Multimedija za posamezno razpravo

Torek, 16. julij 2019

09:07 - 09:08

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:55

Začetek

09:07:36

Konec

09:08:32

09:08 - 09:08 Otvoritev seje

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:27

Začetek

09:08:18

Konec

09:08:45

09:08 - 13:00 Izjava kandidatke za predsednico Komisije

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:40

Začetek

09:08:37

Konec

09:09:17

Ursula von der Leyen

Vloga : Candidate Commission President

Trajanje

00:04:04

Začetek

09:09:11

Konec

09:13:15

Ursula von der Leyen

Vloga : Candidate Commission President

Trajanje

00:26:05

Začetek

09:13:10

Konec

09:39:15

Ursula von der Leyen

Vloga : Candidate Commission President

Trajanje

00:03:55

Začetek

09:38:55

Konec

09:42:50

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:35

Začetek

09:42:45

Konec

09:43:21

Manfred Weber

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:04:32

Začetek

09:43:08

Konec

09:47:40

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

09:47:05

Konec

09:47:17

Iratxe García Pérez

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:07:05

Začetek

09:47:14

Konec

09:54:19

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:53:51

Konec

09:54:04

Dacian Cioloș

Vloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:04:34

Začetek

09:53:56

Konec

09:58:30

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

09:58:02

Konec

09:58:12

Philippe Lamberts

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:06:18

Začetek

09:58:06

Konec

10:04:24

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

10:03:58

Konec

10:04:16

Jörg Meuthen

Vloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:04:02

Začetek

10:04:04

Konec

10:08:07

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:07:41

Konec

10:07:56

Raffaele Fitto

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:05:32

Začetek

10:07:46

Konec

10:13:18

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

10:12:53

Konec

10:13:12

Martin Schirdewan

Vloga : v imenu skupine GUE/NGL

Trajanje

00:05:41

Začetek

10:12:58

Konec

10:18:40

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

10:18:14

Konec

10:18:27

Nigel Farage

Vloga : NI

Trajanje

00:02:26

Začetek

10:18:23

Konec

10:20:49

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:28

Začetek

10:20:39

Konec

10:21:07

Ursula von der Leyen

Vloga : Candidate Commission President

Trajanje

00:06:33

Začetek

10:20:55

Konec

10:27:28

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:22

Začetek

10:27:03

Konec

10:27:26

Nico Semsrott

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:00:48

Začetek

10:27:16

Konec

10:28:05

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:27

Začetek

10:27:45

Konec

10:28:12

Daniel Caspary

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:34

Začetek

10:27:59

Konec

10:30:33

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

10:30:08

Konec

10:30:17

Roberto Gualtieri

Vloga : S&D

Trajanje

00:03:30

Začetek

10:30:16

Konec

10:33:47

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

10:33:21

Konec

10:33:34

Stéphane Séjourné

Vloga : Renew

Trajanje

00:02:30

Začetek

10:33:26

Konec

10:35:56

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

10:35:32

Konec

10:35:47

Sven Giegold

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:02:23

Začetek

10:35:36

Konec

10:37:59

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:32

Začetek

10:37:25

Konec

10:37:57

Marco Zanni

Vloga : ID

Trajanje

00:03:41

Začetek

10:37:43

Konec

10:41:24

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

10:40:57

Konec

10:41:08

Roberts Zīle

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:37

Začetek

10:41:02

Konec

10:42:39

João Ferreira

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:37

Začetek

10:42:15

Konec

10:43:53

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:04

Začetek

10:42:17

Konec

10:42:21

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

10:43:29

Konec

10:43:43

Martin Sonneborn

Vloga : NI

Trajanje

00:02:11

Začetek

10:43:33

Konec

10:45:44

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

10:45:18

Konec

10:45:27

Tamás Deutsch

Vloga : PPE

Trajanje

00:03:00

Začetek

10:45:21

Konec

10:48:21

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

10:47:56

Konec

10:48:06

Miriam Dalli

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:20

Začetek

10:48:06

Konec

10:50:26

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

10:50:20

Konec

10:50:31

Caroline Voaden

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:07

Začetek

10:50:30

Konec

10:51:37

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

