Multimedia per debatt

Onsdagen den 14 mars 2018

08:31 - 08:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

08:31:04

Slut

08:31:15

08:31 - 08:31 Öppnande av sammanträdet

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

08:31:19

Slut

08:31:28

08:32 - 08:32 Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

08:32:01

Slut

08:32:14

08:32 - 10:07 Det amerikanska beslutet att införa tullar på stål och aluminium (debatt)

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:56

Början

08:32:21

Slut

08:33:18

Jyrki Katainen

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:04:20

Början

08:33:04

Slut

08:37:24

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

08:36:57

Slut

08:37:09

Cecilia Malmström

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:05:04

Början

08:36:58

Slut

08:42:02

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

08:41:36

Slut

08:41:55

Manfred Weber

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:03:22

Början

08:41:52

Slut

08:45:14

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

08:45:06

Slut

08:45:26

Bernd Lange

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:15

Början

08:45:16

Slut

08:47:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

08:47:05

Slut

08:47:26

Emma McClarkin

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:02:29

Början

08:47:12

Slut

08:49:42

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

08:49:07

Slut

08:49:28

Marietje Schaake

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:02:50

Början

08:49:21

Slut

08:52:11

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

08:52:04

Slut

08:52:29

Yannick Jadot

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:02:42

Början

08:52:16

Slut

08:54:58

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

08:54:31

Slut

08:54:49

Helmut Scholz

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:02:35

Början

08:54:40

Slut

08:57:16

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:01:40

Början

08:56:49

Slut

08:58:29

William (The Earl of) Dartmouth

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:02:18

Början

08:58:02

Slut

09:00:20

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

08:59:54

Slut

09:00:17

Nicolas Bay

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:03:12

Början

09:00:06

Slut

09:03:19

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:02:51

Slut

09:03:09

Lampros Fountoulis

Roll : NI

Tid

00:01:38

Början

09:03:00

Slut

09:04:38

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:39

Början

09:04:09

Slut

09:04:48

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Roll : PPE

Tid

00:01:46

Början

09:04:40

Slut

09:06:26

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

09:06:10

Slut

09:06:36

Alessia Maria Mosca

Roll : S&D

Tid

00:02:08

Början

09:06:26

Slut

09:08:34

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

09:08:07

Slut

09:08:27

Joachim Starbatty

Roll : ECR

Tid

00:01:43

Början

09:08:17

Slut

09:10:01

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:35

Början

09:09:33

Slut

09:10:09

Daniel Caspary

Roll : question "carton bleu"

Tid

00:00:49

Början

09:10:02

Slut

09:10:51

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:10:44

Slut

09:10:58

Joachim Starbatty

Roll : réponse "carton bleu"

