Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

Financiranje političnih prizadevanj nevladnih organizacij v arabsko-izraelskem konfliktu

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Anders Primdahl Vistisen, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, v imenu skupine ECR

15-04-2015 O-000037/2015

  Imposing sanctions on the Night Wolves gang

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

14-04-2015 P-005891/2015

  Xylella fastidiosa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

14-04-2015 P-005890/2015

  VP/HR - Situation of Christians

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

14-04-2015 P-005888/2015

  Use of the European Regional Development Fund (ERDF)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D)

14-04-2015 P-005887/2015

  Standard variable mortgage rates

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

14-04-2015 P-005870/2015

  Absence of external emergency plan for Lombardy underground gas storage plants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Marco Zanni (EFDD)

14-04-2015 P-005869/2015

  Recreational hunting of migratory birds in Malta

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Stefan Eck (GUE/NGL)

14-04-2015 P-005868/2015

  Neonicotinoids

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

13-04-2015 P-005815/2015

  Compatibility with EU law of Articles 23, 65 and 66 of the Income Tax Code of the Hellenic Republic (Act No 4172/2013, as amended by Act No 4321/2015)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Iskra Mihaylova (ALDE)

13-04-2015 P-005814/2015

Parlamentarna vprašanja

Parlamentarna vprašanja so vprašanja, ki jih evropski poslanci naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije. So neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU.
Parlamentarna vprašanja se delijo na tri kategorije:

  • Vprašanja za ustni odgovor, ki so postavljena na parlamentarnih sejah in vključena v razpravo tistega dne ter jim lahko sledi sprejetje resolucije ali ne (člen 128)
  • Vprašanja za „čas za vprašanja“, ki so postavljena na plenarnem zasedanju v času, določenem za ta namen (člen 129)
  • Vprašanja za pisni odgovor, ki so postavljena z zahtevo za odgovor v pisni obliki (člen 130)