Multimedia per debatt

Tisdagen den 11 september 2018

09:08 - 09:09

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:39

Början

09:08:01

Slut

09:09:41

09:09 - 09:09 Öppnande av sammanträdet

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:09:08

Slut

09:09:23

09:09 - 11:42 Diskussion med Greklands premiärminister Alexis Tsipras om EU:s framtid

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:36

Början

09:09:22

Slut

09:10:58

Alexis Tsipras

Roll : Greece PM

Tid

00:23:37

Början

09:10:33

Slut

09:34:10

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:09

Början

09:33:47

Slut

09:34:56

Valdis Dombrovskis

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:08:34

Början

09:34:40

Slut

09:43:15

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

09:42:49

Slut

09:43:16

Esteban González Pons

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:07:08

Början

09:43:06

Slut

09:50:15

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:32

Början

09:49:49

Slut

09:50:21

Udo Bullmann

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:07:31

Början

09:50:10

Slut

09:57:41

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:57:15

Slut

09:57:34

Notis Marias

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:04:58

Början

09:57:23

Slut

10:02:21

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:01:58

Slut

10:02:12

Guy Verhofstadt

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:07:54

Början

10:02:04

Slut

10:09:58

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

10:09:31

Slut

10:09:59

Ska Keller

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:07:00

Början

10:09:54

Slut

10:16:54

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:16:27

Slut

10:16:39

Gabriele Zimmer

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:04:32

Början

10:16:34

Slut

10:21:07

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:20:41

Slut

10:20:52

Laura Agea

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:04:19

Början

10:20:49

Slut

10:25:08

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:24:41

Slut

10:24:58

Marcel de Graaff

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:03:18

Början

10:24:50

Slut

10:28:09

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

10:27:43

Slut

10:28:14

Kostas Papadakis

Roll : NI

Tid

00:02:21

Början

10:27:56

Slut

10:30:18

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

10:29:51

Slut

10:30:20

Alexis Tsipras

Roll : Greece PM

Tid

00:16:21

Början

10:30:10

Slut

10:46:31

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:09

Början

10:46:03

Slut

10:47:13

Manolis Kefalogiannis

Roll : PPE

Tid

00:02:34

Början

10:46:51

Slut

10:49:26

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:34

Början

10:48:53

Slut

10:49:27

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Roll : S&D

Tid

00:01:26

Början

10:49:19

Slut

10:50:46

Peter van Dalen

Roll : ECR

Tid

00:01:41

Början

10:50:24

Slut

10:52:06

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:51:33

Slut

10:51:49

Dimitrios Papadimoulis

Roll : GUE/NGL

Tid

00:02:01

Början

10:51:40

Slut

10:53:42

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

10:53:13

Slut

10:53:35

Florian Philippot

Roll : EFDD

Tid

00:01:44

Början

10:53:25

Slut

10:55:10

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

10:54:42

Slut

10:55:09

Krisztina Morvai

Roll : NI

Tid

00:01:41

Början

10:54:46

Slut

10:56:27

Jean-Luc Schaffhauser

Roll : ENF

Tid

00:01:37

Början

10:56:06

Slut

10:57:44

Alain Lamassoure

Roll : PPE

Tid

00:01:28

Början

10:57:18

Slut

10:58:46

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

10:58:19

Slut

10:58:27

Paulo Rangel

Roll : PPE

Tid

00:01:41

Början

10:58:29

Slut

11:00:11

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:59:44

Slut

10:59:55

Giorgos Grammatikakis

Roll : S&D

Tid

00:01:51

Början

10:59:53

Slut

11:01:44

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:01:18

Slut

11:01:36

Pirkko Ruohonen-Lerner

Roll : ECR

Tid

00:01:38

Början

11:01:27

Slut

11:03:06

Sofia Sakorafa

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:42

Början

11:02:46

Slut

11:04:29

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:04:10

Slut

11:04:26

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:01:32

