BETÄNKANDE om jämställdhet i EU:s handelsavtal

06-02-2018 A8-0023/2018 2017/2015(INI)
FEMM INTA

Eleonora FORENZA , Malin BJÖRK

Omröstningslista :  FINAL VERSION [init.]

BETÄNKANDE om en europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem

26-02-2018 A8-0036/2018 2017/2067(INI)
TRAN

István UJHELYI

Omröstningslista :   [init.]

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om järnvägstransportstatistik (omarbetning)

26-02-2018 A8-0038/2018 2017/0146(COD)
TRAN

Karima DELLI

Omröstningslista :   [***I]

ERRATA/ADDENDA

err01

BETÄNKANDE om regioner som släpar efter i EU

27-02-2018 A8-0046/2018 2017/2208(INI)
REGI

Michela GIUFFRIDA

Omröstningslista :  FINAL VERSION [init.]

ERRATA/ADDENDA

err01