Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  Envisaged EU response to continued Turkish infringements of the sovereign rights of the Republic of Cyprus within its EEZ

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleni Theocharous (ECR)

25-04-2017 P-002895/2017

  Role of NGOs in the migratory flows of the Central Mediterranea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Marco Valli (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Ignazio Corrao (EFDD)

25-04-2017 P-002883/2017

  Sale and nationalisation of the Portuguese bank Novo Banco

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

25-04-2017 P-002865/2017

  Competitive neutrality on the housing market

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

25-04-2017 P-002864/2017

  Cadmium pollution at Roșia Montană, Romania

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
György Hölvényi (PPE)

25-04-2017 P-002862/2017

Konferenca OZN na visoki ravni za podporo doseganju cilja 14 trajnostnega razvoja (konferenca OZN o oceanih)

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Linnéa Engström, v imenu Odbora za ribištvo

25-04-2017 O-000031/2017

  Forced labour performed by North Koreans in the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Peter van Dalen (ECR)

24-04-2017 P-002851/2017

  Commission infringement procedure against Hungary on restrictions to the establishment of pharmacies (freedom of movement of capital and freedom of establishment)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lambert van Nistelrooij (PPE)

21-04-2017 P-002833/2017

  Imports into the EU of rice from third countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

20-04-2017 P-002830/2017

  VP/HR - Detention of the documentary film maker Gabriele Del Grande

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (PPE)

20-04-2017 P-002817/2017

Kontakt

Parlamentarna vprašanja

Parlamentarna vprašanja so vprašanja, ki jih evropski poslanci naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije. So neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU.
Parlamentarna vprašanja se delijo na tri kategorije:

  • Vprašanja za ustni odgovor, ki so postavljena na parlamentarnih sejah in vključena v razpravo tistega dne ter jim lahko sledi sprejetje resolucije ali ne (člen 128)
  • Vprašanja za „čas za vprašanja“, ki so postavljena na plenarnem zasedanju v času, določenem za ta namen (člen 129)
  • Vprašanja za pisni odgovor, ki so postavljena z zahtevo za odgovor v pisni obliki (člen 130)