Multimedia per debatt

Onsdagen den 6 juli 2016

09:13 - 09:13

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:40

Början

09:13:06

Slut

09:13:46

09:13 - 09:13 Öppnande av sammanträdet

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

09:13:32

Slut

09:13:41

09:13 - 11:39 Det slovakiska ordförandeskapets arbetsprogram (debatt)

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:13:40

Slut

09:13:57

Robert Fico

Roll : CouncilMember

Tid

00:23:40

Början

09:13:50

Slut

09:37:30

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:37:02

Slut

09:37:20

Frans Timmermans

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:11:41

Början

09:37:11

Slut

09:48:52

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

09:48:23

Slut

09:48:46

Manfred Weber

Roll : PPE

Tid

00:03:48

Början

09:48:35

Slut

09:52:23

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:51:56

Slut

09:52:14

Gianni Pittella

Roll : S&D

Tid

00:03:44

Början

09:52:05

Slut

09:55:49

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

09:55:21

Slut

09:55:42

Ashley Fox

Roll : ECR

Tid

00:03:56

Början

09:55:33

Slut

09:59:29

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

09:59:01

Slut

09:59:22

Pavel Telička

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:03:49

Början

09:59:16

Slut

10:03:05

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

10:02:59

Slut

10:03:18

Kateřina Konečná

Roll : GUE/NGL

Tid

00:02:28

Början

10:03:09

Slut

10:05:37

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:05:09

Slut

10:05:25

Rebecca Harms

Roll : Verts/ALE

Tid

00:04:20

Början

10:05:16

Slut

10:09:37

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:39

Början

10:08:53

Slut

10:09:33

Petr Mach

Roll : EFDD

Tid

00:02:17

Början

10:09:17

Slut

10:11:34

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:49

Början

10:11:08

Slut

10:11:58

Gilles Lebreton

Roll : ENF

Tid

00:00:47

Början

10:11:40

Slut

10:12:28

Petr Mach

Roll : EFDD

Tid

00:00:50

Början

10:12:21

Slut

10:13:12

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:12:57

Slut

10:13:13

Nicolas Bay

Roll : ENF

Tid

00:02:41

Början

10:13:03

Slut

10:15:45

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:29

Början

10:15:19

Slut

10:15:49

Tomáš Zdechovský

Roll : PPE

Tid

00:00:38

Början

10:15:38

Slut

10:16:17

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

10:16:05

Slut

10:16:27

Nicolas Bay

Roll : ENF

Tid

00:01:06

Början

10:16:16

Slut

10:17:23

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:17:06

Slut

10:17:17

Diane Dodds

Roll : NI

Tid

00:01:25

Början

10:17:14

Slut

10:18:39

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:18:29

Slut

10:18:41

Françoise Grossetête

Roll : PPE

Tid

00:02:23

Början

10:18:33

Slut

10:20:57

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

10:20:31

Slut

10:20:53

Tibor Szanyi

Roll : S&D

Tid

00:00:46

Början

10:20:44

Slut

10:21:31

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:21:18

Slut

10:21:28

Françoise Grossetête

Roll : PPE

Tid

00:00:48

Början

10:21:22

Slut

10:22:10

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:21:57

Slut

10:22:08

Enrique Guerrero Salom

Roll : S&D

Tid

00:02:25

Början

10:22:00

Slut

10:24:25

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

10:23:59

Slut

10:24:08

Richard Sulík

Roll : ECR

Tid

00:02:27

Början

10:24:01

Slut

10:26:28

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:26:02

Slut

10:26:19

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:00:43

Början

10:26:10

Slut

10:26:54

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:26:41

Slut

10:26:52

Richard Sulík

Roll : ECR

Tid

00:00:50

Början

10:26:45

Slut

10:27:35

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:27:21

Slut

10:27:35

Gérard Deprez

Roll : ALDE

Tid

00:02:18

Början

10:27:25

Slut

10:29:44

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:29:17

Slut

10:29:31

Dimitrios Papadimoulis

Roll : GUE/NGL

Tid

00:02:08

Början

10:29:24

Slut

10:31:32

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

10:31:05

Slut

10:31:24

Fabio Massimo Castaldo

Roll : EFDD

Tid

00:01:57

Början

10:31:11

Slut

10:33:08

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:32:42

Slut

10:33:00

Jean-François Jalkh

Roll : ENF

Tid

00:02:20

Början

10:32:51

Slut

10:35:12

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:34:46

Slut

10:34:58

Krisztina Morvai

Roll : NI

Tid

00:02:06

Början

10:34:49

Slut

10:36:56

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:36:29

Slut

10:36:43

Pilar del Castillo Vera

Roll : PPE

Tid

00:02:12

Början

10:36:34

Slut

10:38:46

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:38:20

Slut

10:38:37

Vladimír Maňka

Roll : S&D

Tid

00:02:51

Början

10:38:27

Slut

10:41:18

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:40:53

Slut

10:41:04

Anna Elżbieta Fotyga

Roll : ECR

Tid

00:01:25

Början

10:40:56

