Multimedia per debatt

Tisdagen den 26 mars 2019

09:00 - 09:00

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

09:00:00

Slut

09:00:31

09:00 - 09:00 Öppnande av sammanträdet

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

09:00:24

Slut

09:00:31

09:00 - 10:40 Upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

09:00:36

Slut

09:01:02

Axel Voss

Roll : Föredragande

Tid

00:04:30

Början

09:01:02

Slut

09:05:32

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

09:05:24

Slut

09:05:44

Nicola Danti

Roll : IMCO

Tid

00:01:42

Början

09:05:36

Slut

09:07:19

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:06:51

Slut

09:07:09

Mariya Gabriel

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:03:39

Början

09:06:59

Slut

09:10:38

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

09:10:12

Slut

09:10:36

Zdzisław Krasnodębski

Roll : ITRE

Tid

00:01:54

Början

09:10:25

Slut

09:12:19

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:11:52

Slut

09:12:05

Marc Joulaud

Roll : CULT

Tid

00:01:47

Början

09:12:00

Slut

09:13:47

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:13:21

Slut

09:13:39

Michał Boni

Roll : LIBE

Tid

00:01:51

Början

09:13:31

Slut

09:15:23

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

09:14:55

Slut

09:15:19

Pavel Svoboda

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:06

Början

09:15:10

Slut

09:17:16

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:16:48

Slut

09:17:03

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:00

Början

09:16:56

Slut

09:18:56

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

09:18:21

Slut

09:18:42

Sajjad Karim

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:02:18

Början

09:18:38

Slut

09:20:57

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

09:20:35

Slut

09:20:42

Jens Rohde

Roll : ALDE

Tid

00:00:44

Början

09:20:39

Slut

09:21:24

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:34

Början

09:21:14

Slut

09:21:48

Jean-Marie Cavada

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:02:53

Början

09:21:43

Slut

09:24:37

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

09:24:08

Slut

09:24:36

Julia Reda

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:04:47

Början

09:24:27

Slut

09:29:14

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:06

Början

09:28:47

Slut

09:28:53

Daniel Caspary

Roll : PPE

Tid

00:01:00

Början

09:28:50

Slut

09:29:50

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:39

Början

09:29:25

Slut

09:30:04

Julia Reda

Roll : réponse "carton bleu"

Tid

00:00:47

Början

09:29:57

Slut

09:30:44

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:01:04

Början

09:30:37

Slut

09:31:41

Jens Rohde

Roll : question "carton bleu"

Tid

00:00:16

Början

09:31:40

Slut

09:31:56

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

09:31:49

Slut

09:31:56

Julia Reda

Roll : réponse "carton bleu"

