Multimedija za posameznega govornika


Ponedeljek, 25. marec 2019 - Četrtek, 28. marec 2019


Strasbourg

A-D

Asim ADEMOV

Govor : Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem

Vloga : PPE

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:01:33

Začetek

19:27:16

Konec

19:28:50

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : v imenu skupine ELS

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:03:15

Začetek

17:48:09

Konec

17:51:24

Isabella ADINOLFI

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Vloga : EFDD

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:37

Začetek

13:59:00

Konec

14:00:38

Govor : Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) (razprava)

Vloga : v imenu skupine EFDD

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:01:50

Začetek

09:22:09

Konec

09:23:59

Govor : Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) (razprava)

Vloga : EFDD

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:01:06

Začetek

09:24:33

Konec

09:25:39

Govor : „Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport (razprava)

Vloga : v imenu skupine EFDD

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:01:53

Začetek

10:10:31

Konec

10:12:24

Laura AGEA

Govor : Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (A8-0382/2018 - Laura Agea) (glasovanje)

Vloga : EFDD

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:03

Začetek

17:22:30

Konec

17:23:33

John Stuart AGNEW

Govor : Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (razprava)

Vloga : ENF

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:41

Začetek

15:54:36

Konec

15:56:17

Govor : Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (razprava)

Vloga : ENF

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:37

Začetek

15:56:37

Konec

15:57:14

Govor : Gnojilni proizvodi EU (razprava)

Vloga : question "carton bleu"

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:46

Začetek

16:48:07

Konec

16:48:53

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:31

Začetek

10:32:53

Konec

10:34:24

Govor : Gnojilni proizvodi EU (razprava)

Vloga : S&D

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:02:05

Začetek

16:51:07

Konec

16:53:12

Daniela AIUTO

Govor : Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas (razprava)

Vloga : v imenu skupine EFDD

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:01:51

Začetek

20:09:24

Konec

20:11:16

Govor : Skupna pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (glasovanje)

Vloga : EFDD

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:04

Začetek

17:23:49

Konec

17:24:54

Nedzhmi ALI

Govor : Razrešnica 2017 (razprava)

Vloga : ALDE

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:02:10

Začetek

16:30:24

Konec

16:32:35

Martina ANDERSON

Govor : Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Vloga : GUE/NGL

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:02:11

Začetek

23:01:49

Konec

23:04:01

Govor : Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca (razprava)

Vloga : GUE/NGL

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:02:13

Začetek

10:05:48

Konec

10:08:01

Lucy ANDERSON

Govor : Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev - Pogodbe za prodajo blaga (razprava)

Vloga : S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:38

Začetek

12:15:14

Konec

12:16:53

Max ANDERSSON

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : Verts/ALE

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:15

Začetek

09:58:30

Konec

09:59:45

Eric ANDRIEU

Govor : Razrešnica 2017 (razprava)

Vloga : S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:02:05

Začetek

16:39:55

Konec

16:42:00

Govor : Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (razprava)

Vloga : S&D

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:37

Začetek

16:04:38

Konec

16:06:15

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Govor : Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (razprava)

Vloga : PPE

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:36

Začetek

20:03:46

Konec

20:05:23

Govor : Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) (razprava)

Vloga : PPE

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:43

Začetek

21:20:54

Konec

21:22:37

Govor : Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa (razprava)

Vloga : PPE

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:35

Začetek

12:29:33

Konec

12:31:08

Gerolf ANNEMANS

Govor : Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) (razprava)

Vloga : ENF

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:30

Začetek

21:12:17

Konec

21:13:47

Govor : Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) (razprava)

Vloga : ENF

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:42

Začetek

21:14:51

Konec

21:15:33

Andrus ANSIP

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : komisar

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:03:11

Začetek

10:35:21

Konec

10:38:32

Miguel ARIAS CAÑETE

Govor : Skupna pravila notranjega trga električne energije - Notranji trg električne energije - Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev - Pripravljenost na tveganja v sektorju električne energije (razprava)

