Multimedija za posamezno razpravo

Četrtek, 14. marec 2019

09:01 - 09:01

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:01:15

Konec

09:01:32

09:01 - 09:01 Otvoritev seje

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

09:01:25

Konec

09:01:42

09:01 - 09:49 Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (razprava)

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:36

Začetek

09:01:35

Konec

09:02:12

Eleni Theocharous

Vloga : Poročevalec

Trajanje

00:04:34

Začetek

09:02:01

Konec

09:06:36

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

09:06:10

Konec

09:06:28

Francesc Gambús

Vloga : Poročevalec

Trajanje

00:04:24

Začetek

09:06:13

Konec

09:10:38

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:10:12

Konec

09:10:26

Frans Timmermans

Vloga : Premier vice-président de la Commission

Trajanje

00:04:59

Začetek

09:10:22

Konec

09:15:21

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

09:15:15

Konec

09:15:29

Alojz Peterle

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:01:32

Začetek

09:15:21

Konec

09:16:54

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:16:25

Konec

09:16:39

Elly Schlein

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:02:40

Začetek

09:16:31

Konec

09:19:11

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:18:44

Konec

09:19:00

Czesław Hoc

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:01:44

Začetek

09:18:51

Konec

09:20:35

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:20:08

Konec

09:20:22

Mirja Vehkaperä

Vloga : au nom du groupe ALDE

Trajanje

00:02:06

Začetek

09:20:13

Konec

09:22:19

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:21:51

Konec

09:22:05

Benedek Jávor

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:01:39

Začetek

09:21:56

Konec

09:23:36

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

09:23:09

Konec

09:23:22

Anja Hazekamp

Vloga : v imenu skupine GUE/NGL

Trajanje

00:02:02

Začetek

09:23:16

Konec

09:25:18

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

09:24:51

Konec

09:25:11

Olaf Stuger

Vloga : au nom du groupe ENF

Trajanje

00:01:59

Začetek

09:24:58

Konec

09:26:57

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:26:29

Konec

09:26:45

Bogusław Sonik

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:38

Začetek

09:26:33

Konec

09:28:12

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:27:45

Konec

09:28:01

Miriam Dalli

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:41

Začetek

09:27:52

Konec

09:30:34

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:30:06

Konec

09:30:22

Gerben-Jan Gerbrandy

Vloga : ALDE

Trajanje

00:02:13

Začetek

09:30:11

Konec

09:32:25

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

09:31:53

Konec

09:32:14

Heidi Hautala

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:56

Začetek

09:32:02

Konec

09:33:58

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:28

Začetek

09:33:17

Konec

09:33:45

Olaf Stuger

Vloga : ENF

Trajanje

00:00:52

Začetek

09:33:33

Konec

09:34:25

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:36

Začetek

09:34:08

Konec

09:34:44

Heidi Hautala

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:00:28

Začetek

09:34:12

Konec

09:34:40

Lola Sánchez Caldentey

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:02:02

Začetek

09:34:33

Konec

09:36:36

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

09:36:08

Konec

09:36:21

Seán Kelly

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:32

Začetek

09:36:13

Konec

09:37:46

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

09:37:19

Konec

09:37:44

Maria Grapini

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:38

Začetek

09:37:28

Konec

09:39:07

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

09:38:39

Konec

09:38:57

Notis Marias

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:37

Začetek

09:38:49

Konec

09:40:27

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:40:00

Konec

09:40:17

Nicola Caputo

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:39

Začetek

09:40:09

Konec

09:41:48

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:41:22

Konec

09:41:39

Frans Timmermans

Vloga : komisar

Trajanje

00:04:32

Začetek

09:41:31

Konec

09:46:03

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:45:36

Konec

09:45:49

Eleni Theocharous

Vloga : Poročevalec

Trajanje

00:01:25

Začetek

09:45:46

Konec

09:47:12

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

09:46:45

Konec

09:46:56

Francesc Gambús

Vloga : Poročevalec

Trajanje

00:02:38

Začetek

09:46:50

Konec

09:49:28

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

09:49:01

Konec

09:49:14

09:49 - 10:19 Izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP) (razprava)