10:51:30

Konec

10:51:43

Bas Eickhout

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:14

Začetek

10:51:40

Konec

10:52:54

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

10:52:49

Konec

10:52:59

Nicolas Bay

Vloga : ID

Trajanje

00:01:38

Začetek

10:52:54

Konec

10:54:32

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

10:54:07

Konec

10:54:16

Peter Lundgren

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:36

Začetek

10:54:12

Konec

10:55:48

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

10:55:22

Konec

10:55:31

Marisa Matias

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:54

Začetek

10:55:26

Konec

10:57:20

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:56:55

Konec

10:57:07

Tiziana Beghin

Vloga : NI

Trajanje

00:02:13

Začetek

10:57:00

Konec

10:59:14

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

10:58:50

Konec

10:59:01

Esteban González Pons

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:19

Začetek

10:58:54

Konec

11:01:14

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

11:00:50

Konec

11:00:59

Claude Moraes

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:38

Začetek

11:00:54

Konec

11:03:32

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

11:03:08

Konec

11:03:18

Luis Garicano

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:37

Začetek

11:03:18

Konec

11:04:55

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

11:04:48

Konec

11:05:00

Yannick Jadot

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:50

Začetek

11:04:55

Konec

11:06:45

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

11:06:19

Konec

11:06:29

Jaak Madison

Vloga : ID

Trajanje

00:01:37

Začetek

11:06:27

Konec

11:08:04

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

11:07:59

Konec

11:08:08

Derk Jan Eppink

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:49

Začetek

11:08:02

Konec

11:09:52

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

11:09:25

Konec

11:09:34

Nikolaj Villumsen

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:53

Začetek

11:09:29

Konec

11:11:23

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

11:10:56

Konec

11:11:06

Ivan Vilibor Sinčić

Vloga : NI

Trajanje

00:02:32

Začetek

11:11:01

Konec

11:13:34

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

11:13:07

Konec

11:13:18

François-Xavier Bellamy

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:39

Začetek

11:13:13

Konec

11:15:52

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

11:15:29

Konec

11:15:38

Kati Piri

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:33

Začetek

11:15:32

Konec

11:18:06

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

11:17:40

Konec

11:17:53

Frédérique Ries

Vloga : Renew

Trajanje

00:02:17

Začetek

11:17:44

Konec

11:20:02

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

11:19:37

Konec

11:19:47

Heidi Hautala

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:11

Začetek

11:19:46

Konec

11:20:57

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

11:20:52

Konec

11:21:01

Lars Patrick Berg

Vloga : ID

Trajanje

00:01:51

Začetek

11:20:55

Konec

11:22:46

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

11:22:21

Konec

11:22:35

Assita Kanko

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:41

Začetek

11:22:31

Konec

11:24:12

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

11:24:07

Konec

11:24:17

Manon Aubry

Vloga : GUE/NGL

Trajanje

00:02:00

Začetek

11:24:11

Konec

11:26:12

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

11:25:47

Konec

11:25:59

Lefteris Nikolaou-Alavanos

Vloga : NI

Trajanje

00:02:13

Začetek

11:25:59

Konec

11:28:13

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

11:27:46

Konec

11:27:58

Antonio Tajani

Vloga : PPE

Trajanje

00:03:12

Začetek

11:27:51

Konec

11:31:04

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

11:30:36

Konec

11:30:47

Jens Geier

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:36

Začetek

11:30:49

Konec

11:32:25

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

11:32:19

Konec

11:32:32

Katalin Cseh

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:16

Začetek

11:32:33

Konec

11:33:49

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

11:33:43

Konec

11:33:56

Monika Vana

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:53

Začetek

11:33:47

Konec

11:35:41

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

11:35:14

Konec

11:35:22

Nicolaus Fest

Vloga : ID

Trajanje

00:01:48

Začetek

11:35:18

Konec

11:37:06

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

11:36:41

Konec

11:36:50

Hermann Tertsch

