Multimedia per debatt

Torsdagen den 8 februari 2018

09:00 - 09:01

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

09:00:55

Slut

09:01:18

09:01 - 09:01 Öppnande av sammanträdet

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

09:01:10

Slut

09:01:21

09:01 - 09:59 Bestämmelserna beträffande sommartid (debatt)

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

09:01:21

Slut

09:01:29

Violeta Bulc

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:03:39

Början

09:01:24

Slut

09:05:03

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:04:37

Slut

09:04:54

Pavel Svoboda

Roll : PPE

Tid

00:03:07

Början

09:04:44

Slut

09:07:51

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:07:22

Slut

09:07:41

Inés Ayala Sender

Roll : S&D

Tid

00:02:10

Början

09:07:30

Slut

09:09:41

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

09:09:09

Slut

09:09:33

Roberts Zīle

Roll : ECR

Tid

00:01:32

Början

09:09:22

Slut

09:10:55

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:10:29

Slut

09:10:44

Gesine Meissner

Roll : ALDE

Tid

00:02:47

Början

09:10:34

Slut

09:13:22

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:34

Början

09:12:44

Slut

09:13:18

Tania González Peñas

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:30

Början

09:13:05

Slut

09:14:35

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:14:09

Slut

09:14:25

Karima Delli

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:41

Början

09:14:13

Slut

09:15:55

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

09:15:24

Slut

09:15:44

Angelo Ciocca

Roll : ENF

Tid

00:01:49

Början

09:15:33

Slut

09:17:22

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:16:56

Slut

09:17:09

Georgios Epitideios

Roll : NI

Tid

00:01:35

Början

09:17:00

Slut

09:18:35

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:18:09

Slut

09:18:22

Ivo Belet

Roll : PPE

Tid

00:01:38

Början

09:18:13

Slut

09:19:52

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:19:26

Slut

09:19:39

Miapetra Kumpula-Natri

Roll : S&D

Tid

00:02:07

Början

09:19:30

Slut

09:21:38

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

09:21:11

Slut

09:21:34

Jacqueline Foster

Roll : ECR

Tid

00:01:57

Början

09:21:17

Slut

09:23:14

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:22:47

Slut

09:23:01

Nils Torvalds

Roll : ALDE

Tid

00:01:37

Början

09:22:52

Slut

09:24:29

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:24:03

Slut

09:24:21

Maria Lidia Senra Rodríguez

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:37

Början

09:24:10

Slut

09:25:48

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:25:22

Slut

09:25:37

Heidi Hautala

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:34

Början

09:25:27

Slut

09:27:01

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:26:36

Slut

09:26:54

Janusz Korwin-Mikke

Roll : NI

Tid

00:01:35

Början

09:26:44

Slut

09:28:20

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

09:27:50

Slut

09:28:14

Dieter-Lebrecht Koch

Roll : PPE

Tid

00:02:06

Början

09:28:00

Slut

09:30:07

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:29:37

Slut

09:29:55

Claudia Țapardel

Roll : S&D

Tid

00:01:39

Början

09:29:46

Slut

09:31:26

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

09:30:50

Slut

09:31:15

Kosma Złotowski

Roll : ECR

Tid

00:01:29

Början

09:31:03

Slut

09:32:32

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

09:32:07

Slut

09:32:35

Indrek Tarand

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:34

Början

09:32:23

Slut

09:33:58

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:33:31

Slut

09:33:47

Annie Schreijer-Pierik

Roll : PPE

Tid

00:02:05

Början

09:33:38

Slut

09:35:43

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

09:35:11

Slut

09:35:36

Michael Detjen

Roll : S&D

Tid

00:01:44

Början

09:35:20

Slut

09:37:04

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

09:36:34

Slut

09:36:55

Davor Škrlec

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:31

Början

09:36:43

Slut

09:38:15

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:37:49

Slut

09:38:03

Henna Virkkunen

Roll : PPE

Tid

00:01:36

