:41

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

11:08:15

Konec

11:08:33

Matteo Salvini

Vloga : NI

Trajanje

00:01:35

Začetek

11:08:22

Konec

11:09:58

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

11:09:32

Konec

11:09:50

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:12

Začetek

11:09:39

Konec

11:11:52

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:22

Začetek

11:11:21

Konec

11:11:44

David Maria Sassoli

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:00

Začetek

11:11:33

Konec

11:13:34

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:56

Začetek

11:12:48

Konec

11:13:45

Ruža Tomašić

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:50

Začetek

11:13:13

Konec

11:15:04

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:24

Začetek

11:14:33

Konec

11:14:57

Rosa Estaràs Ferragut

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:18

Začetek

11:14:45

Konec

11:17:04

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:29

Začetek

11:16:25

Konec

11:16:55

Iliana Iotova

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:35

Začetek

11:16:42

Konec

11:18:17

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

11:17:51

Konec

11:18:04

Kazimierz Michał Ujazdowski

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:35

Začetek

11:17:56

Konec

11:19:31

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

11:19:06

Konec

11:19:20

Paulo Rangel

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:45

Začetek

11:19:13

Konec

11:20:59

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:33

Začetek

11:20:19

Konec

11:20:52

Miriam Dalli

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:35

Začetek

11:20:38

Konec

11:22:13

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:24

Začetek

11:21:41

Konec

11:22:06

Kinga Gál

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:39

Začetek

11:21:55

Konec

11:23:34

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:22

Začetek

11:23:03

Konec

11:23:25

Miltiadis Kyrkos

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:36

Začetek

11:23:15

Konec

11:24:52

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

11:24:24

Konec

11:24:41

Barbara Kudrycka

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:50

Začetek

11:24:31

Konec

11:26:22

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:36

Začetek

11:25:41

Konec

11:26:17

Ana Gomes

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:31

Začetek

11:26:05

Konec

11:27:37

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

11:27:10

Konec

11:27:30

Tomáš Zdechovský

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:39

Začetek

11:27:19

Konec

11:28:58

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:24

Začetek

11:28:26

Konec

11:28:50

Josef Weidenholzer

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:30

Začetek

11:28:39

Konec

11:30:10

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

11:29:43

Konec

11:30:01

Elisabetta Gardini

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:42

Začetek

11:29:50

Konec

11:31:33

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

11:31:00

Konec

11:31:26

Kati Piri

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:30

Začetek

11:31:14

Konec

11:32:45

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:32:18

Konec

11:32:35

Elmar Brok

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:28

Začetek

11:32:25

Konec

11:33:54

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

11:33:28

Konec

11:33:46

Elena Valenciano

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:43

Začetek

11:33:34

Konec

11:35:18

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

11:34:51

Konec

11:35:06

Patrizia Toia

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:36

Začetek

11:34:57

Konec

11:36:33

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:53

Začetek

11:36:07

Konec

11:37:00

Birgit Collin-Langen

Vloga : PPE

Trajanje

00:00:50

Začetek

11:36:45

Konec

11:37:36

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:26

Začetek

11:37:22

Konec

11:37:49

Marlene Mizzi

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:39

Začetek

11:37:37

Konec

11:39:17

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:33

Začetek

11:38:43

Konec

11:39:16

Mirosław Piotrowski

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:08

Začetek

11:39:03

Konec

11:40:12

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

11:39:55

Konec

11:40:17

Kostas Chrysogonos

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:35

Začetek

11:40:05

Konec

11:41:41

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:41:14

Konec

11:41:30

Ivan Jakovčić

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:28

Začetek

11:41:21

Konec

11:42:50

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

11:42:24

Konec

11:42:37

Ulrike Lunacek

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:39

Začetek

11:42:29

Konec

11:44:09

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:43:43

Konec

11:44:00

Csaba Sógor

Vloga : PPE

Trajanje

00:00:58

Začetek

11:43:54

Konec

11:44:52

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

11:44:46

Konec

11:45:01

Monika Beňová

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:34

Začetek

11:44:53

Konec

11:46:27

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

11:46:01

Konec

11:46:18

Jean Arthuis

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:08

Začetek

11:46:10

Konec

11:47:18

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

11:47:01

Konec

11:47:21

Ignazio Corrao

Vloga : EFDD

Trajanje

00:01:35

Začetek

11:47:11

Konec

11:48:47

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:28

Začetek

11:48:21

Konec

11:48:49

Dimitris Avramopoulos

Vloga : član Komisije

Trajanje

00:06:46

Začetek

11:48:36

Konec

11:55:22

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:31

Začetek

11:55:16

Konec

11:55:48

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Vloga : Présidente en exercice du Conseil

