BETÄNKANDE om utnämning av Tony James Murphy till ledamot av revisionsrätten

12-01-2018 A8-0002/2018 2017/0820(NLE)
CONT

Indrek TARAND

Omröstningslista :   [*]

BETÄNKANDE om utnämning av Eva Lindström till ledamot av revisionsrätten

12-01-2018 A8-0003/2018 2017/0819(NLE)
CONT

Indrek TARAND

Omröstningslista :   [*]

Ändringsförslag

RAPPORT om genomförandet av EU:s makroregionala strategier

01-12-2017 A8-0389/2017 2017/2040(INI)
REGI

Andrea COZZOLINO

Omröstningslista :   [init.]