Multimedia per debatt

Torsdagen den 31 januari 2019

09:02 - 09:02 Öppnande av sammanträdet

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

09:02:17

Slut

09:02:27

09:02 - 09:03 Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:50

Början

09:02:22

Slut

09:03:13

09:03 - 10:12 Kvinnor i styrelser - Jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i företag (debatt)

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

09:03:06

Slut

09:03:40

Iratxe García Pérez

Roll : Författare

Tid

00:02:41

Början

09:03:30

Slut

09:06:11

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

09:05:45

Slut

09:06:00

Heidi Hautala

Roll : Författare

Tid

00:03:11

Början

09:05:49

Slut

09:09:01

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:08:34

Slut

09:08:50

Melania Gabriela Ciot

Roll : Présidente en exercice du Conseil

Tid

00:06:05

Början

09:08:45

Slut

09:14:50

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:14:44

Slut

09:15:02

Věra Jourová

Roll : Ledamot av kommissionen

Tid

00:05:03

Början

09:14:55

Slut

09:19:58

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

09:19:52

Slut

09:20:19

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:03:04

Början

09:20:05

Slut

09:23:09

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

09:22:40

Slut

09:23:01

Evelyn Regner

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:03:07

Början

09:22:42

Slut

09:25:50

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:25:25

Slut

09:25:42

Jadwiga Wiśniewska

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:03:00

Början

09:25:28

Slut

09:28:29

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:28:03

Slut

09:28:15

Izaskun Bilbao Barandica

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:02:37

Början

09:28:06

Slut

09:30:44

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

09:30:18

Slut

09:30:33

Ernest Urtasun

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:02:37

Början

09:30:21

Slut

09:32:58

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:32:31

Slut

09:32:45

Stefan Eck

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:32

Början

09:32:40

Slut

09:34:12

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:34:06

Slut

09:34:18

Margot Parker

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:35

Början

09:34:14

Slut

09:35:49

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:35:45

Slut

09:35:57

Stanisław Żółtek

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:03:17

Början

09:35:48

Slut

09:39:05

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:38:39

Slut

09:38:56

Dobromir Sośnierz

Roll : NI

Tid

00:01:42

Början

09:38:47

Slut

09:40:30

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

09:40:02

Slut

09:40:21

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Tid

00:02:49

Början

09:40:12

Slut

09:43:01

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

09:42:34

Slut

09:42:45

Jytte Guteland

Roll : S&D

Tid

00:01:49

Början

09:42:38

Slut

09:44:27

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

09:44:00

Slut

09:44:09

Czesław Hoc

Roll : ECR

Tid

00:01:49

Början

09:44:03

Slut

09:45:52

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

09:45:26

Slut

09:45:37

Beatriz Becerra Basterrechea

Roll : ALDE

Tid

00:01:44

Början

09:45:28

Slut

09:47:13

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

09:46:45

Slut

09:46:55

Eleonora Forenza

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:46

Början

09:46:47

Slut

09:48:34

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:48:08

Slut

09:48:23

Daniela Aiuto

Roll : EFDD

Tid

00:01:47

Början

09:48:10

Slut

09:49:58

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:49:31

Slut

09:49:43

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:02:08

Början

09:49:34

Slut

09:51:43

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

09:51:17

Slut

09:51:28

Sergio Gaetano Cofferati

Roll : S&D

Tid

00:01:46

Början

09:51:19

Slut

09:53:06

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:52:39

Slut

09:52:53

Kostadinka Kuneva

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:44

Början

09:52:42

Slut

09:54:27

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

09:53:59

Slut

09:54:26

Caterina Chinnici

Roll : S&D

Tid

00:01:38

Början

09:54:17

Slut

09:55:55

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

09:55:29

Slut

09:55:41

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:01:42

Början

09:55:33

Slut

09:57:16

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:56:49

Slut

09:57:04

Notis Marias

Roll : ECR

Tid

00:01:57

Början

09:56:52

Slut

09:58:50

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

09:58:17

Slut

09:58:44

Pina Picierno

Roll : S&D

Tid

00:01:44

Början

09:58:33

Slut

10:00:18

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:59:48

Slut

10:00:04

Gesine Meissner

Roll : ALDE

Tid

00:01:29

Början

09:59:55

Slut

10:01:24

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:00:58

Slut

10:01:14

Julie Ward

Roll : S&D

Tid

00:01:37

Början

10:01:05

Slut

10:02:42

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:02:14

Slut

10:02:30

Ana Miranda

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:00

Början

10:02:19

Slut

10:03:20

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:03:04

Slut

10:03:19

Maria Gabriela Zoană

Roll : S&D

Tid

00:01:38

Början

10:03:11

Slut

10:04:50

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:01:49

Början

10:04:20

Slut

10:06:09

Věra Jourová

Roll : Ledamot av kommissionen

Tid

00:05:27

Början

10:04:34

Slut

10:10:01

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:09:54

Slut

10:10:08

Melania Gabriela Ciot

Roll : CouncilMember

Tid

00:02:38

Början

10:09:59

Slut

10:12:38

David-Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:12:08

Slut

10:12:22

10:13 - 10:13

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:38

Början

10:13:11

Slut

10:13:50

10:13 - 10:13 Återupptagande av sammanträdet

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:13:35

Slut

10:13:45

10:14 - 12:03 Debatt med Finlands statsminister Juha Sipilä om Europas framtid (debatt) (debatt)

