Multimedija za posamezno razpravo

Sreda, 14. marec 2018

08:31 - 08:31

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

08:31:04

Konec

08:31:15

08:31 - 08:31 Otvoritev seje

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

08:31:19

Konec

08:31:28

08:32 - 08:32 Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c): gl. zapisnik

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

08:32:01

Konec

08:32:14

08:32 - 10:07 Odločitev ZDA o uvedbi carinski tarif za jeklo in aluminij (razprava)

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:56

Začetek

08:32:21

Konec

08:33:18

Jyrki Katainen

Vloga : komisar

Trajanje

00:04:20

Začetek

08:33:04

Konec

08:37:24

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

08:36:57

Konec

08:37:09

Cecilia Malmström

Vloga : komisarka

Trajanje

00:05:04

Začetek

08:36:58

Konec

08:42:02

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

08:41:36

Konec

08:41:55

Manfred Weber

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:03:22

Začetek

08:41:52

Konec

08:45:14

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

08:45:06

Konec

08:45:26

Bernd Lange

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:02:15

Začetek

08:45:16

Konec

08:47:31

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

08:47:05

Konec

08:47:26

Emma McClarkin

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:02:29

Začetek

08:47:12

Konec

08:49:42

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

08:49:07

Konec

08:49:28

Marietje Schaake

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:02:50

Začetek

08:49:21

Konec

08:52:11

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

08:52:04

Konec

08:52:29

Yannick Jadot

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:02:42

Začetek

08:52:16

Konec

08:54:58

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

08:54:31

Konec

08:54:49

Helmut Scholz

Vloga : v imenu skupine GUE/NGL

Trajanje

00:02:35

Začetek

08:54:40

Konec

08:57:16

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:01:40

Začetek

08:56:49

Konec

08:58:29

William (The Earl of) Dartmouth

Vloga : v imenu skupine EFDD

Trajanje

00:02:18

Začetek

08:58:02

Konec

09:00:20

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:22

Začetek

08:59:54

Konec

09:00:17

Nicolas Bay

Vloga : au nom du groupe ENF

Trajanje

00:03:12

Začetek

09:00:06

Konec

09:03:19

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

09:02:51

Konec

09:03:09

Lampros Fountoulis

Vloga : NI

Trajanje

00:01:38

Začetek

09:03:00

Konec

09:04:38

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:39

Začetek

09:04:09

Konec

09:04:48

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:46

Začetek

09:04:40

Konec

09:06:26

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

09:06:10

Konec

09:06:36

Alessia Maria Mosca

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:08

Začetek

09:06:26

Konec

09:08:34

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

09:08:07

Konec

09:08:27

Joachim Starbatty

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:43

Začetek

09:08:17

Konec

09:10:01

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:35

Začetek

09:09:33

Konec

09:10:09

Daniel Caspary

Vloga : question "carton bleu"

Trajanje

00:00:49

Začetek

09:10:02

Konec

09:10:51

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:10:44

Konec

09:10:58

Joachim Starbatty

Vloga : réponse "carton bleu"