Vloga : član Komisije

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:06:38

Začetek

21:03:29

Konec

21:10:07

Govor : Skupna pravila notranjega trga električne energije - Notranji trg električne energije - Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev - Pripravljenost na tveganja v sektorju električne energije (razprava)

Vloga : član Komisije

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:01:36

Začetek

21:34:17

Konec

21:35:53

Govor : Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (razprava)

Vloga : komisar

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:06:29

Začetek

22:02:10

Konec

22:08:40

Govor : Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (razprava)

Vloga : komisar

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:03:28

Začetek

22:24:34

Konec

22:28:02

Govor : Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (razprava)

Vloga : član Komisije

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:03:14

Začetek

22:32:33

Konec

22:35:47

Govor : Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (razprava)

Vloga : član Komisije

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:01:03

Začetek

22:39:38

Konec

22:40:41

Govor : Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila (razprava)

Vloga : komisar

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:05:09

Začetek

18:13:44

Konec

18:18:53

Govor : Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila (razprava)

Vloga : komisar

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:02:09

Začetek

19:06:36

Konec

19:08:45

Pascal ARIMONT

Govor : Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev - Pogodbe za prodajo blaga (razprava)

Vloga : Poročevalec

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:04:14

Začetek

11:54:56

Konec

11:59:10

Govor : Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev - Pogodbe za prodajo blaga (razprava)

Vloga : Poročevalec

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:31

Začetek

12:26:15

Konec

12:26:46

Govor : Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (glasovanje)

Vloga : Poročevalec

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:59

Začetek

12:58:14

Konec

12:59:13

Marie-Christine ARNAUTU

Govor : Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa (razprava)

Vloga : ENF

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:41

Začetek

12:03:39

Konec

12:05:20

Jonathan ARNOTT

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : v imenu skupine EFDD

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:03:00

Začetek

09:34:20

Konec

09:37:20

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : EFDD

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:59

Začetek

09:37:34

Konec

09:38:33

Govor : Razmere v Alžiriji (razprava)

Vloga : v imenu skupine EFDD

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:02:37

Začetek

21:50:38

Konec

21:53:16

Govor : Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (razprava)

Vloga : EFDD

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:02:38

Začetek

19:03:27

Konec

19:06:05

Govor : Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (razprava)

Vloga : réponse "carton bleu"

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:38

Začetek

19:06:39

Konec

19:07:17

Jean ARTHUIS

Govor : Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (razprava)

Vloga : ALDE

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:03:13

Začetek

19:07:14

Konec

19:10:28

Govor : „Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport (razprava)

Vloga : BUDG

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:02:08

Začetek

09:55:57

Konec

09:58:06

Richard ASHWORTH

Govor : Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca (razprava)

Vloga : PPE

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:02:16

Začetek

10:33:26

Konec

10:35:42

Francisco ASSIS

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:40

Začetek

22:33:47

Konec

22:35:27

Margrete AUKEN

Govor : Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (razprava)

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:02:10

Začetek

15:25:33

Konec

15:27:44

Govor : Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (razprava)

Vloga : Verts/ALE

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:55

Začetek

15:55:57

Konec

15:56:53

Dimitris AVRAMOPOULOS

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : komisar

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:04:54

Začetek

17:41:52

Konec

17:46:47

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : komisar

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:02:16

Začetek

18:27:15

Konec

18:29:32

Govor : Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi (razprava)

Vloga : član Komisije

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:04:59

Začetek

19:15:17

Konec

19:20:16

Govor : Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi (razprava)

Vloga : član Komisije

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:13

Začetek

20:13:54

Konec

20:15:07

Govor : Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij - Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov

Vloga : komisar

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:05:49

Začetek

20:27:08

Konec

20:32:58

Inés AYALA SENDER

Govor : Razrešnica 2017 (razprava)

Vloga : Poročevalec

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:04:46

Začetek

15:02:55

Konec

15:07:41

Govor : Razrešnica 2017 (razprava)

Vloga : Poročevalec

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:02:35

Začetek

16:52:38

Konec

16:55:14

Govor : Razmere v Alžiriji (razprava)

Vloga : v imenu skupine S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:47

Začetek

21:42:11

Konec

21:43:59

Govor : Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa (razprava)

