Multimedia per debatt

Torsdagen den 13 september 2018

08:30 - 08:31

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

08:30:36

Slut

08:31:03

08:30 - 08:31 Öppnande av sammanträdet

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

08:30:50

Slut

08:31:00

08:31 - 09:20 Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

08:31:02

Slut

08:31:17

Pavel Poc

Roll : Föredragande

Tid

00:04:41

Början

08:31:11

Slut

08:35:52

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

08:35:26

Slut

08:35:47

Peter Jahr

Roll : AGRI

Tid

00:02:08

Början

08:35:34

Slut

08:37:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:29

Början

08:37:10

Slut

08:37:40

Vytenis Povilas Andriukaitis

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:09:25

Början

08:37:26

Slut

08:46:52

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

08:46:25

Slut

08:46:43

Mairead McGuinness

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:27

Början

08:46:32

Slut

08:48:59

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

08:48:33

Slut

08:48:52

Karin Kadenbach

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:07

Början

08:48:41

Slut

08:50:48

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

08:50:22

Slut

08:50:43

Jan Huitema

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:01:54

Början

08:50:32

Slut

08:52:26

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

08:52:00

Slut

08:52:37

Molly Scott Cato

Roll : Verts/ALE

Tid

00:00:35

Början

08:52:20

Slut

08:52:55

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

08:52:43

Slut

08:52:56

Jan Huitema

Roll : ALDE

Tid

00:00:21

Början

08:52:45

Slut

08:53:06

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

08:52:58

Slut

08:53:16

Martin Häusling

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:01:38

Början

08:53:05

Slut

08:54:43

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

08:54:17

Slut

08:54:34

Anja Hazekamp

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:02:08

Början

08:54:24

Slut

08:56:33

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

08:56:06

Slut

08:56:23

Mireille D'Ornano

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:01:28

Början

08:56:14

Slut

08:57:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

08:57:17

Slut

08:57:31

Joëlle Mélin

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:01:34

Början

08:57:21

Slut

08:58:55

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

08:58:29

Slut

08:58:43

Angélique Delahaye

Roll : PPE

Tid

00:01:57

Början

08:58:34

Slut

09:00:31

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:00:05

Slut

09:00:21

Eric Andrieu

Roll : S&D

Tid

00:02:08

Början

09:00:11

Slut

09:02:20

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:01:54

Slut

09:02:09

Mark Demesmaeker

Roll : ECR

Tid

00:01:29

Början

09:02:00

Slut

09:03:29

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:03:03

Slut

09:03:20

Frédérique Ries

Roll : ALDE

Tid

00:01:43

Början

09:03:10

Slut

09:04:54

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

09:04:28

Slut

09:04:38

Molly Scott Cato

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:31

Början

09:04:30

Slut

09:06:01

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:05:35

Slut

09:05:48

Eleonora Forenza

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:43

Början

09:05:40

Slut

09:07:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

09:06:57

Slut

09:07:19

Anthea McIntyre

Roll : ECR

Tid

00:01:58

Början

09:07:06

Slut

09:09:04

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:08:37

Slut

09:08:54

Thomas Waitz

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:51

Början

09:08:46

Slut

09:10:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:37

Början

09:09:57

Slut

09:10:35

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:01:48

Början

09:10:23

Slut

09:12:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

09:11:45

Slut

09:12:05

Mairead McGuinness

Roll : PPE

Tid

00:01:30

Början

09:11:54

Slut

09:13:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

09:12:58

Slut

09:13:28

Thomas Waitz

Roll : Verts/ALE

Tid

00:00:54

Början

09:13:16

Slut

09:14:10

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:13:55

Slut

09:14:08

Mairead McGuinness

Roll : PPE

Tid

00:00:55

Början

09:14:00

Slut

09:14:55

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

09:14:41

Slut

09:15:03

Vytenis Povilas Andriukaitis

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:04:17

Början

09:14:51

Slut

09:19:08

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:18:42