Trajanje

00:06:36

Začetek

11:55:37

Konec

12:02:13

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:02:43

Začetek

11:59:54

Konec

12:02:38

12:02 - 12:03 Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik

Alexander Graf Lambsdorff

Vloga : PT

Trajanje

00:00:38

Začetek

12:02:27

Konec

12:03:05

12:02 - 12:07 Sestava odborov in delegacij

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:00:27

Začetek

12:04:28

Konec

12:04:55

Marek Jurek

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:57

Začetek

12:04:44

Konec

12:06:41

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:01:34

Začetek

12:05:14

Konec

12:06:48

Barbara Kudrycka

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:06

Začetek

12:06:24

Konec

12:07:30

12:07 - 12:12

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:05:26

Začetek

12:07:13

Konec

12:12:40

12:08 - 13:18 Čas glasovanja

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:04:06

Začetek

12:08:33

Konec

12:12:39

Bernd Lucke

Vloga : ECR

Trajanje

00:00:20

Začetek

12:12:14

Konec

12:12:35

Martin Schulz

Vloga : PT

Trajanje

00:04:21

Začetek

12:12:22

Konec

12:16:43

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:01:38

Začetek

12:16:15

Konec

12:17:54

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:01:00

Začetek

12:17:29

Konec

12:18:29

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:33

Začetek

12:18:15

Konec

12:18:49

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:33

Začetek

12:18:39

Konec

12:19:13

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

12:19:03

Konec

12:19:29

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:29:47

Začetek

12:19:20

Konec

12:49:08

Bernd Lange

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:03

Začetek

12:48:43

Konec

12:49:46

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:08:08

Začetek

12:49:28

Konec

12:57:37

Bernd Lange

Vloga : S&D

Trajanje

00:00:50

Začetek

12:57:00

Konec

12:57:51

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:03:09

Začetek

12:57:34

Konec

13:00:43

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:01:43

Začetek

12:58:45

Konec

13:00:28

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

13:00:03

Konec

13:00:21

Dimitris Avramopoulos

Vloga : član Komisije

Trajanje

00:02:06

Začetek

13:00:19

Konec

13:02:25

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:02:11

Začetek

13:02:19

Konec

13:04:31

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

13:03:44

Konec

13:04:02

Gerard Batten

Vloga : EFDD

Trajanje

00:00:51

Začetek

13:03:59

Konec

13:04:50

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:14:56

Začetek

13:04:34

Konec

13:19:31

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:01:34

Začetek

13:09:14

Konec

13:10:49

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:08:35

Začetek

13:10:24

Konec

13:18:59

13:18 - 14:19 Obrazložitev glasovanja

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:02:48

Začetek

13:19:20

Konec

13:22:08

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

13:21:47

Konec

13:22:07

Daniel Hannan

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:18

Začetek

13:22:05

Konec

13:23:23

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:40

Začetek

13:23:16

Konec

13:23:56

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

13:23:30

Konec

13:23:47

Jiří Pospíšil

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:32

Začetek

13:23:40

Konec

13:25:12

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:44

Začetek

13:24:42

Konec

13:25:27

Neena Gill

Vloga : S&D

Trajanje

00:00:54

Začetek

13:24:55

Konec

13:25:49

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:25:43

Konec

13:25:58

Daniel Hannan

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:40

Začetek

13:25:49

Konec

13:27:30

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

13:27:03

Konec

13:27:15

Luke Ming Flanagan

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:17

Začetek

13:27:12

Konec

13:28:29

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

13:28:22

Konec

13:28:34

Csaba Sógor

Vloga : PPE

Trajanje

00:00:52

Začetek

13:28:29

Konec

13:29:21

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:29:14

Konec

13:29:30

Peter Jahr

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:27

Začetek

13:29:20

Konec

13:30:47

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:30:20

Konec

13:30:36

Marijana Petir

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:29

Začetek

13:30:26

Konec

13:31:56

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

13:31:29

Konec

13:31:43

Bruno Gollnisch

Vloga : NI

Trajanje

00:01:44

Začetek

13:31:36

Konec

13:33:20

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:32:53

Konec

13:33:09

Ivana Maletić

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:33

Začetek

13:32:59

Konec

13:34:32

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:42

Začetek

13:34:04

Konec

13:34:47