Vloga : v imenu skupine S&D

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:45

Začetek

11:39:07

Konec

11:40:52

Govor : Večje interpelacije (razprava)

Vloga : S&D

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:01:25

Začetek

15:28:38

Konec

15:30:03

Pilar AYUSO

Govor : Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila (razprava)

Vloga : PPE

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:02:16

Začetek

18:50:48

Konec

18:53:04

Govor : Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi (razprava)

Vloga : PPE

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:02:41

Začetek

19:41:19

Konec

19:44:01

Georges BACH

Govor : Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa (razprava)

Vloga : Rap avis EMPL

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:23

Začetek

11:24:00

Konec

11:25:23

Zoltán BALCZÓ

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : NI

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:34

Začetek

23:12:57

Konec

23:14:31

Zigmantas BALČYTIS

Govor : Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa (razprava)

Vloga : S&D

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:32

Začetek

12:30:47

Konec

12:32:20

Michel BARNIER

Govor : Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca (razprava)

Vloga : Chief Brexit negotiator

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:09:24

Začetek

10:53:32

Konec

11:02:57

Gerard BATTEN

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : ENF

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:11

Začetek

09:49:36

Konec

09:50:47

Govor : Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca (razprava)

Vloga : au nom du groupe ENF

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:02:26

Začetek

09:53:29

Konec

09:55:56

Nicolas BAY

Govor : Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca (razprava)

Vloga : ENF

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:41

Začetek

10:09:31

Konec

10:11:12

Bas BELDER

Govor : Razmere v Alžiriji (razprava)

Vloga : v imenu skupine ECR

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:02:03

Začetek

21:43:44

Konec

21:45:48

Ivo BELET

Govor : Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (razprava)

Vloga : v imenu skupine ELS

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:02:08

Začetek

11:00:49

Konec

11:02:58

Brando BENIFEI

Govor : Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (razprava)

Vloga : S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:42

Začetek

20:05:04

Konec

20:06:47

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : Poročevalec

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:04:55

Začetek

22:49:52

Konec

22:54:48

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : Poročevalec

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:02:56

Začetek

23:27:29

Konec

23:30:25

Govor : Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (razprava)

Vloga : v imenu skupine S&D

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:02:12

Začetek

21:59:42

Konec

22:01:55

Govor : „Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport (razprava)

Vloga : S&D

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:01:40

Začetek

10:26:59

Konec

10:28:39

Xabier BENITO ZILUAGA

Govor : Skupna pravila notranjega trga električne energije (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)

Vloga : GUE/NGL

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:39

Začetek

13:43:18

Konec

13:44:57

Monika BEŇOVÁ

Govor : Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (razprava)

Vloga : S&D

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:01:31

Začetek

18:46:55

Konec

18:48:27

Govor : Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem

Vloga : S&D

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:01:38

Začetek

19:33:28

Konec

19:35:07

Govor : Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem

Vloga : S&D

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:00:45

Začetek

19:35:29

Konec

19:36:14

Pervenche BERÈS

Govor : Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (razprava)

Vloga : S&D

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:01:36

Začetek

18:49:14

Konec

18:50:50

Govor : Razrešnica 2017: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)

Vloga : S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:32

Začetek

17:10:40

Konec

17:12:12

Govor : Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (razprava)

Vloga : S&D

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:01:39

Začetek

11:24:19

Konec

11:25:59

Izaskun BILBAO BARANDICA

Govor : Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas (razprava)

Vloga : au nom du groupe ALDE

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:02:37

Začetek

20:04:12

Konec

20:06:49

Govor : Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa (razprava)

Vloga : au nom du groupe ALDE

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:41

Začetek

11:42:02

Konec

11:43:43

Dominique BILDE

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : ENF

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:34

Začetek

18:16:20

Konec

18:17:54

Govor : Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) (razprava)

Vloga : au nom du groupe ENF

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:01:40

Začetek

09:25:26

Konec

09:27:07

Govor : „Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport (razprava)

Vloga : au nom du groupe ENF

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:02:30

Začetek

10:11:59

Konec

10:14:30

Mara BIZZOTTO

Govor : Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca (razprava)