Början

11:04:20

Slut

11:05:52

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

11:05:28

Slut

11:05:42

Eleftherios Synadinos

Roll : NI

Tid

00:01:52

Början

11:05:35

Slut

11:07:28

Kathleen Van Brempt

Roll : S&D

Tid

00:01:29

Början

11:07:04

Slut

11:08:34

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

11:08:12

Slut

11:08:20

Alojz Peterle

Roll : PPE

Tid

00:01:12

Början

11:08:14

Slut

11:09:27

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:43

Början

11:09:10

Slut

11:09:53

Miltiadis Kyrkos

Roll : S&D

Tid

00:01:30

Början

11:09:39

Slut

11:11:09

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

11:10:44

Slut

11:10:56

Eleni Theocharous

Roll : ECR

Tid

00:01:46

Början

11:10:51

Slut

11:12:37

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

11:12:09

Slut

11:12:18

Tom Vandenkendelaere

Roll : PPE

Tid

00:01:14

Början

11:12:14

Slut

11:13:28

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

11:13:09

Slut

11:13:46

José Blanco López

Roll : S&D

Tid

00:01:36

Början

11:13:31

Slut

11:15:07

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

11:14:40

Slut

11:14:49

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Tid

00:02:25

Början

11:14:44

Slut

11:17:09

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:01:41

Början

11:15:54

Slut

11:17:35

Georgios Kyrtsos

Roll : PPE

Tid

00:01:40

Början

11:17:11

Slut

11:18:51

Ana Gomes

Roll : S&D

Tid

00:01:10

Början

11:18:28

Slut

11:19:38

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

11:19:15

Slut

11:19:23

Costas Mavrides

Roll : S&D

Tid

00:01:42

Början

11:19:21

Slut

11:21:04

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

11:20:34

Slut

11:20:46

Maria Spyraki

Roll : PPE

Tid

00:01:40

Början

11:20:42

Slut

11:22:23

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

11:21:50

Slut

11:22:00

Juan Fernando López Aguilar

Roll : S&D

Tid

00:01:39

Början

11:21:56

Slut

11:23:36

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

11:23:08

Slut

11:23:29

Alexis Tsipras

Roll : Greece PM

Tid

00:19:03

Början

11:23:23

Slut

11:42:26

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

11:42:00

Slut

11:42:07

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

11:42:00

Slut

11:42:19

12:06 - 12:07

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:06:51

Slut

12:07:01

12:06 - 12:32 Högtidligt möte

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:02:55

Början

12:07:01

Slut

12:09:56

Michel Aoun

Roll : talman

Tid

00:20:45

Början

12:09:31

Slut

12:30:17

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:02:34

Början

12:29:48

Slut

12:32:22

12:33 - 12:34

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Tid

00:00:37

Början

12:33:38

Slut

12:34:15

12:33 - 12:34 Återupptagande av sammanträdet

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

12:33:48

Slut

12:34:13

12:34 - 12:37 Valprövning

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Tid

00:00:45

Början

12:34:07

Slut

12:34:53

Notis Marias

Roll : ECR

Tid

00:01:46

Början

12:34:43

Slut

12:36:30

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Tid

00:00:47

Början

12:35:55

Slut

12:36:43

Olaf Stuger

Roll : ENF

Tid

00:00:28

Början

12:36:28

Slut

12:36:57

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

12:36:47

Slut

12:37:05

Udo Voigt

Roll : NI

Tid

00:00:16

Början

12:37:03

Slut

12:37:19

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Tid

00:02:03

Början

12:37:05

Slut

12:39:09

12:37 - 13:09 Omröstning

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:37:13

Slut

12:37:23

12:37 - 12:39 Likvärdighet av fältbesiktningar (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski)

12:38 - 12:39 Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

12:38:44

Slut

12:39:14

12:39 - 12:39 Genomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena cyklopropylfentanyl och metoxiacetylfentanyl kontrollåtgärder (A8-0271/2018 - Branislav Škripek)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

12:39:05

Slut

12:39:31

12:39 - 12:39 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:34

Början

12:39:22

Slut

12:39:57

12:39 - 12:40 Förslag till ändringsbudget nr 4/2018: utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

