Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  Updating and assessment of River Basin Management Plans in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Marco Zanni (EFDD), Marco Zullo (EFDD)

26-09-2016 P-007095/2016

Sporazum CETA in dodatne zahteve Nemčije

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Anne-Marie Mineur, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, v imenu skupine GUE/NGL
Yannick Jadot, Maria Arena, Hugues Bayet, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Evelyn Regner, Karoline Graswander-Hainz

26-09-2016 O-000116/2016

Mednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 9

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Roberto Gualtieri, v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

26-09-2016 O-000115/2016

Razmere na Madžarskem: Referendum in spoštovanje evropskega in mednarodnega azilnega prava

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, v imenu skupine GUE/NGL
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, v imenu skupine Verts/ALE
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Louis Michel, Marielle de Sarnez, v imenu skupine ALDE
Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Soraya Post, Ana Gomes

26-09-2016 O-000114/2016

  New own resources for the European Fund for Strategic Investments

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonás Fernández (S&D)

22-09-2016 P-007039/2016

  Commissioners' failure to declare financial interests

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

22-09-2016 P-007038/2016

  Total payments to Bulgaria for 2007-2013 Rural Development Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

21-09-2016 P-007015/2016

  Assessment of participations by Chinese state-owned enterprises in the energy sector in connection with the interpretation and enforcement of the unbundling rules in the Third Energy Package

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

21-09-2016 P-007014/2016

  Ruling C-596/14 on temporary contract severance pay

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

21-09-2016 P-007013/2016

  Serious environmental damage to the Mar Menor in Murcia (Spain)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

21-09-2016 P-007012/2016

Parlamentarna vprašanja

Parlamentarna vprašanja so vprašanja, ki jih evropski poslanci naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije. So neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU.
Parlamentarna vprašanja se delijo na tri kategorije:

  • Vprašanja za ustni odgovor, ki so postavljena na parlamentarnih sejah in vključena v razpravo tistega dne ter jim lahko sledi sprejetje resolucije ali ne (člen 128)
  • Vprašanja za „čas za vprašanja“, ki so postavljena na plenarnem zasedanju v času, določenem za ta namen (člen 129)
  • Vprašanja za pisni odgovor, ki so postavljena z zahtevo za odgovor v pisni obliki (člen 130)