Trajanje

00:00:39

Začetek

09:10:53

Konec

09:11:32

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

09:11:25

Konec

09:11:37

Nadja Hirsch

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:22

Začetek

09:11:35

Konec

09:12:57

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:12:47

Konec

09:13:04

Reinhard Bütikofer

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:02:41

Začetek

09:12:55

Konec

09:15:36

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:22

Začetek

09:15:08

Konec

09:15:30

Patrick Le Hyaric

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:48

Začetek

09:15:17

Konec

09:17:06

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

09:16:37

Konec

09:16:54

Tiziana Beghin

Vloga : EFDD

Trajanje

00:02:04

Začetek

09:16:45

Konec

09:18:49

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:18:21

Konec

09:18:36

Mario Borghezio

Vloga : ENF

Trajanje

00:01:59

Začetek

09:18:27

Konec

09:20:27

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:32

Začetek

09:19:54

Konec

09:20:27

Diane James

Vloga : NI

Trajanje

00:01:20

Začetek

09:20:10

Konec

09:21:30

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:21:19

Konec

09:21:36

Daniel Caspary

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:05

Začetek

09:21:33

Konec

09:22:38

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

09:22:31

Konec

09:22:48

Victor Boştinaru

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:33

Začetek

09:22:44

Konec

09:24:17

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

09:24:10

Konec

09:24:21

Sander Loones

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:16

Začetek

09:24:19

Konec

09:25:35

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

09:25:30

Konec

09:25:49

Fredrick Federley

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:38

Začetek

09:25:38

Konec

09:27:17

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:26:50

Konec

09:27:06

Matt Carthy

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:14

Začetek

09:27:01

Konec

09:28:15

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:28:08

Konec

09:28:22

Franck Proust

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:48

Začetek

09:28:14

Konec

09:30:03

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:29:34

Konec

09:29:50

Jeppe Kofod

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:23

Začetek

09:29:45

Konec

09:31:08

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:31:00

Konec

09:31:16

Evžen Tošenovský

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:50

Začetek

09:31:06

Konec

09:32:56

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

09:32:28

Konec

09:32:50

Salvatore Cicu

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:49

Začetek

09:32:38

Konec

09:34:28

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:33:58

Konec

09:34:15

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:38

Začetek

09:34:07

Konec

09:35:46

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:35:18

Konec

09:35:35

Iuliu Winkler

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:33

Začetek

09:35:27

Konec

09:37:00

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

09:36:32

Konec

09:36:50

Karoline Graswander-Hainz

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:09

Začetek

09:36:46

Konec

09:37:55

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

09:37:48

Konec

09:38:05

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:35

Začetek

09:37:56

Konec

09:39:31

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:39:04

Konec

09:39:20

Pedro Silva Pereira

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:38

Začetek

09:39:12

Konec

09:40:51

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

09:40:25

Konec

09:40:44

Esther de Lange

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:49

Začetek

09:40:35

Konec

09:42:24

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

09:41:58

Konec

09:42:17

Edouard Martin

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:27

Začetek

09:42:13

Konec

09:43:41

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:01:03

Začetek

09:43:12

Konec

09:44:15

Romana Tomc

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:36

Začetek

09:43:59

Konec

09:45:36

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:45:09

Konec

09:45:23

Maria Grapini

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:33

Začetek

09:45:15

Konec

09:46:49

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

09:46:23

Konec

09:46:40

Izaskun Bilbao Barandica

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:37

Začetek

09:46:31

Konec

09:48:09

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

09:47:43

Konec

09:48:01

Georgios Epitideios

Vloga : NI

Trajanje

00:01:50

Začetek

09:47:50

Konec

09:49:40

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

09:49:03

Konec

09:49:21

Milan Zver

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:34

Začetek

09:49:12

Konec

09:50:47

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

09:50:21

Konec

09:50:40

Maria Arena

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:35

Začetek

09:50:32

Konec

09:52:08

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:51:40

Konec

09:51:56

Christian Ehler

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:12

Začetek

09:51:53

Konec

09:53:05

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

09:52:59

Konec

09:53:16

Doru-Claudian Frunzulică

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:10

Začetek

09:53:12

Konec

09:54:22

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:54:16

Konec

09:54:31

Notis Marias

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:31

Začetek

09:54:20

Konec

09:55:52

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

09:55:26

Konec

09:55:40

Kostas Papadakis

Vloga : NI

Trajanje

00:01:36

Začetek

09:55:33

Konec

09:57:09

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

09:56:39

Konec

09:57:00

Seán Kelly

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:08

Začetek

09:56:52

Konec

09:58:00

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

09:57:53

Konec

09:58:08

José Blanco López

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:31

Začetek

09:58:00

Konec

09:59:31

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

09:59:05

Konec

09:59:26

Cecilia Malmström

Vloga : član Komisije

Trajanje

00:04:59

Začetek

09:59:22

Konec

10:04:21

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

10:04:14

Konec

10:04:33

Jyrki Katainen

Vloga : podpredsednik Komisije

Trajanje

00:02:42

Začetek

10:04:27

Konec

10:07:09

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

10:07:03

Konec

10:07:26

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

10:07:18

Konec

10:07:30

10:07 - 12:12 Razprava s portugalskim ministrskim predsednikom Antóniem Costo o prihodnosti Evrope (razprava)

