Multimedia per debatt

Onsdagen den 20 maj 2015

09:03 - 09:03

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

09:03:00

Slut

09:03:24

09:03 - 09:03 Öppnande av sammanträdet

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:03:04

Slut

09:03:23

09:03 - 12:02 Den europeiska migrationsagendan

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:03:24

Slut

09:03:38

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Roll : Présidente en exercice du Conseil

Tid

00:05:58

Början

09:03:36

Slut

09:09:34

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:04

Början

09:09:35

Slut

09:09:39

Frans Timmermans

Roll : Kommissionens vice ordförande

Tid

00:07:14

Början

09:09:39

Slut

09:16:53

Sven Schulze

Roll : Autre

Tid

00:01:22

Början

09:15:50

Slut

09:17:12

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

09:27:14

Slut

09:27:38

Manfred Weber

Roll : PPE

Tid

00:06:33

Början

09:27:28

Slut

09:34:02

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:01:10

Början

09:33:35

Slut

09:34:46

Bill Etheridge

Roll : question "carton bleu"

Tid

00:00:41

Början

09:34:32

Slut

09:35:13

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:35:07

Slut

09:35:20

Manfred Weber

Roll : PPE

Tid

00:00:54

Början

09:35:10

Slut

09:36:04

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

09:35:47

Slut

09:36:10

James Carver

Roll : EFDD

Tid

00:00:27

Början

09:36:04

Slut

09:36:31

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:29

Början

09:36:25

Slut

09:36:54

Gianni Pittella

Roll : S&D

Tid

00:03:13

Början

09:36:43

Slut

09:39:57

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

09:39:28

Slut

09:39:56

João Ferreira

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:02

Början

09:39:47

Slut

09:40:49

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:40:34

Slut

09:40:51

Gianni Pittella

Roll : S&D

Tid

00:00:29

Början

09:40:37

Slut

09:41:07

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:40:56

Slut

09:41:12

Timothy Kirkhope

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:06

Början

09:41:07

Slut

09:42:13

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

09:42:09

Slut

09:42:35

Vicky Ford

Roll : question "carton bleu"

Tid

00:00:26

Början

09:42:28

Slut

09:42:54

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:42:47

Slut

09:42:59

Timothy Kirkhope

Roll : réponse "carton bleu"

Tid

00:00:44

Början

09:42:53

Slut

09:43:37

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:01:16

Början

09:43:30

Slut

09:44:47

Guy Verhofstadt

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:04:00

Början

09:44:32

Slut

09:48:32

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:48:27

Slut

09:48:45

Emmanouil Glezos

Roll : GUE/NGL

Tid

00:00:47

Början

09:48:36

Slut

09:49:24

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

09:49:11

Slut

09:49:37

Guy Verhofstadt

Roll : réponse "carton bleu"

Tid

00:00:21

Början

09:49:24

Slut

09:49:45

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:32

Början

09:49:35

Slut

09:50:07

Gabriele Zimmer

Roll : GUE/NGL

Tid

00:04:02

Början

09:49:54

Slut

09:53:56

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

09:53:26

Slut

09:53:56

Monika Hohlmeier

Roll : PPE

Tid

00:00:48

Början

09:53:43

Slut

09:54:32

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

09:54:18

Slut

09:54:26

Gabriele Zimmer

Roll : GUE/NGL

Tid

00:00:58

Början

09:54:20

Slut

09:55:18

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

09:55:03

Slut

09:55:25

Judith Sargentini

Roll : Verts/ALE

Tid

00:02:58

Början

09:55:13

Slut

09:58:11

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

09:57:45

Slut

09:58:06

Tomáš Zdechovský

Roll : PPE

Tid

00:00:50

Början

09:57:57

Slut

09:58:47

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:58:32

Slut

09:58:50

Judith Sargentini

Roll : Verts/ALE

Tid

00:00:50

Början

09:58:40

Slut

09:59:31

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:59:17

Slut

09:59:35

Nigel Farage

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:02:00

Början

09:59:30

Slut

10:01:30

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

10:01:25

Slut

10:01:53

Doru-Claudian Frunzulică

Roll : question "carton bleu"