Vloga : ECR

Trajanje

00:02:14

Začetek

11:36:44

Konec

11:38:58

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

11:38:31

Konec

11:38:41

Márton Gyöngyösi

Vloga : NI

Trajanje

00:01:52

Začetek

11:38:34

Konec

11:40:27

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

11:40:00

Konec

11:40:09

Paulo Rangel

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:46

Začetek

11:40:04

Konec

11:42:51

Mairead McGuinness

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

11:42:23

Konec

11:42:33

Sylvie Guillaume

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:42

Začetek

11:42:27

Konec

11:44:09

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

11:43:43

Konec

11:43:55

Fredrick Federley

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:26

Začetek

11:43:53

Konec

11:45:19

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

11:45:09

Konec

11:45:34

Molly Scott Cato

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:31

Začetek

11:45:13

Konec

11:46:44

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

11:46:18

Konec

11:46:41

Christine Anderson

Vloga : ID

Trajanje

00:01:46

Začetek

11:46:31

Konec

11:48:17

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:47:53

Konec

11:48:09

Geoffrey Van Orden

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:52

Začetek

11:47:59

Konec

11:49:51

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

11:49:24

Konec

11:49:32

Mislav Kolakušić

Vloga : NI

Trajanje

00:01:48

Začetek

11:49:29

Konec

11:51:18

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

11:50:46

Konec

11:50:55

Esther de Lange

Vloga : PPE

Trajanje

00:03:05

Začetek

11:50:51

Konec

11:53:56

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

11:53:28

Konec

11:53:38

Simona Bonafè

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:18

Začetek

11:53:33

Konec

11:55:51

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:36

Začetek

11:55:17

Konec

11:55:53

Dita Charanzová

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:21

Začetek

11:55:29

Konec

11:56:50

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

11:56:40

Konec

11:56:49

Ernest Urtasun

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:41

Začetek

11:56:44

Konec

11:58:25

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

11:57:58

Konec

11:58:08

Maximilian Krah

Vloga : ID

Trajanje

00:01:40

Začetek

11:58:02

Konec

11:59:43

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

11:59:15

Konec

11:59:28

Ruža Tomašić

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:40

Začetek

11:59:20

Konec

12:01:00

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

12:00:34

Konec

12:00:43

Dino Giarrusso

Vloga : NI

Trajanje

00:01:57

Začetek

12:00:37

Konec

12:02:35

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

12:02:03

Konec

12:02:12

Tomas Tobé

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:33

Začetek

12:02:08

Konec

12:04:41

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

12:04:10

Konec

12:04:24

Marina Kaljurand

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:23

Začetek

12:04:20

Konec

12:05:43

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

12:05:38

Konec

12:05:56

Cristian Ghinea

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:35

Začetek

12:05:43

Konec

12:07:18

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

12:06:53

Konec

12:07:06

Alyn Smith

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:56

Začetek

12:06:58

Konec

12:08:54

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

12:08:12

Konec

12:08:37

Joachim Kuhs

Vloga : ID

Trajanje

00:01:44

Začetek

12:08:26

Konec

12:10:11

Patryk Jaki

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:18

Začetek

12:09:52

Konec

12:11:10

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

12:11:03

Konec

12:11:13

Dubravka Šuica

Vloga : PPE

Trajanje

00:03:17

Začetek

12:11:08

Konec

12:14:25

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

12:13:46

Konec

12:14:06

Javier Moreno Sánchez

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:31

Začetek

12:13:56

Konec

12:16:27

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

12:15:46

Konec

12:16:00

Elsi Katainen

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:49

Začetek

12:15:54

Konec

12:17:43

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

12:17:15

Konec

12:17:27

Marcel Kolaja

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:23

Začetek

12:17:27

Konec

12:18:50

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

12:18:42

Konec

12:18:57

Gunnar Beck

Vloga : ID

Trajanje

00:01:54

Začetek

12:18:46

Konec

12:20:40