Tid

00:00:39

Början

09:10:53

Slut

09:11:32

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

09:11:25

Slut

09:11:37

Nadja Hirsch

Roll : ALDE

Tid

00:01:22

Början

09:11:35

Slut

09:12:57

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:12:47

Slut

09:13:04

Reinhard Bütikofer

Roll : Verts/ALE

Tid

00:02:41

Början

09:12:55

Slut

09:15:36

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

09:15:08

Slut

09:15:30

Patrick Le Hyaric

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:48

Början

09:15:17

Slut

09:17:06

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:16:37

Slut

09:16:54

Tiziana Beghin

Roll : EFDD

Tid

00:02:04

Början

09:16:45

Slut

09:18:49

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:18:21

Slut

09:18:36

Mario Borghezio

Roll : ENF

Tid

00:01:59

Början

09:18:27

Slut

09:20:27

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:32

Början

09:19:54

Slut

09:20:27

Diane James

Roll : NI

Tid

00:01:20

Början

09:20:10

Slut

09:21:30

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:21:19

Slut

09:21:36

Daniel Caspary

Roll : PPE

Tid

00:01:05

Början

09:21:33

Slut

09:22:38

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:22:31

Slut

09:22:48

Victor Boştinaru

Roll : S&D

Tid

00:01:33

Början

09:22:44

Slut

09:24:17

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

09:24:10

Slut

09:24:21

Sander Loones

Roll : ECR

Tid

00:01:16

Början

09:24:19

Slut

09:25:35

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:25:30

Slut

09:25:49

Fredrick Federley

Roll : ALDE

Tid

00:01:38

Början

09:25:38

Slut

09:27:17

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:26:50

Slut

09:27:06

Matt Carthy

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:14

Början

09:27:01

Slut

09:28:15

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:28:08

Slut

09:28:22

Franck Proust

Roll : PPE

Tid

00:01:48

Början

09:28:14

Slut

09:30:03

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:29:34

Slut

09:29:50

Jeppe Kofod

Roll : S&D

Tid

00:01:23

Början

09:29:45

Slut

09:31:08

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:31:00

Slut

09:31:16

Evžen Tošenovský

Roll : ECR

Tid

00:01:50

Början

09:31:06

Slut

09:32:56

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

09:32:28

Slut

09:32:50

Salvatore Cicu

Roll : PPE

Tid

00:01:49

Början

09:32:38

Slut

09:34:28

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:33:58

Slut

09:34:15

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Roll : S&D

Tid

00:01:38

Början

09:34:07

Slut

09:35:46

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:35:18

Slut

09:35:35

Iuliu Winkler

Roll : PPE

Tid

00:01:33

Början

09:35:27

Slut

09:37:00

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:36:32

Slut

09:36:50

Karoline Graswander-Hainz

Roll : S&D

Tid

00:01:09

Början

09:36:46

Slut

09:37:55

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:37:48

Slut

09:38:05

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Roll : PPE

Tid

00:01:35

Början

09:37:56

Slut

09:39:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:39:04

Slut

09:39:20

Pedro Silva Pereira

Roll : S&D

Tid

00:01:38

Början

09:39:12

Slut

09:40:51

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

09:40:25

Slut

09:40:44

Esther de Lange

Roll : PPE

Tid

00:01:49

Början

09:40:35

Slut

09:42:24

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

09:41:58

Slut

09:42:17

Edouard Martin

Roll : S&D

Tid

00:01:27

Början

09:42:13

Slut

09:43:41

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:01:03

Början

09:43:12

Slut

09:44:15

Romana Tomc

Roll : PPE

Tid

00:01:36

Början

09:43:59

Slut

09:45:36

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:45:09

Slut

09:45:23

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:01:33

Början

09:45:15

Slut

09:46:49

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:46:23

Slut

09:46:40

Izaskun Bilbao Barandica

Roll : ALDE

Tid

00:01:37

Början

09:46:31

Slut

09:48:09

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:47:43

Slut

09:48:01

Georgios Epitideios

Roll : NI

Tid

00:01:50

Början

09:47:50

Slut

09:49:40

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:49:03

Slut

09:49:21

Milan Zver

Roll : PPE

Tid

00:01:34

Början

09:49:12

Slut

09:50:47

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

09:50:21

Slut

09:50:40

Maria Arena

Roll : S&D

Tid

00:01:35

Början

09:50:32

Slut

09:52:08

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:51:40

Slut

09:51:56

Christian Ehler

Roll : PPE

Tid

00:01:12

Början

09:51:53

Slut

09:53:05

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:52:59

Slut

09:53:16

Doru-Claudian Frunzulică

Roll : S&D

Tid

00:01:10

Början

09:53:12

Slut

09:54:22

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:54:16

Slut

09:54:31

Notis Marias

Roll : ECR

Tid

00:01:31

Början

09:54:20

Slut

09:55:52

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

09:55:26

Slut

09:55:40

Konstantinos Papadakis

Roll : NI

Tid

00:01:36

Början

09:55:33

Slut

09:57:09

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

09:56:39

Slut

09:57:00

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:01:08

Början

09:56:52

Slut

09:58:00

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

09:57:53

Slut

09:58:08

José Blanco López

Roll : S&D

Tid

00:01:31

Början

09:58:00

Slut

09:59:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

09:59:05

Slut

09:59:26

Cecilia Malmström

Roll : Ledamot av kommissionen

Tid

00:04:59

Början

09:59:22

Slut

10:04:21

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

10:04:14

Slut

10:04:33

Jyrki Katainen

Roll : Kommissionens vice ordförande

Tid

00:02:42

Början

10:04:27

Slut

10:07:09

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

10:07:03

Slut

10:07:26

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:07:18

Slut

10:07:30

10:07 - 12:12 Debatt med Portugals premiärminister, António Costa, om Europas framtid (debatt)

