Multimedija za posamezno razpravo

Četrtek, 8. februar 2018

09:00 - 09:01

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

09:00:55

Konec

09:01:18

09:01 - 09:01 Otvoritev seje

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

09:01:10

Konec

09:01:21

09:01 - 09:59 Ureditev poletnega časa (razprava)

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

09:01:21

Konec

09:01:29

Violeta Bulc

Vloga : komisarka

Trajanje

00:03:39

Začetek

09:01:24

Konec

09:05:03

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:04:37

Konec

09:04:54

Pavel Svoboda

Vloga : PPE

Trajanje

00:03:07

Začetek

09:04:44

Konec

09:07:51

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

09:07:22

Konec

09:07:41

Inés Ayala Sender

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:10

Začetek

09:07:30

Konec

09:09:41

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

09:09:09

Konec

09:09:33

Roberts Zīle

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:32

Začetek

09:09:22

Konec

09:10:55

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:10:29

Konec

09:10:44

Gesine Meissner

Vloga : ALDE

Trajanje

00:02:47

Začetek

09:10:34

Konec

09:13:22

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:34

Začetek

09:12:44

Konec

09:13:18

Tania González Peñas

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:30

Začetek

09:13:05

Konec

09:14:35

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:14:09

Konec

09:14:25

Karima Delli

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:41

Začetek

09:14:13

Konec

09:15:55

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

09:15:24

Konec

09:15:44

Angelo Ciocca

Vloga : ENF

Trajanje

00:01:49

Začetek

09:15:33

Konec

09:17:22

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:16:56

Konec

09:17:09

Georgios Epitideios

Vloga : NI

Trajanje

00:01:35

Začetek

09:17:00

Konec

09:18:35

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:18:09

Konec

09:18:22

Ivo Belet

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:38

Začetek

09:18:13

Konec

09:19:52

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:19:26

Konec

09:19:39

Miapetra Kumpula-Natri

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:07

Začetek

09:19:30

Konec

09:21:38

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

09:21:11

Konec

09:21:34

Jacqueline Foster

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:57

Začetek

09:21:17

Konec

09:23:14

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:22:47

Konec

09:23:01

Nils Torvalds

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:37

Začetek

09:22:52

Konec

09:24:29

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

09:24:03

Konec

09:24:21

Maria Lidia Senra Rodríguez

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:37

Začetek

09:24:10

Konec

09:25:48

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:25:22

Konec

09:25:37

Heidi Hautala

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:34

Začetek

09:25:27

Konec

09:27:01

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

09:26:36

Konec

09:26:54

Janusz Korwin-Mikke

Vloga : NI

Trajanje

00:01:35

Začetek

09:26:44

Konec

09:28:20

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

09:27:50

Konec

09:28:14

Dieter-Lebrecht Koch

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:06

Začetek

09:28:00

Konec

09:30:07

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

09:29:37

Konec

09:29:55

Claudia Țapardel

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:39

Začetek

09:29:46

Konec

09:31:26

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:24

Začetek

09:30:50

Konec

09:31:15

Kosma Złotowski

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:29

Začetek

09:31:03

Konec

09:32:32

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:28

Začetek

09:32:07

Konec

09:32:35

Indrek Tarand

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:34

Začetek

09:32:23

Konec

09:33:58

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:33:31

Konec

09:33:47

Annie Schreijer-Pierik

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:05

Začetek

09:33:38

Konec

09:35:43

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:24

Začetek

09:35:11

Konec

09:35:36

Michael Detjen

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:44

Začetek

09:35:20

Konec

09:37:04

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

09:36:34

Konec

09:36:55

Davor Škrlec

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:31

Začetek

09:36:43

Konec

09:38:15

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:37:49

Konec

09:38:03

Henna Virkkunen

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:36

Začetek

09:37:53

Konec

09:39:30

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:39:01

Konec

09:39:17

Bogusław Liberadzki

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:41

Začetek

09:39:07

Konec

09:40:48

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:33

Začetek

09:40:15

Konec

09:40:48

Heidi Hautala

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:00:45

Začetek

09:40:38

Konec

09:41:24

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:41:10

Konec

09:41:24

Bogusław Liberadzki

Vloga : S&D

Trajanje

00:00:58

Začetek

09:41:14

Konec

09:42:13

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

09:41:51

Konec

09:42:12

Werner Langen

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:32

Začetek

09:42:02

Konec

09:43:34

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:27

Začetek

09:43:07

Konec

09:43:34

Michaela Šojdrová

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:29

Začetek

09:43:21

Konec

09:44:50

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

09:44:24

Konec

09:44:46

Nicola Caputo

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:34

Začetek

09:44:36

Konec

09:46:10

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

09:45:39

Konec

09:46:00

Notis Marias

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:31

Začetek

09:45:48

Konec

09:47:20

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

09:46:54

Konec

09:47:15

Hilde Vautmans

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:12

Začetek

09:47:04

Konec

09:48:16

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

09:47:59

Konec

09:48:20

Igor Šoltes

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:30

Začetek

09:48:08

Konec

09:49:38

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

09:49:11

Konec

09:49:35

Zoltán Balczó

Vloga : NI

Trajanje

00:01:29

Začetek

09:49:23

Konec

09:50:53

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:50:27

Konec

09:50:43

Mairead McGuinness

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:30

Začetek

09:50:34

Konec

09:52:04

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:51:37

Konec

09:51:52

Maria Grapini

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:05

Začetek

09:51:44

Konec

09:52:49

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

09:52:33

Konec

09:52:48

Margrete Auken

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:34

Začetek

09:52:38

Konec

09:54:13

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:22

Začetek

09:53:42

Konec

09:54:05

José Inácio Faria

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:35

Začetek

09:53:54

Konec

09:55:29

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

09:54:57

Konec

09:55:20

Krzysztof Hetman

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:26

Začetek

09:55:10

Konec

09:56:36

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

09:56:10

Konec

09:56:30

Andrzej Grzyb

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:26

Začetek

09:56:19

Konec

09:57:46

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

09:57:20

Konec

09:57:40

Violeta Bulc

Vloga : komisarka

Trajanje

00:02:01

Začetek

09:57:27

Konec

09:59:29

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:59:03

Konec

09:59:19

09:59 - 10:23 Rusija, primer Ojuba Titieva in Centra za človekove pravice Memorial