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:02:23

Začetek

10:09:25

Konec

10:11:48

António Costa

Vloga : Portugal PM

Trajanje

00:26:58

Začetek

10:11:23

Konec

10:38:21

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:01:14

Začetek

10:37:41

Konec

10:38:56

Jean-Claude Juncker

Vloga : komisar

Trajanje

00:15:21

Začetek

10:38:40

Konec

10:54:01

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:06:41

Začetek

10:48:12

Konec

10:54:53

Manfred Weber

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:05:17

Začetek

10:54:16

Konec

10:59:34

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:36

Začetek

10:59:06

Konec

10:59:43

Maria João Rodrigues

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:04:42

Začetek

10:59:35

Konec

11:04:17

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

11:04:10

Konec

11:04:28

Ulrike Trebesius

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:02:59

Začetek

11:04:24

Konec

11:07:23

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

11:07:16

Konec

11:07:32

Guy Verhofstadt

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:05:12

Začetek

11:07:28

Konec

11:12:40

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

11:12:36

Konec

11:12:46

Philippe Lamberts

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:03:00

Začetek

11:12:39

Konec

11:15:39

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

11:15:12

Konec

11:15:37

Tania González Peñas

Vloga : v imenu skupine GUE/NGL

Trajanje

00:02:41

Začetek

11:15:27

Konec

11:18:08

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

11:17:42

Konec

11:17:55

Jiří Payne

Vloga : v imenu skupine EFDD

Trajanje

00:04:13

Začetek

11:17:49

Konec

11:22:02

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:21:35

Konec

11:21:51

Marcel de Graaff

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:02:26

Začetek

11:21:46

Konec

11:24:12

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:46

Začetek

11:24:01

Konec

11:24:48

Reinhard Bütikofer

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:00:15

Začetek

11:24:32

Konec

11:24:47

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:26

Začetek

11:24:40

Konec

11:25:07

Georgios Epitideios

Vloga : NI

Trajanje

00:02:35

Začetek

11:24:50

Konec

11:27:25

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:48

Začetek

11:27:00

Konec

11:27:49

António Costa

Vloga : Portugal PM

Trajanje

00:06:44

Začetek

11:27:32

Konec

11:34:17

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:42

Začetek

11:33:50

Konec

11:34:32

Nuno Melo

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:49

Začetek

11:34:19

Konec

11:36:08

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

11:35:36

Konec

11:35:52

Iratxe García Pérez

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:31

Začetek

11:35:49

Konec

11:37:21

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

11:36:54

Konec

11:37:12

Mark Demesmaeker

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:04

Začetek

11:37:06

Konec

11:38:10

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

11:38:03

Konec

11:38:21

Charles Goerens

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:47

Začetek

11:38:11

Konec

11:39:58

Ana Miranda

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:02:05

Začetek

11:39:34

Konec

11:41:40

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:41:13

Konec

11:41:29

João Ferreira

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:44

Začetek

11:41:16

Konec

11:43:01

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:22

Začetek

11:42:33

Konec

11:42:55

Gilles Lebreton

Vloga : ENF

Trajanje

00:01:30

Začetek

11:42:44

Konec

11:44:14

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:01:02

Začetek

11:43:45

Konec

11:44:48

Paulo Rangel

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:15

Začetek

11:44:33

Konec

11:46:48

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:32

Začetek

11:46:10

Konec

11:46:42

Henna Virkkunen

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:45

Začetek

11:46:26

Konec

11:48:12

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

11:47:44

Konec

11:48:02

José Blanco López

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:39

Začetek

11:47:52

Konec

11:49:32

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:22