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:02:23

Början

10:09:25

Slut

10:11:48

António Costa

Roll : Portugal PM

Tid

00:26:58

Början

10:11:23

Slut

10:38:21

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:14

Början

10:37:41

Slut

10:38:56

Jean-Claude Juncker

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:15:21

Början

10:38:40

Slut

10:54:01

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:06:41

Början

10:48:12

Slut

10:54:53

Manfred Weber

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:05:17

Början

10:54:16

Slut

10:59:34

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

10:59:06

Slut

10:59:43

Maria João Rodrigues

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:04:42

Början

10:59:35

Slut

11:04:17

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:04:10

Slut

11:04:28

Ulrike Trebesius

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:02:59

Början

11:04:24

Slut

11:07:23

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:07:16

Slut

11:07:32

Guy Verhofstadt

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:05:12

Början

11:07:28

Slut

11:12:40

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

11:12:36

Slut

11:12:46

Philippe Lamberts

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:03:00

Början

11:12:39

Slut

11:15:39

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

11:15:12

Slut

11:15:37

Tania González Peñas

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:02:41

Början

11:15:27

Slut

11:18:08

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

11:17:42

Slut

11:17:55

Jiří Payne

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:04:13

Början

11:17:49

Slut

11:22:02

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:21:35

Slut

11:21:51

Marcel de Graaff

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:02:26

Början

11:21:46

Slut

11:24:12

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:46

Början

11:24:01

Slut

11:24:48

Reinhard Bütikofer

Roll : Verts/ALE

Tid

00:00:15

Början

11:24:32

Slut

11:24:47

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

11:24:40

Slut

11:25:07

Georgios Epitideios

Roll : NI

Tid

00:02:35

Början

11:24:50

Slut

11:27:25

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:48

Början

11:27:00

Slut

11:27:49

António Costa

Roll : Portugal PM

Tid

00:06:44

Början

11:27:32

Slut

11:34:17

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:42

Början

11:33:50

Slut

11:34:32

Nuno Melo

Roll : PPE

Tid

00:01:49

Början

11:34:19

Slut

11:36:08

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:35:36

Slut

11:35:52

Iratxe García Pérez

Roll : S&D

Tid

00:01:31

Början

11:35:49

Slut

11:37:21

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:36:54

Slut

11:37:12

Mark Demesmaeker

Roll : ECR

Tid

00:01:04

Början

11:37:06

Slut

11:38:10

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:38:03

Slut

11:38:21

Charles Goerens

Roll : ALDE

Tid

00:01:47

Början

11:38:11

Slut

11:39:58

Ana Miranda

Roll : Verts/ALE

Tid

00:02:05

Början

11:39:34

Slut

11:41:40

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:41:13

Slut

11:41:29

João Ferreira

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:44

Början

11:41:16

Slut

11:43:01

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

11:42:33

Slut

11:42:55

Gilles Lebreton

Roll : ENF

Tid

00:01:30

Början

11:42:44

Slut

11:44:14

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:02

Början

11:43:45

Slut

11:44:48

Paulo Rangel

Roll : PPE

Tid

00:02:15

Början

11:44:33

Slut

11:46:48

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:32

Början

11:46:10

Slut

11:46:42

