Multimedia per talare


Måndagen den 25 mars 2019 - Torsdagen den 28 mars 2019


Strasbourg

A-D

E-H

I-L

M-P

Q-T

U-X

Y-Z

Rättsligt meddelande

Tidigare debatter

Texterna offentliggörs först efter att de har bearbetats i ett fullständigt förhandlingsreferat. Av operativa skäl överensstämmer inte nödvändigtvis ordningen på de offentliggjorda texterna med den ordning som anförandena hölls i under plenarsammanträdet.