Menu de recherche
(open calendar)
(open calendar)
 
Organ
 
Seje
 
   
 
 
Letni razpored

Evropski parlament na predlog konference predsednikov vsako leto določi letni razpored dela. Razdeljen je na zasedanja in seje.

Razpored predvideva :
  • 12 štiridnevnih plenarnih zasedanj v Strasbourgu in 6 dodatnih dvodnevnih zasedanj v Bruslju,
  • dva tedna na mesec za seje parlamentarnih odborov in medparlamentarnih delegacij,
  • en teden na mesec za seje političnih skupin
  • in štiri tedne na leto, namenjene izključno delu in prisotnosti evropskega poslanca v svojem volilnem okrožju.
 
Letni razpored