Slut

10:42:22

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:41:55

Slut

10:42:06

Fredrick Federley

Roll : ALDE

Tid

00:02:11

Början

10:41:59

Slut

10:44:10

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

10:43:44

Slut

10:43:53

Mario Borghezio

Roll : ENF

Tid

00:02:12

Början

10:43:46

Slut

10:45:58

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

10:45:28

Slut

10:45:47

Liisa Jaakonsaari

Roll : S&D

Tid

00:01:02

Början

10:45:38

Slut

10:46:41

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:46:25

Slut

10:46:37

Mario Borghezio

Roll : ENF

Tid

00:00:33

Början

10:46:29

Slut

10:47:03

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:46:52

Slut

10:47:09

László Tőkés

Roll : PPE

Tid

00:02:41

Början

10:47:00

Slut

10:49:42

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

10:49:12

Slut

10:49:42

Patrizia Toia

Roll : S&D

Tid

00:02:13

Början

10:49:31

Slut

10:51:45

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:51:18

Slut

10:51:30

Branislav Škripek

Roll : ECR

Tid

00:01:48

Början

10:51:21

Slut

10:53:10

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:52:43

Slut

10:52:55

Paulo Rangel

Roll : PPE

Tid

00:02:21

Början

10:52:46

Slut

10:55:08

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:54:41

Slut

10:54:56

Pavel Poc

Roll : S&D

Tid

00:01:48

Början

10:54:44

Slut

10:56:32

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:56:06

Slut

10:56:19

Ulrike Trebesius

Roll : ECR

Tid

00:01:47

Början

10:56:10

Slut

10:57:58

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:57:27

Slut

10:57:40

Anna Záborská

Roll : PPE

Tid

00:02:13

Början

10:57:31

Slut

10:59:44

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:59:18

Slut

10:59:33

Sergei Stanishev

Roll : S&D

Tid

00:01:46

Början

10:59:22

Slut

11:01:09

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

11:00:42

Slut

11:00:52

Dubravka Šuica

Roll : PPE

Tid

00:01:42

Början

11:00:45

Slut

11:02:28

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:02:02

Slut

11:02:16

Monika Beňová

Roll : S&D

Tid

00:02:30

Början

11:02:07

Slut

11:04:37

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

11:04:11

Slut

11:04:23

Krišjānis Kariņš

Roll : PPE

Tid

00:02:01

Början

11:04:15

Slut

11:06:16

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

11:05:49

Slut

11:05:58

Ana Gomes

Roll : S&D

Tid

00:01:29

Början

11:05:52

Slut

11:07:22

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

11:06:56

Slut

11:07:08

Franck Proust

Roll : PPE

Tid

00:01:37

Början

11:06:59

Slut

11:08:36

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:08:08

Slut

11:08:24

Marlene Mizzi

Roll : S&D

Tid

00:01:40

Början

11:08:16

Slut

11:09:57

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

11:09:31

Slut

11:09:42

Neena Gill

Roll : S&D

Tid

00:02:24

Början

11:09:34

Slut

11:11:59

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:53

Början

11:11:32

Slut

11:12:25

Olga Sehnalová

Roll : S&D

Tid

00:01:36

Början

11:12:09

Slut

11:13:45

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

11:13:19

Slut

11:13:31

Eduard Kukan

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

11:13:23

Slut

11:14:54

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:14:28

Slut

11:14:43

Notis Marias

Roll : ECR

Tid

00:01:34

Början

11:14:36

Slut

11:16:11

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

11:15:45

Slut

11:15:55

Ivan Jakovčić

Roll : ALDE

Tid

00:01:32

Början

11:15:48

Slut

11:17:21

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

11:16:55

Slut

11:17:14

Jiří Maštálka

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:45

Början

11:17:05

Slut

11:18:51

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

11:18:23

Slut

11:18:42

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:01:07

Början

11:18:33

Slut

11:19:40

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:19:24

Slut

11:19:39

Miroslav Mikolášik

Roll : PPE

Tid

00:01:56

Början

11:19:31

Slut

11:21:27

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:21:01

Slut

11:21:16

Mark Demesmaeker

Roll : ECR

Tid

00:01:36

Början

11:21:08

Slut

11:22:44

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

11:22:13

Slut

11:22:25

Juan Fernando López Aguilar

Roll : S&D

Tid

00:01:41

Början

11:22:20

Slut

11:24:01

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

11:23:30

Slut

11:23:52

Maroš Šefčovič

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:05:12

Början

11:23:43

Slut

11:28:55

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:28:26

Slut

11:28:40

Robert Fico

Roll : CouncilMember

Tid

00:11:04

Början

11:28:37

Slut

11:39:41

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:39:15

Slut

11:39:33

11:39 - 11:41

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:32

Början

11:39:55

Slut

11:41:27

11:40 - 12:55 Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017 (debatt)

