Multimedia per debatt

Torsdagen den 14 mars 2019

09:01 - 09:01

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:01:15

Slut

09:01:32

09:01 - 09:01 Öppnande av sammanträdet

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:01:25

Slut

09:01:42

09:01 - 09:49 Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling (debatt)

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

09:01:35

Slut

09:02:12

Eleni Theocharous

Roll : Föredragande

Tid

00:04:34

Början

09:02:01

Slut

09:06:36

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:06:10

Slut

09:06:28

Francesc Gambús

Roll : Föredragande

Tid

00:04:24

Början

09:06:13

Slut

09:10:38

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:10:12

Slut

09:10:26

Frans Timmermans

Roll : Premier vice-président de la Commission

Tid

00:04:59

Början

09:10:22

Slut

09:15:21

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

09:15:15

Slut

09:15:29

Alojz Peterle

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:01:32

Början

09:15:21

Slut

09:16:54

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:16:25

Slut

09:16:39

Elly Schlein

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:40

Början

09:16:31

Slut

09:19:11

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:18:44

Slut

09:19:00

Czesław Hoc

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:01:44

Början

09:18:51

Slut

09:20:35

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:20:08

Slut

09:20:22

Mirja Vehkaperä

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:02:06

Början

09:20:13

Slut

09:22:19

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:21:51

Slut

09:22:05

Benedek Jávor

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:01:39

Början

09:21:56

Slut

09:23:36

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:23:09

Slut

09:23:22

Anja Hazekamp

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:02:02

Början

09:23:16

Slut

09:25:18

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

09:24:51

Slut

09:25:11

Olaf Stuger

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:01:59

Början

09:24:58

Slut

09:26:57

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:26:29

Slut

09:26:45

Bogusław Sonik

Roll : PPE

Tid

00:01:38

Början

09:26:33

Slut

09:28:12

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:27:45

Slut

09:28:01

Miriam Dalli

Roll : S&D

Tid

00:02:41

Början

09:27:52

Slut

09:30:34

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:30:06

Slut

09:30:22

Gerben-Jan Gerbrandy

Roll : ALDE

Tid

00:02:13

Början

09:30:11

Slut

09:32:25

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

09:31:53

Slut

09:32:14

Heidi Hautala

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:56

Början

09:32:02

Slut

09:33:58

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

09:33:17

Slut

09:33:45

Olaf Stuger

Roll : ENF

Tid

00:00:52

Början

09:33:33

Slut

09:34:25

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

09:34:08

Slut

09:34:44

Heidi Hautala

Roll : Verts/ALE

Tid

00:00:28

Början

09:34:12

Slut

09:34:40

Lola Sánchez Caldentey

Roll : GUE/NGL

Tid

00:02:02

Början

09:34:33

Slut

09:36:36

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:36:08

Slut

09:36:21

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:01:32

Början

09:36:13

Slut

09:37:46

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

09:37:19

Slut

09:37:44

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:01:38

Början

09:37:28

Slut

09:39:07

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:38:39

Slut

09:38:57

Notis Marias

Roll : ECR

Tid

00:01:37

Början

09:38:49

Slut

09:40:27

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:40:00

Slut

09:40:17

Nicola Caputo

Roll : S&D

Tid

00:01:39

Början

09:40:09

Slut

09:41:48

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:41:22

Slut

09:41:39

Frans Timmermans

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:04:32

Början

09:41:31

Slut

09:46:03

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:45:36

Slut

09:45:49

Eleni Theocharous

Roll : Föredragande

Tid

00:01:25

Början

09:45:46

Slut

09:47:12

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

09:46:45

Slut

09:46:56

Francesc Gambús

Roll : Föredragande

Tid

00:02:38

Början

09:46:50

Slut

09:49:28

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:49:01

Slut

09:49:14

09:49 - 10:19 Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet (debatt)