Tid

00:00:28

Början

09:31:54

Slut

09:32:22

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

09:32:13

Slut

09:32:35

Jiří Maštálka

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:02:15

Början

09:32:26

Slut

09:34:42

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

09:34:14

Slut

09:34:26

Jonathan Arnott

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:03:00

Början

09:34:20

Slut

09:37:20

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:36:51

Slut

09:37:07

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Roll : PPE

Tid

00:00:51

Början

09:37:02

Slut

09:37:53

Jonathan Arnott

Roll : EFDD

Tid

00:00:59

Början

09:37:34

Slut

09:38:33

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:38:14

Slut

09:38:27

Marie-Christine Boutonnet

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:01:32

Början

09:38:23

Slut

09:39:55

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

09:39:28

Slut

09:39:39

Lampros Fountoulis

Roll : NI

Tid

00:01:41

Början

09:39:33

Slut

09:41:14

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:40:44

Slut

09:40:56

Sabine Verheyen

Roll : PPE

Tid

00:01:51

Början

09:40:57

Slut

09:42:48

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

09:42:41

Slut

09:42:55

Virginie Rozière

Roll : S&D

Tid

00:01:47

Början

09:42:48

Slut

09:44:35

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:44:09

Slut

09:44:21

Kosma Złotowski

Roll : ECR

Tid

00:01:25

Början

09:44:16

Slut

09:45:41

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:45:15

Slut

09:45:27

Jens Rohde

Roll : ALDE

Tid

00:01:52

Början

09:45:21

Slut

09:47:13

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

09:46:42

Slut

09:46:57

Helga Trüpel

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:40

Början

09:46:50

Slut

09:48:31

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

09:48:03

Slut

09:48:17

Martina Michels

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:16

Början

09:48:16

Slut

09:49:32

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

09:49:25

Slut

09:49:36

Gerard Batten

Roll : ENF

Tid

00:01:11

Början

09:49:36

Slut

09:50:47

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

09:50:39

Slut

09:50:47

Dobromir Sośnierz

Roll : NI

Tid

00:01:34

Början

09:50:44

Slut

09:52:19

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:51:52

Slut

09:52:05

Luis de Grandes Pascual

Roll : PPE

Tid

00:01:44

Början

09:51:58

Slut

09:53:42

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:53:14

Slut

09:53:26

Tiemo Wölken

Roll : S&D

Tid

00:01:43

Början

09:53:20

Slut

09:55:03

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

09:54:35

Slut

09:54:55

Dennis Radtke

Roll : question "carton bleu"

Tid

00:00:32

Början

09:54:54

Slut

09:55:26

Tiemo Wölken

Roll : réponse "carton bleu"

