Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje

06-02-2019 A8-0068/2019 2018/0208(COD)
LIBE JURI

Heidi HAUTALA , Josef WEIDENHOLZER

PRED. SPREM.

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam

05-02-2019 A8-0064/2019 2018/0211(COD)
CONT

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Kontakt

Prednostne informacije in dokumenti

Seznam sprememb poročil

Poročila

Parlamentarni odbori sprejmejo poročila na predlog poročevalca, ki ga imenuje pristojni odbor.
Predlogi resolucij, ki jih ta poročila vsebujejo so obravnavani na plenarnem zasedanju. Če so bili uspešno izglasovani, so objavljeni v sprejetih besedilih.