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:28

Början

10:14:01

Slut

10:15:29

Juha Sipilä

Roll : Prime Minister of Finland

Tid

00:22:48

Början

10:15:24

Slut

10:38:12

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

10:37:40

Slut

10:38:07

Jean-Claude Juncker

Roll : Pt Commission

Tid

00:06:52

Början

10:38:02

Slut

10:44:54

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:03:21

Början

10:44:42

Slut

10:48:04

Manfred Weber

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:04:59

Början

10:45:14

Slut

10:50:13

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

10:50:05

Slut

10:50:34

Jeppe Kofod

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:04:43

Början

10:50:25

Slut

10:55:08

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

10:55:02

Slut

10:55:26

Pirkko Ruohonen-Lerner

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:04:26

Början

10:55:12

Slut

10:59:38

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:58:59

Slut

10:59:14

Guy Verhofstadt

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:03:56

Början

10:59:06

Slut

11:03:02

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:02:35

Slut

11:02:52

Ska Keller

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:04:55

Början

11:02:46

Slut

11:07:41

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:07:33

Slut

11:07:50

Neoklis Sylikiotis

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:04:35

Början

11:07:42

Slut

11:12:18

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:11:51

Slut

11:12:07

Rosa D'Amato

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:05:27

Början

11:11:58

Slut

11:17:25

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:16:59

Slut

11:17:14

Mario Borghezio

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:03:52

Början

11:17:05

Slut

11:20:58

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:20:32

Slut

11:20:47

Lampros Fountoulis

Roll : NI

Tid

00:01:38

Början

11:20:35

Slut

11:22:14

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

11:21:46

Slut

11:22:09

Juha Sipilä

Roll : Prime Minister of Finland

Tid

00:09:42

Början

11:21:58

Slut

11:31:41

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

11:31:15

Slut

11:31:43

Danuta Jazłowiecka

Roll : PPE

Tid

00:01:37

Början

11:31:33

Slut

11:33:10

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:32:44

Slut

11:32:58

Miapetra Kumpula-Natri

Roll : S&D

Tid

00:01:27

Början

11:32:55

Slut

11:34:22

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

11:34:16

Slut

11:34:27

Notis Marias

Roll : ECR

Tid

00:01:59

Början

11:34:20

Slut

11:36:19

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:35:53

Slut

11:36:09

Elsi Katainen

Roll : ALDE

Tid

00:01:51

Början

11:36:00

Slut

11:37:51

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:39

Början

11:37:24

Slut

11:38:04

Klaus Buchner

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:08

Början

11:37:55

Slut

11:39:03

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:38:57

Slut

11:39:11

Merja Kyllönen

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:10

Början

11:39:03

Slut

11:40:13

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:39:56

Slut

11:40:12

Liisa Jaakonsaari

Roll : S&D

Tid

00:01:58

Början

11:40:03

Slut

11:42:02

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

11:41:26

Slut

11:41:38

Salvatore Cicu

Roll : PPE

Tid

00:01:32

Början

11:41:30

Slut

11:43:03

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

11:42:37

Slut

11:43:04

Maria Gabriela Zoană

Roll : S&D

Tid

00:01:46

Början

11:42:50

Slut

11:44:36

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

11:44:10

Slut

11:44:22

Ruža Tomašić

Roll : ECR

Tid

00:01:35

Början

11:44:14

Slut

11:45:50

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:45:24

Slut

11:45:39

Nils Torvalds

Roll : ALDE

Tid

00:01:31

Början

11:45:30

Slut

11:47:01

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:46:36

Slut

11:46:54

Heidi Hautala

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:44

Början

11:46:44

Slut

11:48:28

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:48:01

Slut

11:48:17

Henna Virkkunen

Roll : PPE

Tid

00:01:58

Början

11:48:07

Slut

11:50:06

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