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

13:34:23

Konec

13:34:39

Jiří Pospíšil

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:37

Začetek

13:34:32

Konec

13:36:09

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

13:35:41

Konec

13:35:56

Neena Gill

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:03

Začetek

13:35:49

Konec

13:36:52

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

13:36:45

Konec

13:37:02

Ivana Maletić

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:42

Začetek

13:36:52

Konec

13:38:34

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:58

Začetek

13:38:02

Konec

13:39:00

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:40

Začetek

13:38:14

Konec

13:38:54

Jiří Pospíšil

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:34

Začetek

13:38:43

Konec

13:40:18

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

13:39:51

Konec

13:40:04

Neena Gill

Vloga : S&D

Trajanje

00:00:57

Začetek

13:39:59

Konec

13:40:56

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

13:40:50

Konec

13:41:03

Luke Ming Flanagan

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:16

Začetek

13:40:59

Konec

13:42:15

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

13:42:08

Konec

13:42:22

Marijana Petir

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:38

Začetek

13:42:12

Konec

13:43:51

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

13:43:23

Konec

13:43:37

Ivana Maletić

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:31

Začetek

13:43:28

Konec

13:45:00

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:43

Začetek

13:44:32

Konec

13:45:15

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:05

Začetek

13:45:03

Konec

13:45:08

Neena Gill

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:27

Začetek

13:45:08

Konec

13:46:35

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:28

Začetek

13:46:29

Konec

13:46:57

Beatriz Becerra Basterrechea

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:15

Začetek

13:46:45

Konec

13:48:00

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:24

Začetek

13:47:41

Konec

13:48:06

Jude Kirton-Darling

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:01

Začetek

13:48:00

Konec

13:49:01

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

13:48:54

Konec

13:49:10

Daniel Dalton

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:01

Začetek

13:49:03

Konec

13:50:04

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

13:49:57

Konec

13:50:11

Martina Anderson

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:17

Začetek

13:50:07

Konec

13:51:24

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:26

Začetek

13:51:16

Konec

13:51:43

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

13:51:24

Konec

13:51:39

Michaela Šojdrová

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:32

Začetek

13:51:32

Konec

13:53:05

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

13:52:38

Konec

13:52:55

Markus Pieper

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:06

Začetek

13:52:42

Konec

13:53:49

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

13:53:31

Konec

13:53:45

Deirdre Clune

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:19

Začetek

13:53:40

Konec

13:54:59

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:29

Začetek

13:54:48

Konec

13:55:17

Neena Gill

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:19

Začetek

13:55:11

Konec

13:56:30

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

13:56:22

Konec

13:56:40

Luke Ming Flanagan

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:16

Začetek

13:56:35

Konec

13:57:51

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:57:44

Konec

13:57:59

Marijana Petir

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:28

Začetek

13:57:50

Konec

13:59:19

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

13:58:52

Konec

13:59:10

Silvia Costa

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:52

Začetek

13:58:59

Konec

14:00:52

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:51

Začetek

14:00:14

Konec

14:01:05

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

14:00:32

Konec

14:00:55

Ádám Kósa

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:13

Začetek

14:00:47

Konec

14:03:01

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:28

Začetek

14:02:35

Konec

14:03:04

Michaela Šojdrová

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:30

Začetek

14:02:52

Konec

14:04:23

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

14:03:56

Konec

14:04:10

Neena Gill

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:14

Začetek

14:04:07

Konec

14:05:21

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

14:05:14

Konec

14:05:33

Olga Sehnalová

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:30

Začetek

14:05:22

Konec

14:06:52

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

14:06:26

Konec

14:06:38