Tid

00:01:01

Början

10:01:46

Slut

10:02:47

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:01:05

Början

10:02:15

Slut

10:03:21

Vicky Maeijer

Roll : NI

Tid

00:00:06

Början

10:03:50

Slut

10:03:56

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:01:26

Början

10:04:10

Slut

10:05:36

Monika Hohlmeier

Roll : PPE

Tid

00:02:48

Början

10:05:08

Slut

10:07:56

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:07:30

Slut

10:07:43

Enrique Guerrero Salom

Roll : S&D

Tid

00:01:49

Början

10:07:35

Slut

10:09:24

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:29

Början

10:08:47

Slut

10:09:16

Ryszard Czarnecki

Roll : ECR

Tid

00:01:34

Början

10:09:05

Slut

10:10:40

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:10:14

Slut

10:10:26

Cecilia Wikström

Roll : ALDE

Tid

00:03:17

Början

10:10:17

Slut

10:13:34

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:32

Början

10:12:41

Slut

10:14:13

Marie-Christine Vergiat

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:51

Början

10:13:42

Slut

10:15:34

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

10:15:06

Slut

10:15:26

Ska Keller

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:55

Början

10:15:20

Slut

10:17:15

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

10:17:04

Slut

10:17:23

Laura Ferrara

Roll : EFDD

Tid

00:02:27

Början

10:17:13

Slut

10:19:41

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:43

Början

10:18:52

Slut

10:19:35

Udo Voigt

Roll : NI

Tid

00:01:47

Början

10:19:21

Slut

10:21:09

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:20:41

Slut

10:20:58

Roberta Metsola

Roll : PPE

Tid

00:02:34

Början

10:20:47

Slut

10:23:22

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:43

Början

10:22:31

Slut

10:23:14

Birgit Sippel

Roll : S&D

Tid

00:02:12

Början

10:23:00

Slut

10:25:13

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

10:24:47

Slut

10:25:05

Helga Stevens

Roll : ECR

Tid

00:01:35

Början

10:24:52

Slut

10:26:28

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:26:02

Slut

10:26:20

Nathalie Griesbeck

Roll : ALDE

Tid

00:02:15

Början

10:26:08

Slut

10:28:23

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:27:55

Slut

10:28:10

Martina Anderson

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:50

Början

10:28:05

Slut

10:29:55

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

10:29:41

Slut

10:30:05

Jean Lambert

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:21

Början

10:29:59

Slut

10:31:20

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:31:14

Slut

10:31:26

Kristina Winberg

Roll : EFDD

Tid

00:01:44

Början

10:31:17

Slut

10:33:02

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:32:36

Slut

10:32:50

Harald Vilimsky

Roll : NI

Tid

00:01:43

Början

10:32:41

Slut

10:34:25

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

10:33:52

Slut

10:34:18

Brice Hortefeux

Roll : PPE

Tid

00:02:11

Början

10:34:05

Slut

10:36:17

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:44

Början

10:35:44

Slut

10:36:29

Jörg Leichtfried

Roll : S&D

Tid

00:02:01

Början

10:36:15

Slut

10:38:17

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:37:51

Slut

10:38:06

Jussi Halla-aho

Roll : ECR

Tid

00:01:08

Början

10:38:01

Slut

10:39:09

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:39:03

Slut

10:39:20

Gérard Deprez

Roll : ALDE

Tid

00:01:41

Början

10:39:09

Slut

10:40:50

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

10:40:17

Slut

10:40:40

Dennis de Jong

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:37

Början

10:40:29

Slut

10:42:07

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

10:41:34

Slut

10:41:59

Bodil Valero

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:41

Början

10:41:48

Slut

10:43:29

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