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:41

Början

11:40:32

Slut

11:41:13

Frans Timmermans

Roll : Kommissionens förste vice ordförande

Tid

00:07:00

Början

11:41:10

Slut

11:48:10

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

11:48:04

Slut

11:48:35

József Szájer

Roll : PPE

Tid

00:03:50

Början

11:48:27

Slut

11:52:18

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

11:51:51

Slut

11:52:01

Maria João Rodrigues

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:02:58

Början

11:52:01

Slut

11:54:59

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

11:54:52

Slut

11:55:06

Vicky Ford

Roll : ECR

Tid

00:02:42

Början

11:55:00

Slut

11:57:43

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:57:17

Slut

11:57:33

Sophia in 't Veld

Roll : ALDE

Tid

00:03:54

Början

11:57:27

Slut

12:01:21

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

12:00:56

Slut

12:01:11

João Pimenta Lopes

Roll : GUE/NGL

Tid

00:02:04

Början

12:01:01

Slut

12:03:05

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

12:02:38

Slut

12:02:51

Bas Eickhout

Roll : Verts/ALE

Tid

00:03:09

Början

12:02:43

Slut

12:05:53

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:05:26

Slut

12:05:39

David Borrelli

Roll : EFDD

Tid

00:04:17

Början

12:05:31

Slut

12:09:49

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

12:09:22

Slut

12:09:39

Florian Philippot

Roll : ENF

Tid

00:02:45

Början

12:09:26

Slut

12:12:12

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:11:46

Slut

12:12:00

Eleftherios Synadinos

Roll : NI

Tid

00:01:41

Början

12:11:52

Slut

12:13:33

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

12:13:08

Slut

12:13:19

Andrzej Grzyb

Roll : PPE

Tid

00:02:08

Början

12:13:13

Slut

12:15:22

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

12:14:55

Slut

12:15:06

Enrique Guerrero Salom

Roll : S&D

Tid

00:02:07

Början

12:15:00

Slut

12:17:07

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:15

Början

12:16:41

Slut

12:17:57

Eleni Theocharous

Roll : ECR

Tid

00:01:40

Början

12:16:52

Slut

12:18:32

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:18:01

Slut

12:18:19

Marielle de Sarnez

Roll : ALDE

Tid

00:01:26

Början

12:18:11

Slut

12:19:37

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:19:11

Slut

12:19:29

Martina Michels

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:42

Början

12:19:20

Slut

12:21:02

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

12:20:36

Slut

12:20:45

Yannick Jadot

Roll : Verts/ALE

Tid

00:02:11

Början

12:20:42

Slut

12:22:54

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

12:22:26

Slut

12:22:44

Beatrix von Storch

Roll : EFDD

Tid

00:01:10

Början

12:22:35

Slut

12:23:45

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:23:27

Slut

12:23:45

Zoltán Balczó

Roll : NI

Tid

00:01:34

Början

12:23:35

Slut

12:25:09

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:24:43

Slut

12:25:00

Alain Lamassoure

Roll : PPE

Tid

00:02:02

Början

12:24:48

Slut

12:26:51

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:26:23

Slut

12:26:40

Pervenche Berès

Roll : S&D

Tid

00:01:39

Början

12:26:31

Slut

12:28:11

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

12:27:44

Slut

12:27:57

Dimitrios Papadimoulis

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:29

Början

12:27:48

Slut

12:29:17

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:28:51

Slut

12:29:04

Max Andersson

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:36

Början

12:28:54

Slut

12:30:30

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

12:30:04

Slut

12:30:16

Tunne Kelam

Roll : PPE

Tid

00:01:49

Början

12:30:12

Slut

12:32:01

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

12:31:54

Slut

12:32:06

Tanja Fajon

Roll : S&D

Tid

00:01:34

Början

12:31:58

Slut

12:33:32

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

12:33:05

Slut

12:33:15

Tania González Peñas

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:47

Början

12:33:09

Slut

12:34:57

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:40

Början

12:34:28

Slut

12:35:08

Eduard Kukan

Roll : PPE

Tid

00:02:08

Början

12:34:54

Slut

12:37:03

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

12:36:32

Slut

12:36:48

Jutta Steinruck

Roll : S&D

Tid

00:01:27

Början

12:36:39

Slut

12:38:07

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

12:37:41

Slut

12:37:53

Nikolaos Chountis

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:45

Början

12:37:45

Slut

12:39:31

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

12:39:04

Slut

12:39:20

Georgios Kyrtsos

Roll : PPE

Tid

00:02:03

Början

12:39:11

Slut

12:41:15

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:40:48

Slut

12:41:02