12:39:47

Slut

12:40:15

12:40 - 12:40 Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

12:40:06

Slut

12:40:33

12:40 - 12:40 Särskilda åtgärder till förmån för Grekland (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:32

Början

12:40:24

Slut

12:40:57

12:40 - 12:41 Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

12:40:47

Slut

12:41:15

12:41 - 12:41 Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster (A8-0263/2018 - Brian Hayes)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:29

Början

12:41:06

Slut

12:41:36

12:41 - 12:41 Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:29

Början

12:41:27

Slut

12:41:56

12:41 - 12:45 Den europeiska solidaritetskåren (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:01:00

Början

12:41:47

Slut

12:42:47

IsabellaAdinolfi

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:00:28

Början

12:42:33

Slut

12:43:01

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:02:10

Början

12:42:51

Slut

12:45:01

12:44 - 12:46 Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:01:32

Början

12:44:36

Slut

12:46:09

12:45 - 12:52 Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 (A8-0258/2018 - Rebecca Harms)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:05:54

Början

12:45:44

Slut

12:51:39

RebeccaHarms

Roll : Verts/ALE

Tid

00:00:49

Början

12:51:14

Slut

12:52:03

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

12:51:49

Slut

12:52:16

12:52 - 12:59 Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU (A8-0265/2018 - Pina Picierno)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:07:03

Början

12:52:07

Slut

12:59:10

12:58 - 12:59 Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern (A8-0228/2018 - Jill Evans)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

12:58:45

Slut

12:59:16

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Tid

00:09:14

Början

12:59:06

Slut

13:08:21

13:09 - 13:10

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

13:09:52

Slut

13:10:25

13:09 - 13:54 Röstförklaringar

13:09 - 13:13 Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

13:09:59

Slut

13:10:22

DanielHannan

Roll : ECR

Tid

00:01:29

Början

13:10:14

Slut

13:11:44

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:11:17

Slut

13:11:31

SeánKelly

Roll : PPE

Tid

00:01:34

Början

13:11:24

Slut

13:12:59

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:12:32

Slut

13:12:49

13:12 - 13:20 Särskilda åtgärder till förmån för Grekland (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

13:12:37

Slut

13:13:03

RosaD'Amato

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:02:22

Början

13:12:51

Slut

13:15:13

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

13:14:47

Slut

13:14:58

DanielHannan

Roll : ECR

Tid

00:01:29

Början

13:14:51

Slut

13:16:20

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:15:54

Slut

13:16:11

NotisMarias

Roll : ECR

Tid

00:01:35

Början

13:16:03

Slut

13:17:38

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:17:12

Slut

13:17:29

StanislavPolčák

Roll : PPE

Tid

00:01:28

Början

13:17:21

Slut

13:18:50

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

13:18:23

Slut

13:18:45

KrisztinaMorvai

Roll : NI

Tid

00:01:37

Början

13:18:27

Slut

13:20:04

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

13:19:37

Slut

13:20:03

13:19 - 13:25 Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

13:19:42

Slut

13:20:00

RoryPalmer

Roll : S&D

Tid

00:01:25

Början

13:19:53

Slut

13:21:18

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

13:20:49

Slut

13:21:03

JasenkoSelimovic

Roll : ALDE

Tid

00:01:41

Början

13:20:55

Slut

13:22:37

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

13:22:10

Slut

13:22:30

AlexMayer

Roll : S&D

Tid

00:01:30

Början

13:22:19

Slut

13:23:49

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

13:23:23

Slut

13:23:44

JiříPospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:29

Början

13:23:34

Slut

13:25:03

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

13:24:36

Slut

13:25:02

13:24 - 13:26 Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster (A8-0263/2018 - Brian Hayes)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:24:43

