Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

Izvajanje uredbe o mineralih, ki izvirajo s konfliktnih območij

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Bernd Lange, v imenu Odbora za mednarodno trgovino

21-02-2018 O-000017/2018

  Ulster Bank Ireland Limited and solvency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

20-02-2018 P-001049/2018

  Lay-offs of employees of the company Embraco

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (PPE)

20-02-2018 P-001047/2018

  Electric cars and the energy transition in the Balearic Islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pilar Ayuso (PPE)

20-02-2018 P-001021/2018

Minerali z območij, prizadetih zaradi konfliktov: spremljevalni ukrepi

Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Linda McAvan, v imenu Odbora za razvoj

20-02-2018 O-000016/2018

  Vehicle tax

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

19-02-2018 P-001004/2018

  Joint initiative of the Commission and the Bill and Melinda Gates Foundation on food systems in developing countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Heubuch (Verts/ALE)

16-02-2018 P-000976/2018

  Air passengers' right to inflight safety announcements in the languages of the country of destination and the country of departure

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

16-02-2018 P-000969/2018

  Oxfam scandal: reactions by the EU executive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessandra Mussolini (PPE)

16-02-2018 P-000968/2018

  Developing a single EU market for mortgages

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

14-02-2018 P-000941/2018

Kontakt

Parlamentarna vprašanja

Parlamentarna vprašanja so vprašanja, ki jih evropski poslanci naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije. So neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU.
Parlamentarna vprašanja se delijo na tri kategorije:

  • Vprašanja za ustni odgovor, ki so postavljena na parlamentarnih sejah in vključena v razpravo tistega dne ter jim lahko sledi sprejetje resolucije ali ne (člen 128)
  • Vprašanja za „čas za vprašanja“, ki so postavljena na plenarnem zasedanju v času, določenem za ta namen (člen 129)
  • Vprašanja za pisni odgovor, ki so postavljena z zahtevo za odgovor v pisni obliki (člen 130)