Christofer Fjellner

Vloga : Poročevalec

Trajanje

00:05:04

Začetek

09:49:27

Konec

09:54:31

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:53:52

Konec

09:54:08

Neven Mimica

Vloga : komisar

Trajanje

00:06:29

Začetek

09:54:01

Konec

10:00:31

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

10:00:05

Konec

10:00:25

Brando Benifei

Vloga : AFET

Trajanje

00:01:48

Začetek

10:00:14

Konec

10:02:03

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:01:25

Konec

10:01:40

Santiago Fisas Ayxelà

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:01:36

Začetek

10:01:35

Konec

10:03:11

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

10:02:43

Konec

10:02:58

Inma Rodríguez-Piñero

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:02:13

Začetek

10:02:49

Konec

10:05:03

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

10:04:34

Konec

10:04:58

Marietje Schaake

Vloga : au nom du groupe ALDE

Trajanje

00:01:53

Začetek

10:04:50

Konec

10:06:44

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:06:17

Konec

10:06:31

Heidi Hautala

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:01:44

Začetek

10:06:25

Konec

10:08:10

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:07:43

Konec

10:07:54

Helmut Scholz

Vloga : v imenu skupine GUE/NGL

Trajanje

00:01:41

Začetek

10:07:47

Konec

10:09:28

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

10:09:01

Konec

10:09:12

Tiziana Beghin

Vloga : v imenu skupine EFDD

Trajanje

00:01:26

Začetek

10:09:05

Konec

10:10:31

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

10:10:04

Konec

10:10:22

France Jamet

Vloga : au nom du groupe ENF

Trajanje

00:01:35

Začetek

10:10:10

Konec

10:11:45

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:11:18

Konec

10:11:32

William (The Earl of) Dartmouth

Vloga : EFDD

Trajanje

00:02:02

Začetek

10:11:26

Konec

10:13:28

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:13:01

Konec

10:13:13

Danilo Oscar Lancini

Vloga : ENF

Trajanje

00:01:45

Začetek

10:13:05

Konec

10:14:51

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

10:14:23

Konec

10:14:41

Notis Marias

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:34

Začetek

10:14:33

Konec

10:16:08

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

10:15:42

Konec

10:15:59

Neven Mimica

Vloga : komisar

Trajanje

00:01:49

Začetek

10:15:50

Konec

10:17:40

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

10:17:14

Konec

10:17:27

Christofer Fjellner

Vloga : Poročevalec

Trajanje

00:02:34

Začetek

10:17:20

Konec

10:19:54

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:19:29

Konec

10:19:43

10:19 - 10:40 Stanje človekovih pravic v Kazahstanu

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

10:19:46

Konec

10:20:03

Heidi Hautala

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:51

Začetek

10:19:56

Konec

10:21:47

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

10:21:18

Konec

10:21:33

Mark Demesmaeker

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:49

Začetek

10:21:25

Konec

10:23:15

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

10:22:46

Konec

10:23:02

Helmut Scholz

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:11

Začetek

10:22:59

Konec

10:24:10

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:24:03

Konec

10:24:15

Wolf Klinz

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:48

Začetek

10:24:08

Konec

10:25:56

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:25:28

Konec

10:25:39

Ana Gomes

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:44

Začetek

10:25:33

Konec

10:27:17

Sylvie Guillaume

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

10:26:51

Konec

10:27:08

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:30

Začetek

10:26:57

Konec

10:28:27

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

10:28:02

Konec

10:28:21

Julie Ward

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:01:54

Začetek

10:28:13

Konec

10:30:07

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

10:29:41

Konec

10:29:58

Nathan Gill

Vloga : v imenu skupine EFDD

Trajanje

00:01:42

Začetek

10:29:47

Konec

10:31:30

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

10:31:02

Konec

10:31:23

José Inácio Faria

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:42

Začetek

10:31:14

Konec

10:32:56

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

10:32:30

Konec

10:32:45

Juan Fernando López Aguilar

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:39

Začetek

10:32:38

Konec

10:34:17

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

10:33:51

Konec

10:34:05

Notis Marias