Slut

09:18:59

Pavel Poc

Roll : Föredragande

Tid

00:01:39

Början

09:18:50

Slut

09:20:30

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

09:20:04

Slut

09:20:24

09:20 - 10:20 Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:20:25

Slut

09:20:42

Olga Sehnalová

Roll : Föredragande

Tid

00:05:40

Början

09:20:31

Slut

09:26:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:25:45

Slut

09:26:01

Biljana Borzan

Roll : ENVI

Tid

00:01:33

Början

09:25:51

Slut

09:27:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

09:26:59

Slut

09:27:18

Vytenis Povilas Andriukaitis

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:03:25

Början

09:27:08

Slut

09:30:33

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:30:07

Slut

09:30:24

Momchil Nekov

Roll : AGRI

Tid

00:03:57

Början

09:30:12

Slut

09:34:10

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

09:33:43

Slut

09:34:09

Ivan Štefanec

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:24

Början

09:33:53

Slut

09:36:18

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

09:35:51

Slut

09:36:19

Doru-Claudian Frunzulică

Roll : S&D

Tid

00:00:46

Början

09:36:09

Slut

09:36:55

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

09:36:37

Slut

09:36:52

Ivan Štefanec

Roll : PPE

Tid

00:00:52

Början

09:36:40

Slut

09:37:33

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:37:19

Slut

09:37:34

Nicola Danti

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:01:35

Början

09:37:25

Slut

09:39:01

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:38:35

Slut

09:38:47

Jana Žitňanská

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:01:59

Början

09:38:38

Slut

09:40:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:40:11

Slut

09:40:29

Dita Charanzová

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:02:07

Början

09:40:19

Slut

09:42:26

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:42:00

Slut

09:42:17

Igor Šoltes

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:01:35

Början

09:42:07

Slut

09:43:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:43:16

Slut

09:43:33

Jiří Maštálka

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:02:12

Början

09:43:23

Slut

09:45:36

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

09:45:09

Slut

09:45:29

Marco Zullo

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:01:35

Början

09:45:17

Slut

09:46:52

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

09:46:26

Slut

09:46:40

Mylène Troszczynski

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:01:14

Början

09:46:31

Slut

09:47:45

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

09:47:28

Slut

09:47:47

Dobromir Sośnierz

Roll : NI

Tid

00:01:36

Början

09:47:36

Slut

09:49:12

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:48:46

Slut

09:49:01

Andreas Schwab

Roll : PPE

Tid

00:01:57

Början

09:48:52

Slut

09:50:50

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

09:50:24

Slut

09:50:47

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Roll : PPE

Tid

00:00:44

Början

09:50:36

Slut

09:51:21

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:51:08

Slut

09:51:24

Andreas Schwab

Roll : PPE

Tid

00:01:47

Början

09:51:13

Slut

09:53:01

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:01:07

Början

09:52:34

Slut

09:53:42

Eric Andrieu

Roll : S&D

Tid

00:01:44

Början

09:53:23

Slut

09:55:07

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:54:41

Slut

09:54:58

Angel Dzhambazki

Roll : ECR

Tid

00:01:36

Början

09:54:47

Slut

09:56:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

09:55:58

Slut

09:56:20

Filiz Hyusmenova

Roll : ALDE

Tid

00:01:32

Början

09:56:10

Slut

09:57:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:57:16

Slut

09:57:34

Bronis Ropė

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:14

Början

09:57:24

Slut

09:58:38

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:58:20

Slut

09:58:39

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Roll : PPE

Tid

00:01:47

Början

09:58:28

Slut

10:00:16

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

09:59:50

Slut

10:00:11

Christel Schaldemose

Roll : S&D

Tid

00:01:31

Början

10:00:00

Slut

10:01:31

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:01:06

Slut

10:01:17

Inese Vaidere

Roll : PPE

Tid

00:02:07

Början

10:01:09

Slut

10:03:17

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:02:50

Slut

10:03:04

Eva Maydell

Roll : PPE

Tid

00:01:38

Början

10:02:55

Slut

10:04:34

