Parlamentarna vprašanja so vprašanja, ki jih evropski poslanci naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije. So neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU.
Parlamentarna vprašanja se delijo na tri kategorije:

  • Vprašanja za ustni odgovor, ki so postavljena na parlamentarnih sejah in vključena v razpravo tistega dne ter jim lahko sledi sprejetje resolucije ali ne (člen 115).
  • Vprašanja za „čas za vprašanja“, ki so postavljena na plenarnem zasedanju v času, določenem za ta namen (člen 116).
  • Vprašanja za pisni odgovor, ki so postavljena z zahtevo za odgovor v pisni obliki (člen 117).
 
/
 
 
 
Beseda/besede

Desno in/ali levo stran lahko skrajšate z uporabo zvezdice (*): zahtev*

 
 
Zadnja vprašanja
 

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

Dokumenti :

  • 1k

  Promoting research into the experimental off-label use of medicines

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)

Datum :17-04-2014

Referenčna številka :

P-005136/2014

Dokumenti :

  Data retention, BEREC and the Swedish Post and Telecom Authority

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Amelia Andersdotter (Verts/ALE)

Datum :17-04-2014

Referenčna številka :

P-005101/2014

Dokumenti :

  Travel concessions for old-age pensioners in the internal market

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Malcolm Harbour (ECR)

Datum :17-04-2014

Referenčna številka :

P-005100/2014

Dokumenti :

  National legislation on the Data Retention Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Christian Engström (Verts/ALE)

Datum :16-04-2014

Referenčna številka :

P-005022/2014

Dokumenti :

  European funding to help tackle canine rabies in Romania

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Janusz Wojciechowski (ECR)

Datum :16-04-2014

Referenčna številka :

P-004946/2014

Dokumenti :

  Structural Fund monies for Roma in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cornelia Ernst (GUE/NGL)

Datum :16-04-2014

Referenčna številka :

P-004945/2014

Dokumenti :

  Consultation by the Commission on ISDS

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Bart Staes (Verts/ALE)

Datum :16-04-2014

Referenčna številka :

P-004943/2014

Dokumenti :

  Study grants for medical specialisations

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Franco Frigo (S&D)

Datum :16-04-2014

Referenčna številka :

P-004942/2014

Dokumenti :

  Publication of EU development aid performance assessments

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Eva Joly (Verts/ALE)

Datum :16-04-2014

Referenčna številka :

P-004898/2014
Sporočila