Början

09:37:53

Slut

09:39:30

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:39:01

Slut

09:39:17

Bogusław Liberadzki

Roll : S&D

Tid

00:01:41

Början

09:39:07

Slut

09:40:48

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

09:40:15

Slut

09:40:48

Heidi Hautala

Roll : Verts/ALE

Tid

00:00:45

Början

09:40:38

Slut

09:41:24

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:41:10

Slut

09:41:24

Bogusław Liberadzki

Roll : S&D

Tid

00:00:58

Början

09:41:14

Slut

09:42:13

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

09:41:51

Slut

09:42:12

Werner Langen

Roll : PPE

Tid

00:01:32

Början

09:42:02

Slut

09:43:34

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

09:43:07

Slut

09:43:34

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:29

Början

09:43:21

Slut

09:44:50

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

09:44:24

Slut

09:44:46

Nicola Caputo

Roll : S&D

Tid

00:01:34

Början

09:44:36

Slut

09:46:10

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

09:45:39

Slut

09:46:00

Notis Marias

Roll : ECR

Tid

00:01:31

Början

09:45:48

Slut

09:47:20

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

09:46:54

Slut

09:47:15

Hilde Vautmans

Roll : ALDE

Tid

00:01:12

Början

09:47:04

Slut

09:48:16

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

09:47:59

Slut

09:48:20

Igor Šoltes

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:30

Början

09:48:08

Slut

09:49:38

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

09:49:11

Slut

09:49:35

Zoltán Balczó

Roll : NI

Tid

00:01:29

Början

09:49:23

Slut

09:50:53

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:50:27

Slut

09:50:43

Mairead McGuinness

Roll : PPE

Tid

00:01:30

Början

09:50:34

Slut

09:52:04

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:51:37

Slut

09:51:52

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:01:05

Början

09:51:44

Slut

09:52:49

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

09:52:33

Slut

09:52:48

Margrete Auken

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:34

Början

09:52:38

Slut

09:54:13

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

09:53:42

Slut

09:54:05

José Inácio Faria

Roll : PPE

Tid

00:01:35

Början

09:53:54

Slut

09:55:29

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

09:54:57

Slut

09:55:20

Krzysztof Hetman

Roll : PPE

Tid

00:01:26

Början

09:55:10

Slut

09:56:36

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

09:56:10

Slut

09:56:30

Andrzej Grzyb

Roll : PPE

Tid

00:01:26

Början

09:56:19

Slut

09:57:46

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

09:57:20

Slut

09:57:40

Violeta Bulc

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:02:01

Början

09:57:27

Slut

09:59:29

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:59:03

Slut

09:59:19

09:59 - 10:23 Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

09:59:26

Slut

09:59:52

Heidi Hautala

Roll : Författare

Tid

00:01:38

Början

09:59:43

Slut

10:01:21

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:00:55

Slut

10:01:09

Kosma Złotowski

Roll : Författare

Tid

00:01:39

Början

10:00:59

Slut

10:02:39

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:02:12

Slut

10:02:24

Tunne Kelam

Roll : Författare

Tid

00:01:16

Början

10:02:20

Slut

10:03:36

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:03:30

Slut

10:03:42

Petras Auštrevičius

Roll : Författare

Tid

00:01:35

Början

10:03:34

Slut

10:05:10

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:04:44

Slut

10:04:55

Soraya Post

Roll : Författare

Tid

00:01:42

Början

10:04:45

Slut

10:06:28

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:06:02

Slut

10:06:13

Helmut Scholz

Roll : Författare

Tid

00:01:18

Början

10:06:09

Slut

10:07:27

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

10:07:16

Slut

10:07:37

Cristian Dan Preda

Roll : PPE

Tid

00:01:35

Början

10:07:27

Slut

10:09:02

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:08:36

Slut

10:08:47

Francisco Assis

Roll : S&D

Tid

00:01:33

Början

10:08:39

Slut

10:10:13

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:09:46

Slut

10:10:03

Mark Demesmaeker