10:42:54

Slut

10:43:20

Rolandas Paksas

Roll : EFDD

Tid

00:01:46

Början

10:43:08

Slut

10:44:55

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

10:44:18

Slut

10:44:48

Marine Le Pen

Roll : NI

Tid

00:01:38

Början

10:44:36

Slut

10:46:15

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:45:47

Slut

10:46:04

Anna Maria Corazza Bildt

Roll : PPE

Tid

00:02:11

Början

10:45:57

Slut

10:48:08

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:02:21

Början

10:46:00

Slut

10:48:22

Cécile Kashetu Kyenge

Roll : S&D

Tid

00:02:17

Början

10:47:50

Slut

10:50:08

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:01:00

Början

10:49:29

Slut

10:50:29

Branislav Škripek

Roll : ECR

Tid

00:01:33

Början

10:50:12

Slut

10:51:46

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

10:51:19

Slut

10:51:38

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Roll : ALDE

Tid

00:01:25

Början

10:51:28

Slut

10:52:53

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:52:27

Slut

10:52:44

Lola Sánchez Caldentey

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:32

Början

10:52:37

Slut

10:54:10

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:53:43

Slut

10:53:55

Eva Joly

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:37

Början

10:53:48

Slut

10:55:26

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

10:54:59

Slut

10:55:18

Petr Mach

Roll : EFDD

Tid

00:01:31

Början

10:55:06

Slut

10:56:38

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

10:56:12

Slut

10:56:34

Kostas Papadakis

Roll : NI

Tid

00:01:35

Början

10:56:23

Slut

10:57:59

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

10:57:30

Slut

10:57:52

Arnaud Danjean

Roll : PPE

Tid

00:01:58

Början

10:57:41

Slut

10:59:39

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:59:14

Slut

10:59:28

Claude Moraes

Roll : S&D

Tid

00:01:57

Början

10:59:24

Slut

11:01:21

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:37

Början

11:00:57

Slut

11:01:34

Anders Primdahl Vistisen

Roll : ECR

Tid

00:01:30

Början

11:01:20

Slut

11:02:51

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:02:25

Slut

11:02:42

Eleftherios Synadinos

Roll : NI

Tid

00:01:37

Början

11:02:32

Slut

11:04:10

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

11:03:38

Slut

11:04:06

Salvatore Domenico Pogliese

Roll : PPE

Tid

00:01:59

Början

11:03:55

Slut

11:05:54

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

11:05:28

Slut

11:05:49

Sylvie Guillaume

Roll : S&D

Tid

00:01:55

Början

11:05:37

Slut

11:07:33

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:07:07

Slut

11:07:23

Marek Jurek

Roll : ECR

Tid

00:01:27

Början

11:07:14

Slut

11:08:41

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:08:15

Slut

11:08:33

Matteo Salvini

Roll : NI

Tid

00:01:35

Början

11:08:22

Slut

11:09:58

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:09:32

Slut

11:09:50

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Roll : PPE

Tid

00:02:12

Början

11:09:39

Slut

11:11:52

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

11:11:21

Slut

11:11:44

David Maria Sassoli

Roll : S&D

Tid

00:02:00

Början

11:11:33

Slut

11:13:34

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:56

Början

11:12:48

Slut

11:13:45

Ruža Tomašić

Roll : ECR

Tid

00:01:50

Början

11:13:13

Slut

11:15:04

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

11:14:33

Slut

11:14:57

Rosa Estaràs Ferragut

Roll : PPE

Tid

00:02:18

Början

11:14:45

Slut

11:17:04

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:29

Början

11:16:25

Slut

11:16:55

Iliana Iotova

Roll : S&D

Tid

00:01:35

Början

11:16:42

Slut

11:18:17

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

11:17:51

Slut

11:18:04

Kazimierz Michał Ujazdowski

Roll : ECR

Tid

00:01:35

Början

11:17:56

Slut

11:19:31

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:19:06