Slut

13:24:59

MiguelViegas

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:43

Början

13:24:52

Slut

13:26:36

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:26:10

Slut

13:26:26

13:26 - 13:30 Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

13:26:13

Slut

13:26:24

Bogdan AndrzejZdrojewski

Roll : PPE

Tid

00:01:26

Början

13:26:18

Slut

13:27:44

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:27:17

Slut

13:27:31

MiguelViegas

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:16

Början

13:27:24

Slut

13:28:41

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:28:22

Slut

13:28:38

NotisMarias

Roll : ECR

Tid

00:01:32

Början

13:28:30

Slut

13:30:02

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

13:29:36

Slut

13:29:45

13:29 - 13:33 Den europeiska solidaritetskåren (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:29:40

Slut

13:29:57

Bogdan AndrzejZdrojewski

Roll : PPE

Tid

00:01:32

Början

13:29:46

Slut

13:31:19

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

13:30:51

Slut

13:31:12

AdamSzejnfeld

Roll : PPE

Tid

00:01:29

Början

13:31:02

Slut

13:32:32

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

13:32:05

Slut

13:32:16

MomchilNekov

Roll : S&D

Tid

00:01:36

Början

13:32:10

Slut

13:33:46

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:33:19

Slut

13:33:37

13:33 - 13:38 Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:33:24

Slut

13:33:41

RosaD'Amato

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:02:12

Början

13:33:29

Slut

13:35:41

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:35:15

Slut

13:35:29

IvanaMaletić

Roll : PPE

Tid

00:01:29

Början

13:35:21

Slut

13:36:51

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

13:36:24

Slut

13:36:36

MiguelViegas

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:36

Början

13:36:29

Slut

13:38:05

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

13:37:39

Slut

13:38:10

13:37 - 13:47 Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU (A8-0265/2018 - Pina Picierno)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:37:50

Slut

13:38:07

AlexMayer

Roll : S&D

Tid

00:01:25

Början

13:37:59

Slut

13:39:25

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

13:38:58

Slut

13:39:21

TaniaGonzález Peñas

Roll : GUE/NGL

Tid

00:02:00

Början

13:39:12

Slut

13:41:12

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

13:40:39

Slut

13:41:04

UrszulaKrupa

Roll : ECR

Tid

00:01:42

Början

13:40:53

Slut

13:42:35

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:42:05

Slut

13:42:23

KrisztinaMorvai

Roll : NI

Tid

00:01:41

Början

13:42:14

Slut

13:43:56

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

13:43:29

Slut

13:43:52

José InácioFaria

Roll : PPE

Tid

00:01:33

Början

13:43:42

Slut

13:45:16

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:44:50

Slut

13:45:05

JiříPospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:30

Början

13:44:56

Slut

13:46:26

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:45:59

Slut

13:46:16

DobromirSośnierz

Roll : NI

Tid

00:01:37

Början

13:46:06

Slut

13:47:44

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

13:47:17

Slut

13:47:35

13:47 - 13:53 Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern (A8-0228/2018 - Jill Evans)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:47:20

Slut

13:47:37

Bogdan AndrzejZdrojewski

Roll : PPE

Tid

00:01:40

Början

13:47:26

Slut

13:49:06

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:48:40

Slut

13:48:56

AdamSzejnfeld

Roll : PPE

Tid

00:01:42

Början

13:48:47

Slut

13:50:30

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

13:50:03

Slut

13:50:14

NotisMarias

Roll : ECR

Tid

00:01:44

Början

13:50:06

Slut

13:51:51

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

13:51:24

Slut

13:51:36

MomchilNekov

Roll : S&D

Tid

00:01:38

Början

13:51:29

Slut

13:53:07

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

13:52:36

Slut

13:52:58

13:52 - 13:54 Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:52:45

Slut

13:53:02

José InácioFaria

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

13:52:49

Slut

13:54:21

Ioan MirceaPaşcu

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:53:55

Slut

13:54:10

13:53 - 13:54 Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Ioan Mircea Paşcu