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

10:04:08

Slut

10:04:29

Theodor Dumitru Stolojan

Roll : PPE

Tid

00:01:28

Början

10:04:18

Slut

10:05:47

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:35

Början

10:05:20

Slut

10:05:56

Norbert Erdős

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

10:05:45

Slut

10:07:16

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:06:50

Slut

10:07:06

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:01:58

Början

10:06:57

Slut

10:08:56

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:08:30

Slut

10:08:47

Notis Marias

Roll : ECR

Tid

00:01:30

Början

10:08:39

Slut

10:10:09

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

10:09:42

Slut

10:10:01

Georgios Epitideios

Roll : NI

Tid

00:01:31

Början

10:09:53

Slut

10:11:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

10:10:58

Slut

10:11:21

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:40

Början

10:11:11

Slut

10:12:51

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

10:12:25

Slut

10:12:44

Doru-Claudian Frunzulică

Roll : S&D

Tid

00:01:49

Början

10:12:31

Slut

10:14:21

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:13:53

Slut

10:14:10

Dubravka Šuica

Roll : PPE

Tid

00:01:39

Början

10:14:02

Slut

10:15:41

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

10:15:15

Slut

10:15:40

Mihai Ţurcanu

Roll : PPE

Tid

00:01:43

Början

10:15:25

Slut

10:17:08

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

10:16:41

Slut

10:17:02

Franc Bogovič

Roll : PPE

Tid

00:01:27

Början

10:16:52

Slut

10:18:20

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

10:17:54

Slut

10:18:17

Vytenis Povilas Andriukaitis

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:01:31

Början

10:18:05

Slut

10:19:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:19:10

Slut

10:19:23

Olga Sehnalová

Roll : Föredragande

Tid

00:01:13

Början

10:19:15

Slut

10:20:28

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:20:10

Slut

10:20:24

10:20 - 10:45 Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

10:20:25

Slut

10:20:56

Charles Tannock

Roll : Författare

Tid

00:01:35

Början

10:20:50

Slut

10:22:25

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:21:59

Slut

10:22:14

Maria Heubuch

Roll : Författare

Tid

00:01:39

Början

10:22:05

Slut

10:23:44

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:23:18

Slut

10:23:31

Cécile Kashetu Kyenge

Roll : Författare

Tid

00:01:53

Början

10:23:21

Slut

10:25:14

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:24:48

Slut

10:25:02

Lola Sánchez Caldentey

Roll : Författare

Tid

00:01:38

Början

10:24:54

Slut

10:26:32

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:26:06

Slut

10:26:19

Joachim Zeller

Roll : Författare

Tid

00:01:54

Början

10:26:10

Slut

10:28:04

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:27:37

Slut

10:27:51

Marietje Schaake

Roll : Författare

Tid

00:01:27

Början

10:27:43

Slut

10:29:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:28:44

Slut

10:28:58

Cristian Dan Preda

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:01:29

Början

10:28:50

Slut

10:30:19

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:29:53

Slut

10:30:07

Brando Benifei

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:01:33

Början

10:29:57

Slut

10:31:30

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:31:04

Slut

10:31:15

Ignazio Corrao

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:01:36

Början

10:31:07

Slut

10:32:43

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

10:32:16

Slut

10:32:41

Jacques Colombier

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:01:47

Början

10:32:30

Slut

10:34:17

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:33:51

Slut

10:34:05

Pavel Svoboda

Roll : PPE

Tid

00:01:40

Början

10:33:57

Slut

10:35:37

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

10:35:11

Slut

10:35:35

José Inácio Faria

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

10:35:26

Slut

10:36:57

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:36:31

Slut

10:36:48

Juan Fernando López Aguilar

Roll : S&D

Tid

00:01:40

Början

10:36:40

Slut

10:38:21

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

10:37:54

Slut

10:38:12

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:01:32

Början

10:38:03

Slut

10:39:36

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:39:10

Slut

10:39:28

Doru-Claudian Frunzulică

Roll : S&D

Tid

00:01:31

Början

10:39:18

Slut

10:40:50

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