Slut

11:19:20

Paulo Rangel

Roll : PPE

Tid

00:01:45

Början

11:19:13

Slut

11:20:59

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

11:20:19

Slut

11:20:52

Miriam Dalli

Roll : S&D

Tid

00:01:35

Början

11:20:38

Slut

11:22:13

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

11:21:41

Slut

11:22:06

Kinga Gál

Roll : PPE

Tid

00:01:39

Början

11:21:55

Slut

11:23:34

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

11:23:03

Slut

11:23:25

Miltiadis Kyrkos

Roll : S&D

Tid

00:01:36

Början

11:23:15

Slut

11:24:52

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:24:24

Slut

11:24:41

Barbara Kudrycka

Roll : PPE

Tid

00:01:50

Början

11:24:31

Slut

11:26:22

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

11:25:41

Slut

11:26:17

Ana Gomes

Roll : S&D

Tid

00:01:31

Början

11:26:05

Slut

11:27:37

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

11:27:10

Slut

11:27:30

Tomáš Zdechovský

Roll : PPE

Tid

00:01:39

Början

11:27:19

Slut

11:28:58

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

11:28:26

Slut

11:28:50

Josef Weidenholzer

Roll : S&D

Tid

00:01:30

Början

11:28:39

Slut

11:30:10

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:29:43

Slut

11:30:01

Elisabetta Gardini

Roll : PPE

Tid

00:01:42

Början

11:29:50

Slut

11:31:33

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

11:31:00

Slut

11:31:26

Kati Piri

Roll : S&D

Tid

00:01:30

Början

11:31:14

Slut

11:32:45

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:32:18

Slut

11:32:35

Elmar Brok

Roll : PPE

Tid

00:01:28

Början

11:32:25

Slut

11:33:54

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:33:28

Slut

11:33:46

Elena Valenciano

Roll : S&D

Tid

00:01:43

Början

11:33:34

Slut

11:35:18

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:34:51

Slut

11:35:06

Patrizia Toia

Roll : S&D

Tid

00:01:36

Början

11:34:57

Slut

11:36:33

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:53

Början

11:36:07

Slut

11:37:00

Birgit Collin-Langen

Roll : PPE

Tid

00:00:50

Början

11:36:45

Slut

11:37:36

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

11:37:22

Slut

11:37:49

Marlene Mizzi

Roll : S&D

Tid

00:01:39

Början

11:37:37

Slut

11:39:17

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

11:38:43

Slut

11:39:16

Mirosław Piotrowski

Roll : ECR

Tid

00:01:08

Början

11:39:03

Slut

11:40:12

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

11:39:55

Slut

11:40:17

Kostas Chrysogonos

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:35

Början

11:40:05

Slut

11:41:41

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:41:14

Slut

11:41:30

Ivan Jakovčić

Roll : ALDE

Tid

00:01:28

Början

11:41:21

Slut

11:42:50

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

11:42:24

Slut

11:42:37

Ulrike Lunacek

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:39

Början

11:42:29

Slut

11:44:09

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:43:43

Slut

11:44:00

Csaba Sógor

Roll : PPE

Tid

00:00:58

Början

11:43:54

Slut

11:44:52

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:44:46

Slut

11:45:01

Monika Beňová

Roll : S&D

Tid

00:01:34

Början

11:44:53

Slut

11:46:27

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:46:01

Slut

11:46:18

Jean Arthuis

Roll : ALDE

Tid

00:01:08

Början

11:46:10

Slut

11:47:18

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

11:47:01

Slut

11:47:21

Ignazio Corrao

Roll : EFDD

Tid

00:01:35

Början

11:47:11

Slut

11:48:47

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

11:48:21

Slut

11:48:49

Dimitris Avramopoulos

Roll : Ledamot av kommissionen

Tid

00:06:46

Början

11:48:36

Slut

11:55:22

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

11:55:16

Slut

11:55:48

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Roll : Présidente en exercice du Conseil