Roll : ECR

Tid

00:01:36

Början

10:09:54

Slut

10:11:30

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:11:01

Slut

10:11:19

Dita Charanzová

Roll : ALDE

Tid

00:01:26

Början

10:11:09

Slut

10:12:36

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:12:10

Slut

10:12:25

Jaromír Štětina

Roll : PPE

Tid

00:01:36

Början

10:12:15

Slut

10:13:52

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:13:26

Slut

10:13:38

Marietje Schaake

Roll : ALDE

Tid

00:01:09

Början

10:13:34

Slut

10:14:43

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:14:36

Slut

10:14:48

Pavel Svoboda

Roll : PPE

Tid

00:01:32

Början

10:14:40

Slut

10:16:12

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

10:15:46

Slut

10:16:05

Csaba Sógor

Roll : PPE

Tid

00:01:34

Början

10:15:56

Slut

10:17:30

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

10:17:04

Slut

10:17:29

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:28

Början

10:17:19

Slut

10:18:47

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

10:18:20

Slut

10:18:39

Christos Stylianides

Roll : Ledamot av kommissionen

Tid

00:04:56

Början

10:18:35

Slut

10:23:31

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

10:23:24

Slut

10:23:45

10:23 - 10:53 Avrättningar i Egypten

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:23:43

Slut

10:24:00

Laima Liucija Andrikienė

Roll : Författare

Tid

00:01:14

Början

10:23:58

Slut

10:25:12

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:25:06

Slut

10:25:17

Charles Tannock

Roll : Författare

Tid

00:01:27

Början

10:25:11

Slut

10:26:38

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:26:12

Slut

10:26:26

Judith Sargentini

Roll : Författare

Tid

00:01:31

Början

10:26:18

Slut

10:27:50

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:27:24

Slut

10:27:42

Ignazio Corrao

Roll : Författare

Tid

00:02:01

Början

10:27:33

Slut

10:29:35

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:29:09

Slut

10:29:20

Marietje Schaake

Roll : Författare

Tid

00:01:36

Början

10:29:12

Slut

10:30:48

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:30:23

Slut

10:30:37

Soraya Post

Roll : Författare

Tid

00:01:49

Början

10:30:27

Slut

10:32:16

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:31:50

Slut

10:32:03

Marie-Christine Vergiat

Roll : Författare

Tid

00:01:32

Början

10:31:55

Slut

10:33:27

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:33:01

Slut

10:33:14

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:01:34

Början

10:33:06

Slut

10:34:41

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:34:14

Slut

10:34:29

Pier Antonio Panzeri

Roll : S&D

Tid

00:01:56

Början

10:34:21

Slut

10:36:17

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:35:51

Slut

10:36:05

Anders Primdahl Vistisen

Roll : ECR

Tid

00:01:37

Början

10:35:56

Slut

10:37:33

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:37:08

Slut

10:37:24

Miguel Urbán Crespo

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:44

Början

10:37:16

Slut

10:39:00

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:38:34

Slut

10:38:48

Barbara Lochbihler

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:41

Början

10:38:40

Slut

10:40:21

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:39:55

Slut

10:40:12

Fabio Massimo Castaldo

Roll : EFDD

Tid

00:01:50

Början

10:40:02

Slut

10:41:52

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:41:26

Slut

10:41:38

Josef Weidenholzer

Roll : S&D

Tid

00:01:27

Början

10:41:31

Slut

10:42:58

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:42:32

Slut

10:42:44

Lynn Boylan

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:32

Början

10:42:37

Slut

10:44:09

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:43:43

Slut

10:43:58

Neena Gill

Roll : S&D

Tid

00:01:36

Början

10:43:50

Slut

10:45:27

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

10:45:00

Slut

10:45:27

José Inácio Faria

Roll : PPE

Tid

00:01:42

Början

10:45:17

Slut

10:47:00

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

10:46:33

Slut

10:46:57

Isabella De Monte

Roll : S&D

Tid

00:01:31

Början

10:46:49

Slut

