Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  Possible infringement of Directive 98/34/EC and attack on competition

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

18-09-2014 P-006993/2014

  EU energy budget support programme - Republic of Moldova: Ungheni-Chisinau pipeline

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andi Cristea (S&D)

16-09-2014 P-006943/2014

  European response to frequent flooding

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

16-09-2014 P-006908/2014

  TTIP agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dietmar Köster (S&D)

16-09-2014 P-006907/2014

  Infringement of Community rules regarding the projected Spinetta Marengo landfill (Alessandria)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tiziana Beghin (EFDD), Laura Agea (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD)

12-09-2014 P-006885/2014

  Protection of European aid workers in dangerous areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (NI)

12-09-2014 P-006873/2014

  The outbreak of the Ebola viral disease in Africa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Louis Michel (ALDE)

12-09-2014 P-006872/2014

  Desirability of a free trade agreement with China

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ionel-Sorin Moisă (S&D)

12-09-2014 P-006871/2014

  VP/HR - Situation of the Yazidis in northern Iraq

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

12-09-2014 P-006870/2014

  Suspension of aid to compensate the Russian import ban

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

11-09-2014 P-006842/2014

Parlamentarna vprašanja

Parlamentarna vprašanja so vprašanja, ki jih evropski poslanci naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije. So neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU.
Parlamentarna vprašanja se delijo na tri kategorije:

  • Vprašanja za ustni odgovor, ki so postavljena na parlamentarnih sejah in vključena v razpravo tistega dne ter jim lahko sledi sprejetje resolucije ali ne (člen 128)
  • Vprašanja za „čas za vprašanja“, ki so postavljena na plenarnem zasedanju v času, določenem za ta namen (člen 129)
  • Vprašanja za pisni odgovor, ki so postavljena z zahtevo za odgovor v pisni obliki (člen 130)