Multimedija za posamezno razpravo

Torek, 2. julij 2019

10:05 - 10:10

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:05:26

Začetek

10:05:00

Konec

10:10:26

10:10 - 10:16 Otvoritev zasedanja (prva seja novoizvoljenega Parlamenta

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

10:10:26

Konec

10:10:45

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:01

Začetek

10:10:26

Konec

10:10:27

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:07

Začetek

10:10:45

Konec

10:10:52

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:10:52

Konec

10:11:06

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:04:57

Začetek

10:11:06

Konec

10:16:03

10:14 - 10:17 Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:01:33

Začetek

10:16:03

Konec

10:17:36

10:17 - 10:23 Izvolitev predsednika in podpredsednikov (imenovanje poslancev za štetje glasov)

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:01:01

Začetek

10:17:16

Konec

10:18:17

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

10:17:55

Konec

10:18:20

Matt Carthy

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:01

Začetek

10:18:11

Konec

10:19:13

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:05:06

Začetek

10:19:00

Konec

10:24:06

10:23 - 10:23 Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

10:23:41

Konec

10:23:51

10:23 - 10:24 Zaključek seje

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

10:23:45

Konec

10:24:03

Pravno obvestilo

Predhodne razprave

Besedila so objavljena šele, ko je obdelan dobesedni zapis. Iz operativnih razlogov se vrstni red besedil ne ujema nujno z vrstnim redom, po katerem so si sledili govori na plenarnem zasedanju.