11:49:39

Slut

11:49:53

José Blanco López

Roll : S&D

Tid

00:01:32

Början

11:49:44

Slut

11:51:16

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

11:50:48

Slut

11:51:02

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Roll : PPE

Tid

00:01:47

Början

11:50:54

Slut

11:52:41

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:52:15

Slut

11:52:29

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:01:33

Början

11:52:20

Slut

11:53:53

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

11:53:27

Slut

11:53:38

Mirja Vehkaperä

Roll : ALDE

Tid

00:01:33

Början

11:53:30

Slut

11:55:04

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

11:54:38

Slut

11:54:59

Juan Fernando López Aguilar

Roll : S&D

Tid

00:01:34

Början

11:54:49

Slut

11:56:23

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:55:56

Slut

11:56:11

Anneli Jäätteenmäki

Roll : ALDE

Tid

00:01:45

Början

11:56:04

Slut

11:57:49

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

11:57:28

Slut

11:57:50

Juha Sipilä

Roll : Prime Minister of Finland

Tid

00:05:22

Början

11:57:50

Slut

12:03:12

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

12:03:07

Slut

12:03:21

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

12:03:11

Slut

12:03:32

12:06 - 12:06

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

12:06:14

Slut

12:06:27

12:06 - 12:09 Välkomsthälsning

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:01:41

Början

12:06:29

Slut

12:08:11

William (The Earl of) Dartmouth

Roll : EFDD

Tid

00:01:02

Början

12:07:46

Slut

12:08:49

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:01:02

Början

12:08:19

Slut

12:09:21

Ana Miranda

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:01

Början

12:08:41

Slut

12:09:43

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

12:09:27

Slut

12:09:35

12:09 - 12:36 Omröstning

12:09 - 12:22 Ändringar av parlamentets arbetsordning (A8-0462/2018 - Richard Corbett)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:09:32

Slut

12:09:45

Fabio MassimoCastaldo

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:19

Början

12:09:44

Slut

12:11:03

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

12:10:48

Slut

12:11:20

RichardCorbett

Roll : S&D

Tid

00:01:07

Början

12:11:07

Slut

12:12:15

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:01:37

Början

12:11:58

Slut

12:13:36

ElmarBrok

Roll : PPE

Tid

00:00:32

Början

12:13:14

Slut

12:13:46

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:08:49

Början

12:13:45

Slut

12:22:35

12:22 - 12:22 En tullkodex för unionen: inkludering av kommunen Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön i unionens tullområde (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

12:22:10

Slut

12:22:38

12:22 - 12:22 Regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

12:22:29

Slut

12:22:58

12:22 - 12:23 Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0451/2018 - Mary Honeyball)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

12:22:49

Slut

12:23:14

12:23 - 12:23 Ecuadors och Ukrainas anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0452/2018 - Mary Honeyball)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

12:23:06

Slut

12:23:27

12:23 - 12:23 Honduras anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0457/2018 - Mary Honeyball)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

12:23:20

Slut

12:23:43

12:23 - 12:24 Vitrysslands och Uzbekistans anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0458/2018 - Mary Honeyball)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

12:23:35

Slut

12:24:02

12:23 - 12:24 Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland och Danmark (A8-0480/2018 - Maurice Ponga)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

12:23:53

Slut

12:24:16

12:24 - 12:24 Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

12:24:08

Slut

12:24:33

12:24 - 12:24 Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

12:24:25

Slut

12:24:50

12:24 - 12:25 Harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) (A8-0009/2018 - Roberto Gualtieri)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

12:24:41

Slut

12:25:08

12:25 - 12:25 Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3 (B8-0073/2019)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:37