Tid

00:00:28

Början

09:55:23

Slut

09:55:51

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

09:55:41

Slut

09:55:52

Bernd Lucke

Roll : ECR

Tid

00:01:19

Början

09:55:53

Slut

09:57:12

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

09:56:59

Slut

09:57:14

Yana Toom

Roll : ALDE

Tid

00:01:39

Början

09:57:09

Slut

09:58:48

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

09:58:20

Slut

09:58:30

Max Andersson

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:15

Början

09:58:30

Slut

09:59:45

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

09:59:39

Slut

09:59:48

Patrick Le Hyaric

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:48

Början

09:59:43

Slut

10:01:31

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:01:04

Slut

10:01:16

Stanisław Żółtek

Roll : ENF

Tid

00:01:39

Början

10:01:09

Slut

10:02:49

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

10:02:23

Slut

10:02:48

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Roll : PPE

Tid

00:00:38

Början

10:02:42

Slut

10:03:21

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:03:06

Slut

10:03:19

Jean-Marie Cavada

Roll : ALDE

Tid

00:00:29

Början

10:03:15

Slut

10:03:45

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:03:39

Slut

10:03:54

Stanisław Żółtek

Roll : ENF

Tid

00:01:30

Början

10:03:49

Slut

10:05:20

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:04:59

Slut

10:05:11

Massimiliano Salini

Roll : PPE

Tid

00:01:51

Början

10:05:05

Slut

10:06:57

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:06:30

Slut

10:06:43

Giorgos Grammatikakis

Roll : S&D

Tid

00:01:59

Början

10:06:36

Slut

10:08:35

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:08:08

Slut

10:08:19

Richard Sulík

Roll : ECR

Tid

00:01:37

Början

10:08:13

Slut

10:09:51

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

10:09:26

Slut

10:09:34

Franc Bogovič

Roll : PPE

Tid

00:01:43

Början

10:09:29

Slut

10:11:13

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:10:47

Slut

10:11:00

José Blanco López

Roll : S&D

Tid

00:01:40

Början

10:10:53

Slut

10:12:34

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

10:12:07

Slut

10:12:35

Paul Rübig

Roll : PPE

Tid

00:00:24

Början

10:12:26

Slut

10:12:50

Marisa Matias

Roll : GUE/NGL

Tid

00:00:39

Början

10:12:43

Slut

10:13:23

José Blanco López

Roll : S&D

Tid

00:00:48

Början

10:13:14

Slut

10:14:03

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

10:13:48

Slut

10:14:19

Paul Rübig

Roll : PPE

Tid

00:00:44

Början

10:14:10

Slut

10:14:54

José Blanco López

Roll : S&D

Tid

00:00:20

Början

10:14:33

Slut

10:14:53

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:14:41

Slut

10:14:53

Santiago Fisas Ayxelà

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

10:14:49

Slut

10:16:20

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:15:54

Slut

10:16:04

Evelyn Regner

Roll : S&D

Tid

00:01:32

Början

10:16:02

Slut

10:17:34

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:06

Början

10:17:29

Slut

10:17:35

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:34

Början

10:17:32

Slut

10:19:07

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

10:18:41

Slut

10:19:01

Kateřina Konečná

Roll : GUE/NGL

Tid

00:00:49

Början

10:18:54

Slut

10:19:43

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Tid

00:00:53

Början

10:19:27

Slut

10:20:20

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

10:20:03

Slut

10:20:13

Juan Fernando López Aguilar

Roll : S&D

Tid

00:01:35

Början

10:20:09

Slut

10:21:44

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:21:12

Slut

10:21:29

António Marinho e Pinto

Roll : ALDE

Tid

00:01:33

Början

10:21:25

Slut

10:22:58

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:22:32

Slut

10:22:44

João Pimenta Lopes

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:32

Början

10:22:38

Slut

10:24:10

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:23:43

Slut

10:23:56

Henna Virkkunen

Roll : PPE

Tid

00:02:12

Början

10:23:54

Slut

10:26:07

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:25:40

Slut

10:25:50

Evelyne Gebhardt

Roll : S&D

Tid

00:01:31

Början

10:25:46

Slut

10:27:18

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:26:51

Slut

10:27:02

Silvia Costa

Roll : S&D

Tid

00:01:53

Början

10:27:08

Slut

10:29:01

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:40

Början

10:27:48

Slut

10:28:29

Silvia Costa

Roll : S&D

Tid

00:00:58

Början

10:28:11

Slut

10:29:10

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:44

Början

10:28:53

Slut

10:29:38

José Inácio Faria

Roll : PPE

Tid

00:01:26

Början

10:29:25

Slut

10:30:51

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:30:26

Slut

10:30:37

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:01:36

Början

10:30:31

Slut

10:32:08

Pavel Telička

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

10:31:15

Slut

10:31:46

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:31:36

Slut

10:31:52

Nicola Caputo

Roll : S&D

Tid

00:01:27

Början

10:31:44

Slut

10:33:12

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

10:32:46

Slut

10:32:54

Clara Aguilera

Roll : S&D

Tid

00:01:31

Början

10:32:53

Slut

10:34:24

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:33:56

Slut

10:34:09

Julie Ward

Roll : S&D

Tid

00:01:29

Början

10:34:05

Slut

10:35:35

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:35:15

Slut

10:35:26

Andrus Ansip

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:03:11

Början

10:35:21

Slut

10:38:32

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

10:38:04

Slut

10:38:29

Axel Voss

Roll : Föredragande

Tid

00:01:51

Början

10:38:23

Slut

10:40:14

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

10:40:08

Slut

10:40:29

10:40 - 11:45 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (debatt)

