Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  Xylella fastidiosa emergency and spread of the bacterium

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa D'Amato (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Marco Zullo (EFDD)

02-07-2015 P-010709/2015

  Veterinary medicinal product concerns

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

02-07-2015 P-010707/2015

  Nürburgring insolvency proceedings

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

02-07-2015 P-010666/2015

Konferenca v Adis Abebi in inovativno financiranje razvoja

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, v imenu skupine ALDE

01-07-2015 O-000087/2015

Inovativno financiranje razvoja

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Davor Ivo Stier, v imenu skupine PPE

01-07-2015 O-000086/2015

  Fences and the Schengen border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

30-06-2015 P-010654/2015

  European Progress Microfinance Facility - Information on intermediaries in Slovakia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jana Žitňanská (ECR)

30-06-2015 P-010636/2015

  Ban on the sale of dairy products prepared using powdered milk

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

30-06-2015 P-010574/2015

  Driving insurance - 'No claims discounts' refusals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

30-06-2015 P-010561/2015

  European rules and Greek reality

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

30-06-2015 P-010546/2015

Parlamentarna vprašanja

Parlamentarna vprašanja so vprašanja, ki jih evropski poslanci naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije. So neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU.
Parlamentarna vprašanja se delijo na tri kategorije:

  • Vprašanja za ustni odgovor, ki so postavljena na parlamentarnih sejah in vključena v razpravo tistega dne ter jim lahko sledi sprejetje resolucije ali ne (člen 128)
  • Vprašanja za „čas za vprašanja“, ki so postavljena na plenarnem zasedanju v času, določenem za ta namen (člen 129)
  • Vprašanja za pisni odgovor, ki so postavljena z zahtevo za odgovor v pisni obliki (člen 130)