Vloga : ENF

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:35

Začetek

10:16:17

Konec

10:17:53

Malin BJÖRK

Govor : Razrešnica 2017 (razprava)

Vloga : FEMM

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:39

Začetek

16:09:45

Konec

16:11:25

José BLANCO LÓPEZ

Govor : Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas (razprava)

Vloga : S&D

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:01:29

Začetek

20:41:42

Konec

20:43:12

Govor : Skupna pravila notranjega trga električne energije - Notranji trg električne energije - Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev - Pripravljenost na tveganja v sektorju električne energije (razprava)

Vloga : S&D

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:01:49

Začetek

21:25:30

Konec

21:27:20

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:40

Začetek

10:10:53

Konec

10:12:34

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:48

Začetek

10:13:14

Konec

10:14:03

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:20

Začetek

10:14:33

Konec

10:14:53

Govor : Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  (razprava)

Vloga : S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:33

Začetek

11:32:48

Konec

11:34:21

Govor : Razrešnica 2017 (razprava)

Vloga : PECH

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:38

Začetek

16:06:06

Konec

16:07:45

Govor : Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila (razprava)

Vloga : S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:38

Začetek

18:59:27

Konec

19:01:05

Andrea BOCSKOR

Govor : „Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport (razprava)

Vloga : PPE

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:01:46

Začetek

10:36:41

Konec

10:38:27

Franc BOGOVIČ

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : PPE

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:43

Začetek

10:09:29

Konec

10:11:13

Govor : Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  (razprava)

Vloga : PPE

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:02:10

Začetek

11:20:01

Konec

11:22:11

Govor : Gnojilni proizvodi EU (razprava)

Vloga : v imenu skupine ELS

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:02:16

Začetek

16:36:22

Konec

16:38:38

Simona BONAFÈ

Govor : Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (razprava)

Vloga : S&D

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:43

Začetek

15:58:50

Konec

16:00:33

Govor : Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (razprava)

Vloga : v imenu skupine S&D

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:02:29

Začetek

11:02:41

Konec

11:05:11

Michał BONI

Govor : Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (razprava)

Vloga : Poročevalec

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:04:03

Začetek

22:28:44

Konec

22:32:47

Govor : Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (razprava)

Vloga : Poročevalec

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:01:03

Začetek

22:40:35

Konec

22:41:39

Govor : Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (razprava)

Vloga : Poročevalec

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:00:56

Začetek

22:41:29

Konec

22:42:25

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : LIBE

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:51

Začetek

09:13:31

Konec

09:15:23

Mario BORGHEZIO

Govor : Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) (razprava)

Vloga : au nom du groupe ENF

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:44

Začetek

21:05:33

Konec

21:07:18

Marie-Christine BOUTONNET

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : au nom du groupe ENF

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:32

Začetek

09:38:23

Konec

09:39:55

Govor : Uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov (razprava)

Vloga : au nom du groupe ENF

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:56

Začetek

21:44:52

Konec

21:46:48

Lynn BOYLAN

Govor : Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila (razprava)

Vloga : GUE/NGL

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:12

Začetek

18:45:08

Konec

18:46:21

Govor : Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (razprava)

Vloga : GUE/NGL

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:51

Začetek

15:17:57

Konec

15:18:48

Govor : Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (razprava)

Vloga : v imenu skupine GUE/NGL

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:59

Začetek

15:27:25

Konec

15:29:25

Govor : Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi (razprava)

Vloga : V imenu skupine

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:35

Začetek

19:34:42

Konec

19:36:17

Govor : Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi (razprava)

Vloga : réponse "carton bleu"

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:02

Začetek

19:37:06

Konec

19:37:08

Victor BOŞTINARU

Govor : Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  (razprava)

Vloga : V imenu skupine

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:19

Začetek

11:00:07

Konec

11:01:26

Mercedes BRESSO

Govor : Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa (razprava)

Vloga : S&D

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:42

Začetek

12:16:15

Konec

12:17:57

Govor : „Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport (razprava)

Vloga : S&D

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:01:42

Začetek

10:25:40

Konec

10:27:22

Renata BRIANO

Govor : Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (razprava)