Patrizia Toia

Roll : S&D

Tid

00:01:46

Början

12:40:52

Slut

12:42:39

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:42:12

Slut

12:42:26

Krišjānis Kariņš

Roll : PPE

Tid

00:01:59

Början

12:42:16

Slut

12:44:16

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:56

Början

12:43:48

Slut

12:44:45

Alojz Peterle

Roll : PPE

Tid

00:02:13

Början

12:44:23

Slut

12:46:37

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

12:46:09

Slut

12:46:24

Silvia Costa

Roll : S&D

Tid

00:01:39

Början

12:46:14

Slut

12:47:53

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

12:47:27

Slut

12:47:40

Arne Lietz

Roll : S&D

Tid

00:01:41

Början

12:47:30

Slut

12:49:12

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

12:48:45

Slut

12:49:05

Frans Timmermans

Roll : Kommissionens förste vice ordförande

Tid

00:05:55

Början

12:49:02

Slut

12:54:57

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:58

Början

12:54:50

Slut

12:55:48

12:56 - 12:57

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:41

Början

12:56:23

Slut

12:57:04

12:56 - 13:53 Omröstning

William (The Earl of) Dartmouth

Roll : EFDD

Tid

00:01:03

Början

12:56:30

Slut

12:57:34

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:01:11

Början

12:56:35

Slut

12:57:46

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

12:57:41

Slut

12:58:03

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

12:57:55

Slut

12:58:17

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

12:58:09

Slut

12:58:35

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:58:31

Slut

12:58:41

Dario Tamburrano

Roll : EFDD

Tid

00:08:03

Början

12:58:36

Slut

13:06:39

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:07:56

Början

13:06:16

Slut

13:14:12

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:06:33

Slut

13:06:50

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:02:01

Början

13:08:15

Slut

13:10:17

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:09:52

Slut

13:10:09

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:10:21

Slut

13:10:38

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:03:14

Början

13:10:58

Slut

13:14:12

Gabriele Zimmer

Roll : GUE/NGL

Tid

00:00:50

Början

13:14:07

Slut

13:14:58

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:38

Början

13:14:41

Slut

13:15:20

Isabelle Thomas

Roll : S&D

Tid

00:00:25

Början

13:15:11

Slut

13:15:37

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:05:14

Början

13:15:30

Slut

13:20:44

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

13:20:31

Slut

13:20:44

Michael Theurer

Roll : ALDE

Tid

00:01:18

Början

13:20:44

Slut

13:22:02

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:29

Början

13:38:39

Slut

13:39:08

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:38:53

Slut

13:39:10

James Nicholson

Roll : ECR

Tid

00:00:48

Början

13:47:45

Slut

13:48:33

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

13:48:32

Slut

13:48:44

James Nicholson

Roll : ECR

Tid

00:00:13

Början

13:48:46

Slut

13:48:59

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:03:03

Början

13:48:51

Slut

13:51:55

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:50:13

Slut

13:50:30

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

13:51:17

Slut

13:51:27

Petras Auštrevičius

Roll : ALDE

Tid

00:00:45

Början

13:51:30

Slut

13:52:15

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:01:36

Början

13:51:59

Slut

13:53:36

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

13:52:47

Slut

13:52:57

13:54 - 13:55

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:57

Början

13:54:53

Slut

13:55:51

13:55 - 14:33 Röstförklaringar

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

13:55:14

Slut

13:55:41

Daniel Hannan

Roll : ECR

Tid

00:01:38

Början

13:55:32

Slut

13:57:11

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

13:56:38

Slut

13:56:56

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:25

Början

13:56:49

Slut

13:58:15

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

13:57:48

Slut

13:57:57

Monica Macovei

Roll : ECR

Tid

00:01:31

Början

13:57:51

Slut

13:59:23

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

13:58:52

Slut

13:59:00

Peter Jahr

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

13:58:56

Slut

14:00:27

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

14:00:00

Slut

14:00:20

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

14:00:03

Slut

14:00:21

Monica Macovei

Roll : ECR

Tid

00:01:28

Början

14:00:14

Slut

14:01:42

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

14:01:16

Slut

14:01:25

Xabier Benito Ziluaga

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:37

Början

14:01:19

Slut

14:02:56

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