Začetek

11:49:04

Konec

11:49:27

Lukas Mandl

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:22

Začetek

11:49:20

Konec

11:50:42

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:50:33

Konec

11:50:49

José Manuel Fernandes

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:46

Začetek

11:50:40

Konec

11:52:27

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

11:51:58

Konec

11:52:16

José Inácio Faria

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:40

Začetek

11:52:07

Konec

11:53:48

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

11:53:17

Konec

11:53:35

Maria Grapini

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:33

Začetek

11:53:29

Konec

11:55:02

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:01:15

Začetek

11:54:36

Konec

11:55:51

Maria João Rodrigues

Vloga : S&D

Trajanje

00:00:44

Začetek

11:55:17

Konec

11:56:01

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:01:35

Začetek

11:55:47

Konec

11:57:22

Carlos Zorrinho

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:29

Začetek

11:56:53

Konec

11:58:23

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:46

Začetek

11:57:44

Konec

11:58:31

António Costa

Vloga : Portugal PM

Trajanje

00:10:16

Začetek

11:58:16

Konec

12:08:33

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:04:38

Začetek

12:08:07

Konec

12:12:46

12:12 - 12:14 Zahteva za odvzem imunitete

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

12:12:22

Konec

12:12:38

João Ferreira

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:09

Začetek

12:12:31

Konec

12:13:41

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:01:25

Začetek

12:13:21

Konec

12:14:46

12:14 - 13:25 Čas glasovanja

12:14 - 12:29 Smernice za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (glasovanje)

AntonioTajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

12:14:23

Konec

12:14:44

XabierBenito Ziluaga

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:00

Začetek

12:14:36

Konec

12:15:37

AntonioTajani

Vloga : PT

Trajanje

00:14:22

Začetek

12:15:21

Konec

12:29:43

12:29 - 12:35 Statistika železniškega prevoza (A8-0038/2018 - Karima Delli) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:30

Začetek

12:29:47

Konec

12:30:17

SvenGiegold

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:01:31

Začetek

12:30:12

Konec

12:31:44

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

12:31:22

Konec

12:31:41

BrianHayes

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:01:41

Začetek

12:31:39

Konec

12:33:20

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:33

Začetek

12:33:18

Konec

12:33:51

PervencheBerès

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:01:43

Začetek

12:33:43

Konec

12:35:26

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:48

Začetek

12:35:05

Konec

12:35:53

12:35 - 12:36 Imenovanje podpredsednika Evropske centralne banke (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:37

Začetek

12:35:48

Konec

12:36:26

12:36 - 12:36 Ukrepi za nadzor atipične kokošje kuge (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:34

Začetek

12:36:15

Konec

12:36:49

12:36 - 12:37 Nadaljnja makrofinančna pomoč Gruziji (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:33

Začetek

12:36:39

Konec

12:37:13

12:37 - 12:37 Nasprotovanje delegirani uredbi Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije (B8-0136/2018) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:38

Začetek

12:37:03

Konec

12:37:41

12:37 - 12:37 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

12:37:31

Konec

12:37:56

12:37 - 12:38 Poimenska sestava posebnega odbora za finančni kriminal, izogibanje davkom in davčno utajo (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

12:37:48

Konec

12:38:08

12:38 - 13:03 Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:26:08

Začetek

12:38:01

Konec

13:04:09

13:03 - 13:15 Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:12:10

Začetek

13:03:44

Konec

13:15:54

13:15 - 13:19 Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:04:30

Začetek

13:15:29

Konec

13:20:00

13:19 - 13:24 Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:06:46

Začetek

13:19:40

Konec

13:26:26

13:26 - 14:09 Obrazložitev glasovanja

13:26 - 13:41 Smernice za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:31