10:48:21

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:47:55

Slut

10:48:09

Stanislav Polčák

Roll : PPE

Tid

00:01:33

Början

10:48:02

Slut

10:49:35

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:49:08

Slut

10:49:25

Christos Stylianides

Roll : Ledamot av kommissionen

Tid

00:04:13

Början

10:49:23

Slut

10:53:36

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

10:53:29

Slut

10:53:50

10:53 - 11:27 Barnslaveri i Haiti

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:53:55

Slut

10:54:05

Jadwiga Wiśniewska

Roll : Författare

Tid

00:01:24

Början

10:54:02

Slut

10:55:26

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:55:20

Slut

10:55:36

Michèle Rivasi

Roll : Författare

Tid

00:01:59

Början

10:55:27

Slut

10:57:26

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:56:59

Slut

10:57:11

Bogdan Brunon Wenta

Roll : Författare

Tid

00:01:41

Början

10:57:03

Slut

10:58:45

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:58:18

Slut

10:58:31

Catherine Bearder

Roll : Författare

Tid

00:01:20

Början

10:58:28

Slut

10:59:48

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:59:42

Slut

10:59:58

Elena Valenciano

Roll : Författare

Tid

00:01:41

Början

10:59:49

Slut

11:01:31

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:01:05

Slut

11:01:19

Maria Lidia Senra Rodríguez

Roll : Författare

Tid

00:01:06

Början

11:01:15

Slut

11:02:21

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:02:15

Slut

11:02:33

Tomáš Zdechovský

Roll : PPE

Tid

00:01:40

Början

11:02:24

Slut

11:04:04

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:03:37

Slut

11:03:54

Norbert Neuser

Roll : S&D

Tid

00:01:37

Början

11:03:45

Slut

11:05:22

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:04:54

Slut

11:05:12

Urmas Paet

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:17

Början

11:05:08

Slut

11:06:25

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:06:18

Slut

11:06:34

Lola Sánchez Caldentey

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:45

Början

11:06:25

Slut

11:08:10

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:07:43

Slut

11:07:59

Mireille D'Ornano

Roll : EFDD

Tid

00:01:32

Början

11:07:48

Slut

11:09:21

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:08:55

Slut

11:09:12

Jean-Luc Schaffhauser

Roll : ENF

Tid

00:01:43

Början

11:09:01

Slut

11:10:45

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:10:17

Slut

11:10:31

Marlene Mizzi

Roll : S&D

Tid

00:01:49

Början

11:10:22

Slut

11:12:11

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:11:44

Slut

11:11:59

Ignazio Corrao

Roll : EFDD

Tid

00:01:17

Början

11:11:53

Slut

11:13:10

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:13:03

Slut

11:13:19

Fabio Massimo Castaldo

Roll : EFDD

Tid

00:01:48

Början

11:13:08

Slut

11:14:57

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:35

Början

11:14:29

Slut

11:15:04

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

11:14:53

Slut

11:16:24

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

11:15:56

Slut

11:16:10

Juan Fernando López Aguilar

Roll : S&D

Tid

00:01:34

Början

11:16:02

Slut

11:17:36

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

11:17:09

Slut

11:17:23

Notis Marias

Roll : ECR

Tid

00:01:32

Början

11:17:15

Slut

11:18:47

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:18:20

Slut

11:18:36

José Inácio Faria

Roll : PPE

Tid

00:01:42

Början

11:18:27

Slut

11:20:10

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:19:41

Slut

11:20:00

Bernd Lucke

Roll : ECR

Tid

00:01:38

Början

11:19:47

Slut

11:21:25

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:20:58

Slut

11:21:15

Stanislav Polčák

Roll : PPE

Tid

00:01:38

Början

11:21:05

Slut

11:22:44

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:22:16

Slut

11:22:31

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:01:35

Början

11:22:24

Slut

11:24:00

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

11:23:32

Slut

11:23:56

Christos Stylianides

Roll : Ledamot av kommissionen

Tid

00:03:56

Början

11:23:49

Slut

11:27:45

Lívia Járóka

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

