Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  Greece's asylum capacity

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Smolková (S&D)

25-06-2015 P-010325/2015

"Ogljični balon"

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, v imenu skupine Verts/ALE
Gerben-Jan Gerbrandy, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Dario Tamburrano

25-06-2015 O-000082/2015

  Duration of warranties for technical products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

24-06-2015 P-010196/2015

  VP/HR - Persecution of the Yazidi community

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Rolin (PPE)

24-06-2015 P-010195/2015

  Conditions for the public funding of tourism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

24-06-2015 P-010194/2015

  Opportunities for Member States to ban GMOs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jørn Dohrmann (ECR)

24-06-2015 P-010190/2015

  Ruling on UK VAT reduction for energy-saving materials

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

24-06-2015 P-010188/2015

  Transposition by the Italian Government of Directive 2012/34/EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fulvio Martusciello (PPE)

24-06-2015 P-010127/2015

Vzdržnost sistemov zdravstvenega varstva v Evropi: prihodnji izzivi

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Elisabetta Gardini, v imenu skupine PPE

24-06-2015 O-000081/2015

Spremljanje področij ukrepanja za krepitev poslovanja svobodnih poklicev

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Antonio Tajani, Andreas Schwab, v imenu skupine PPE
Evelyne Gebhardt, v imenu skupine S&D
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

24-06-2015 O-000080/2015

Parlamentarna vprašanja

Parlamentarna vprašanja so vprašanja, ki jih evropski poslanci naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije. So neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU.
Parlamentarna vprašanja se delijo na tri kategorije:

  • Vprašanja za ustni odgovor, ki so postavljena na parlamentarnih sejah in vključena v razpravo tistega dne ter jim lahko sledi sprejetje resolucije ali ne (člen 128)
  • Vprašanja za „čas za vprašanja“, ki so postavljena na plenarnem zasedanju v času, določenem za ta namen (člen 129)
  • Vprašanja za pisni odgovor, ki so postavljena z zahtevo za odgovor v pisni obliki (člen 130)