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

12:20:14

Konec

12:20:33

Alexandr Vondra

Vloga : ECR

Trajanje

00:02:07

Začetek

12:20:23

Konec

12:22:30

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

12:21:59

Konec

12:22:10

Seán Kelly

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:47

Začetek

12:22:10

Konec

12:24:58

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

12:24:24

Konec

12:24:37

Bogusław Liberadzki

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:57

Začetek

12:24:32

Konec

12:26:29

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:33

Začetek

12:26:03

Konec

12:26:36

Ilhan Kyuchyuk

Vloga : Renew

Trajanje

00:02:00

Začetek

12:26:07

Konec

12:28:08

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

12:27:39

Konec

12:27:50

Andrius Kubilius

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:15

Začetek

12:27:51

Konec

12:30:06

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

12:29:57

Konec

12:30:06

Dan Nica

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:07

Začetek

12:30:01

Konec

12:32:08

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

12:31:41

Konec

12:31:52

Urmas Paet

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:39

Začetek

12:31:45

Konec

12:33:25

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

12:32:59

Konec

12:33:11

Roberta Metsola

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:19

Začetek

12:33:02

Konec

12:35:21

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:13

Začetek

12:34:55

Konec

12:35:09

Pierre Larrouturou

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:01

Začetek

12:34:59

Konec

12:37:01

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

12:36:34

Konec

12:36:45

Hilde Vautmans

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:39

Začetek

12:36:38

Konec

12:38:17

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

12:37:51

Konec

12:38:02

Siegfried Mureşan

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:11

Začetek

12:38:00

Konec

12:40:11

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

12:40:04

Konec

12:40:16

Carlos Zorrinho

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:54

Začetek

12:40:09

Konec

12:42:03

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

12:41:37

Konec

12:41:54

Sophia in 't Veld

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:49

Začetek

12:41:46

Konec

12:43:35

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

12:43:29

Konec

12:43:40

Karoline Edtstadler

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:41

Začetek

12:43:32

Konec

12:46:14

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

12:45:48

Konec

12:46:08

Andreas Schieder

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:58

Začetek

12:45:54

Konec

12:47:53

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

12:47:27

Konec

12:47:37

Charles Goerens

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:47

Začetek

12:47:31

Konec

12:49:18

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:08

Začetek

12:48:53

Konec

12:49:02

Eva Maydell

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:12

Začetek

12:48:56

Konec

12:51:09

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

12:50:43

Konec

12:50:52

Christel Schaldemose

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:32

Začetek

12:50:46

Konec

12:52:18

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:09

Začetek

12:51:52

Konec

12:52:02

Claudia Gamon

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:56

Začetek

12:51:56

Konec

12:53:52

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

12:53:26

Konec

12:53:40

Richard Corbett

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:58

Začetek

12:53:29

Konec

12:55:28

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

12:55:01

Konec

12:55:16

Pedro Marques

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:57

Začetek

12:55:09

Konec

12:57:07

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

12:56:39

Konec

12:56:54

Ursula von der Leyen

Vloga : Candidate Commission President

Trajanje

00:03:58

Začetek

12:56:48

Konec

13:00:46

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

13:00:19

Konec

13:00:39

15:02 - 15:03 Nadaljevanje seje

15:02 - 15:03

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:02

Začetek

15:02:58

Konec

15:03:00

15:03 - 15:03 Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:11

Začetek

15:03:12

Konec

15:03:24

15:03 - 15:03 Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik: gl. zapisnik

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:45

Začetek

15:03:18

Konec

15:04:03

15:03 - 16:06 Pregled romunskega predsedovanja Svetu (razprava)