Henna Virkkunen

Roll : PPE

Tid

00:01:45

Början

11:46:26

Slut

11:48:12

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:47:44

Slut

11:48:02

José Blanco López

Roll : S&D

Tid

00:01:39

Början

11:47:52

Slut

11:49:32

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

11:49:04

Slut

11:49:27

Lukas Mandl

Roll : PPE

Tid

00:01:22

Början

11:49:20

Slut

11:50:42

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:50:33

Slut

11:50:49

José Manuel Fernandes

Roll : PPE

Tid

00:01:46

Början

11:50:40

Slut

11:52:27

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:51:58

Slut

11:52:16

José Inácio Faria

Roll : PPE

Tid

00:01:40

Början

11:52:07

Slut

11:53:48

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:53:17

Slut

11:53:35

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:01:33

Början

11:53:29

Slut

11:55:02

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:15

Början

11:54:36

Slut

11:55:51

Maria João Rodrigues

Roll : S&D

Tid

00:00:44

Början

11:55:17

Slut

11:56:01

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:35

Början

11:55:47

Slut

11:57:22

Carlos Zorrinho

Roll : S&D

Tid

00:01:29

Början

11:56:53

Slut

11:58:23

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:46

Början

11:57:44

Slut

11:58:31

António Costa

Roll : Portugal PM

Tid

00:10:16

Början

11:58:16

Slut

12:08:33

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:04:38

Början

12:08:07

Slut

12:12:46

12:12 - 12:14 Begäran om upphävande av immunitet

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

12:12:22

Slut

12:12:38

João Ferreira

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:09

Början

12:12:31

Slut

12:13:41

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:25

Början

12:13:21

Slut

12:14:46

12:14 - 13:25 Omröstning

12:14 - 12:29 Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

12:14:23

Slut

12:14:44

XabierBenito Ziluaga

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:00

Början

12:14:36

Slut

12:15:37

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:14:22

Början

12:15:21

Slut

12:29:43

12:29 - 12:35 Järnvägstransportstatistik (A8-0038/2018 - Karima Delli) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

12:29:47

Slut

12:30:17

SvenGiegold

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:01:31

Början

12:30:12

Slut

12:31:44

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

12:31:22

Slut

12:31:41

BrianHayes

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:41

Början

12:31:39

Slut

12:33:20

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

12:33:18

Slut

12:33:51

PervencheBerès

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:01:43

Början

12:33:43

Slut

12:35:26

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:48

Början

12:35:05

Slut

12:35:53

12:35 - 12:36 Utnämning av Europeiska centralbankens vice ordförande (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:37

Början

12:35:48

Slut

12:36:26

12:36 - 12:36 Åtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:34

Början

12:36:15

Slut

12:36:49

12:36 - 12:37 Ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

12:36:39

Slut

12:37:13

12:37 - 12:37 Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (B8-0136/2018) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:38

Början

12:37:03

Slut

12:37:41

12:37 - 12:37 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Tysklands ansökan – EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

12:37:31

Slut

12:37:56

12:37 - 12:38 Sammansättning av det särskilda utskottet för ekonomisk brottslighet, skatteflykt och skatteundandragande (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