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

10:40:26

Slut

10:40:51

Andrea Cozzolino

Roll : Föredragande

Tid

00:04:49

Början

10:40:43

Slut

10:45:32

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:45:03

Slut

10:45:21

Věra Jourová

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:05:09

Början

10:45:12

Slut

10:50:21

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:40

Början

10:49:54

Slut

10:50:35

Jan Olbrycht

Roll : BUDG

Tid

00:01:35

Början

10:50:21

Slut

10:51:56

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:51:30

Slut

10:51:47

Derek Vaughan

Roll : CONT

Tid

00:01:45

Början

10:51:37

Slut

10:53:22

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:52:55

Slut

10:53:11

Kateřina Konečná

Roll : ENVI

Tid

00:01:41

Början

10:53:02

Slut

10:54:44

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

10:54:18

Slut

10:54:40

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Roll : TRAN

Tid

00:01:47

Början

10:54:28

Slut

10:56:15

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:38

Början

10:55:47

Slut

10:56:26

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Roll : PPE

Tid

00:01:41

Början

10:56:14

Slut

10:57:55

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

10:57:29

Slut

10:57:51

Ramón Luis Valcárcel Siso

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:33

Början

10:57:40

Slut

11:00:13

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

10:59:47

Slut

11:00:12

Victor Boştinaru

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:19

Början

11:00:07

Slut

11:01:26

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:01:20

Slut

11:01:38

Raffaele Fitto

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:01:44

Början

11:01:28

Slut

11:03:13

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:02:47

Slut

11:03:02

Iskra Mihaylova

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:02:41

Början

11:02:52

Slut

11:05:34

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

11:05:08

Slut

11:05:28

Davor Škrlec

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:01:49

Början

11:05:19

Slut

11:07:08

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:59

Början

11:06:40

Slut

11:07:40

Martina Michels

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:38

Början

11:07:00

Slut

11:08:38

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

11:08:32

Slut

11:09:06

Rosa D'Amato

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:01:33

Början

11:08:43

Slut

11:10:17

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

11:09:50

Slut

11:10:14

Olaf Stuger

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:01:15

Början

11:09:56

Slut

11:11:12

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:32

Början

11:10:54

Slut

11:11:27

Lambert van Nistelrooij

Roll : PPE

Tid

00:00:49

Början

11:11:19

Slut

11:12:09

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

11:11:57

Slut

11:12:07

Olaf Stuger

Roll : ENF

Tid

00:00:58

Början

11:11:59

Slut

11:12:57

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:12:42

Slut

11:13:00

Kostas Papadakis

Roll : NI

Tid

00:01:38

Början

11:12:51

Slut

11:14:30

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:14:03

Slut

11:14:20

Lambert van Nistelrooij

Roll : PPE

Tid

00:02:13

Början

11:14:11

Slut

11:16:24

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

11:15:58

Slut

11:16:25

Liliana Rodrigues

Roll : S&D

Tid

00:01:37

Början

11:16:14

Slut

11:17:52

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:17:25

Slut

11:17:43

Ruža Tomašić

Roll : ECR

Tid

00:01:34

Början

11:17:34

Slut

11:19:08

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:18:42

Slut

11:18:57

Younous Omarjee

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:32

Början

11:18:48

Slut

11:20:21

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:19:55

Slut

11:20:12

Franc Bogovič

Roll : PPE

Tid

00:02:10

Början

11:20:01

Slut

11:22:11

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

11:21:44

Slut

11:22:07

Michela Giuffrida

Roll : S&D

Tid

00:01:40

Början

11:21:51

Slut

11:23:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:23:06

Slut

11:23:23

Daniel Buda

Roll : PPE

Tid

00:01:30

Början

11:23:10

Slut

11:24:40

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

11:24:15

Slut

11:24:35

Louis-Joseph Manscour

Roll : S&D

Tid

00:01:38

Början

11:24:23

Slut

11:26:02

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:25:35

Slut

11:25:54

Cláudia Monteiro de Aguiar

Roll : PPE

Tid

00:01:45

Början

11:25:44

Slut

11:27:30

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:27:03

Slut

11:27:18

Tonino Picula

Roll : S&D

Tid

00:01:39

Början

11:27:09

Slut

11:28:49

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

11:28:20

Slut

11:28:40

Kerstin Westphal

Roll : S&D

Tid

00:01:50

Början

11:28:28

Slut

11:30:18

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:29:52

Slut

11:30:06

Iratxe García Pérez

Roll : LIBE

Tid

00:01:32

Början

11:29:58

Slut

11:31:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

11:31:05

Slut

11:31:41

Francisco José Millán Mon

Roll : PPE

Tid

00:01:36

Början

11:31:28

Slut

11:33:05

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:32:39

Slut

11:32:56

José Blanco López

Roll : S&D

Tid

00:01:33

Början

11:32:48

Slut

11:34:21

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

11:33:55

Slut

11:34:07

Krzysztof Hetman

Roll : PPE

Tid

00:01:14

Början

11:34:00

Slut

11:35:15

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

11:34:57

Slut

11:35:17

Jude Kirton-Darling

Roll : S&D

Tid

00:01:40

Början

11:35:08

Slut

11:36:49

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:36:20

Slut

11:36:36

Ivana Maletić

Roll : PPE

Tid

00:01:29

Början

11:36:28

Slut

11:37:58

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:37:32

Slut

11:37:47

Juan Fernando López Aguilar

Roll : S&D

Tid

00:01:33

Början

11:37:39

Slut

11:39:12

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

11:38:44

Slut

11:39:15

Věra Jourová

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:04:13

Början

11:39:04

Slut

11:43:18

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

11:42:50

Slut

11:43:12

Andrea Cozzolino

Roll : Föredragande

Tid

00:02:34

Början

11:42:59

Slut

11:45:34

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

11:45:07

Slut

11:45:41

11:45 - 12:26 Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster - Avtal om försäljning av varor (debatt)