11:27:38

Slut

11:28:01

12:01 - 12:02

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Tid

00:00:48

Början

12:01:31

Slut

12:02:19

12:02 - 12:02 Återupptagande av sammanträdet

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Tid

00:00:04

Början

12:02:08

Slut

12:02:12

12:02 - 12:03 Meddelande från talmannen

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Tid

00:00:37

Början

12:02:14

Slut

12:02:51

12:02 - 12:04 Parlamentets sammansättning: se protokollet

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Tid

00:00:37

Början

12:02:52

Slut

12:03:29

David Coburn

Roll : EFDD

Tid

00:00:32

Början

12:03:31

Slut

12:04:03

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:03:54

Slut

12:04:12

12:04 - 12:22 Omröstning

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Tid

00:00:03

Början

12:04:10

Slut

12:04:13

12:04 - 12:04 Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial (RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018) (omröstning)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:38

Början

12:04:08

Slut

12:04:47

12:04 - 12:05 Avrättningar i Egypten (RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018) (omröstning)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:01:42

Början

12:04:36

Slut

12:06:19

12:05 - 12:07 Barnslaveri i Haiti (RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018) (omröstning)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:01:30

Början

12:05:54

Slut

12:07:24

12:07 - 12:07 De personer som ingår i det särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (omröstning)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:47

Början

12:06:59

Slut

12:07:46

12:07 - 12:10 Övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp från och bränsleförbrukning hos nya tunga fordon (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (omröstning)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

12:07:39

Slut

12:08:05

ChristoferFjellner

Roll : PPE

Tid

00:01:51

Början

12:08:00

Slut

12:09:51

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:01:26

Början

12:09:20

Slut

12:10:47

12:10 - 12:13 Inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (omröstning)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

12:10:22

Slut

12:10:46

HelgaStevens

Roll : Ersättare för föredraganden

Tid

00:01:43

Början

12:10:43

Slut

12:12:26

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:12:21

Slut

12:12:38

JoãoPimenta Lopes

Roll : GUE/NGL

Tid

00:00:48

Början

12:12:29

Slut

12:13:17

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

12:13:09

Slut

12:13:45

12:13 - 12:14 Garantifonden för åtgärder avseende tredje land (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:35

Början

12:13:40

Slut

12:14:16

12:14 - 12:14 EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

12:14:05

Slut

12:14:37

12:14 - 12:16 Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:02:19

Början

12:14:28

Slut

12:16:47

12:16 - 12:19 Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018) (omröstning)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:01:27

Början

12:16:22

Slut

12:17:50

MiapetraKumpula-Natri

Roll : S&D

Tid

00:00:29

Början

12:17:25

Slut

12:17:55

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:02:23

Början

12:17:45

Slut

12:20:09

12:19 - 12:20 Situationen i Venezuela (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018) (omröstning)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:47

Början

12:19:44

Slut

12:20:31

12:20 - 12:20 Situationen för UNWRA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018) (omröstning)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

12:20:19

Slut

12:20:47

12:20 - 12:22 Bestämmelserna beträffande sommartid (B8-0070/2018, B8-0071/2018) (omröstning)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:03:42

Början

12:20:38

Slut

12:24:21

12:24 - 12:25

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:01:15

Början

12:24:01

Slut

12:25:16

12:24 - 12:58 Röstförklaringar

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

12:24:56

Slut

12:25:14

12:25 - 12:27 Garantifonden för åtgärder avseende tredje land (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