12:37:48

Slut

12:38:08

12:38 - 13:03 Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:26:08

Början

12:38:01

Slut

13:04:09

13:03 - 13:15 Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:12:10

Början

13:03:44

Slut

13:15:54

13:15 - 13:19 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:04:30

Början

13:15:29

Slut

13:20:00

13:19 - 13:24 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:06:46

Början

13:19:40

Slut

13:26:26

13:26 - 14:09 Röstförklaringar

13:26 - 13:41 Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

13:26:18

Slut

13:26:50

MomchilNekov

Roll : S&D

Tid

00:01:29

Början

13:26:40

Slut

13:28:09

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:35

Början

13:27:43

Slut

13:28:18

JasenkoSelimovic

Roll : ALDE

Tid

00:01:28

Början

13:28:06

Slut

13:29:35

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:29:08

Slut

13:29:24

MonicaMacovei

Roll : ECR

Tid

00:01:39

Början

13:29:17

Slut

13:30:56

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

13:30:28

Slut

13:30:54

PetrasAuštrevičius

Roll : ALDE

Tid

00:01:03

Början

13:30:50

Slut

13:31:53

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:31:42

Slut

13:31:56

Bogdan AndrzejZdrojewski

Roll : PPE

Tid

00:01:01

Början

13:31:49

Slut

13:32:50

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:32:33

Slut

13:32:49

TiborSzanyi

Roll : S&D

Tid

00:01:16

Början

13:32:41

Slut

13:33:58

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:33:39

Slut

13:33:54

JanZahradil

Roll : ECR

Tid

00:01:31

Början

13:33:45

Slut

13:35:17

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:34:51

Slut

13:35:06

DeirdreClune

Roll : PPE

Tid

00:01:10

Början

13:35:04

Slut

13:36:14

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

13:36:08

Slut

13:36:19

AshleyFox

Roll : ECR

Tid

00:01:14

Början

13:36:17

Slut

13:37:31

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

13:37:25

Slut

13:37:38

JiříPayne

Roll : EFDD

Tid

00:01:00

Början

13:37:29

Slut

13:38:30

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:38:13

Slut

13:38:29

ZoltánBalczó

Roll : NI

Tid

00:01:33

Början

13:38:21

Slut

13:39:54

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:39:27

Slut

13:39:42

DanielHannan

Roll : ECR

Tid

00:01:08

Början

13:39:38

Slut

13:40:46

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:32

Början

13:40:39

Slut

13:41:12

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:02

Början

13:26:21

Slut

13:26:23

13:40 - 13:53 Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:40:47

Slut

13:41:04

PetrasAuštrevičius

Roll : ALDE

Tid

00:01:33

Början

13:40:55

Slut

13:42:29

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

13:42:02

Slut

13:42:21

Bogdan AndrzejZdrojewski

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

13:42:13

Slut

13:43:44

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

13:43:18

Slut

13:43:38

JasenkoSelimovic

Roll : ALDE

Tid

00:00:54

Början

13:43:33

Slut

13:44:27

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

13:44:20

Slut

13:44:33

TiborSzanyi

Roll : S&D

Tid

00:01:12

Början

13:44:26

Slut

13:45:38

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:45:21

Slut

13:45:37

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:36

Början

13:45:27

Slut

13:47:04

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:46:34

Slut

13:46:49

DeirdreClune

Roll : PPE

Tid

00:01:11

Början

13:46:42

Slut

13:47:53

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:47:45

Slut

13:48:00

RicardoSerrão Santos

Roll : S&D

Tid

00:01:39

Början

13:47:50

Slut

13:49:29

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

13:49:03

Slut

13:49:23

PalomaLópez Bermejo

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:39

Början

13:49:14

Slut

13:50:54

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:50:27

Slut

13:50:44

CsabaSógor

Roll : PPE

Tid

00:01:29

Början

13:50:35

Slut

13:52:05

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:51:38

Slut

13:51:53

StanislavPolčák

Roll : PPE

Tid

00:01:12

Början

13:51:45

Slut

13:52:58

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:34

Början

13:52:39

Slut

13:53:14

13:52 - 14:01 Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:52:45

Slut

13:53:02

Bogdan AndrzejZdrojewski

Roll : PPE

Tid

00:01:35

Början

13:53:00

Slut

13:54:36

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

13:54:10

Slut

13:54:28

JasenkoSelimovic

Roll : ALDE

Tid

00:00:52

Början

13:54:23

Slut

13:55:15

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:55:09

Slut

13:55:24

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:30