Vloga : PECH

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:35

Začetek

15:14:26

Konec

15:16:01

Elmar BROK

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : v imenu skupine ELS

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:02:55

Začetek

22:16:39

Konec

22:19:34

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : v imenu skupine ELS

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:02:19

Začetek

23:00:29

Konec

23:02:49

Govor : Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca (razprava)

Vloga : PPE

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:34

Začetek

10:21:53

Konec

10:23:27

Daniel BUDA

Govor : Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  (razprava)

Vloga : PPE

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:30

Začetek

11:23:10

Konec

11:24:40

Govor : Večje interpelacije (razprava)

Vloga : Avtor

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:02:41

Začetek

15:01:45

Konec

15:04:27

Govor : Večje interpelacije (razprava)

Vloga : Avtor

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:00:46

Začetek

15:19:51

Konec

15:20:38

Violeta BULC

Govor : Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas (razprava)

Vloga : član Komisije

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:04:56

Začetek

19:47:05

Konec

19:52:01

Govor : Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas (razprava)

Vloga : komisarka

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:04:38

Začetek

20:42:51

Konec

20:47:29

Udo BULLMANN

Govor : Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca (razprava)

Vloga : V imenu skupine

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:03:49

Začetek

09:30:21

Konec

09:34:10

Jonathan BULLOCK

Govor : Skupna pravila notranjega trga električne energije - Notranji trg električne energije - Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev - Pripravljenost na tveganja v sektorju električne energije (razprava)

Vloga : v imenu skupine EFDD

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:02:07

Začetek

21:21:13

Konec

21:23:21

Govor : Razrešnica 2017 (razprava)

Vloga : v imenu skupine EFDD

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:02:33

Začetek

16:21:41

Konec

16:24:15

Cristian-Silviu BUŞOI

Govor : Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila (razprava)

Vloga : PPE

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:41

Začetek

19:04:03

Konec

19:05:45

Govor : Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa (razprava)

Vloga : PPE

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:11

Začetek

12:38:49

Konec

12:40:01

Reinhard BÜTIKOFER

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Vloga : Verts/ALE

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:58

Začetek

14:00:21

Konec

14:01:19

Alain CADEC

Govor : Razrešnica 2017 (razprava)

Vloga : PECH

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:02

Začetek

16:05:14

Konec

16:06:16

Enrique CALVET CHAMBON

Govor : Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov (razprava)

Vloga : ECON

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:02:41

Začetek

21:16:47

Konec

21:19:29

Nicola CAPUTO

Govor : Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (razprava)

Vloga : S&D

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:01:32

Začetek

18:41:06

Konec

18:42:39

Govor : Skupna pravila notranjega trga električne energije - Notranji trg električne energije - Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev - Pripravljenost na tveganja v sektorju električne energije (razprava)

Vloga : S&D

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:01:39

Začetek

21:32:48

Konec

21:34:28

Govor : Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Vloga : S&D

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:01:37

Začetek

23:00:28

Konec

23:02:05

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:27

Začetek

10:31:44

Konec

10:33:12

Govor : Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca (razprava)

Vloga : S&D

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:30

Začetek

10:42:22

Konec

10:43:52

Govor : Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa (razprava)

Vloga : S&D

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:34

Začetek

12:36:12

Konec

12:37:47

Matt CARTHY

Govor : Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (razprava)

Vloga : GUE/NGL

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:01:13

Začetek

18:21:03

Konec

18:22:16

Govor : Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (razprava)

Vloga : GUE/NGL

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:02:02

Začetek

11:20:57

Konec

11:23:00

James CARVER

Govor : Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas (razprava)

Vloga : EFDD

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:01:28

Začetek

20:17:47

Konec

20:19:15

Govor : Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) (razprava)

Vloga : v imenu skupine EFDD

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:14

Začetek

21:04:26

Konec

21:05:40

David CASA

Govor : Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (razprava)

Vloga : PPE

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:01:34

Začetek

18:34:39

Konec

18:36:13

Daniel CASPARY

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : PPE

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:00

Začetek

09:28:50

Konec

09:29:50

Fabio Massimo CASTALDO

Govor : Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) (razprava)