10:40:23

Slut

10:40:43

Federica Mogherini

Roll : VPC/HR

Tid

00:04:55

Början

10:40:34

Slut

10:45:29

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

10:45:03

Slut

10:45:29

10:45 - 11:12 Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

10:45:27

Slut

10:45:51

Barbara Lochbihler

Roll : Författare

Tid

00:01:43

Början

10:45:42

Slut

10:47:26

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

10:47:00

Slut

10:47:18

Sajjad Karim

Roll : Författare

Tid

00:01:35

Början

10:47:07

Slut

10:48:43

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:48:17

Slut

10:48:34

Soraya Post

Roll : Författare

Tid

00:01:35

Början

10:48:25

Slut

10:50:01

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:49:34

Slut

10:49:50

Ignazio Corrao

Roll : Författare

Tid

00:01:43

Början

10:49:41

Slut

10:51:24

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:50:58

Slut

10:51:14

Miguel Urbán Crespo

Roll : Författare

Tid

00:01:41

Början

10:51:05

Slut

10:52:47

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:52:20

Slut

10:52:34

Seán Kelly

Roll : Författare

Tid

00:01:39

Början

10:52:25

Slut

10:54:04

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

10:53:38

Slut

10:53:59

Urmas Paet

Roll : Författare

Tid

00:01:38

Början

10:53:50

Slut

10:55:28

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

10:55:02

Slut

10:55:22

Neena Gill

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:23

Början

10:55:09

Slut

10:57:32

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

10:57:05

Slut

10:57:24

Younous Omarjee

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:01:33

Början

10:57:15

Slut

10:58:49

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

10:58:20

Slut

10:58:40

Wajid Khan

Roll : S&D

Tid

00:01:28

Början

10:58:29

Slut

10:59:57

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:59:31

Slut

10:59:47

Pier Antonio Panzeri

Roll : S&D

Tid

00:01:41

Början

10:59:37

Slut

11:01:19

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:00:50

Slut

11:01:08

Goffredo Maria Bettini

Roll : S&D

Tid

00:01:52

Början

11:00:57

Slut

11:02:50

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:40

Början

11:02:24

Slut

11:03:05

José Inácio Faria

Roll : PPE

Tid

00:01:43

Början

11:02:53

Slut

11:04:36

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:45

Början

11:04:10

Slut

11:04:55

Doru-Claudian Frunzulică

Roll : S&D

Tid

00:01:43

Början

11:04:43

Slut

11:06:26

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

11:06:00

Slut

11:06:19

Federica Mogherini

Roll : VPC/HR

Tid

00:05:24

Början

11:06:11

Slut

11:11:35

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:46

Början

11:11:09

Slut

11:11:56

11:11 - 11:39 Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

11:11:50

Slut

11:12:17

Mark Demesmaeker

Roll : Författare

Tid

00:01:53

Början

11:12:08

Slut

11:14:02

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:13:36

Slut

11:13:50

Barbara Lochbihler

Roll : Författare

Tid

00:02:04

Början

11:13:42

Slut

11:15:47

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

11:15:13

Slut

11:15:36

Josef Weidenholzer

Roll : Författare

Tid

00:01:46

Början

11:15:27

Slut

11:17:13

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:16:46

Slut

11:17:02

Marie-Christine Vergiat

Roll : Författare

Tid

00:01:37

Början

11:16:54

Slut

11:18:32

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

11:18:05

Slut

11:18:16

Tomáš Zdechovský

Roll : Författare

Tid

00:02:04

Början

11:18:09

Slut

11:20:14

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

11:19:48

Slut

11:20:01

Petras Auštrevičius

Roll : Författare

Tid

00:01:42

Början

11:19:54

Slut

11:21:36

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:21:10

Slut

11:21:25

Csaba Sógor

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:01:27

Början

11:21:17

Slut

11:22:45

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

11:22:18

Slut

11:22:47

Julie Ward

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:01:50

Början

11:22:25

Slut

11:24:16

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:23:50

Slut

11:24:08

Ramon Tremosa i Balcells

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:01:48

Början

11:23:59

Slut

11:25:48

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:25:22

Slut

11:25:40

Angelo Ciocca

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:01:57

Början

11:25:33

Slut

11:27:30

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

11:27:03

Slut

11:27:26

Krzysztof Hetman

Roll : PPE

Tid