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

11:45:41

Slut

11:46:06

Evelyne Gebhardt

Roll : Föredragande

Tid

00:04:28

Början

11:46:03

Slut

11:50:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

11:50:19

Slut

11:50:33

Axel Voss

Roll : Föredragande

Tid

00:04:17

Början

11:50:36

Slut

11:54:53

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:54:45

Slut

11:55:00

Pascal Arimont

Roll : Föredragande

Tid

00:04:14

Början

11:54:56

Slut

11:59:10

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

11:59:04

Slut

11:59:25

Věra Jourová

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:04:13

Början

11:59:14

Slut

12:03:27

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

12:03:01

Slut

12:03:21

Heidi Hautala

Roll : Rap avis JURI

Tid

00:01:13

Början

12:03:17

Slut

12:04:30

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

12:04:24

Slut

12:04:41

Eva Maydell

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:01:59

Början

12:04:32

Slut

12:06:32

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

12:06:02

Slut

12:06:22

Virginie Rozière

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:14

Början

12:06:11

Slut

12:08:25

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

12:07:58

Slut

12:08:18

Daniel Dalton

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:07

Början

12:08:13

Slut

12:09:20

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

12:09:12

Slut

12:09:27

Dita Charanzová

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:19

Början

12:09:23

Slut

12:10:42

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

12:10:35

Slut

12:10:51

Marco Zullo

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:02:06

Början

12:10:42

Slut

12:12:48

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

12:12:19

Slut

12:12:38

Mylène Troszczynski

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:01:45

Början

12:12:27

Slut

12:14:12

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

12:13:44

Slut

12:14:00

Carlos Coelho

Roll : PPE

Tid

00:01:46

Början

12:13:51

Slut

12:15:37

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

12:15:07

Slut

12:15:23

Lucy Anderson

Roll : S&D

Tid

00:01:38

Början

12:15:14

Slut

12:16:53

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

12:16:24

Slut

12:16:40

Antanas Guoga

Roll : PPE

Tid

00:00:52

Början

12:16:35

Slut

12:17:27

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

12:17:19

Slut

12:17:36

Christel Schaldemose

Roll : S&D

Tid

00:01:30

Början

12:17:25

Slut

12:18:55

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

12:18:28

Slut

12:18:43

Dariusz Rosati

Roll : PPE

Tid

00:01:40

Början

12:18:35

Slut

12:20:15

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

12:19:49

Slut

12:20:13

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:37

Början

12:19:59

Slut

12:21:36

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

12:21:10

Slut

12:21:22

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:01:33

Början

12:21:15

Slut

12:22:48

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

12:22:21

Slut

12:22:36

Věra Jourová

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:01:30

Början

12:22:27

Slut

12:23:58

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

12:23:31

Slut

12:23:47

Evelyne Gebhardt

Roll : Föredragande

Tid

00:01:37

Början

12:23:39

Slut

12:25:16

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

12:24:50

Slut

12:25:06

Axel Voss

Roll : Föredragande

Tid

00:01:35

Början

12:24:57

Slut

12:26:32

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:26:05

Slut

12:26:19

Pascal Arimont

Roll : Föredragande

Tid

00:00:31

Början

12:26:15

Slut

12:26:46

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

12:26:38

Slut

12:26:57