Začetek

13:26:18

Konec

13:26:50

MomchilNekov

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:29

Začetek

13:26:40

Konec

13:28:09

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:35

Začetek

13:27:43

Konec

13:28:18

JasenkoSelimovic

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:28

Začetek

13:28:06

Konec

13:29:35

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

13:29:08

Konec

13:29:24

MonicaMacovei

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:39

Začetek

13:29:17

Konec

13:30:56

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:26

Začetek

13:30:28

Konec

13:30:54

PetrasAuštrevičius

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:03

Začetek

13:30:50

Konec

13:31:53

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

13:31:42

Konec

13:31:56

Bogdan AndrzejZdrojewski

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:01

Začetek

13:31:49

Konec

13:32:50

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

13:32:33

Konec

13:32:49

TiborSzanyi

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:16

Začetek

13:32:41

Konec

13:33:58

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

13:33:39

Konec

13:33:54

JanZahradil

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:31

Začetek

13:33:45

Konec

13:35:17

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:34:51

Konec

13:35:06

DeirdreClune

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:10

Začetek

13:35:04

Konec

13:36:14

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

13:36:08

Konec

13:36:19

AshleyFox

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:14

Začetek

13:36:17

Konec

13:37:31

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

13:37:25

Konec

13:37:38

JiříPayne

Vloga : EFDD

Trajanje

00:01:00

Začetek

13:37:29

Konec

13:38:30

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

13:38:13

Konec

13:38:29

ZoltánBalczó

Vloga : NI

Trajanje

00:01:33

Začetek

13:38:21

Konec

13:39:54

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

13:39:27

Konec

13:39:42

DanielHannan

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:08

Začetek

13:39:38

Konec

13:40:46

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:32

Začetek

13:40:39

Konec

13:41:12

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:02

Začetek

13:26:21

Konec

13:26:23

13:40 - 13:53 Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

13:40:47

Konec

13:41:04

PetrasAuštrevičius

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:33

Začetek

13:40:55

Konec

13:42:29

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

13:42:02

Konec

13:42:21

Bogdan AndrzejZdrojewski

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:31

Začetek

13:42:13

Konec

13:43:44

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

13:43:18

Konec

13:43:38

JasenkoSelimovic

Vloga : ALDE

Trajanje

00:00:54

Začetek

13:43:33

Konec

13:44:27

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

13:44:20

Konec

13:44:33

TiborSzanyi

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:12

Začetek

13:44:26

Konec

13:45:38

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:45:21

Konec

13:45:37

MichaelaŠojdrová

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:36

Začetek

13:45:27

Konec

13:47:04

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

13:46:34

Konec

13:46:49

DeirdreClune

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:11

Začetek

13:46:42

Konec

13:47:53

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:47:45

Konec

13:48:00

RicardoSerrão Santos

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:39

Začetek

13:47:50

Konec

13:49:29

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

13:49:03

Konec

13:49:23

PalomaLópez Bermejo

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:39

Začetek

13:49:14

Konec

13:50:54

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

13:50:27

Konec

13:50:44

CsabaSógor

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:29

Začetek

13:50:35

Konec

13:52:05

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

13:51:38

Konec

13:51:53

StanislavPolčák

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:12

Začetek

13:51:45

Konec

13:52:58

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:34

Začetek

13:52:39

Konec

13:53:14

13:52 - 14:01 Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

13:52:45

Konec

13:53:02

Bogdan AndrzejZdrojewski

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:35

Začetek

13:53:00

Konec

13:54:36

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

13:54:10

Konec

13:54:28

JasenkoSelimovic

Vloga : ALDE

Trajanje

00:00:52

Začetek

13:54:23

Konec

13:55:15

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

13:55:09

Konec

13:55:24

MichaelaŠojdrová

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:30

Začetek

13:55:16

Konec

13:56:47

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

13:56:20

Konec

13:56:34

PetrasAuštrevičius

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:14

Začetek

13:56:30

Konec

13:57:44

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:01:39

Začetek

13:56:31

Konec

13:58:10

AndrejsMamikins

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:11

Začetek

13:57:46

Konec

13:58:57

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

13:58:51

Konec

13:59:09

MonicaMacovei

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:38

Začetek

13:58:56

Konec

14:00:35

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

14:00:07

Konec

14:00:24

NotisMarias

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:33

Začetek

14:00:14

Konec

14:01:48

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

14:01:22

Konec

14:01:41

14:01 - 14:05 Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

14:01:25

Konec

14:01:42

TiborSzanyi

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:34

Začetek

14:01:32

Konec

14:03:07

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

14:02:40

Konec

14:02:58

RosaD'Amato

Vloga : EFDD

Trajanje

00:01:36

Začetek

14:02:44

Konec

14:04:21

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

14:03:55

Konec

14:04:11

MonicaMacovei

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:29

Začetek

14:04:02

Konec

14:05:31

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

14:05:05

Konec

14:05:25

14:05 - 14:09 Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

14:05:11

Konec

14:05:28

MichaelaŠojdrová

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:31

Začetek

14:05:16

Konec

14:06:48

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

14:06:22

Konec

14:06:38

RosaD'Amato

Vloga : EFDD

Trajanje

00:01:29

Začetek

14:06:30

Konec

14:08:00

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

14:07:34

Konec

14:07:50

NotisMarias

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:31

Začetek

14:07:40

Konec

14:09:12

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:07

Začetek

14:08:51

Konec

14:08:58

14:09 - 14:09 Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:03

Začetek

14:09:06

Konec

14:09:09

15:04 - 15:04

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

15:04:27

Konec

15:04:36

15:04 - 15:04 Nadaljevanje seje

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:02

Začetek

15:04:33

Konec

15:04:35

15:05 - 15:05 Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

15:04:55

Konec

15:05:05

15:05 - 16:05 Mednarodno sodelovanje v boju proti kibernetski kriminaliteti – grožnji za javne službe