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:33

Začetek

15:03:52

Konec

15:04:25

Viorica Dăncilă

Vloga : CouncilMember

Trajanje

00:14:18

Začetek

15:04:15

Konec

15:18:34

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

15:18:08

Konec

15:18:34

Maroš Šefčovič

Vloga : podpredsednik Komisije

Trajanje

00:06:10

Začetek

15:18:28

Konec

15:24:38

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

15:24:32

Konec

15:24:51

Andrey Kovatchev

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:06:23

Začetek

15:24:49

Konec

15:31:12

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

15:31:06

Konec

15:31:21

Iratxe García Pérez

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:03:59

Začetek

15:31:14

Konec

15:35:13

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

15:34:47

Konec

15:35:04

Dragoş Tudorache

Vloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:03:19

Začetek

15:34:56

Konec

15:38:15

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

15:37:49

Konec

15:38:02

Philippe Lamberts

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:04:46

Začetek

15:37:56

Konec

15:42:43

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

15:42:13

Konec

15:42:29

Nicolas Bay

Vloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:04:10

Začetek

15:42:20

Konec

15:46:30

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

15:46:04

Konec

15:46:17

Ruža Tomašić

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:03:16

Začetek

15:46:10

Konec

15:49:26

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:12

Začetek

15:49:01

Konec

15:49:13

Dimitrios Papadimoulis

Vloga : v imenu skupine GUE/NGL

Trajanje

00:04:00

Začetek

15:49:07

Konec

15:53:07

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

15:52:40

Konec

15:52:55

Jake Pugh

Vloga : NI

Trajanje

00:03:08

Začetek

15:52:52

Konec

15:56:00

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

15:55:54

Konec

15:56:11

Maroš Šefčovič

Vloga : podpredsednik Komisije

Trajanje

00:02:16

Začetek

15:56:09

Konec

15:58:25

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

15:58:19

Konec

15:58:39

Viorica Dăncilă

Vloga : CouncilMember

Trajanje

00:08:13

Začetek

15:58:26

Konec

16:06:39

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:37

Začetek

16:06:11

Konec

16:06:48

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

18:04:01

Konec

18:04:15

18:06 - 18:06 Nadaljevanje seje

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:20

Začetek

18:06:30

Konec

18:06:51

18:06 - 18:42 Izvolitev predsednice Komisije

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:35:39

Začetek

18:06:48

Konec

18:42:28

19:32 - 19:32

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:27

Začetek

19:32:20

Konec

19:32:47

19:32 - 19:32 Nadaljevanje seje

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

19:32:38

Konec

19:33:00

19:32 - 19:38 Izvolitev predsednice Komisije

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:04:28

Začetek

19:32:52

Konec

19:37:21

Ursula von der Leyen

Vloga :

Trajanje

00:01:53

Začetek

19:36:56

Konec

19:38:49

David Maria Sassoli

Vloga : PT

Trajanje

00:00:43

Začetek

19:38:12

Konec

19:38:56

19:46 - 19:46

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:10

Začetek

19:46:29

Konec

19:46:40

19:46 - 19:48 Nadaljevanje seje

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:02:19

Začetek

19:46:34

Konec

19:48:53

19:48 - 20:52 Izvajanje globalne strategije EU (razprava)