12:29 - 12:32

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:38

Början

12:29:48

Slut

12:31:27

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

12:32:02

Slut

12:32:21

12:32 - 12:32 Återupptagande av sammanträdet

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

12:32:14

Slut

12:32:30

12:32 - 12:34 Förslag om att förklara ett ärende otillåtligt (artikel 187 i arbetsordningen)

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:02:17

Början

12:32:23

Slut

12:34:40

12:34 - 13:28 Omröstning

12:34 - 12:34 Begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

12:34:16

Slut

12:34:43

12:34 - 12:35 Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:44

Början

12:34:34

Slut

12:35:19

12:35 - 12:35 Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:38

Början

12:35:07

Slut

12:35:46

12:35 - 12:35 Övergripande avtal mellan EU och Uzbekistan (A8-0149/2019 - David McAllister) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

12:35:35

Slut

12:36:03

12:35 - 12:37 Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:01:34

Början

12:35:54

Slut

12:37:29

12:37 - 12:37 Gemensamma regler för den inre marknaden för el (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:44

Början

12:37:04

Slut

12:37:48

12:37 - 12:38 Den inre marknaden för el (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

12:37:36

Slut

12:38:13

12:38 - 12:38 Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:37

Början

12:38:03

Slut

12:38:41

12:38 - 12:39 Riskberedskap inom elsektorn (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:34

Början

12:38:30

Slut

12:39:05

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:07:26

Början

12:38:55

Slut

12:46:21

12:46 - 12:52 Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (A8-0245/2018 - Axel Voss) (omröstning)

MichelReimon

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:28

Början

12:45:56

Slut

12:47:25

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:01:26

Början

12:46:57

Slut

12:48:24

EvelynRegner

Roll : S&D

Tid

00:01:10

Början

12:48:04

Slut

12:49:14

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:03:15

Början

12:49:06

Slut

12:52:21

12:52 - 12:52 Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:52

Början

12:51:56

Slut

12:52:48

12:52 - 12:53 Avtal om försäljning av varor (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

12:52:36

Slut

12:53:12

12:53 - 12:53 Fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:58

Början

12:53:02

Slut

12:54:00

12:53 - 12:54 Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

12:53:46

Slut

12:54:19

12:54 - 12:54 Särskilda regler om största tillåtna längd med avseende på förarhytten (A8-0042/2019 - Karima Delli) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:41

Början

12:54:10

Slut

12:54:51

12:54 - 12:58 Referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar (A8-0483/2018 - Neena Gill) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

12:54:40

Slut

12:54:57

NeenaGill

Roll : Föredragande

Tid

00:02:19

Början

12:54:55

Slut

12:57:14

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:01:33

Början

12:56:50

Slut

12:58:24

12:58 - 12:59 Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

12:57:59

Slut

12:58:23

PascalArimont

Roll : Föredragande

Tid

00:00:59

Början

12:58:14

Slut

12:59:13

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

12:58:58

Slut

12:59:28

12:59 - 13:00 Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst (B8-0212/2019) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:00:57

Början

12:59:19

Slut

13:00:16

13:00 - 13:26 Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (omröstning)

AntonioTajani

Roll : PT

Tid

00:27:16

Början

13:00:03

Slut

13:27:19

13:26 - 13:28 Avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (omröstning)