Christofer Fjellner

Roll : Föredragande

Tid

00:05:04

Början

09:49:27

Slut

09:54:31

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:53:52

Slut

09:54:08

Neven Mimica

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:06:29

Början

09:54:01

Slut

10:00:31

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

10:00:05

Slut

10:00:25

Brando Benifei

Roll : AFET

Tid

00:01:48

Början

10:00:14

Slut

10:02:03

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:01:25

Slut

10:01:40

Santiago Fisas Ayxelà

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:01:36

Början

10:01:35

Slut

10:03:11

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:02:43

Slut

10:02:58

Inma Rodríguez-Piñero

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:13

Början

10:02:49

Slut

10:05:03

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

10:04:34

Slut

10:04:58

Marietje Schaake

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:01:53

Början

10:04:50

Slut

10:06:44

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:06:17

Slut

10:06:31

Heidi Hautala

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:01:44

Början

10:06:25

Slut

10:08:10

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:07:43

Slut

10:07:54

Helmut Scholz

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:01:41

Början

10:07:47

Slut

10:09:28

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:09:01

Slut

10:09:12

Tiziana Beghin

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:01:26

Början

10:09:05

Slut

10:10:31

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

10:10:04

Slut

10:10:22

France Jamet

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:01:35

Början

10:10:10

Slut

10:11:45

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:11:18

Slut

10:11:32

William (The Earl of) Dartmouth

Roll : EFDD

Tid

00:02:02

Början

10:11:26

Slut

10:13:28

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:13:01

Slut

10:13:13

Danilo Oscar Lancini

Roll : ENF

Tid

00:01:45

Början

10:13:05

Slut

10:14:51

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

10:14:23

Slut

10:14:41

Notis Marias

Roll : ECR

Tid

00:01:34

Början

10:14:33

Slut

10:16:08

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:15:42

Slut

10:15:59

Neven Mimica

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:01:49

Början

10:15:50

Slut

10:17:40

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:17:14

Slut

10:17:27

Christofer Fjellner

Roll : Föredragande

Tid

00:02:34

Början

10:17:20

Slut

10:19:54

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:19:29

Slut

10:19:43

10:19 - 10:40 Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:19:46

Slut

10:20:03

Heidi Hautala

Roll : Författare

Tid

00:01:51

Början

10:19:56

Slut

10:21:47

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:21:18

Slut

10:21:33

Mark Demesmaeker

Roll : Författare

Tid

00:01:49

Början

10:21:25

Slut

10:23:15

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:22:46

Slut

10:23:02

Helmut Scholz

Roll : Författare

Tid

00:01:11

Början

10:22:59

Slut

10:24:10

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:24:03

Slut

10:24:15

Wolf Klinz

Roll : Författare

Tid

00:01:48

Början

10:24:08

Slut

10:25:56

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:25:28

Slut

10:25:39

Ana Gomes

Roll : Författare

Tid

00:01:44

Början

10:25:33

Slut

10:27:17

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:26:51

Slut

10:27:08

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Roll : Författare

Tid

00:01:30

Början

10:26:57

Slut

10:28:27

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

10:28:02

Slut

10:28:21

Julie Ward

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:01:54

Början

10:28:13

Slut

10:30:07

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:29:41

Slut

10:29:58

Nathan Gill

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:01:42

Början

10:29:47

Slut

10:31:30

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

10:31:02

Slut

10:31:23

José Inácio Faria

Roll : PPE

Tid

00:01:42

Början

10:31:14

Slut

10:32:56

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:32:30

Slut

10:32:45

Juan Fernando López Aguilar

Roll : S&D

Tid

00:01:39

Början

10:32:38

Slut

10:34:17

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:33:51

Slut

10:34:05

Notis Marias

Roll : ECR

Tid

00:01:41

Början

10:33:57

Slut

10:35:39

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:35:13

Slut

10:35:30

Fabio Massimo Castaldo

Roll : EFDD

Tid

00:01:48

Början

10:35:22

Slut

10:37:11

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

10:36:43

Slut

10:37:01

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:01:28

Början

10:36:53

Slut

10:38:21

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:37:53

Slut

10:38:09

Neven Mimica

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:02:59

Början

10:38:02

Slut

10:41:01

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

10:40:34

Slut

10:40:54

10:41 - 11:15 Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:32

Början

10:40:59

Slut

10:41:32

Bodil Valero

Roll : Författare

Tid

00:01:48

Början

10:41:22

Slut

10:43:10

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:42:43

Slut

10:42:58

Cornelia Ernst

Roll : Författare

Tid

00:01:31

Början

10:42:56

Slut

10:44:27

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

10:44:18

Slut

10:44:37

Marietje Schaake

Roll : Författare

Tid

00:01:45

Början

10:44:28

Slut

10:46:14

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:45:47

