Kvestorji

SEJA

22-10-2019

15:00

Strasbourg : LOW - S3.4

Kvestorji

SEJA

26-11-2019

15:00

Strasbourg : LOW - S3.4

Kvestorji

SEJA

17-12-2019

15:00

Strasbourg : LOW - S3.4

Kontakt

Prednostne informacije in dokumenti

Letni razpored

Vsi koledarji

Letni razpored

Evropski parlament na predlog konference predsednikov vsako leto določi letni razpored dela. Razdeljen je na zasedanja in seje.
Razpored predvideva :

  • 12 štiridnevnih delnih zasedanj v Strasbourgu in dodatna dvodnevna delna zasedanja v Bruslju,
  • dva tedna na mesec za seje parlamentarnih odborov in medparlamentarnih delegacij,
  • en teden na mesec za seje političnih skupin
  • in štiri tedne na leto, namenjene izključno delu in prisotnosti evropskega poslanca v svojem volilnem okrožju.