Början

13:55:16

Slut

13:56:47

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

13:56:20

Slut

13:56:34

PetrasAuštrevičius

Roll : ALDE

Tid

00:01:14

Början

13:56:30

Slut

13:57:44

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:01:39

Början

13:56:31

Slut

13:58:10

AndrejsMamikins

Roll : S&D

Tid

00:01:11

Början

13:57:46

Slut

13:58:57

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:58:51

Slut

13:59:09

MonicaMacovei

Roll : ECR

Tid

00:01:38

Början

13:58:56

Slut

14:00:35

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

14:00:07

Slut

14:00:24

NotisMarias

Roll : ECR

Tid

00:01:33

Början

14:00:14

Slut

14:01:48

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

14:01:22

Slut

14:01:41

14:01 - 14:05 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

14:01:25

Slut

14:01:42

TiborSzanyi

Roll : S&D

Tid

00:01:34

Början

14:01:32

Slut

14:03:07

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

14:02:40

Slut

14:02:58

RosaD'Amato

Roll : EFDD

Tid

00:01:36

Början

14:02:44

Slut

14:04:21

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

14:03:55

Slut

14:04:11

MonicaMacovei

Roll : ECR

Tid

00:01:29

Början

14:04:02

Slut

14:05:31

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

14:05:05

Slut

14:05:25

14:05 - 14:09 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

14:05:11

Slut

14:05:28

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

14:05:16

Slut

14:06:48

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

14:06:22

Slut

14:06:38

RosaD'Amato

Roll : EFDD

Tid

00:01:29

Början

14:06:30

Slut

14:08:00

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

14:07:34

Slut

14:07:50

NotisMarias

Roll : ECR

Tid

00:01:31

Början

14:07:40

Slut

14:09:12

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

14:08:51

Slut

14:08:58

14:09 - 14:09 Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:03

Början

14:09:06

Slut

14:09:09

15:04 - 15:04

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

15:04:27

Slut

15:04:36

15:04 - 15:04 Återupptagande av sammanträdet

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:02

Början

15:04:33

Slut

15:04:35

15:05 - 15:05 Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

15:04:55

Slut

15:05:05

15:05 - 16:05 Det internationella samarbetet i kampen mot it-brottslighet – hotet mot offentliga tjänster

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

15:05:17

Slut

15:05:35

Helga Stevens

Roll : Författare

Tid

00:05:03

Början

15:05:30

Slut

15:10:33

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

15:10:03

Slut

15:10:21

Monika Panayotova

Roll : CouncilMember

Tid

00:06:31

Början

15:10:15

Slut

15:16:46

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

15:16:20

Slut

15:16:31

Julian King

Roll : Ledamot av kommissionen

Tid

00:08:10

Början

15:16:31

Slut

15:24:41

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

15:24:35

Slut

15:24:52

Roberta Metsola

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:02:20

Början

15:24:51

Slut

15:27:11

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

15:27:02

Slut

15:27:13

Peter Kouroumbashev

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:41

Början

15:27:09

Slut

15:29:50

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

15:29:19

Slut

15:29:29

Monica Macovei

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:01:43

Början

15:29:29

Slut

15:31:12

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

15:30:46

Slut

15:30:56

Nathalie Griesbeck

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:02:53

Början

15:30:50

Slut

15:33:43

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

15:33:07

Slut

15:33:22

Jan Philipp Albrecht

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:02:41

Början

15:33:16

Slut

15:35:57

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

15:35:30

Slut

15:35:41

Jiří Maštálka

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:01:35

Början

15:35:35

Slut

15:37:11

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

15:36:44

Slut

15:36:54

Auke Zijlstra

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:01:28

Början

15:36:52

Slut

15:38:21

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

15:37:56

Slut

15:38:06

Georgios Epitideios

Roll : NI

Tid

00:01:42

Början

15:38:00

Slut

15:39:42

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

15:39:15

Slut

15:39:31

Emil Radev

Roll : PPE

Tid

00:02:07

Början

15:39:24

Slut

15:41:31

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

15:41:03

Slut

15:41:11

Nicola Danti

Roll : S&D

Tid

00:02:35

Början

15:41:06

Slut

15:43:42

Pavel Telička