Slut

10:45:59

Wajid Khan

Roll : Författare

Tid

00:01:34

Början

10:45:52

Slut

10:47:26

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:46:59

Slut

10:47:13

Charles Tannock

Roll : Författare

Tid

00:02:02

Början

10:47:05

Slut

10:49:08

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

10:48:42

Slut

10:49:00

Tunne Kelam

Roll : Författare

Tid

00:02:28

Början

10:48:48

Slut

10:51:16

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:55

Början

10:50:20

Slut

10:51:16

Cristian Dan Preda

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:01:33

Början

10:51:01

Slut

10:52:35

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

10:52:08

Slut

10:52:42

Bas Belder

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:01:50

Början

10:52:30

Slut

10:54:20

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

10:53:51

Slut

10:54:10

Jaromír Štětina

Roll : PPE

Tid

00:01:46

Början

10:54:02

Slut

10:55:48

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

10:55:16

Slut

10:55:37

Anders Primdahl Vistisen

Roll : ECR

Tid

00:01:33

Början

10:55:28

Slut

10:57:01

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

10:56:35

Slut

10:57:00

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:29

Början

10:56:51

Slut

10:58:20

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:57:54

Slut

10:58:08

Ana Gomes

Roll : S&D

Tid

00:01:39

Början

10:58:00

Slut

10:59:40

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:59:13

Slut

10:59:27

Mark Demesmaeker

Roll : ECR

Tid

00:01:32

Början

10:59:20

Slut

11:00:52

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

11:00:26

Slut

11:00:49

Fabio Massimo Castaldo

Roll : EFDD

Tid

00:01:40

Början

11:00:39

Slut

11:02:19

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

11:01:45

Slut

11:02:12

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Roll : PPE

Tid

00:01:35

Början

11:02:02

Slut

11:03:37

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:03:10

Slut

11:03:28

Julie Ward

Roll : S&D

Tid

00:01:44

Början

11:03:20

Slut

11:05:04

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:04:37

Slut

11:04:51

José Inácio Faria

Roll : PPE

Tid

00:01:38

Början

11:04:43

Slut

11:06:22

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:05:54

Slut

11:06:13

Jude Kirton-Darling

Roll : S&D

Tid

00:01:50

Början

11:06:03

Slut

11:07:54

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

11:07:25

Slut

11:07:49

Stanislav Polčák

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

11:07:35

Slut

11:09:07

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

11:08:40

Slut

11:09:07

Neven Mimica

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:06:33

Början

11:08:56

Slut

11:15:29

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:41

Början

11:15:03

Slut

11:15:45

11:15 - 11:47 Människorättssituationen i Guatemala

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

11:15:38

Slut

11:16:01

Molly Scott Cato

Roll : Författare

Tid

00:01:13

Början

11:15:58

Slut

11:17:11

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:46

Början

11:17:05

Slut

11:17:52

Ignazio Corrao

Roll : Författare

Tid

00:01:39

Början

11:17:14

Slut

11:18:54

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:18:28

Slut

11:18:47

Xabier Benito Ziluaga

Roll : Författare

Tid

00:01:44

Början

11:18:38

Slut

11:20:23

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:19:57

Slut

11:20:14

Beatriz Becerra Basterrechea

Roll : Författare

Tid

00:01:16

Början

11:20:04

Slut

11:21:21

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:21:02

Slut

11:21:20

Ramón Jáuregui Atondo

Roll : Författare

Tid

00:01:46

Början

11:21:12

Slut

11:22:58

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:22:32

Slut

11:22:48

Tomáš Zdechovský

Roll : Författare

Tid

00:02:14

Början

11:22:39

Slut

11:24:54

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

11:24:25

Slut

11:24:49

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:01:25

Början

11:24:40

Slut

11:26:06

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:45

Början

11:25:38

Slut

11:26:23

Ana Miranda

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:03

Början

11:26:09

Slut

11:27:12

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

11:26:42

Slut

11:26:53

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Roll : PPE

Tid

00:00:32

Början

11:26:44

Slut

11:27:17

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:59

Början

11:27:06

Slut

11:28:06

Francisco Assis

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:01:44

Början

11:27:49

Slut

11:29:33

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:29:05

Slut

11:29:20

Ana Miranda

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:01:40

Början

11:29:12

Slut

11:30:53

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

11:30:25

Slut

11:30:44

Dobromir Sośnierz

Roll : NI

Tid

00:01:48

Början

11:30:33

Slut

11:32:22

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:31:51

Slut

11:32:06

Krzysztof Hetman

Roll : PPE

Tid

00:01:40

Början

11:31:58

Slut

11:33:39

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:33:09

Slut

11:33:28

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:01:24

Början

11:33:25

Slut

11:34:49

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

11:34:32

Slut

11:34:52

Jiří Pospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:34

Början

11:34:43

Slut

11:36:18

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

11:35:48

Slut

11:36:14

Fabio Massimo Castaldo

Roll : EFDD

Tid