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:53:57

Slut

13:54:13

15:10 - 15:10

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

15:10:08

Slut

15:10:33

15:10 - 15:10 Återupptagande av sammanträdet

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

15:10:22

Slut

15:10:31

15:10 - 15:10 Justering av protokollet från föregående sammanträde

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

15:10:33

Slut

15:10:46

15:10 - 17:46 Situationen i Ungern

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

15:10:47

Slut

15:11:10

Judith Sargentini

Roll : Föredragande

Tid

00:01:03

Början

15:11:02

Slut

15:12:06

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:37

Början

15:11:47

Slut

15:12:24

Judith Sargentini

Roll : Föredragande

Tid

00:05:37

Början

15:12:07

Slut

15:17:45

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

15:17:19

Slut

15:17:45

Ingeborg Gräßle

Roll : CONT

Tid

00:01:38

Början

15:17:35

Slut

15:19:14

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

15:18:47

Slut

15:19:13

Petra Kammerevert

Roll : CULT

Tid

00:01:49

Början

15:19:00

Slut

15:20:49

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

15:20:22

Slut

15:20:46

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Roll : AFCO

Tid

00:01:38

Början

15:20:34

Slut

15:22:12

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

15:21:46

Slut

15:22:07

Maria Noichl

Roll : FEMM

Tid

00:01:36

Början

15:21:56

Slut

15:23:33

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:35

Början

15:23:06

Slut

15:23:42

Karoline Edtstadler

Roll : CouncilMember

Tid

00:01:50

Början

15:23:26

Slut

15:25:16

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

15:24:49

Slut

15:25:05

Frans Timmermans

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:06:34

Början

15:24:55

Slut

15:31:29

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

15:31:03

Slut

15:31:31

Viktor Orbán

Roll : Hungary PM

Tid

00:08:00

Början

15:31:16

Slut

15:39:16

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:39

Början

15:38:49

Slut

15:39:29

Manfred Weber

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:07:11

Början

15:39:15

Slut

15:46:26

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

15:46:00

Slut

15:46:31

Udo Bullmann

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:04:56

Början

15:46:15

Slut

15:51:11

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:29

Början

15:50:45

Slut

15:51:15

Ryszard Antoni Legutko

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:04:54

Början

15:50:58

Slut

15:55:53

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

15:55:27

Slut

15:55:47

Guy Verhofstadt

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:04:28

Början

15:55:38

Slut

16:00:07

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

15:59:39

Slut

15:59:57

Philippe Lamberts

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:04:36

Början

15:59:50

Slut

16:04:26

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

16:04:03

Slut

16:04:15

Marie-Christine Vergiat

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:02:24

Början

16:04:08

Slut

16:06:32

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

16:06:06

Slut

16:06:30

Nigel Farage

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:02:55

Början

16:06:21

Slut

16:09:17

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

16:08:50

Slut

16:09:13

Nicolas Bay

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:03:01

Början

16:09:02

Slut

16:12:04

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

16:11:38

Slut

16:11:55

Krisztina Morvai

Roll : NI

Tid

00:02:01

Början

16:11:45

Slut

16:13:46

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

16:13:19

Slut

16:13:27

József Szájer

Roll : PPE

Tid

00:03:01

Början

16:13:23

Slut

16:16:24

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

16:15:58

Slut

16:16:25

Josef Weidenholzer

Roll : S&D

Tid

00:03:11

Början

16:16:15

Slut

16:19:27

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

16:19:01

Slut

16:19:18

Marek Jurek

Roll : ECR

Tid

00:02:13

Början

16:19:07

Slut

16:21:21

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

16:20:55

Slut

16:21:10

Sophia in 't Veld

Roll : ALDE

Tid

00:03:07

Början

16:21:00

Slut

16:24:08

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

16:23:42

Slut

16:24:00

Romeo Franz

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:52

Början

16:23:46

Slut

16:25:39