Vloga : EFDD

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:02:47

Začetek

21:09:48

Konec

21:12:35

Govor : Razmere v Alžiriji (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:33

Začetek

22:03:58

Konec

22:04:31

Govor : Razmere v Alžiriji (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:15

Začetek

22:05:21

Konec

22:05:37

Govor : Razmere v Alžiriji (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:21

Začetek

22:06:44

Konec

22:07:06

Govor : Razmere v Alžiriji (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:32

Začetek

22:08:12

Konec

22:08:45

Govor : Razmere v Alžiriji (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:11

Začetek

22:09:36

Konec

22:09:48

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:33

Začetek

22:09:48

Konec

22:10:21

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:31

Začetek

22:16:18

Konec

22:16:50

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:20

Začetek

22:19:07

Konec

22:19:28

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:38

Začetek

22:20:41

Konec

22:21:20

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:27

Začetek

22:22:20

Konec

22:22:48

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:27

Začetek

22:24:34

Konec

22:25:01

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:22

Začetek

22:26:07

Konec

22:26:29

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:18

Začetek

22:27:30

Konec

22:27:49

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:21

Začetek

22:29:00

Konec

22:29:22

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:20

Začetek

22:29:49

Konec

22:30:10

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:20

Začetek

22:30:38

Konec

22:30:59

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:09

Začetek

22:31:21

Konec

22:31:30

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:15

Začetek

22:32:12

Konec

22:32:28

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:17

Začetek

22:33:39

Konec

22:33:56

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:14

Začetek

22:35:01

Konec

22:35:16

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:17

Začetek

22:36:30

Konec

22:36:48

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:18

Začetek

22:37:54

Konec

22:38:12

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:26

Začetek

22:39:50

Konec

22:40:16

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:37

Začetek

22:41:24

Konec

22:42:01

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:20

Začetek

22:42:59

Konec

22:43:19

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:19

Začetek

22:44:19

Konec

22:44:38

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:21

Začetek

22:45:41

Konec

22:46:03

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:24

Začetek

22:47:02

Konec

22:47:27

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:26

Začetek

22:48:17

Konec

22:48:43

Govor : Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:15

Začetek

22:49:27

Konec

22:49:43

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:18

Začetek

22:49:41

Konec

22:49:59

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:20

Začetek

22:54:21

Konec

22:54:41

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:51

Začetek

22:59:46

Konec

23:00:38

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:19

Začetek

23:02:23

Konec

23:02:42

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:21

Začetek

23:04:17

Konec

23:04:39

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:34

Začetek

23:05:52

Konec

23:06:27

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:58

Začetek

23:07:11

Konec

23:09:10

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:21

Začetek

23:10:05

Konec

23:10:26

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:22

Začetek

23:11:33

Konec

23:11:55

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:17

Začetek

23:12:49

Konec

23:13:07

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:25

Začetek

23:14:04

Konec

23:14:30

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:19

Začetek

23:16:15

Konec

23:16:34

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:33

Začetek

23:18:00

Konec

23:18:34

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:21

Začetek

23:19:16

Konec

23:19:38

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:36

Začetek

23:20:42

Konec

23:21:18

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:17

Začetek

23:22:53

Konec

23:23:10

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:35

Začetek

23:24:13

Konec

23:24:49

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:23

Začetek

23:25:52

Konec

23:26:15

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:26

Začetek

23:27:12

Konec

23:27:39

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:29

Začetek

23:29:59

Konec

23:30:29

Govor : Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:12

Začetek

23:30:20

Konec

23:30:33

Govor : Zaključek seje

Vloga : PT

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:09

Začetek

23:30:26

Konec

23:30:35

Govor :

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:26

Začetek

17:00:48

Konec

17:01:14

Govor : Nadaljevanje seje

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:11

Začetek

17:01:06

Konec

17:01:17

Govor : Nadaljevanje seje

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:54

Začetek

17:02:24

Konec

17:03:18

Govor : Okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:28

Začetek

17:03:14

Konec

17:03:43

Govor : Okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:36

Začetek

17:04:55

Konec

17:05:32

Govor : Evropski ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetja (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:32