00:01:47

Början

11:36:01

Slut

11:37:49

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:37:22

Slut

11:37:37

Krisztina Morvai

Roll : NI

Tid

00:01:50

Början

11:37:29

Slut

11:39:19

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:41

Början

11:38:49

Slut

11:39:30

José Inácio Faria

Roll : PPE

Tid

00:01:47

Början

11:38:55

Slut

11:40:43

Stanislav Polčák

Roll : PPE

Tid

00:01:44

Början

11:40:17

Slut

11:42:02

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

11:41:35

Slut

11:41:43

Neven Mimica

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:05:51

Början

11:41:36

Slut

11:47:27

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:37

Början

11:47:01

Slut

11:47:39

12:00 - 12:00

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:32

Början

12:00:17

Slut

12:00:49

12:00 - 12:00 Återupptagande av sammanträdet

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

12:00:45

Slut

12:00:54

12:00 - 12:22 Välkomsthälsning

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:03:34

Början

12:00:54

Slut

12:04:28

Philippe Lamberts

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:02:27

Början

12:04:23

Slut

12:06:50

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:01:30

Början

12:06:08

Slut

12:07:38

Gabriele Zimmer

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:02:17

Början

12:07:10

Slut

12:09:27

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:50

Början

12:09:16

Slut

12:10:06

Josef Weidenholzer

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:02

Början

12:10:04

Slut

12:11:06

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

12:11:04

Slut

12:11:20

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:52

Början

12:11:21

Slut

12:12:13

Esteban González Pons

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:01:56

Början

12:12:08

Slut

12:14:04

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:56

Början

12:13:45

Slut

12:14:41

Eleonora Forenza

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:00:43

Början

12:14:35

Slut

12:15:19

Ana Miranda

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:06

Början

12:15:12

Slut

12:16:19

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:02

Början

12:16:10

Slut

12:16:12

James Carver

Roll : EFDD

Tid

00:00:48

Början

12:16:13

Slut

12:17:01

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

12:17:02

Slut

12:17:16

Dobromir Sośnierz

Roll : NI

Tid

00:00:27

Början

12:17:12

Slut

12:17:39

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:51

Början

12:17:37

Slut

12:18:28

France Jamet

Roll : ENF

Tid

00:00:25

Början

12:18:14

Slut

12:18:39

Daniele Viotti

Roll : S&D

Tid

00:00:34

Början

12:18:35

Slut

12:19:09

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

12:19:05

Slut

12:19:36

Laura Agea

Roll : EFDD

Tid

00:00:13

Början

12:19:32

Slut

12:19:46

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:47

Början

12:19:46

Slut

12:20:33

Guy Verhofstadt

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:21

Början

12:20:34

Slut

12:21:55

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

12:22:00

Slut

12:22:26

12:22 - 13:12 Omröstning

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:03

Början

12:22:26

Slut

12:22:29

12:22 - 12:22 Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:22:24

Slut

12:22:38

12:22 - 12:22 Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

12:22:31

Slut

12:22:49

12:22 - 12:23 Människorättssituationen i Guatemala (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:58

Början

12:22:42

Slut

12:23:41

12:23 - 12:23 Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

12:23:27

Slut

12:23:52

12:23 - 12:24 Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:40

Början

12:23:44

Slut

12:24:24

12:24 - 12:26 Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (omröstning)

MattCarthy

Roll : GUE/NGL

Tid

00:00:45

Början

12:24:14

Slut

12:24:59

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

12:24:49

Slut

12:25:11

RobertoGualtieri

Roll : S&D

Tid

00:00:44

Början

12:25:01

Slut

12:25:46

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:42

Början

12:25:37

Slut

12:26:19

12:26 - 12:26 Skydd av konkurrensen inom luftfarten (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

12:26:16

Slut

12:26:47

12:26 - 12:36 Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:28:49

Början

12:26:37

Slut

12:55:27

12:36 - 12:37 Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:01:57

Början

12:36:57

Slut

12:38:54

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

12:36:57

Slut

12:37:16

12:37 - 12:43 Utnämning av Sebastiano Laviola som ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri)

SvenGiegold

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:01:48

Början

12:38:49

Slut

12:40:37

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

12:40:02

Slut

12:40:33

RobertoGualtieri

Roll : S&D

Tid

00:01:41

Början

12:40:26

Slut

12:42:08

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:01:11

Början

12:41:48

Slut

12:42:59

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

12:42:37

Slut

12:42:59

12:42 - 12:43 Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:37

Början

12:42:54

Slut

12:43:31

12:43 - 12:43 Utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:40

Början

12:43:21

Slut

12:44:01

12:43 - 12:44 En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:47

Början

12:43:50

Slut

12:44:38

12:44 - 12:44 Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet (B8-0176/2019) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