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

09:59:26

Konec

09:59:52

Heidi Hautala

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:38

Začetek

09:59:43

Konec

10:01:21

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:00:55

Konec

10:01:09

Kosma Złotowski

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:39

Začetek

10:00:59

Konec

10:02:39

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:02:12

Konec

10:02:24

Tunne Kelam

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:16

Začetek

10:02:20

Konec

10:03:36

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:03:30

Konec

10:03:42

Petras Auštrevičius

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:35

Začetek

10:03:34

Konec

10:05:10

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:04:44

Konec

10:04:55

Soraya Post

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:42

Začetek

10:04:45

Konec

10:06:28

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

10:06:02

Konec

10:06:13

Helmut Scholz

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:18

Začetek

10:06:09

Konec

10:07:27

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

10:07:16

Konec

10:07:37

Cristian Dan Preda

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:35

Začetek

10:07:27

Konec

10:09:02

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:08:36

Konec

10:08:47

Francisco Assis

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:33

Začetek

10:08:39

Konec

10:10:13

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

10:09:46

Konec

10:10:03

Mark Demesmaeker

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:36

Začetek

10:09:54

Konec

10:11:30

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

10:11:01

Konec

10:11:19

Dita Charanzová

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:26

Začetek

10:11:09

Konec

10:12:36

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

10:12:10

Konec

10:12:25

Jaromír Štětina

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:36

Začetek

10:12:15

Konec

10:13:52

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

10:13:26

Konec

10:13:38

Marietje Schaake

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:09

Začetek

10:13:34

Konec

10:14:43

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:14:36

Konec

10:14:48

Pavel Svoboda

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:32

Začetek

10:14:40

Konec

10:16:12

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

10:15:46

Konec

10:16:05

Csaba Sógor

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:34

Začetek

10:15:56

Konec

10:17:30

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:24

Začetek

10:17:04

Konec

10:17:29

Jiří Pospíšil

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:28

Začetek

10:17:19

Konec

10:18:47

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

10:18:20

Konec

10:18:39

Christos Stylianides

Vloga : član Komisije

Trajanje

00:04:56

Začetek

10:18:35

Konec

10:23:31

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

10:23:24

Konec

10:23:45

10:23 - 10:53 Usmrtitve v Egiptu

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

10:23:43

Konec

10:24:00

Laima Liucija Andrikienė

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:14

Začetek

10:23:58

Konec

10:25:12

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

10:25:06

Konec

10:25:17

Charles Tannock

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:27

Začetek

10:25:11

Konec

10:26:38

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:26:12

Konec

10:26:26

Judith Sargentini

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:31

Začetek

10:26:18

Konec

10:27:50

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

10:27:24

Konec

10:27:42

Ignazio Corrao

Vloga : Avtor

Trajanje

00:02:01

Začetek

10:27:33

Konec

10:29:35

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:29:09

Konec

10:29:20

Marietje Schaake

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:36

Začetek

10:29:12

Konec

10:30:48

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:30:23

Konec

10:30:37

Soraya Post

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:49

Začetek

10:30:27

Konec

10:32:16

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

10:31:50

Konec

10:32:03

Marie-Christine Vergiat

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:32

Začetek

10:31:55

Konec

10:33:27

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

10:33:01

Konec

10:33:14

Seán Kelly

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:34

Začetek

10:33:06

Konec

10:34:41

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:34:14

Konec

10:34:29

Pier Antonio Panzeri

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:56

Začetek

10:34:21

Konec

10:36:17

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

10:35:51

Konec

10:36:05

Anders Primdahl Vistisen

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:37

Začetek

10:35:56

Konec

10:37:33

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

10:37:08

Konec

10:37:24

Miguel Urbán Crespo

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:44

Začetek

10:37:16

Konec

10:39:00