Začetek

17:05:22

Konec

17:05:54

Govor : Trgi finančnih instrumentov (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:27

Začetek

17:05:44

Konec

17:06:12

Govor : Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:15:25

Začetek

17:06:03

Konec

17:21:28

Govor : Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:38

Začetek

17:21:03

Konec

17:21:42

Govor : Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:34

Začetek

17:21:31

Konec

17:22:06

Govor : Gnojilni proizvodi EU (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:26

Začetek

17:21:56

Konec

17:22:23

Govor : Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (A8-0382/2018 - Laura Agea) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:23

Začetek

17:22:14

Konec

17:22:38

Govor : Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (A8-0382/2018 - Laura Agea) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:29

Začetek

17:23:17

Konec

17:23:47

Govor : Skupna pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:18

Začetek

17:23:38

Konec

17:23:56

Govor : Skupna pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:02:01

Začetek

17:24:37

Konec

17:26:39

Govor : Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:24

Začetek

17:26:14

Konec

17:26:38

Govor : Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:31

Začetek

17:26:30

Konec

17:27:02

Govor : Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Sklad za azil, migracije in vključevanje (B8-0214/2019) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:47

Začetek

17:26:53

Konec

17:27:40

Govor : Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov (B8-0215/2019) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:21

Začetek

17:27:28

Konec

17:27:50

Govor : Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena soja MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:25

Začetek

17:27:42

Konec

17:28:08

Govor : Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:26

Začetek

17:27:59

Konec

17:28:25

Govor : Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:28

Začetek

17:28:17

Konec

17:28:45

Govor : Nasprotovanje v skadu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:23

Začetek

17:28:36

Konec

17:29:00

Govor : Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe kromovega trioksida (B8-0221/2019) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:03:06

Začetek

17:28:52

Konec

17:31:58

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (glasovanje)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:17

Začetek

17:31:56

Konec

17:33:13

Govor : Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:02:23

Začetek

17:33:08

Konec

17:35:31

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:58

Začetek

17:35:06

Konec

17:37:05

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:26

Začetek

17:41:38

Konec

17:42:04

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:20

Začetek

17:46:21

Konec

17:46:41

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:20

Začetek

17:47:59

Konec

17:48:19

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:21

Začetek

17:50:58

Konec

17:51:20

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:22

Začetek

17:53:21

Konec

17:53:44

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:18

Začetek

17:55:09

Konec

17:55:28

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:17

Začetek

17:57:28

Konec

17:57:46

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:25

Začetek

17:58:51

Konec

17:59:16

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:27

Začetek

18:01:12

Konec

18:01:39

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:19

Začetek

18:02:51

Konec

18:03:11

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:21

Začetek

18:04:24

Konec

18:04:45

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:39

Začetek

18:07:04

Konec

18:07:44

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:12

Začetek

18:08:11

Konec

18:08:24

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:17

Začetek

18:08:40

Konec

18:08:57

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:17

Začetek

18:10:48

Konec

18:11:05

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:18

Začetek

18:12:32

Konec

18:12:50

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:30

Začetek

18:13:41

Konec

18:14:12

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:09

Začetek

18:14:26

Konec

18:14:36

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:23

Začetek

18:14:50

Konec

18:15:13

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:20

Začetek

18:16:09

Konec

18:16:30

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:18

Začetek

18:17:27

Konec

18:17:46

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:16

Začetek

18:19:03

Konec

18:19:19

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:22

Začetek

18:20:37

Konec

18:21:00

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:29

Začetek

18:22:15

Konec

18:22:44

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:57

Začetek

18:24:23

Konec

18:25:21

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:42

Začetek

18:25:22

Konec

18:26:04

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:23

Začetek

18:27:04

Konec

18:27:27

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:19

Začetek

18:29:04

Konec

18:29:24

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:28

Začetek

18:31:12

Konec

18:31:40

Govor : Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (razprava)

Vloga : PT

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:02

Začetek

18:31:31

Konec

18:32:34

Govor : Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (razprava)