14:02:23

Slut

14:02:39

Peter Jahr

Roll : PPE

Tid

00:01:25

Början

14:02:33

Slut

14:03:58

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

14:03:32

Slut

14:03:40

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:01:08

Början

14:03:40

Slut

14:04:48

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

14:04:40

Slut

14:04:52

Miguel Urbán Crespo

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:55

Början

14:04:53

Slut

14:06:49

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

14:06:21

Slut

14:06:31

Krisztina Morvai

Roll : NI

Tid

00:01:41

Början

14:06:22

Slut

14:08:03

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:43

Början

14:07:28

Slut

14:08:11

Michela Giuffrida

Roll : S&D

Tid

00:01:27

Början

14:08:04

Slut

14:09:32

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

14:09:07

Slut

14:09:21

Stanislav Polčák

Roll : PPE

Tid

00:01:10

Början

14:09:11

Slut

14:10:22

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

14:10:04

Slut

14:10:15

Filiz Hyusmenova

Roll : ALDE

Tid

00:01:09

Början

14:10:08

Slut

14:11:17

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

14:11:00

Slut

14:11:10

Peter Jahr

Roll : PPE

Tid

00:01:28

Början

14:11:03

Slut

14:12:31

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

14:12:03

Slut

14:12:17

Krisztina Morvai

Roll : NI

Tid

00:01:33

Början

14:12:11

Slut

14:13:45

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:02

Början

14:12:14

Slut

14:12:16

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

14:13:18

Slut

14:13:33

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

14:13:23

Slut

14:13:34

Krisztina Morvai

Roll : NI

Tid

00:01:30

Början

14:13:28

Slut

14:14:59

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

14:14:31

Slut

14:14:41

Peter Jahr

Roll : PPE

Tid

00:01:06

Början

14:14:37

Slut

14:15:44

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

14:15:27

Slut

14:15:57

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

14:15:33

Slut

14:15:47

Krisztina Morvai

Roll : NI

Tid

00:01:39

Början

14:15:40

Slut

14:17:20

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

14:16:50

Slut

14:17:06

Monica Macovei

Roll : ECR

Tid

00:01:14

Början

14:16:57

Slut

14:18:11

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

14:17:53

Slut

14:18:02

Diane Dodds

Roll : NI

Tid

00:01:40

Början

14:17:57

Slut

14:19:37

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

14:18:59

Slut

14:19:18

Peter Jahr

Roll : PPE

Tid

00:01:14

Början

14:19:14

Slut

14:20:29

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:32

Början

14:20:11

Slut

14:20:43

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

14:20:21

Slut

14:20:41

Monica Macovei

Roll : ECR

Tid

00:01:34

Början

14:20:33

Slut

14:22:07

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

14:21:33

Slut

14:21:50

Thomas Mann

Roll : PPE

Tid

00:01:29

Början

14:21:44

Slut

14:23:13

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

14:22:45

Slut

14:22:54

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:33

Början

14:22:49

Slut

14:24:22

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

14:23:52

Slut

14:24:07

Peter Jahr

Roll : PPE

Tid

00:01:15

Början

14:23:56

Slut

14:25:11

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

14:24:53

Slut

14:25:02

Janusz Korwin-Mikke

Roll : NI

Tid

00:01:31

Början

14:24:56

Slut

14:26:27

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

14:25:57

Slut

14:26:22

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

14:26:06

Slut

14:26:22

Ángela Vallina

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:34

Början

14:26:15

Slut

14:27:50

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

14:27:17

Slut

14:27:37

Krisztina Morvai

Roll : NI

Tid

00:01:29

Början

14:27:30

Slut

14:29:00

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

14:28:30

Slut

14:28:50

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

14:28:38

Slut

14:28:49

Krisztina Morvai

Roll : NI

Tid

00:01:37

Början

14:28:43

Slut

14:30:20

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

14:29:51

Slut

14:30:06

Marc Tarabella

Roll : S&D

Tid

00:01:30

Början

14:29:58

Slut

14:31:28

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

14:31:01

Slut

14:31:12

Momchil Nekov

Roll : S&D

Tid

00:01:34

Början

14:31:04

Slut

14:32:39

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

14:32:06

Slut

14:32:29

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

14:32:14

Slut

14:32:31

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:36

Början

14:32:20

Slut

14:33:57

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

14:33:25

Slut

14:33:38

14:33 - 14:33 Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:03

Början

14:33:39

Slut

14:33:42