Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  Planned classification of titanium dioxide

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

19-06-2018 P-003327/2018

  Legality of Shell tax ruling in light of state aid rules

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Tang (S&D)

19-06-2018 P-003326/2018

  Performance framework for the 2014-2020 Calabria ROP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (EFDD)

18-06-2018 P-003303/2018

  Transposition and implementation of Directives 2001/42/EC and 92/43/EEC in the Grand Duchy of Luxembourg

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Turmes (Verts/ALE)

18-06-2018 P-003301/2018

  Natura 2000

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

18-06-2018 P-003299/2018

  Granting Georgia safe-country-of-origin status

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

18-06-2018 P-003289/2018

  Haemochromatosis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

15-06-2018 P-003248/2018

  US duties on table olives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Gabriel Mato (PPE), Esteban González Pons (PPE), Pilar Ayuso (PPE), Verónica Lope Fontagné (PPE), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Francesc Gambús (PPE), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Luis de Grandes Pascual (PPE)

15-06-2018 P-003242/2018

Agenda EU za podeželska, gorska in oddaljena območja

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Iskra Mihaylova, v imenu Odbora za regionalni razvoj

15-06-2018 O-000067/2018

  Publication of Euribor decision (Case AT 39914)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Valli (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Marco Zanni (ENF)

14-06-2018 P-003231/2018

Kontakt

Parlamentarna vprašanja

Parlamentarna vprašanja so vprašanja, ki jih evropski poslanci naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije. So neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU.
Parlamentarna vprašanja se delijo na tri kategorije:

  • Vprašanja za ustni odgovor, ki so postavljena na parlamentarnih sejah in vključena v razpravo tistega dne ter jim lahko sledi sprejetje resolucije ali ne (člen 128)
  • Vprašanja za „čas za vprašanja“, ki so postavljena na plenarnem zasedanju v času, določenem za ta namen (člen 129)
  • Vprašanja za pisni odgovor, ki so postavljena z zahtevo za odgovor v pisni obliki (člen 130)