00:01:26

Början

11:27:17

Slut

11:28:44

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

11:28:18

Slut

11:28:40

Javier Nart

Roll : ALDE

Tid

00:01:29

Början

11:28:30

Slut

11:30:00

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

11:29:34

Slut

11:29:48

Fabio Massimo Castaldo

Roll : EFDD

Tid

00:01:36

Början

11:29:42

Slut

11:31:18

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:30:52

Slut

11:31:08

José Inácio Faria

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

11:31:00

Slut

11:32:32

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:32:06

Slut

11:32:25

Ilhan Kyuchyuk

Roll : ALDE

Tid

00:01:39

Början

11:32:17

Slut

11:33:56

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

11:33:30

Slut

11:33:53

Ignazio Corrao

Roll : EFDD

Tid

00:01:43

Början

11:33:45

Slut

11:35:28

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:35:01

Slut

11:35:17

Federica Mogherini

Roll : VPC/HR

Tid

00:04:19

Början

11:35:09

Slut

11:39:29

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

11:39:03

Slut

11:39:27

11:48 - 11:49

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:37

Början

11:48:59

Slut

11:49:36

11:49 - 11:49 Återupptagande av sammanträdet

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

11:49:24

Slut

11:49:32

11:49 - 12:10 Tal av Zoran Zaev, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:02:13

Början

11:49:37

Slut

11:51:50

Zoran Zaev

Roll : FYROM PM

Tid

00:18:53

Början

11:51:23

Slut

12:10:17

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:58

Början

12:09:29

Slut

12:10:27

12:14 - 12:14

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

12:14:18

Slut

12:14:30

12:14 - 12:14 Återupptagande av sammanträdet

12:14 - 12:14

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

12:14:46

Slut

12:14:56

12:14 - 12:34 Omröstning

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

12:14:50

Slut

12:15:12

12:15 - 12:15 Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen (RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

12:15:04

Slut

12:15:25

12:15 - 12:16 Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo (RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

12:15:17

Slut

12:15:39

MarkDemesmaeker

Roll : ECR

Tid

00:00:44

Början

12:15:31

Slut

12:16:15

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

12:16:04

Slut

12:16:22

12:16 - 12:16 Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha (RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

12:16:15

Slut

12:16:51

12:16 - 12:17 Avtal om samarbete mellan Eurojust och Albanien (A8-0275/2018 - Laura Ferrara)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

12:16:41

Slut

12:17:15

12:17 - 12:17 Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:44

Början

12:17:05

Slut

12:17:50

12:17 - 12:18 Gemensam digital ingång (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:48

Början

12:17:38

Slut

12:18:27

12:18 - 12:20 Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

12:18:15

Slut

12:18:43

TanjaFajon

Roll : S&D

Tid

00:00:49

Början

12:18:34

Slut

12:19:24

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:51

Början

12:19:11

Slut

12:20:02

12:19 - 12:22 Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:02:26

Början

12:19:49

Slut

12:22:16

12:21 - 12:22 Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:44

Början

12:21:51

Slut

12:22:35

12:22 - 12:23 En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:01:14

Början

12:22:24

Slut

12:23:38

12:23 - 12:24 Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (B8-0363/2018)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:49

Början

12:23:21

Slut

12:24:10

12:23 - 12:25 En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:01:03

Början

12:23:58

Slut

12:25:01

12:24 - 12:25 Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

12:24:47

Slut

12:25:15

12:25 - 12:30 Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel (A8-0268/2018 - Pavel Poc)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:05:01

Början

12:25:06

Slut

12:30:07

12:29 - 12:34 Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:04:43

Början

12:29:42

Slut

12:34:26

12:33 - 12:52 Röstförklaringar

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

12:33:37

Slut

12:33:47

12:33 - 12:35 Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:33:41

Slut

12:33:58

SeánKelly

Roll : PPE

Tid

00:01:48

Början

12:33:51

Slut

12:35:40

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

12:35:18

Slut

12:35:30

12:35 - 12:38 Gemensam digital ingång (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