Början

12:25:00

Slut

12:25:37

12:25 - 12:25 Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (B8-0074/2019)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

12:25:27

Slut

12:25:54

12:25 - 12:26 Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87403 (MON-874Ø3-1) (B8-0075/2019)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

12:25:45

Slut

12:26:12

12:26 - 12:26 Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (B8-0076/2019)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:48

Början

12:26:04

Slut

12:26:52

12:26 - 12:30 Situationen i Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

12:26:40

Slut

12:26:54

EstebanGonzález Pons

Roll : PPE

Tid

00:01:45

Början

12:26:48

Slut

12:28:33

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:02:34

Början

12:28:10

Slut

12:30:45

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

12:30:20

Slut

12:30:42

12:30 - 12:36 Årsrapporten om konkurrenspolitik (A8-0474/2018 - Michel Reimon)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:32

Början

12:30:34

Slut

12:31:07

SteliosKouloglou

Roll : GUE/NGL

Tid

00:00:39

Början

12:30:57

Slut

12:31:36

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:07:47

Början

12:31:05

Slut

12:38:53

12:37 - 13:29 Röstförklaringar

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

12:37:57

Slut

12:38:07

12:38 - 12:53 Ändringar av parlamentets arbetsordning (A8-0462/2018 - Richard Corbett)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

12:38:01

Slut

12:38:29

Fabio MassimoCastaldo

Roll : EFDD

Tid

00:01:45

Början

12:38:20

Slut

12:40:06

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

12:39:37

Slut

12:39:45

BrunoGollnisch

Roll : NI

Tid

00:01:38

Början

12:39:42

Slut

12:41:21

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:40:52

Slut

12:41:06

RoryPalmer

Roll : S&D

Tid

00:01:10

Början

12:41:02

Slut

12:42:12

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:42:06

Slut

12:42:17

IzaskunBilbao Barandica

Roll : ALDE

Tid

00:01:37

Början

12:42:08

Slut

12:43:46

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

12:43:20

Slut

12:43:30

NotisMarias

Roll : ECR

Tid

00:01:31

Början

12:43:23

Slut

12:44:54

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:44:28

Slut

12:44:38

José InácioFaria

Roll : PPE

Tid

00:01:27

Början

12:44:30

Slut

12:45:58

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

12:45:31

Slut

12:45:42

SeánKelly

Roll : PPE

Tid

00:01:13

Början

12:45:39

Slut

12:46:52

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

12:46:42

Slut

12:46:59

AngelDzhambazki

Roll : ECR

Tid

00:01:03

Början

12:46:50

Slut

12:47:54

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:47:38

Slut

12:47:49

AndrejsMamikins

Roll : S&D

Tid

00:00:59

Början

12:47:47

Slut

12:48:46

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:48:41

Slut

12:48:51

DanielHannan

Roll : ECR

Tid

00:01:09

Början

12:48:48

Slut

12:49:57

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

12:49:48

Slut

12:49:59

DobromirSośnierz

Roll : NI

Tid

00:01:41

Början

12:49:50

Slut

12:51:32

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:01:39

Början

12:51:10

Slut

12:52:49

JohnHowarth

Roll : S&D

Tid

00:01:07

Början

12:52:28

Slut

12:53:35

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:53:32

Slut

12:53:45

12:53 - 13:03 Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:53:33

Slut

12:53:44

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:06

Början

12:53:38

Slut

12:54:44

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:54:28

Slut

12:54:39

RosaD'Amato

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:02:40

Början

12:54:31

Slut

12:57:11

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

12:56:42

Slut

12:57:02

NotisMarias

Roll : ECR

Tid

00:01:32

Början

12:56:51

Slut

12:58:24

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

12:57:53

Slut

12:58:12

Bogdan AndrzejZdrojewski

Roll : PPE

Tid

00:01:33

Början

12:58:01

Slut

12:59:35

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

12:59:02

Slut

12:59:20

AngelDzhambazki

Roll : ECR

Tid

00:01:32

Början

12:59:06

Slut

13:00:38

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:00:10

Slut

13:00:27

AndrejsMamikins

Roll : S&D

Tid

00:01:02

Början

13:00:22

Slut

13:01:24

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

13:01:18

Slut

13:01:29

DanielHannan

Roll : ECR

Tid

00:00:57

Början