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

15:05:17

Konec

15:05:35

Helga Stevens

Vloga : Avtor

Trajanje

00:05:03

Začetek

15:05:30

Konec

15:10:33

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

15:10:03

Konec

15:10:21

Monika Panayotova

Vloga : CouncilMember

Trajanje

00:06:31

Začetek

15:10:15

Konec

15:16:46

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

15:16:20

Konec

15:16:31

Julian King

Vloga : član Komisije

Trajanje

00:08:10

Začetek

15:16:31

Konec

15:24:41

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

15:24:35

Konec

15:24:52

Roberta Metsola

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:02:20

Začetek

15:24:51

Konec

15:27:11

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

15:27:02

Konec

15:27:13

Peter Kouroumbashev

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:02:41

Začetek

15:27:09

Konec

15:29:50

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

15:29:19

Konec

15:29:29

Monica Macovei

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:01:43

Začetek

15:29:29

Konec

15:31:12

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

15:30:46

Konec

15:30:56

Nathalie Griesbeck

Vloga : au nom du groupe ALDE

Trajanje

00:02:53

Začetek

15:30:50

Konec

15:33:43

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

15:33:07

Konec

15:33:22

Jan Philipp Albrecht

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:02:41

Začetek

15:33:16

Konec

15:35:57

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

15:35:30

Konec

15:35:41

Jiří Maštálka

Vloga : v imenu skupine GUE/NGL

Trajanje

00:01:35

Začetek

15:35:35

Konec

15:37:11

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

15:36:44

Konec

15:36:54

Auke Zijlstra

Vloga : au nom du groupe ENF

Trajanje

00:01:28

Začetek

15:36:52

Konec

15:38:21

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

15:37:56

Konec

15:38:06

Georgios Epitideios

Vloga : NI

Trajanje

00:01:42

Začetek

15:38:00

Konec

15:39:42

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

15:39:15

Konec

15:39:31

Emil Radev

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:07

Začetek

15:39:24

Konec

15:41:31

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

15:41:03

Konec

15:41:11

Nicola Danti

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:35

Začetek

15:41:06

Konec

15:43:42

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

15:43:16

Konec

15:43:24

Evžen Tošenovský

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:48

Začetek

15:43:19

Konec

15:45:08

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:07

Začetek

15:44:43

Konec

15:44:51

Urmas Paet

Vloga : ALDE

Trajanje

00:01:14

Začetek

15:44:50

Konec

15:46:04

Indrek Tarand

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:00:56

Začetek

15:46:05

Konec

15:47:01

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

15:46:55

Konec

15:47:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:01

Začetek

15:46:57

Konec

15:48:59

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

15:48:33

Konec

15:48:42

Miriam Dalli

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:12

Začetek

15:48:40

Konec

15:49:52

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

15:49:46

Konec

15:49:55

James Nicholson

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:14

Začetek

15:49:54

Konec

15:51:08

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

15:51:03

Konec

15:51:12

Heinz K. Becker

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:12

Začetek

15:51:09

Konec

15:53:22

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

15:52:57

Konec

15:53:05

Notis Marias

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:40

Začetek

15:53:00

Konec

15:54:40

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

15:54:13

Konec

15:54:22

Axel Voss

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:19

Začetek

15:54:17

Konec

15:56:37

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

15:56:03

Konec

15:56:15

Jeroen Lenaers

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:05

Začetek

15:56:11

Konec

15:58:17

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

15:57:51

Konec

15:58:01

Carlos Coelho

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:44

Začetek

15:57:55

Konec

15:59:39

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:32

Začetek

15:59:11

Konec

15:59:44

Michał Boni

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:46

Začetek

15:59:38

Konec

16:01:24

Pavel Telička

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

16:01:18

Konec

16:01:31

Julian King

Vloga : član Komisije

Trajanje

00:01:43

Začetek

16:01:27

Konec

16:03:10