Vloga : EFDD

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:39

Začetek

19:10:13

Konec

19:11:52

Jean-Marie CAVADA

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : au nom du groupe ALDE

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:02:53

Začetek

09:21:43

Konec

09:24:37

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : ALDE

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:29

Začetek

10:03:15

Konec

10:03:45

Govor : Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe kromovega trioksida (B8-0221/2019) (glasovanje)

Vloga : ALDE

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:00:25

Začetek

17:31:33

Konec

17:31:58

Dita CHARANZOVÁ

Govor : Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev - Pogodbe za prodajo blaga (razprava)

Vloga : V imenu skupine

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:19

Začetek

12:09:23

Konec

12:10:42

Caterina CHINNICI

Govor : Razrešnica 2017 (razprava)

Vloga : S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:30

Začetek

16:36:17

Konec

16:37:48

Govor : „Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport (razprava)

Vloga : S&D

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:01:38

Začetek

10:29:48

Konec

10:31:26

Nikolaos CHOUNTIS

Govor : „Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport (razprava)

Vloga : v imenu skupine GUE/NGL

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:01:39

Začetek

10:09:09

Konec

10:10:49

Ole CHRISTENSEN

Govor : Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa (razprava)

Vloga : S&D

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:30

Začetek

12:12:37

Konec

12:14:07

George CIAMBA

Govor : Razrešnica 2017 (razprava)

Vloga : CouncilMember

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:06:12

Začetek

15:27:41

Konec

15:33:54

Govor : Razrešnica 2017 (razprava)

Vloga : predsedujoči Svetu

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:00

Začetek

16:51:40

Konec

16:52:40

Angelo CIOCCA

Govor : Razrešnica 2017 (razprava)

Vloga : au nom du groupe ENF

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:02:32

Začetek

16:23:56

Konec

16:26:29

Govor : Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) (razprava)

Vloga : ENF

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:38

Začetek

21:18:21

Konec

21:20:00

David COBURN

Govor : Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (razprava)

Vloga : v imenu skupine EFDD

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:02:05

Začetek

18:09:56

Konec

18:12:02

Govor : Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (razprava)

Vloga : question "carton bleu"

Datum

25/03/2019

Trajanje

00:00:51

Začetek

18:16:44

Konec

18:17:35

Carlos COELHO

Govor : Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev - Pogodbe za prodajo blaga (razprava)

Vloga : PPE

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:46

Začetek

12:13:51

Konec

12:15:37

Sergio Gaetano COFFERATI

Govor : Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov (razprava)

Vloga : v imenu skupine S&D

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:05:37

Začetek

21:21:31

Konec

21:27:08

Jacques COLOMBIER

Govor : Razmere v Alžiriji (razprava)

Vloga : au nom du groupe ENF

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:46

Začetek

21:53:00

Konec

21:54:47

Govor : Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (razprava)

Vloga : ENF

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:42

Začetek

23:19:27

Konec

23:21:09

Govor : Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (razprava)

Vloga : ENF

Datum

27/03/2019

Trajanje

00:01:54

Začetek

18:20:47

Konec

18:22:42

Anna Maria CORAZZA BILDT

Govor : Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (glasovanje)

Vloga : PPE

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:01:04

Začetek

12:39:45

Konec

12:40:50

Ignazio CORRAO

Govor : „Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport (razprava)

Vloga : DEVE

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:01:33

Začetek

09:54:45

Konec

09:56:19

Silvia COSTA

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:53

Začetek

10:27:08

Konec

10:29:01

Govor : Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Vloga : S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:00:58

Začetek

10:28:11

Konec

10:29:10

Govor : Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (razprava)

Vloga : S&D

Datum

26/03/2019

Trajanje

00:01:55

Začetek

20:02:11

Konec

20:04:06

Govor : Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) (razprava)

Vloga : Poročevalec

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:05:07

Začetek

09:01:13

Konec

09:06:21

Govor : Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) (razprava)

Vloga : Poročevalec

Datum

28/03/2019

Trajanje

00:04:09

Začetek

09:40:52

Konec

09:45:01