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:38:34

Konec

10:38:48

Barbara Lochbihler

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:41

Začetek

10:38:40

Konec

10:40:21

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

10:39:55

Konec

10:40:12

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : EFDD

Trajanje

00:01:50

Začetek

10:40:02

Konec

10:41:52

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

10:41:26

Konec

10:41:38

Josef Weidenholzer

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:27

Začetek

10:41:31

Konec

10:42:58

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

10:42:32

Konec

10:42:44

Lynn Boylan

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:32

Začetek

10:42:37

Konec

10:44:09

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

10:43:43

Konec

10:43:58

Neena Gill

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:36

Začetek

10:43:50

Konec

10:45:27

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:26

Začetek

10:45:00

Konec

10:45:27

José Inácio Faria

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:42

Začetek

10:45:17

Konec

10:47:00

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

10:46:33

Konec

10:46:57

Isabella De Monte

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:31

Začetek

10:46:49

Konec

10:48:21

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:47:55

Konec

10:48:09

Stanislav Polčák

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:33

Začetek

10:48:02

Konec

10:49:35

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

10:49:08

Konec

10:49:25

Christos Stylianides

Vloga : član Komisije

Trajanje

00:04:13

Začetek

10:49:23

Konec

10:53:36

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

10:53:29

Konec

10:53:50

10:53 - 11:27 Suženjstvo otrok na Haitiju

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

10:53:55

Konec

10:54:05

Jadwiga Wiśniewska

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:24

Začetek

10:54:02

Konec

10:55:26

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

10:55:20

Konec

10:55:36

Michèle Rivasi

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:59

Začetek

10:55:27

Konec

10:57:26

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:56:59

Konec

10:57:11

Bogdan Brunon Wenta

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:41

Začetek

10:57:03

Konec

10:58:45

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

10:58:18

Konec

10:58:31

Catherine Bearder

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:20

Začetek

10:58:28

Konec

10:59:48

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

10:59:42

Konec

10:59:58

Elena Valenciano

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:41

Začetek

10:59:49

Konec

11:01:31

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

11:01:05

Konec

11:01:19

Maria Lidia Senra Rodríguez

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:06

Začetek

11:01:15

Konec

11:02:21

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

11:02:15

Konec

11:02:33

Tomáš Zdechovský

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:40

Začetek

11:02:24

Konec

11:04:04

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:03:37

Konec

11:03:54

Norbert Neuser

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:37

Začetek

11:03:45

Konec

11:05:22

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

11:04:54

Konec

11:05:12

Urmas Paet

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:01:17

Začetek

11:05:08

Konec

11:06:25

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:06:18

Konec

11:06:34

Lola Sánchez Caldentey

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:45

Začetek

11:06:25

Konec

11:08:10

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:07:43

Konec

11:07:59

Mireille D'Ornano

Vloga : EFDD

Trajanje

00:01:32

Začetek

11:07:48

Konec

11:09:21

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

11:08:55

Konec

11:09:12

Jean-Luc Schaffhauser

Vloga : ENF

Trajanje

00:01:43

Začetek

11:09:01

Konec

11:10:45

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

11:10:17

Konec

11:10:31

Marlene Mizzi

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:49

Začetek

11:10:22

Konec

11:12:11

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

11:11:44

Konec

11:11:59

Ignazio Corrao

Vloga : EFDD

Trajanje

00:01:17

Začetek

11:11:53

Konec

11:13:10

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

11:13:03

Konec

11:13:19

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : EFDD

Trajanje

00:01:48

Začetek

11:13:08

Konec

11:14:57

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:35

Začetek

11:14:29

Konec

11:15:04

Jiří Pospíšil

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:31

Začetek

11:14:53

Konec

11:16:24

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

11:15:56

Konec

11:16:10

Juan Fernando López Aguilar

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:34

Začetek

11:16:02

Konec

11:17:36

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

11:17:09

Konec

11:17:23

Notis Marias

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:32

Začetek

11:17:15

Konec

11:18:47

