Multimedija za posamezno razpravo

Sreda, 3. julij 2019

09:12 - 09:12

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:29

Začetek

09:12:33

Konec

09:13:03

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

09:12:38

Konec

09:12:59

09:12 - 09:13 Otvoritev seje

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:49

Začetek

09:12:59

Konec

09:13:48

09:13 - 09:16 Razglasitev kandidatov za mesto predsednika

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:02:13

Začetek

09:13:48

Konec

09:16:01

09:16 - 09:37 Kratke predstavitve kandidatov za mesto predsednika

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

09:16:01

Konec

09:16:22

Ska Keller

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:05:12

Začetek

09:16:22

Konec

09:21:34

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:24

Začetek

09:21:33

Konec

09:21:57

Sira Rego

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:05:38

Začetek

09:21:50

Konec

09:27:29

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:49

Začetek

09:27:08

Konec

09:27:57

David Maria Sassoli

Vloga : S&D

Trajanje

00:05:14

Začetek

09:27:50

Konec

09:33:04

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:28

Začetek

09:32:44

Konec

09:33:12

Jan Zahradil

Vloga : ECR

Trajanje

00:04:34

Začetek

09:33:05

Konec

09:37:39

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:01:51

Začetek

09:37:19

Konec

09:39:10

09:39 - 10:17 Izvolitev predsednika Parlamenta

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:37:43

Začetek

09:39:10

Konec

10:16:53

11:14 - 11:14 Nadaljevanje seje

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

11:14:21

Konec

11:14:33

11:14 - 11:14

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:03

Začetek

11:14:18

Konec

11:14:21

11:14 - 11:18 Izvolitev predsednika Parlamenta

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:03:30

Začetek

11:14:33

Konec

11:18:03

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:02:44

Začetek

11:14:35

Konec

11:17:20

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:01:28

Začetek

11:16:55

Konec

11:18:23

11:44 - 11:49 Nadaljevanje seje

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:05:10

Začetek

11:44:06

Konec

11:49:16

11:49 - 12:14 Izvolitev predsednika Parlamenta

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:26:11

Začetek

11:48:55

Konec

12:15:06

13:01 - 13:01

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:00:42

Začetek

13:01:01

Konec

13:01:44

13:01 - 13:03 Nadaljevanje seje

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:01:56

Začetek

13:01:33

Konec

13:03:30

13:03 - 13:36 Izvolitev predsednika Parlamenta

Antonio Tajani

Vloga : PT

Trajanje

00:03:03

Začetek

13:03:10

Konec

13:06:13

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:19:15

Začetek

13:05:53

Konec

13:25:08

Manfred Weber

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:01:08

Začetek

13:25:02

Konec

13:26:10

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:01:07

Začetek

13:25:07

Konec

13:26:15

Iratxe García Pérez

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:01:35

Začetek

13:26:02

Konec

13:27:38

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:27:12

Konec

13:27:28

Dacian Cioloş

Vloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:02:22

Začetek

13:27:21

Konec

13:29:44

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

13:29:17

Konec

13:29:29

Ska Keller

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:01:54

Začetek

13:29:29

Konec

13:31:23

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

13:31:15

Konec

13:31:27

Marco Zanni

Vloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:02:38

Začetek

13:31:22

Konec

13:34:00

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:33:34

Konec

13:33:50

Raffaele Fitto

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:01:56

Začetek

13:33:42

Konec

13:35:38

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

13:35:09

Konec

13:35:33

Martin Schirdewan

Vloga : v imenu skupine GUE/NGL

Trajanje

00:01:14

Začetek

13:35:16

Konec

13:36:31

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

13:36:11

Konec

13:36:29

13:36 - 13:37 Oblikovanje političnih skupin: gl. zapisnik

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:01:30

Začetek

13:36:28

Konec

13:37:59

13:37 - 13:38 Razpored dela: gl. zapisnik

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:36

Začetek

13:37:34

Konec

13:38:10

13:38 - 13:38 Čas glasovanja

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

13:38:00

Konec

13:38:18

13:38 - 13:38 Številčna sestava odborov (B9-0001/2019) (glasovanje)

David MariaSassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:27

Začetek

13:38:11

Konec

13:38:38

13:38 - 13:39 Izvolitev podpredsednikov Evropskega parlamenta (rok za vložitev kandidatur)

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:44

Začetek

13:38:29

Konec

13:39:14

15:57 - 15:57

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

15:57:12

Konec

15:57:25

15:57 - 15:57 Nadaljevanje seje

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

15:57:19

Konec

15:57:33

15:57 - 15:57 Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

15:57:27

Konec

15:57:50

15:57 - 15:58 Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:51

Začetek

15:57:42

Konec

15:58:34

15:58 - 16:03 Izvolitev podpredsednikov Parlamenta

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:03:52

Začetek

15:58:21

Konec

16:02:13

Neena Gill

Vloga : S&D

Trajanje

00:00:23

Začetek

16:01:53

Konec

16:02:16

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:01:37

Začetek

16:02:12

Konec

16:03:50

16:03 - 16:26 Izvolitev podpredsednikov Parlamenta

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:23:17

Začetek

16:03:25

Konec

16:26:43

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

18:04:02

Konec

18:04:25

18:04 - 18:04 Nadaljevanje seje

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:31

Začetek

18:04:17

Konec

18:04:48

18:04 - 18:09 Izvolitev podpredsednikov Parlamenta (prvo glasovanje)

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:05:07

Začetek

18:04:39

Konec

18:09:47

18:39 - 18:39

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:35

Začetek

18:39:09

Konec

18:39:44

18:39 - 18:39 Nadaljevanje seje

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

18:39:34

Konec

18:39:57

18:39 - 18:41 Izvolitev podpredsednikov Parlamenta

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

18:39:49

Konec

18:40:04

Marco Zanni

Vloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:00:24

Začetek

18:39:57

Konec

18:40:22

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:41

Začetek

18:40:12

Konec

18:40:53

19:06 - 19:06

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

19:06:33

Konec

19:06:53

19:06 - 19:07 Nadaljevanje seje

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:27

Začetek

19:06:46

Konec

19:07:13

19:07 - 19:32 Izvolitev podpredsednikov Parlamenta (drugo glasovanje) (nadaljevanje)

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:25:10

Začetek

19:07:04

Konec

19:32:15

20:44 - 20:45 Nadaljevanje seje

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:33

Začetek

20:44:42

Konec

20:45:15

20:45 - 20:51 Izvolitev podpredsednikov Parlamenta

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:04:18

Začetek

20:45:05

Konec

20:49:24

Jan Olbrycht

Vloga : PPE

Trajanje

00:00:15

Začetek

20:49:04

Konec

20:49:19

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

20:49:12

Konec

20:49:32

Marco Zanni

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:00:24

Začetek

20:49:23

Konec

20:49:48

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:51

Začetek

20:49:35

Konec

20:50:27

Richard Corbett

Vloga : S&D

Trajanje

00:00:19

Začetek

20:50:19

Konec

20:50:38

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:01:03

Začetek

20:50:33

Konec

20:51:37

20:55 - 20:55 Nadaljevanje seje

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

20:55:34

Konec

20:55:55

20:55 - 21:04 Izvolitev podpredsednikov Parlamenta

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:09:07

Začetek

20:55:48

Konec

21:04:56

21:04 - 21:05 Izvolitev kvestorjev Evropskega parlamenta (rok za vložitev kandidatur)

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:56

Začetek

21:04:32

Konec

21:05:29

21:05 - 21:05 Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

21:05:16

Konec

21:05:34

21:05 - 21:05 Zaključek seje

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

21:05:27

Konec

21:05:38

Pravno obvestilo

Predhodne razprave

Besedila so objavljena šele, ko je obdelan dobesedni zapis. Iz operativnih razlogov se vrstni red besedil ne ujema nujno z vrstnim redom, po katerem so si sledili govori na plenarnem zasedanju.