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:42

Början

16:25:13

Slut

16:25:55

Malin Björk

Roll : GUE/NGL

Tid

00:02:04

Början

16:25:18

Slut

16:27:22

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

16:26:56

Slut

16:27:19

James Carver

Roll : NI

Tid

00:01:00

Början

16:27:04

Slut

16:28:05

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:58

Början

16:27:46

Slut

16:28:44

Jörg Meuthen

Roll : EFDD

Tid

00:01:47

Början

16:28:26

Slut

16:30:14

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

16:29:48

Slut

16:30:02

Auke Zijlstra

Roll : ENF

Tid

00:01:34

Början

16:29:54

Slut

16:31:28

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

16:31:02

Slut

16:31:17

Zoltán Balczó

Roll : NI

Tid

00:01:48

Början

16:31:07

Slut

16:32:55

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

16:32:28

Slut

16:32:48

Roberta Metsola

Roll : PPE

Tid

00:02:07

Början

16:32:38

Slut

16:34:45

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

16:34:19

Slut

16:34:34

Tanja Fajon

Roll : S&D

Tid

00:01:59

Början

16:34:24

Slut

16:36:24

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

16:35:57

Slut

16:36:16

Branislav Škripek

Roll : ECR

Tid

00:01:53

Början

16:36:07

Slut

16:38:01

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

16:37:34

Slut

16:37:50

Nadja Hirsch

Roll : ALDE

Tid

00:01:38

Början

16:37:39

Slut

16:39:17

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

16:38:49

Slut

16:39:03

Eva Joly

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:46

Början

16:38:53

Slut

16:40:40

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

16:40:13

Slut

16:40:29

Aymeric Chauprade

Roll : EFDD

Tid

00:01:38

Början

16:40:18

Slut

16:41:57

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

16:41:31

Slut

16:41:48

Mara Bizzotto

Roll : ENF

Tid

00:01:38

Början

16:41:36

Slut

16:43:14

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

16:42:47

Slut

16:42:56

Othmar Karas

Roll : PPE

Tid

00:02:20

Början

16:42:51

Slut

16:45:11

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

16:44:45

Slut

16:45:01

István Ujhelyi

Roll : S&D

Tid

00:02:23

Början

16:44:50

Slut

16:47:13

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

16:46:48

Slut

16:46:58

Jussi Halla-aho

Roll : ECR

Tid

00:01:38

Början

16:46:51

Slut

16:48:29

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

16:48:03

Slut

16:48:21

Bernard Monot

Roll : EFDD

Tid

00:01:42

Början

16:48:07

Slut

16:49:50

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

16:49:26

Slut

16:49:34

Harald Vilimsky

Roll : ENF

Tid

00:02:06

Början

16:49:28

Slut

16:51:34

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

16:51:09

Slut

16:51:23

Kinga Gál

Roll : PPE

Tid

00:02:11

Början

16:51:11

Slut

16:53:23

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

16:52:57

Slut

16:53:09

Cécile Kashetu Kyenge

Roll : S&D

Tid

00:01:47

Början

16:52:59

Slut

16:54:47

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

16:54:21

Slut

16:54:35

Monica Macovei

Roll : ECR

Tid

00:02:26

Början

16:54:24

Slut

16:56:50

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

16:56:25

Slut

16:56:37

Frank Engel

Roll : PPE

Tid

00:03:03

Början

16:56:28

Slut

16:59:31

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

16:59:05

Slut

16:59:18

Iratxe García Pérez

Roll : S&D

Tid

00:01:39

Början

16:59:09

Slut

17:00:49

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

17:00:23

Slut

17:00:35

Anders Primdahl Vistisen

Roll : ECR

Tid

00:01:37

Början

17:00:26

Slut

17:02:03

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

17:01:37

Slut

17:01:48

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:02:09

Början

17:01:40

Slut

17:03:49

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

17:03:23

Slut

17:03:37

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Roll : S&D

Tid

00:01:53

Början

17:03:27

Slut

17:05:21

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

17:04:54

Slut

17:05:03

Peter Lundgren

Roll : ECR

Tid

00:01:37

Början

17:04:59

Slut

17:06:37

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

17:06:10

Slut

17:06:21

Lívia Járóka

Roll : PPE

Tid

00:03:00

Början

17:06:13

Slut

17:09:13

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

17:08:47

Slut

17:09:05

Péter Niedermüller

Roll : S&D

Tid

00:01:53

Början

17:08:55

Slut

17:10:49

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

17:10:21

Slut

17:10:35