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:18:20

Konec

11:18:36

José Inácio Faria

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:42

Začetek

11:18:27

Konec

11:20:10

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

11:19:41

Konec

11:20:00

Bernd Lucke

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:38

Začetek

11:19:47

Konec

11:21:25

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:20:58

Konec

11:21:15

Stanislav Polčák

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:38

Začetek

11:21:05

Konec

11:22:44

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

11:22:16

Konec

11:22:31

Seán Kelly

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:35

Začetek

11:22:24

Konec

11:24:00

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

11:23:32

Konec

11:23:56

Christos Stylianides

Vloga : član Komisije

Trajanje

00:03:56

Začetek

11:23:49

Konec

11:27:45

Lívia Járóka

Vloga : PT

Trajanje

00:00:22

Začetek

11:27:38

Konec

11:28:01

12:01 - 12:02

Ioan Mircea Paşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:00:48

Začetek

12:01:31

Konec

12:02:19

12:02 - 12:02 Nadaljevanje seje

Ioan Mircea Paşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:00:04

Začetek

12:02:08

Konec

12:02:12

12:02 - 12:03 Sporočilo predsedujočega

Ioan Mircea Paşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:00:37

Začetek

12:02:14

Konec

12:02:51

12:02 - 12:04 Sestava Parlamenta: gl. zapisnik

Ioan Mircea Paşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:00:37

Začetek

12:02:52

Konec

12:03:29

David Coburn

Vloga : EFDD

Trajanje

00:00:32

Začetek

12:03:31

Konec

12:04:03

Ioan Mircea Paşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

12:03:54

Konec

12:04:12

12:04 - 12:22 Čas glasovanja

Ioan Mircea Paşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:00:03

Začetek

12:04:10

Konec

12:04:13

12:04 - 12:04 Rusija, primer Ojuba Titieva in Centra za človekove pravice Memorial (RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018) (glasovanje)

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:00:38

Začetek

12:04:08

Konec

12:04:47

12:04 - 12:05 Usmrtitve v Egiptu (RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018) (glasovanje)

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:01:42

Začetek

12:04:36

Konec

12:06:19

12:05 - 12:07 Suženjstvo otrok na Haitiju (RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018) (glasovanje)

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:01:30

Začetek

12:05:54

Konec

12:07:24

12:07 - 12:07 Poimenska sestava posebnega odbora za postopek Unije za registracijo pesticidov (glasovanje)

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:00:47

Začetek

12:06:59

Konec

12:07:46

12:07 - 12:10 Spremljanje emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter poročanje o njih (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (glasovanje)

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:00:26

Začetek

12:07:39

Konec

12:08:05

ChristoferFjellner

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:51

Začetek

12:08:00

Konec

12:09:51

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:01:26

Začetek

12:09:20

Konec

12:10:47

12:10 - 12:13 Vzpostavitev centraliziranega sistema za identifikacijo držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav ali apatridov, da se dopolni in podpre evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (glasovanje)

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:00:24

Začetek

12:10:22

Konec

12:10:46

HelgaStevens

Vloga : nadomestni/-a poročevalec/-ka

Trajanje

00:01:43

Začetek

12:10:43

Konec

12:12:26

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

12:12:21

Konec

12:12:38

JoãoPimenta Lopes

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:00:48

Začetek

12:12:29

Konec

12:13:17

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:00:36

Začetek

12:13:09

Konec

12:13:45

12:13 - 12:14 Jamstveni sklad za zunanje ukrepe (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (glasovanje)

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:00:35

Začetek

12:13:40

Konec

12:14:16

12:14 - 12:14 Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (glasovanje)

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:00:31

Začetek

12:14:05

Konec

12:14:37

12:14 - 12:16 Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (glasovanje)

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:02:19

Začetek

12:14:28

Konec

12:16:47

12:16 - 12:19 Sedanje stanje na področju človekovih pravic v Turčiji (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018) (glasovanje)

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:01:27

Začetek

12:16:22

Konec

12:17:50

MiapetraKumpula-Natri

Vloga : S&D

Trajanje

00:00:29

Začetek

12:17:25

Konec

12:17:55

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:02:23

Začetek

12:17:45

Konec

12:20:09

12:19 - 12:20 Razmere v Venezueli (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018) (glasovanje)

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:00:47

Začetek

12:19:44

Konec

12:20:31

12:20 - 12:20 Stanje v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018) (glasovanje)

