Plenarno zasedanje

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 180) in običajni zakonodajni postopek

Iskanje

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Beseda/besede

Desno in/ali levo stran lahko skrajšate z uporabo zvezdice (*): zahtev*

 
 
Najnovejši prečiščeni zakonodajni dokumenti
 

Dokumenti :

 • 182k 
 • 93k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1100/2007 o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje (EP-PE_TC1-COD(2012)0201)

Datum : 11-09-2013

Referenčna številka :

2012/0201(COD) prva obravnava
PECH

Isabella LÖVIN

Dokumenti :

 • 184k 
 • 94k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 1999/4/ES in 2000/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta 2001/111/ES, 2001/113/ES in 2001/114/ES glede pooblastil, ki jih je treba prenesti na Komisijo (EP-PE_TC1-COD(2012)0075)

Datum : 11-09-2013

Referenčna številka :

2012/0075(COD) prva obravnava
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumenti :

 • 1071k 
 • 1452k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (prenovitev) (EP-PE_TC1-COD(2012)0027)

Datum : 11-09-2013

Referenčna številka :

2012/0027(COD) prva obravnava
IMCO

Constance LE GRIP

Dokumenti :

 • 203k 
 • 173k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti (EP-PE_TC1-COD(2011)0416)

Datum : 11-09-2013

Referenčna številka :

2011/0416(COD) prva obravnava
AGRI

Giancarlo SCOTTÀ

Dokumenti :

 • 152k 
 • 70k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 10. septembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu (EP-PE_TC1-COD(2012)0285)

Datum : 10-09-2013

Referenčna številka :

2012/0285(COD) prva obravnava
PECH

Marek Józef GRÓBARCZYK

Dokumenti :

 • 180k 
 • 96k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 10. septembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (EP-PE_TC1-COD(2012)0208)

Datum : 10-09-2013

Referenčna številka :

2012/0208(COD) prva obravnava
PECH

Rareş-Lucian NICULESCU

Dokumenti :

 • 286k 
 • 210k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 10. septembra 2013 z namenom sprejetja Direktive 2013/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti (EP-PE_TC1-COD(2011)0154)

Datum : 10-09-2013

Referenčna številka :

2011/0154(COD) prva obravnava
LIBE

Elena Oana ANTONESCU

Dokumenti :

 • 238k 
 • 150k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 4. julija 2013 z namenom sprejetja Direktive 2013…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o napadih na informacijske sisteme in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2005/222/PNZ (EP-PE_TC1-COD(2010)0273)

Datum : 04-07-2013

Referenčna številka :

2010/0273(COD) prva obravnava
LIBE

Monika HOHLMEIER

Dokumenti :

 • 301k 
 • 216k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 3. julija 2013 z namenom sprejetja Sklepa št. .../2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES (EP-PE_TC1-COD(2011)0421)

Datum : 03-07-2013

Referenčna številka :

2011/0421(COD) prva obravnava
ENVI

Gilles PARGNEAUX

Dokumenti :

 • 222k 
 • 151k 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 2. julija 2013 z namenom sprejetja Direktive 2013/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/16/ES o pomorski inšpekciji države pristanišča (EP-PE_TC1-COD(2012)0062)

Datum : 02-07-2013

Referenčna številka :

2012/0062(COD) prva obravnava
TRAN

Brian SIMPSON

Razlaga označevanja stališč EP:
 
 • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

  V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
 • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

  V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.