Iskanje

Kontakt

Pisne izjave: koncept

Pisna izjava je besedilo, ki obsega največ 200 besed in se nanaša izključno na zadevo, ki spada v okvir prisojnosti Evropske unije. Vendar Evropskega parlamenta ne zavezujejo, kar pomeni, da se ne obravnavajo kot akt Parlamenta, ki predstavlja njegovo stališče, ampak predstavljajo zgolj stališče avtorjev in podpisnikov.

Pisne izjave: postopek

V okviru splošne revizije poslovnika Parlamenta, ki je bila sprejeta 13. decembra 2016, je bil člen 136 črtan. Pisnih izjav ni več.