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:00:28

Začetek

12:20:19

Konec

12:20:47

12:20 - 12:22 Ureditev poletnega časa (B8-0070/2018, B8-0071/2018) (glasovanje)

Ioan MirceaPaşcu

Vloga : PT

Trajanje

00:03:42

Začetek

12:20:38

Konec

12:24:21

12:24 - 12:25

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:01:15

Začetek

12:24:01

Konec

12:25:16

12:24 - 12:58 Obrazložitev glasovanja

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

12:24:56

Konec

12:25:14

12:25 - 12:27 Jamstveni sklad za zunanje ukrepe (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

12:25:07

Konec

12:25:19

MonikaSmolková

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:09

Začetek

12:25:13

Konec

12:27:23

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:02:04

Začetek

12:25:34

Konec

12:27:38

12:27 - 12:28 Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

12:27:04

Konec

12:27:22

MonikaSmolková

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:35

Začetek

12:27:14

Konec

12:28:50

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

12:28:19

Konec

12:28:43

12:28 - 12:33 Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

12:28:28

Konec

12:28:42

RosaD'Amato

Vloga : EFDD

Trajanje

00:02:20

Začetek

12:28:35

Konec

12:30:56

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

12:30:30

Konec

12:30:41

AlexMayer

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:09

Začetek

12:30:40

Konec

12:31:50

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

12:31:33

Konec

12:31:46

MonikaSmolková

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:31

Začetek

12:31:40

Konec

12:33:12

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

12:32:45

Konec

12:33:04

12:32 - 12:41 Sedanje stanje na področju človekovih pravic v Turčiji (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

12:32:53

Konec

12:33:10

JanZahradil

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:27

Začetek

12:32:58

Konec

12:34:26

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

12:33:56

Konec

12:34:08

MonicaMacovei

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:46

Začetek

12:34:01

Konec

12:35:48

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

12:35:15

Konec

12:35:31

NeenaGill

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:36

Začetek

12:35:28

Konec

12:37:05

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

12:36:37

Konec

12:36:46

SeánKelly

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:26

Začetek

12:36:41

Konec

12:38:07

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

12:37:42

Konec

12:37:52

EleonoraForenza

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:29

Začetek

12:37:48

Konec

12:39:18

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

12:38:52

Konec

12:39:02

AndrejsMamikins

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:07

Začetek

12:39:01

Konec

12:40:08

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

12:40:02

Konec

12:40:16

Laima LiucijaAndrikienė

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:07

Začetek

12:40:15

Konec

12:41:22

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

12:41:15

Konec

12:41:31

12:41 - 12:48 Razmere v Venezueli (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

12:41:21

Konec

12:41:33

JanZahradil

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:32

Začetek

12:41:27

Konec

12:43:00

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

12:42:33

Konec

12:42:44

LolaSánchez Caldentey

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:36

Začetek

12:42:42

Konec

12:44:19

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:05

Začetek

12:43:57

Konec

12:44:02

MonicaMacovei

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:42

Začetek

12:43:58

Konec

12:45:40

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

12:45:12

Konec

12:45:22

Laima LiucijaAndrikienė

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:28

Začetek

12:45:16

Konec

12:46:45

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

12:46:20

Konec

12:46:29

DanielHannan

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:36

Začetek

12:46:23

Konec

12:47:59

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

12:47:35

Konec

12:47:52

12:47 - 12:52 Stanje v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

12:47:42

Konec

12:47:53

MonicaMacovei

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:41

Začetek

12:47:47

Konec

12:49:28

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

12:49:02

Konec

12:49:17

EleonoraForenza

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:36

Začetek

12:49:10

Konec

12:50:46

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

12:50:21

Konec

12:50:31

TomášZdechovský

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:30

Začetek

12:50:25

Konec

12:51:56

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

12:51:28

Konec

12:51:45

12:51 - 12:58 Ureditev poletnega časa (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

12:51:36

Konec

12:51:53

JiříPospíšil

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:30

Začetek

12:51:41

Konec

12:53:11

SeánKelly

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:30

Začetek

12:52:48

Konec

12:54:18

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:07

Začetek

12:53:50

Konec

12:53:58

JiříPayne

Vloga : EFDD

Trajanje

00:01:04

Začetek

12:53:55

Konec

12:55:00

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:07

Začetek

12:54:39

Konec

12:54:47

AndrejsMamikins

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:30

Začetek

12:54:43

Konec

12:56:13

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:07

Začetek

12:55:47

Konec

12:55:55

TomášZdechovský

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:36

Začetek

12:55:50

Konec

12:57:26

PavelTelička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek