Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  EU citizens residing in the UK

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE)

20-10-2016 P-007896/2016

  Sustainability of Spain's pension system

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

19-10-2016 P-007862/2016

  National taxation for health reasons and relationship to EU State aid rules

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

19-10-2016 P-007855/2016

Mednarodni letalski sporazumi

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Michael Cramer, v imenu Odbora za promet in turizem

19-10-2016 O-000128/2016

  Promoting data usage in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Henna Virkkunen (PPE)

18-10-2016 P-007842/2016

  Financing of the European Anglers Alliance

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raymond Finch (EFDD)

18-10-2016 P-007829/2016

  Discrimination against Portuguese students in Luxembourg

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marisa Matias (GUE/NGL)

18-10-2016 P-007826/2016

  Provocative statements by Turkish President Recep Tayyip Erdoğan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgios Epitideios (NI)

17-10-2016 P-007806/2016

  Commission enforcement of EU legislation against company illegally dumping hazardous waste in Almásfüzitő, Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

17-10-2016 P-007785/2016

  Reviewing the protected status of wolves

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eric Andrieu (S&D)

17-10-2016 P-007784/2016

Parlamentarna vprašanja

Parlamentarna vprašanja so vprašanja, ki jih evropski poslanci naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije. So neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU.
Parlamentarna vprašanja se delijo na tri kategorije:

  • Vprašanja za ustni odgovor, ki so postavljena na parlamentarnih sejah in vključena v razpravo tistega dne ter jim lahko sledi sprejetje resolucije ali ne (člen 128)
  • Vprašanja za „čas za vprašanja“, ki so postavljena na plenarnem zasedanju v času, določenem za ta namen (člen 129)
  • Vprašanja za pisni odgovor, ki so postavljena z zahtevo za odgovor v pisni obliki (člen 130)