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:41

Začetek

10:33:57

Konec

10:35:39

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

10:35:13

Konec

10:35:30

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : EFDD

Trajanje

00:01:48

Začetek

10:35:22

Konec

10:37:11

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

10:36:43

Konec

10:37:01

Seán Kelly

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:28

Začetek

10:36:53

Konec

10:38:21

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

10:37:53

Konec

10:38:09

Neven Mimica

Vloga : komisar

Trajanje

00:02:59

Začetek

10:38:02

Konec

10:41:01

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

10:40:34

Konec

10:40:54

10:41 - 11:15 Iran, zlasti primer zagovornikov človekovih pravic

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:32

Začetek

10:40:59

Konec

10:41:32

Bodil Valero

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:48

Začetek

10:41:22

Konec

10:43:10

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

10:42:43

Konec

10:42:58

Cornelia Ernst

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:31

Začetek

10:42:56

Konec

10:44:27

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

10:44:18

Konec

10:44:37

Marietje Schaake

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:45

Začetek

10:44:28

Konec

10:46:14

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

10:45:47

Konec

10:45:59

Wajid Khan

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:34

Začetek

10:45:52

Konec

10:47:26

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

10:46:59

Konec

10:47:13

Charles Tannock

Vloga : Avtor

Trajanje

00:02:02

Začetek

10:47:05

Konec

10:49:08

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

10:48:42

Konec

10:49:00

Tunne Kelam

Vloga : Avtor

Trajanje

00:02:28

Začetek

10:48:48

Konec

10:51:16

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:55

Začetek

10:50:20

Konec

10:51:16

Cristian Dan Preda

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:01:33

Začetek

10:51:01

Konec

10:52:35

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:33

Začetek

10:52:08

Konec

10:52:42

Bas Belder

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:01:50

Začetek

10:52:30

Konec

10:54:20

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

10:53:51

Konec

10:54:10

Jaromír Štětina

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:46

Začetek

10:54:02

Konec

10:55:48

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

10:55:16

Konec

10:55:37

Anders Primdahl Vistisen

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:33

Začetek

10:55:28

Konec

10:57:01

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:24

Začetek

10:56:35

Konec

10:57:00

Jiří Pospíšil

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:29

Začetek

10:56:51

Konec

10:58:20

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:57:54

Konec

10:58:08

Ana Gomes

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:39

Začetek

10:58:00

Konec

10:59:40

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

10:59:13

Konec

10:59:27

Mark Demesmaeker

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:32

Začetek

10:59:20

Konec

11:00:52

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

11:00:26

Konec

11:00:49

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : EFDD

Trajanje

00:01:40

Začetek

11:00:39

Konec

11:02:19

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:26

Začetek

11:01:45

Konec

11:02:12

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:35

Začetek

11:02:02

Konec

11:03:37

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

11:03:10

Konec

11:03:28

Julie Ward

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:44

Začetek

11:03:20

Konec

11:05:04

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

11:04:37

Konec

11:04:51

José Inácio Faria

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:38

Začetek

11:04:43

Konec

11:06:22

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

11:05:54

Konec

11:06:13

Jude Kirton-Darling

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:50

Začetek

11:06:03

Konec

11:07:54

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

11:07:25

Konec

11:07:49

Stanislav Polčák

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:31

Začetek

11:07:35

Konec

11:09:07

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:27

Začetek

11:08:40

Konec

11:09:07

Neven Mimica

Vloga : komisar

Trajanje

00:06:33

Začetek

11:08:56

Konec

11:15:29

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:41

Začetek

11:15:03

Konec

11:15:45

11:15 - 11:47 Stanje človekovih pravic v Gvatemali