12:44:26

Slut

12:44:49

12:44 - 12:55 Klimatförändringar (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:11:04

Början

12:44:41

Slut

12:55:46

12:55 - 13:03 Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA (B8-0163/2019) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

12:55:26

Slut

12:55:41

FranceJamet

Roll : ENF

Tid

00:00:34

Början

12:55:36

Slut

12:56:10

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:07:09

Början

12:56:07

Slut

13:03:16

13:03 - 13:06 Inrättande av Europeiska valutafonden (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:03:17

Början

13:03:11

Slut

13:06:29

13:06 - 13:07 Situationen i Nicaragua (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:01:09

Början

13:06:04

Slut

13:07:13

13:07 - 13:11 Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (omröstning)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:04:57

Början

13:07:02

Slut

13:11:59

13:12 - 13:13

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:58

Början

13:12:41

Slut

13:13:40

13:13 - 13:45 Röstförklaringar

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

13:13:26

Slut

13:13:34

13:13 - 13:16 Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum (A8-0084/2019 - Julia Reda)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:02:32

Början

13:13:28

Slut

13:16:01

DobromirSośnierz

Roll : NI

Tid

00:01:16

Början

13:14:29

Slut

13:15:46

13:15 - 13:21 Rapport för 2018 om Turkiet (A8-0091/2019 - Kati Piri)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:15:36

Slut

13:15:51

MonicaMacovei

Roll : ECR

Tid

00:01:44

Början

13:15:44

Slut

13:17:29

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

13:17:05

Slut

13:17:28

JiříPospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:13

Början

13:17:15

Slut

13:18:29

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

13:18:11

Slut

13:18:25

DobromirSośnierz

Roll : NI

Tid

00:01:25

Början

13:18:17

Slut

13:19:42

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:19:16

Slut

13:19:33

BranislavŠkripek

Roll : ECR

Tid

00:01:29

Början

13:19:24

Slut

13:20:54

13:20 - 13:22 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:20:35

Slut

13:20:53

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:33

Början

13:20:45

Slut

13:22:19

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

13:21:53

Slut

13:22:23

13:21 - 13:25 Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

13:21:59

Slut

13:22:19

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:25

Början

13:22:12

Slut

13:23:37

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:23:11

Slut

13:23:28

JulieWard

Roll : S&D

Tid

00:01:16

Början

13:23:25

Slut

13:24:41

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

13:24:37

Slut

13:25:05

13:24 - 13:27 Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

13:24:42

Slut

13:25:01

MiapetraKumpula-Natri

Roll : S&D

Tid

00:01:38

Början

13:24:54

Slut

13:26:33

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

13:26:07

Slut

13:26:26

MirosławPiotrowski

Roll : ECR

Tid

00:01:37

Början

13:26:17

Slut

13:27:54

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

13:27:25

Slut

13:27:46

13:27 - 13:29 En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:27:28

Slut

13:27:44

MirosławPiotrowski

Roll : ECR

Tid

00:01:14

Början

13:27:37

Slut

13:28:52

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:45

Början

13:28:30

Slut

13:29:15

13:28 - 13:38 Klimatförändringar (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:28:36

Slut

13:28:53

AnaMiranda

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:32

Början

13:28:46

Slut

13:30:19

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:29:53

Slut

13:30:10

YounousOmarjee

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:30

Början

13:30:02

Slut

13:31:33

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

13:31:07

Slut

13:31:19

MiguelUrbán Crespo

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:37

Början

13:31:12

Slut

13:32:50

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:32:23

Slut

13:32:38

MiapetraKumpula-Natri

Roll : S&D

Tid

00:01:40

Början

13:32:29

Slut

13:34:09

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

13:33:38

Slut

13:33:59

MirosławPiotrowski

Roll : ECR

Tid

00:01:02

Början

13:33:49

Slut

13:34:52

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

13:34:36

Slut

13:34:51

DobromirSośnierz

Roll : NI

Tid

00:01:33

Början

13:34:42

Slut

13:36:16

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:35:48

Slut

13:36:04

JulieWard

Roll : S&D

Tid

00:01:12

Början

13:36:00

Slut

13:37:12

RainerWieland

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

13:37:06

Slut

13:37:19