Tid

00:06:36

Början

11:55:37

Slut

12:02:13

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:02:43

Början

11:59:54

Slut

12:02:38

12:02 - 12:03 De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet

Alexander Graf Lambsdorff

Roll : PT

Tid

00:00:38

Början

12:02:27

Slut

12:03:05

12:02 - 12:07 Utskottens och delegationernas sammansättning

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

12:04:28

Slut

12:04:55

Marek Jurek

Roll : ECR

Tid

00:01:57

Början

12:04:44

Slut

12:06:41

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:01:34

Början

12:05:14

Slut

12:06:48

Barbara Kudrycka

Roll : PPE

Tid

00:01:06

Början

12:06:24

Slut

12:07:30

12:07 - 12:12

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:05:26

Början

12:07:13

Slut

12:12:40

12:08 - 13:18 Omröstning

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:04:06

Början

12:08:33

Slut

12:12:39

Bernd Lucke

Roll : ECR

Tid

00:00:20

Början

12:12:14

Slut

12:12:35

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:04:21

Början

12:12:22

Slut

12:16:43

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:01:38

Början

12:16:15

Slut

12:17:54

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:01:00

Början

12:17:29

Slut

12:18:29

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

12:18:15

Slut

12:18:49

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

12:18:39

Slut

12:19:13

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

12:19:03

Slut

12:19:29

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:29:47

Början

12:19:20

Slut

12:49:08

Bernd Lange

Roll : S&D

Tid

00:01:03

Början

12:48:43

Slut

12:49:46

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:08:08

Början

12:49:28

Slut

12:57:37

Bernd Lange

Roll : S&D

Tid

00:00:50

Början

12:57:00

Slut

12:57:51

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:03:09

Början

12:57:34

Slut

13:00:43

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:01:43

Början

12:58:45

Slut

13:00:28

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

13:00:03

Slut

13:00:21

Dimitris Avramopoulos

Roll : Ledamot av kommissionen

Tid

00:02:06

Början

13:00:19

Slut

13:02:25

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:02:11

Början

13:02:19

Slut

13:04:31

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:03:44

Slut

13:04:02

Gerard Batten

Roll : EFDD

Tid

00:00:51

Början

13:03:59

Slut

13:04:50

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:14:56

Början

13:04:34

Slut

13:19:31

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:01:34

Början

13:09:14

Slut

13:10:49

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:08:35

Början

13:10:24

Slut

13:18:59

13:18 - 14:19 Röstförklaringar

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:02:48

Början

13:19:20

Slut

13:22:08

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

13:21:47

Slut

13:22:07

Daniel Hannan

Roll : ECR

Tid

00:01:18

Början

13:22:05

Slut

13:23:23

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:40

Början

13:23:16

Slut

13:23:56

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:23:30

Slut

13:23:47

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:32

Början

13:23:40

Slut

13:25:12

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:44

Början

13:24:42

Slut

13:25:27

Neena Gill

Roll : S&D

Tid

00:00:54

Början

13:24:55

Slut

13:25:49

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:25:43

Slut

13:25:58

Daniel Hannan

Roll : ECR

Tid

00:01:40

Början

13:25:49

Slut

13:27:30

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

13:27:03

Slut

13:27:15

Luke Ming Flanagan

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:17

Början

13:27:12

Slut

13:28:29

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

13:28:22

Slut

13:28:34

Csaba Sógor

Roll : PPE

Tid

00:00:52

Början

13:28:29

Slut

13:29:21

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:29:14

Slut

13:29:30

Peter Jahr

Roll : PPE

Tid

00:01:27

Början

13:29:20

Slut

13:30:47

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:30:20

Slut

13:30:36

Marijana Petir

Roll : PPE

Tid

00:01:29

Början

13:30:26

Slut

13:31:56

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:31:29

Slut

13:31:43

Bruno Gollnisch

Roll : NI

Tid

00:01:44

Början

13:31:36

Slut

13:33:20

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:32:53

Slut

13:33:09

Ivana Maletić

Roll : PPE