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:22

Začetek

11:15:38

Konec

11:16:01

Molly Scott Cato

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:13

Začetek

11:15:58

Konec

11:17:11

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:46

Začetek

11:17:05

Konec

11:17:52

Ignazio Corrao

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:39

Začetek

11:17:14

Konec

11:18:54

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

11:18:28

Konec

11:18:47

Xabier Benito Ziluaga

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:44

Začetek

11:18:38

Konec

11:20:23

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

11:19:57

Konec

11:20:14

Beatriz Becerra Basterrechea

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:16

Začetek

11:20:04

Konec

11:21:21

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

11:21:02

Konec

11:21:20

Ramón Jáuregui Atondo

Vloga : Avtor

Trajanje

00:01:46

Začetek

11:21:12

Konec

11:22:58

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:22:32

Konec

11:22:48

Tomáš Zdechovský

Vloga : Avtor

Trajanje

00:02:14

Začetek

11:22:39

Konec

11:24:54

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

11:24:25

Konec

11:24:49

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:01:25

Začetek

11:24:40

Konec

11:26:06

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:45

Začetek

11:25:38

Konec

11:26:23

Ana Miranda

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:03

Začetek

11:26:09

Konec

11:27:12

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

11:26:42

Konec

11:26:53

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Vloga : PPE

Trajanje

00:00:32

Začetek

11:26:44

Konec

11:27:17

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:59

Začetek

11:27:06

Konec

11:28:06

Francisco Assis

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:01:44

Začetek

11:27:49

Konec

11:29:33

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

11:29:05

Konec

11:29:20

Ana Miranda

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:01:40

Začetek

11:29:12

Konec

11:30:53

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

11:30:25

Konec

11:30:44

Dobromir Sośnierz

Vloga : NI

Trajanje

00:01:48

Začetek

11:30:33

Konec

11:32:22

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

11:31:51

Konec

11:32:06

Krzysztof Hetman

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:40

Začetek

11:31:58

Konec

11:33:39

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

11:33:09

Konec

11:33:28

Seán Kelly

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:24

Začetek

11:33:25

Konec

11:34:49

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

11:34:32

Konec

11:34:52

Jiří Pospíšil

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:34

Začetek

11:34:43

Konec

11:36:18

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

11:35:48

Konec

11:36:14

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : EFDD

Trajanje

00:01:47

Začetek

11:36:01

Konec

11:37:49

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

11:37:22

Konec

11:37:37

Krisztina Morvai

Vloga : NI

Trajanje

00:01:50

Začetek

11:37:29

Konec

11:39:19

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:41

Začetek

11:38:49

Konec

11:39:30

José Inácio Faria

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:47

Začetek

11:38:55

Konec

11:40:43

Stanislav Polčák

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:44

Začetek

11:40:17

Konec

11:42:02

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

11:41:35

Konec

11:41:43

Neven Mimica

Vloga : komisar

Trajanje

00:05:51

Začetek

11:41:36

Konec

11:47:27

Bogusław Liberadzki

Vloga : PT

Trajanje

00:00:37

Začetek

11:47:01

Konec

11:47:39

12:00 - 12:00

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:32

Začetek

12:00:17

Konec

12:00:49

12:00 - 12:00 Nadaljevanje seje

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

12:00:45

Konec

12:00:54

12:00 - 12:22 Dobrodošlica

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:03:34

Začetek

12:00:54

Konec

12:04:28

Philippe Lamberts

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:02:27

Začetek

12:04:23

Konec

12:06:50

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:01:30

Začetek

12:06:08

Konec

12:07:38

Gabriele Zimmer

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:02:17

Začetek

12:07:10

Konec

12:09:27

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:50

Začetek

12:09:16

Konec

12:10:06

Josef Weidenholzer

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:01:02

Začetek

12:10:04

Konec

12:11:06

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

12:11:04

Konec

12:11:20