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:37

Začetek

19:48:35

Konec

19:49:13

Federica Mogherini

Vloga : VPC/HR

Trajanje

00:11:09

Začetek

19:49:08

Konec

20:00:17

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:26

Začetek

20:00:09

Konec

20:00:36

Michael Gahler

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:01:37

Začetek

20:00:27

Konec

20:02:04

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

20:01:37

Konec

20:01:59

Kati Piri

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:01:40

Začetek

20:01:54

Konec

20:03:34

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

20:03:28

Konec

20:03:46

Hilde Vautmans

Vloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:02:18

Začetek

20:03:37

Konec

20:05:56

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:28

Začetek

20:05:33

Konec

20:06:01

Claire Fox

Vloga : NI

Trajanje

00:01:10

Začetek

20:05:47

Konec

20:06:57

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

20:06:42

Konec

20:07:03

Hilde Vautmans

Vloga : Renew

Trajanje

00:00:34

Začetek

20:06:51

Konec

20:07:26

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:33

Začetek

20:07:13

Konec

20:07:47

Reinhard Bütikofer

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:02:53

Začetek

20:07:35

Konec

20:10:28

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:23

Začetek

20:10:01

Konec

20:10:24

Thierry Mariani

Vloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:02:14

Začetek

20:10:15

Konec

20:12:30

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

20:12:03

Konec

20:12:21

Charlie Weimers

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:01:45

Začetek

20:12:12

Konec

20:13:58

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:21

Začetek

20:13:31

Konec

20:13:52

Özlem Demirel

Vloga : v imenu skupine GUE/NGL

Trajanje

00:02:00

Začetek

20:13:44

Konec

20:15:44

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:27

Začetek

20:15:16

Konec

20:15:43

Nathan Gill

Vloga : NI

Trajanje

00:01:31

Začetek

20:15:34

Konec

20:17:05

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

20:16:38

Konec

20:16:55

Dubravka Šuica

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:42

Začetek

20:16:46

Konec

20:18:29

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

20:18:02

Konec

20:18:18

Isabel Santos

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:49

Začetek

20:18:11

Konec

20:20:00

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

20:19:33

Konec

20:19:49

Ilhan Kyuchyuk

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:40

Začetek

20:19:39

Konec

20:21:20

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

20:20:49

Konec

20:21:05

Lars Patrick Berg

Vloga : ID

Trajanje

00:01:59

Začetek

20:20:57

Konec

20:22:56

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

20:22:24

Konec

20:22:42

David McAllister

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:19

Začetek

20:22:35

Konec

20:23:54

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:14

Začetek

20:23:47

Konec

20:24:02

Brando Benifei

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:40

Začetek

20:23:53

Konec

20:25:34

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

20:25:07

Konec

20:25:23

Bernard Guetta

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:35

Začetek

20:25:13

Konec

20:26:49

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

20:26:21

Konec

20:26:37

Francisco José Millán Mon

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:37

Začetek

20:26:28

Konec

20:28:05

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

20:27:39

Konec

20:27:54

Marina Kaljurand

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:44

Začetek

20:27:45

Konec

20:29:30

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:17

Začetek

20:29:02

Konec

20:29:20

Urmas Paet

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:11

Začetek

20:29:15

Konec

20:30:26

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

20:30:17

Konec

20:30:33

Željana Zovko

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:46

Začetek

20:30:23

Konec

20:32:10

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

20:31:42

Konec

20:31:57

Tonino Picula

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:02

Začetek

20:31:48

Konec

20:33:50

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:18

Začetek

20:33:23

Konec

20:33:42

Alexander Alexandrov Yordanov

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:43

Začetek

20:33:32

Konec

20:35:16

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:36

Začetek

20:34:50

Konec

20:35:26

Neena Gill

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:56

Začetek

20:35:10

Konec

20:37:07

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:25

Začetek

20:36:41

Konec

20:37:06

Martin Horwood

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:42

Začetek

20:36:54

Konec

20:38:37

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:30

Začetek

20:38:10

Konec

20:38:40

Robert Rowland

Vloga : NI

Trajanje

00:00:32

Začetek

20:38:20

Konec

20:38:53

Martin Horwood

Vloga : Renew

Trajanje

00:00:48

Začetek

20:38:43

Konec

20:39:31

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:16

Začetek

20:39:16

Konec

20:39:33

Juan Fernando López Aguilar

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:41

Začetek

20:39:24

Konec

20:41:06

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:19

Začetek

20:40:39

Konec

20:40:59

Julie Ward

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:48

Začetek

20:40:47

Konec

20:42:35

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : PT

Trajanje

00:00:15

Začetek

20:42:08

Konec

20:42:24