12:25:07

Slut

12:25:19

MonikaSmolková

Roll : S&D

Tid

00:02:09

Början

12:25:13

Slut

12:27:23

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:02:04

Början

12:25:34

Slut

12:27:38

12:27 - 12:28 EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:27:04

Slut

12:27:22

MonikaSmolková

Roll : S&D

Tid

00:01:35

Början

12:27:14

Slut

12:28:50

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

12:28:19

Slut

12:28:43

12:28 - 12:33 Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:28:28

Slut

12:28:42

RosaD'Amato

Roll : EFDD

Tid

00:02:20

Början

12:28:35

Slut

12:30:56

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

12:30:30

Slut

12:30:41

AlexMayer

Roll : S&D

Tid

00:01:09

Början

12:30:40

Slut

12:31:50

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:31:33

Slut

12:31:46

MonikaSmolková

Roll : S&D

Tid

00:01:31

Början

12:31:40

Slut

12:33:12

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

12:32:45

Slut

12:33:04

12:32 - 12:41 Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:32:53

Slut

12:33:10

JanZahradil

Roll : ECR

Tid

00:01:27

Början

12:32:58

Slut

12:34:26

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

12:33:56

Slut

12:34:08

MonicaMacovei

Roll : ECR

Tid

00:01:46

Början

12:34:01

Slut

12:35:48

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

12:35:15

Slut

12:35:31

NeenaGill

Roll : S&D

Tid

00:01:36

Början

12:35:28

Slut

12:37:05

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

12:36:37

Slut

12:36:46

SeánKelly

Roll : PPE

Tid

00:01:26

Början

12:36:41

Slut

12:38:07

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

12:37:42

Slut

12:37:52

EleonoraForenza

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:29

Början

12:37:48

Slut

12:39:18

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:38:52

Slut

12:39:02

AndrejsMamikins

Roll : S&D

Tid

00:01:07

Början

12:39:01

Slut

12:40:08

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:40:02

Slut

12:40:16

Laima LiucijaAndrikienė

Roll : PPE

Tid

00:01:07

Början

12:40:15

Slut

12:41:22

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

12:41:15

Slut

12:41:31

12:41 - 12:48 Situationen i Venezuela (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

12:41:21

Slut

12:41:33

JanZahradil

Roll : ECR

Tid

00:01:32

Början

12:41:27

Slut

12:43:00

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:42:33

Slut

12:42:44

LolaSánchez Caldentey

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:36

Början

12:42:42

Slut

12:44:19

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:05

Början

12:43:57

Slut

12:44:02

MonicaMacovei

Roll : ECR

Tid

00:01:42

Början

12:43:58

Slut

12:45:40

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

12:45:12

Slut

12:45:22

Laima LiucijaAndrikienė

Roll : PPE

Tid

00:01:28

Början

12:45:16

Slut

12:46:45

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

12:46:20

Slut

12:46:29

DanielHannan

Roll : ECR

Tid

00:01:36

Början

12:46:23

Slut

12:47:59

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:47:35

Slut

12:47:52

12:47 - 12:52 Situationen för UNWRA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

12:47:42

Slut

12:47:53

MonicaMacovei

Roll : ECR

Tid

00:01:41

Början

12:47:47

Slut

12:49:28

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

12:49:02

Slut

12:49:17

EleonoraForenza

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:36

Början

12:49:10

Slut

12:50:46

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:50:21

Slut

12:50:31

TomášZdechovský

Roll : PPE

Tid

00:01:30

Början

12:50:25

Slut

12:51:56

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:51:28

Slut

12:51:45

12:51 - 12:58 Bestämmelserna beträffande sommartid (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:51:36

Slut

12:51:53

JiříPospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:30

Början

12:51:41

Slut

12:53:11

SeánKelly

Roll : PPE

Tid

00:01:30

Början

12:52:48

Slut

12:54:18

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

12:53:50

Slut

12:53:58

JiříPayne

Roll : EFDD

Tid

00:01:04

Början

12:53:55

Slut

12:55:00

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

12:54:39

Slut

12:54:47

AndrejsMamikins

Roll : S&D

Tid

00:01:30

Början

12:54:43

Slut

12:56:13

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

12:55:47

Slut

12:55:55

TomášZdechovský

Roll : PPE

Tid

00:01:36

Början

12:55:50

Slut

12:57:26

PavelTelička

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

12:56:53

Slut

12:57:08