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:52

Začetek

12:11:21

Konec

12:12:13

Esteban González Pons

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:01:56

Začetek

12:12:08

Konec

12:14:04

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:56

Začetek

12:13:45

Konec

12:14:41

Eleonora Forenza

Vloga : v imenu skupine GUE/NGL

Trajanje

00:00:43

Začetek

12:14:35

Konec

12:15:19

Ana Miranda

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:06

Začetek

12:15:12

Konec

12:16:19

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:02

Začetek

12:16:10

Konec

12:16:12

James Carver

Vloga : EFDD

Trajanje

00:00:48

Začetek

12:16:13

Konec

12:17:01

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

12:17:02

Konec

12:17:16

Dobromir Sośnierz

Vloga : NI

Trajanje

00:00:27

Začetek

12:17:12

Konec

12:17:39

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:51

Začetek

12:17:37

Konec

12:18:28

France Jamet

Vloga : ENF

Trajanje

00:00:25

Začetek

12:18:14

Konec

12:18:39

Daniele Viotti

Vloga : S&D

Trajanje

00:00:34

Začetek

12:18:35

Konec

12:19:09

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:31

Začetek

12:19:05

Konec

12:19:36

Laura Agea

Vloga : EFDD

Trajanje

00:00:13

Začetek

12:19:32

Konec

12:19:46

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:47

Začetek

12:19:46

Konec

12:20:33

Guy Verhofstadt

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:01:21

Začetek

12:20:34

Konec

12:21:55

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:26

Začetek

12:22:00

Konec

12:22:26

12:22 - 13:12 Čas glasovanja

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:03

Začetek

12:22:26

Konec

12:22:29

12:22 - 12:22 Stanje človekovih pravic v Kazahstanu (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

12:22:24

Konec

12:22:38

12:22 - 12:22 Iran, zlasti primer zagovornikov človekovih pravic (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

12:22:31

Konec

12:22:49

12:22 - 12:23 Stanje človekovih pravic v Gvatemali (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:58

Začetek

12:22:42

Konec

12:23:41

12:23 - 12:23 Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:24

Začetek

12:23:27

Konec

12:23:52

12:23 - 12:24 Izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:40

Začetek

12:23:44

Konec

12:24:24

12:24 - 12:26 Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (glasovanje)

MattCarthy

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:00:45

Začetek

12:24:14

Konec

12:24:59

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:22

Začetek

12:24:49

Konec

12:25:11

RobertoGualtieri

Vloga : S&D

Trajanje

00:00:44

Začetek

12:25:01

Konec

12:25:46

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:42

Začetek

12:25:37

Konec

12:26:19

12:26 - 12:26 Varstvo konkurence v zračnem prevozu (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:30

Začetek

12:26:16

Konec

12:26:47

12:26 - 12:36 Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:28:49

Začetek

12:26:37

Konec

12:55:27

12:36 - 12:37 Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:01:57

Začetek

12:36:57

Konec

12:38:54

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

12:36:57

Konec

12:37:16

12:37 - 12:43 Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje Sebastiana Laviole (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri)

SvenGiegold

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:01:48

Začetek

12:38:49

Konec

12:40:37

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:31

Začetek

12:40:02

Konec

12:40:33

RobertoGualtieri

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:41

Začetek

12:40:26

Konec

12:42:08

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:01:11

Začetek

12:41:48

Konec

12:42:59

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:22

Začetek

12:42:37

Konec

12:42:59

12:42 - 12:43 Imenovanje člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:37

Začetek

12:42:54

Konec

12:43:31

12:43 - 12:43 Imenovanje predsednika Evropskega bančnega organa (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:40

Začetek

12:43:21

Konec

12:44:01

12:43 - 12:44 Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:47

Začetek

12:43:50

Konec

12:44:38

12:44 - 12:44 Nujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja (B8-0176/2019) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:22

Začetek

12:44:26

Konec

12:44:49

12:44 - 12:55 Podnebne spremembe (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:11:04

Začetek

12:44:41

Konec

12:55:46

12:55 - 13:03 Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA (B8-0163/2019) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

