Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  Unfair supermarket practices promoting imported tomatoes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Buda (PPE)

26-06-2017 P-004230/2017

  Protection of Sicilian products with geographical indications under the EU-China agreements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michela Giuffrida (S&D)

26-06-2017 P-004223/2017

Vračanje turških državljanov s strani grških oblasti

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Sylvie Guillaume, Julie Ward, Ana Gomes, Paul Tang, Jean-Paul Denanot, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Anna Hedh, Tanja Fajon, Agnes Jongerius, Eric Andrieu, Elly Schlein, Nessa Childers, Cécile Kashetu Kyenge, Miroslav Poche, Eva Kaili, Péter Niedermüller, Nikos Androulakis, Marlene Mizzi, Eva Joly, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Grapini, Birgit Sippel, Peter Kouroumbashev, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Philippe Lamberts, Pascal Durand

26-06-2017 O-000059/2017

  Investigación sobre la diabetes en Horizonte 2020 y en el Programa marco (9.º PM)

Pregunta con solicitud de respuesta escrita
a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Carolina Punset (ALDE)

23-06-2017 P-004206/2017

  Labelling of vegan and vegetarian food products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Turmes (Verts/ALE)

22-06-2017 P-004181/2017

  EU authorisation for three GMO maize crops (DuPont Pioneer 1507, Syngenta Bt11, Monsanto MON810)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
György Hölvényi (PPE)

22-06-2017 P-004159/2017

Kitolov na Norveškem

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor, Eleonora Evi, v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

22-06-2017 O-000058/2017

Sodba Sodišča z dne 16. maja 2017 o prostotrgovinskem sporazumu EU-Singapur

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Bernd Lange, Daniel Caspary, David Martin, v imenu Odbora za mednarodno trgovino

22-06-2017 O-000057/2017

  EU funds in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tibor Szanyi (S&D)

21-06-2017 P-004134/2017

  Removal of micronised and ultra-micronised palmitoylethanolamide products from the category of foods for special medical purposes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Flavio Zanonato (S&D)

21-06-2017 P-004129/2017

Kontakt

Parlamentarna vprašanja

Parlamentarna vprašanja so vprašanja, ki jih evropski poslanci naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije. So neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU.
Parlamentarna vprašanja se delijo na tri kategorije:

  • Vprašanja za ustni odgovor, ki so postavljena na parlamentarnih sejah in vključena v razpravo tistega dne ter jim lahko sledi sprejetje resolucije ali ne (člen 128)
  • Vprašanja za „čas za vprašanja“, ki so postavljena na plenarnem zasedanju v času, določenem za ta namen (člen 129)
  • Vprašanja za pisni odgovor, ki so postavljena z zahtevo za odgovor v pisni obliki (člen 130)