Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  Follow-up questions on the outbreak of the coronavirus in China

Priority question for written answer P-000459/2020
to the Commission
Rule 138
Esther de Lange

27-01-2020 P-000459/2020

  EU preparedness in the face of the outbreak of the new Chinese coronavirus

Priority question for written answer P-000392/2020
to the Commission
Rule 138
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De Almagro

23-01-2020 P-000392/2020

  Retroactive legislation resulting in the removal of administrators serving on the Greek Competition Commission

Priority question for written answer P-000386/2020
to the Commission
Rule 138
Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Alexis Georgoulis

23-01-2020 P-000386/2020

  Statement by Commissioner Hahn on Germany’s GDP growth through the EU’s internal market

Priority question for written answer P-000385/2020
to the Commission
Rule 138
Sven Schulze

23-01-2020 P-000385/2020

  Development of a unified EU brain health strategy

Priority question for written answer P-000376/2020
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont, Mick Wallace, Grace O'Sullivan, Rory Palmer, Tomislav Sokol, Frances Fitzgerald, Jarosław Duda, Jerzy Buzek, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Sirpa Pietikäinen, Tilly Metz, Frédérique Ries, Miriam Dalli, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Ewa Kopacz

23-01-2020 P-000376/2020

  Limits on the use of cash in Italy

Priority question for written answer P-000369/2020
to the Commission
Rule 138
Antonio Maria Rinaldi

23-01-2020 P-000369/2020

Nova celovita strategija EU za Afriko

Vprašanje za ustni odgovor O-000007/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Tomas Tobé
v imenu Odbora za razvoj

23-01-2020 O-000007/2020

  Deforestation in Colombia

Priority question for written answer P-000343/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

22-01-2020 P-000343/2020

  Overflights of conflict zones

Priority question for written answer P-000336/2020
to the Commission
Rule 138
Tom Berendsen

22-01-2020 P-000336/2020

Prednostne naloge EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk

Vprašanje za ustni odgovor O-000006/2020
za Svet
Člen 136 Poslovnika
Evelyn Regner
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

22-01-2020 O-000006/2020

Kontakt

Parlamentarna vprašanja

Parlamentarna vprašanja so vprašanja, ki jih evropski poslanci naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije. So neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU.
Parlamentarna vprašanja se delijo na tri kategorije:

  • Vprašanja za ustni odgovor, ki so postavljena na parlamentarnih sejah in vključena v razpravo tistega dne ter jim lahko sledi sprejetje resolucije ali ne (člen 136)
  • Vprašanja za „čas za vprašanja“, ki so postavljena na plenarnem zasedanju v času, določenem za ta namen (člen 137)
  • Vprašanja za pisni odgovor, ki so postavljena z zahtevo za odgovor v pisni obliki (člen 138)