12:55:26

Konec

12:55:41

FranceJamet

Vloga : ENF

Trajanje

00:00:34

Začetek

12:55:36

Konec

12:56:10

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:07:09

Začetek

12:56:07

Konec

13:03:16

13:03 - 13:06 Ustanovitev Evropskega denarnega sklada (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:03:17

Začetek

13:03:11

Konec

13:06:29

13:06 - 13:07 Razmere v Nikaragvi (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:01:09

Začetek

13:06:04

Konec

13:07:13

13:07 - 13:11 Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (glasovanje)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:04:57

Začetek

13:07:02

Konec

13:11:59

13:12 - 13:13

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:58

Začetek

13:12:41

Konec

13:13:40

13:13 - 13:45 Obrazložitev glasovanja

Rainer Wieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:07

Začetek

13:13:26

Konec

13:13:34

13:13 - 13:16 Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov (A8-0084/2019 - Julia Reda)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:02:32

Začetek

13:13:28

Konec

13:16:01

DobromirSośnierz

Vloga : NI

Trajanje

00:01:16

Začetek

13:14:29

Konec

13:15:46

13:15 - 13:21 Poročilo o Turčiji za leto 2018 (A8-0091/2019 - Kati Piri)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:15:36

Konec

13:15:51

MonicaMacovei

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:44

Začetek

13:15:44

Konec

13:17:29

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:22

Začetek

13:17:05

Konec

13:17:28

JiříPospíšil

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:13

Začetek

13:17:15

Konec

13:18:29

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

13:18:11

Konec

13:18:25

DobromirSośnierz

Vloga : NI

Trajanje

00:01:25

Začetek

13:18:17

Konec

13:19:42

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

13:19:16

Konec

13:19:33

BranislavŠkripek

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:29

Začetek

13:19:24

Konec

13:20:54

13:20 - 13:22 Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

13:20:35

Konec

13:20:53

MichaelaŠojdrová

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:33

Začetek

13:20:45

Konec

13:22:19

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:30

Začetek

13:21:53

Konec

13:22:23

13:21 - 13:25 Izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

13:21:59

Konec

13:22:19

MichaelaŠojdrová

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:25

Začetek

13:22:12

Konec

13:23:37

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

13:23:11

Konec

13:23:28

JulieWard

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:16

Začetek

13:23:25

Konec

13:24:41

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:28

Začetek

13:24:37

Konec

13:25:05

13:24 - 13:27 Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

13:24:42

Konec

13:25:01

MiapetraKumpula-Natri

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:38

Začetek

13:24:54

Konec

13:26:33

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

13:26:07

Konec

13:26:26

MirosławPiotrowski

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:37

Začetek

13:26:17

Konec

13:27:54

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

13:27:25

Konec

13:27:46

13:27 - 13:29 Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

13:27:28

Konec

13:27:44

MirosławPiotrowski

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:14

Začetek

13:27:37

Konec

13:28:52

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:45

Začetek

13:28:30

Konec

13:29:15

13:28 - 13:38 Podnebne spremembe (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

13:28:36

Konec

13:28:53

AnaMiranda

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:32

Začetek

13:28:46

Konec

13:30:19

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

13:29:53

Konec

13:30:10

YounousOmarjee

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:30

Začetek

13:30:02

Konec

13:31:33

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

13:31:07

Konec

13:31:19

MiguelUrbán Crespo

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:37

Začetek

13:31:12

Konec

13:32:50

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

13:32:23

Konec

13:32:38

MiapetraKumpula-Natri

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:40

Začetek

13:32:29

Konec

13:34:09

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

13:33:38

Konec

13:33:59

MirosławPiotrowski

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:02

Začetek

13:33:49

Konec

13:34:52

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

13:34:36

Konec

13:34:51

DobromirSośnierz

Vloga : NI

Trajanje

00:01:33

Začetek

13:34:42

Konec

13:36:16

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:35:48

Konec

13:36:04

JulieWard

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:12

Začetek

13:36:00

Konec

13:37:12

RainerWieland

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

13:37:06

Konec

13:37:19