Tid

00:01:33

Början

13:32:59

Slut

13:34:32

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:42

Början

13:34:04

Slut

13:34:47

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:34:23

Slut

13:34:39

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:37

Början

13:34:32

Slut

13:36:09

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:35:41

Slut

13:35:56

Neena Gill

Roll : S&D

Tid

00:01:03

Början

13:35:49

Slut

13:36:52

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:36:45

Slut

13:37:02

Ivana Maletić

Roll : PPE

Tid

00:01:42

Början

13:36:52

Slut

13:38:34

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:58

Början

13:38:02

Slut

13:39:00

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:40

Början

13:38:14

Slut

13:38:54

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:34

Början

13:38:43

Slut

13:40:18

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

13:39:51

Slut

13:40:04

Neena Gill

Roll : S&D

Tid

00:00:57

Början

13:39:59

Slut

13:40:56

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

13:40:50

Slut

13:41:03

Luke Ming Flanagan

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:16

Början

13:40:59

Slut

13:42:15

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

13:42:08

Slut

13:42:22

Marijana Petir

Roll : PPE

Tid

00:01:38

Början

13:42:12

Slut

13:43:51

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

13:43:23

Slut

13:43:37

Ivana Maletić

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

13:43:28

Slut

13:45:00

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:43

Början

13:44:32

Slut

13:45:15

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:05

Början

13:45:03

Slut

13:45:08

Neena Gill

Roll : S&D

Tid

00:01:27

Början

13:45:08

Slut

13:46:35

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

13:46:29

Slut

13:46:57

Beatriz Becerra Basterrechea

Roll : ALDE

Tid

00:01:15

Början

13:46:45

Slut

13:48:00

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

13:47:41

Slut

13:48:06

Jude Kirton-Darling

Roll : S&D

Tid

00:01:01

Början

13:48:00

Slut

13:49:01

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:48:54

Slut

13:49:10

Daniel Dalton

Roll : ECR

Tid

00:01:01

Början

13:49:03

Slut

13:50:04

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

13:49:57

Slut

13:50:11

Martina Anderson

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:17

Början

13:50:07

Slut

13:51:24

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

13:51:16

Slut

13:51:43

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:51:24

Slut

13:51:39

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:32

Början

13:51:32

Slut

13:53:05

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:52:38

Slut

13:52:55

Markus Pieper

Roll : PPE

Tid

00:01:06

Början

13:52:42

Slut

13:53:49

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:53:31

Slut

13:53:45

Deirdre Clune

Roll : PPE

Tid

00:01:19

Början

13:53:40

Slut

13:54:59

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:29

Början

13:54:48

Slut

13:55:17

Neena Gill

Roll : S&D

Tid

00:01:19

Början

13:55:11

Slut

13:56:30

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

13:56:22

Slut

13:56:40

Luke Ming Flanagan

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:16

Början

13:56:35

Slut

13:57:51

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:57:44

Slut

13:57:59

Marijana Petir

Roll : PPE

Tid

00:01:28

Början

13:57:50

Slut

13:59:19

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

13:58:52

Slut

13:59:10

Silvia Costa

Roll : S&D

Tid

00:01:52

Början

13:58:59

Slut

14:00:52

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:51

Början

14:00:14

Slut

14:01:05

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

14:00:32

Slut

14:00:55

Ádám Kósa

Roll : PPE

Tid

00:02:13

Början

14:00:47

Slut

14:03:01

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

14:02:35

Slut

14:03:04

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:30

Början

14:02:52

Slut

14:04:23

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

14:03:56

Slut

14:04:10

Neena Gill

Roll : S&D

Tid

00:01:14

Början

14:04:07

Slut

14:05:21

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

14:05:14

Slut

14:05:33

Olga Sehnalová

Roll : S&D

Tid

00:01:30

Början

14:05:22

Slut

14:06:52

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

14:06:26

Slut

14:06:38