12:35:15

Slut

12:35:35

JasenkoSelimovic

Roll : ALDE

Tid

00:01:32

Början

12:35:28

Slut

12:37:00

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:36:35

Slut

12:36:46

LucyAnderson

Roll : S&D

Tid

00:01:15

Början

12:36:39

Slut

12:37:54

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

12:37:42

Slut

12:37:51

12:37 - 12:43 En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

12:37:40

Slut

12:37:52

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:36

Början

12:37:45

Slut

12:39:22

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:38:59

Slut

12:39:12

MiapetraKumpula-Natri

Roll : S&D

Tid

00:01:31

Början

12:39:03

Slut

12:40:34

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:40:11

Slut

12:40:21

UrszulaKrupa

Roll : ECR

Tid

00:01:29

Början

12:40:15

Slut

12:41:45

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

12:41:20

Slut

12:41:28

StanislavPolčák

Roll : PPE

Tid

00:01:37

Början

12:41:23

Slut

12:43:00

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:42:38

Slut

12:42:51

12:42 - 12:45 En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:42:40

Slut

12:42:51

UrszulaKrupa

Roll : ECR

Tid

00:01:41

Början

12:42:45

Slut

12:44:27

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

12:44:01

Slut

12:44:10

AnnaZáborská

Roll : PPE

Tid

00:01:32

Början

12:44:05

Slut

12:45:37

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:45:12

Slut

12:45:26

12:45 - 12:46 Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

12:45:15

Slut

12:45:27

SeánKelly

Roll : PPE

Tid

00:01:27

Början

12:45:21

Slut

12:46:49

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:46:23

Slut

12:46:41

12:46 - 12:49 Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel (A8-0268/2018 - Pavel Poc)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:46:28

Slut

12:46:42

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:32

Början

12:46:35

Slut

12:48:08

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:47:41

Slut

12:47:55

Bolesław G.Piecha

Roll : ECR

Tid

00:01:32

Början

12:47:48

Slut

12:49:20

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

12:48:56

Slut

12:49:07

12:48 - 12:52 Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:48:58

Slut

12:49:15

NorbertErdős

Roll : PPE

Tid

00:01:13

Början

12:49:03

Slut

12:50:17

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

12:50:02

Slut

12:50:11

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:12

Början

12:50:05

Slut

12:51:17

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:51:02

Slut

12:51:13

MonikaSmolková

Roll : S&D

Tid

00:01:34

Början

12:51:07

Slut

12:52:42

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

12:52:21

Slut

12:52:31

12:52 - 12:52 Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

12:52:28

Slut

12:52:37

14:59 - 15:00

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

14:59:58

Slut

15:00:25

15:00 - 15:00 Återupptagande av sammanträdet

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

15:00:12

Slut

15:00:22

15:00 - 15:00 Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

15:00:18

Slut

15:00:35

15:00 - 15:00 Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

15:00:25

Slut

15:00:42

15:01 - 15:37 Större interpellationer (debatt)

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

15:01:00

Slut

15:01:22

Ivan Jakovčić

Roll : Författare

Tid

00:05:30

Början

15:01:14

Slut

15:06:45

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

15:06:19

Slut

15:06:47

Vytenis Povilas Andriukaitis

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:08:44

Början

15:06:30

Slut

15:15:15

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

15:14:48

Slut

15:15:05

Seán Kelly

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:38

Början

15:14:56

Slut

15:17:35

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

15:17:09

Slut

15:17:23

Andrejs Mamikins

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:05:17

Början

15:17:20

Slut

15:22:37

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

15:22:26

Slut

15:22:53

Urszula Krupa

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:02:54

Början

15:22:33

Slut

15:25:28

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

15:25:01

Slut

15:25:20

André Elissen

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:03:06

Början

15:25:11

Slut

15:28:18

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:51

Början

15:27:51

Slut

15:28:42

Ivan Jakovčić

Roll : ALDE

Tid

00:01:13

Början

15:28:25

Slut

15:29:39

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

15:29:21

Slut

15:29:33

André Elissen

Roll : ENF

Tid

00:01:08

Början

15:29:28

Slut

15:30:36