13:01:25

Slut

13:02:22

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

13:02:14

Slut

13:02:24

StanislavPolčák

Roll : PPE

Tid

00:01:35

Början

13:02:16

Slut

13:03:51

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

13:03:24

Slut

13:03:56

13:03 - 13:10 Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

13:03:28

Slut

13:03:48

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:07

Början

13:03:40

Slut

13:04:48

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

13:04:28

Slut

13:04:40

Bogdan AndrzejZdrojewski

Roll : PPE

Tid

00:01:36

Början

13:04:31

Slut

13:06:07

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:05:35

Slut

13:05:52

SeánKelly

Roll : PPE

Tid

00:01:34

Början

13:05:43

Slut

13:07:17

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:06:47

Slut

13:07:01

AndrejsMamikins

Roll : S&D

Tid

00:00:57

Början

13:06:58

Slut

13:07:55

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

13:07:48

Slut

13:08:01

DobromirSośnierz

Roll : NI

Tid

00:01:10

Början

13:07:50

Slut

13:09:00

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

13:08:43

Slut

13:08:54

AlexMayer

Roll : S&D

Tid

00:01:01

Början

13:08:50

Slut

13:09:51

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

13:09:42

Slut

13:10:09

13:09 - 13:20 Situationen i Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:09:49

Slut

13:10:03

XabierBenito Ziluaga

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:35

Början

13:09:57

Slut

13:11:32

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:11:01

Slut

13:11:18

PalomaLópez Bermejo

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:30

Början

13:11:09

Slut

13:12:39

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:12:11

Slut

13:12:27

MariaSpyraki

Roll : PPE

Tid

00:01:37

Början

13:12:16

Slut

13:13:54

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

13:13:18

Slut

13:13:43

MarinaAlbiol Guzmán

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:02:29

Början

13:13:30

Slut

13:15:59

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:01:25

Början

13:14:41

Slut

13:16:07

José InácioFaria

Roll : PPE

Tid

00:01:46

Början

13:15:35

Slut

13:17:21

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

13:16:48

Slut

13:17:07

DobromirSośnierz

Roll : NI

Tid

00:01:36

Början

13:16:54

Slut

13:18:31

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

13:18:01

Slut

13:18:22

GeorgiPirinski

Roll : S&D

Tid

00:01:12

Början

13:18:09

Slut

13:19:21

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

13:19:08

Slut

13:19:29

DanielHannan

Roll : ECR

Tid

00:01:11

Början

13:19:18

Slut

13:20:29

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

13:20:22

Slut

13:20:45

13:20 - 13:29 Årsrapporten om konkurrenspolitik (A8-0474/2018 - Michel Reimon)

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

13:20:26

Slut

13:20:37

NotisMarias

Roll : ECR

Tid

00:01:38

Början

13:20:31

Slut

13:22:09

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

13:21:35

Slut

13:21:53

AlexMayer

Roll : S&D

Tid

00:00:52

Början

13:21:47

Slut

13:22:39

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

13:22:32

Slut

13:22:45

Bogdan AndrzejZdrojewski

Roll : PPE

Tid

00:01:32

Början

13:22:35

Slut

13:24:08

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

13:23:39

Slut

13:23:51

SeánKelly

Roll : PPE

Tid

00:01:20

Början

13:23:46

Slut

13:25:06

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:24:50

Slut

13:25:07

PirkkoRuohonen-Lerner

Roll : ECR

Tid

00:01:41

Början

13:24:56

Slut

13:26:38

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

13:26:04

Slut

13:26:22

AngelDzhambazki

Roll : ECR

Tid

00:01:28

Början

13:26:11

Slut

13:27:40

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

13:27:13

Slut

13:27:47

StanislavPolčák

Roll : PPE

Tid

00:01:43

Början

13:27:14

Slut

13:28:58

SylvieGuillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

13:28:31

Slut

13:28:43

13:28 - 13:28 Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet

13:28 - 13:29 Avslutande av sammanträdet

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

13:28:55

Slut

13:29:04

Rättsligt meddelande

Tidigare debatter

Texterna offentliggörs först efter att de har bearbetats i ett fullständigt förhandlingsreferat. Av operativa skäl överensstämmer inte nödvändigtvis ordningen på de offentliggjorda texterna med den ordning som anförandena hölls i under plenarsammanträdet.