Plenarno zasedanje

Plenarno zasedanje od 14. do 17. aprila 2014
Strasbourg
 
Ponedeljek, 14. april 2014  
   
Sreda, 16. april 2014  
   
Četrtek, 17. april 2014 Dnevni red  
08:30 - 11:50 Razprave

Pošiljke odpadkov

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Pogoji za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika (Uredba (ES) št. 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Podaljšanje pripora s strani držav članic za državljane tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU, na več kot 18 mesecev, kar pomeni kršitev direktive o vračanju

Pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom

 
  
12:00 - 14:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

EU-Albanija: Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu (pristop Republike Hrvaške)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Dogovor s Kraljevino Norveško o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Dogovor s Kneževino Lihtenštajn o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Evropski dolgoročni investicijski skladi

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Kršitve zakonodaje o konkurenci

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Pošiljke odpadkov

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Nove psihoaktivne snovi

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Kazniva dejanja in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

Pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Verska svoboda in kulturna raznolikost

B7-0365/2014 

Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine

 

Pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom

B7-0367/2014 

Nadaljnje ukrepanje Komisije po posvetovanju držav TOP-10 z MSP o pravni ureditvi EU

 
16:00 - 17:00 Glasovanje (po koncu predhodnih razprav)

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 Poslovnika)

 
   
 
Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasbourgu
 
 
 
Letni razpored