Multimedia per debatt

Torsdagen den 28 mars 2019

09:00 - 09:00

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

09:00:12

Slut

09:00:44

09:00 - 09:00 Öppnande av sammanträdet

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:00:35

Slut

09:00:50

09:00 - 09:44 Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) (debatt)

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:41

Början

09:00:43

Slut

09:01:24

Silvia Costa

Roll : Föredragande

Tid

00:05:07

Början

09:01:13

Slut

09:06:21

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

09:05:57

Slut

09:06:08

Marianne Thyssen

Roll : Ledamot av kommissionen

Tid

00:04:37

Början

09:06:07

Slut

09:10:44

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

09:10:38

Slut

09:10:52

John Howarth

Roll : Rap avis BUDG

Tid

00:01:24

Början

09:10:50

Slut

09:12:14

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

09:12:08

Slut

09:12:29

Bogusław Sonik

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:38

Början

09:12:21

Slut

09:15:00

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:14:33

Slut

09:14:46

Julie Ward

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:25

Början

09:14:43

Slut

09:16:08

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

09:16:01

Slut

09:16:16

Ralph Packet

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:01:37

Början

09:16:08

Slut

09:17:45

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

09:17:19

Slut

09:17:30

Mircea Diaconu

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:02:41

Början

09:17:24

Slut

09:20:05

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:19:40

Slut

09:19:53

Helga Trüpel

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:12

Början

09:19:51

Slut

09:21:03

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

09:20:56

Slut

09:21:06

João Pimenta Lopes

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:01:31

Början

09:21:00

Slut

09:22:31

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:22:04

Slut

09:22:17

Isabella Adinolfi

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:01:50

Början

09:22:09

Slut

09:23:59

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:23:33

Slut

09:23:49

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:02

Början

09:23:44

Slut

09:24:47

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

09:24:31

Slut

09:24:40

Isabella Adinolfi

Roll : EFDD

Tid

00:01:06

Början

09:24:33

Slut

09:25:39

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

09:25:23

Slut

09:25:34

Dominique Bilde

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:01:40

Början

09:25:26

Slut

09:27:07

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

09:26:38

Slut

09:26:50

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Tid

00:02:04

Början

09:26:45

Slut

09:28:50

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

09:28:23

Slut

09:28:35

Luigi Morgano

Roll : S&D

Tid

00:01:56

Början

09:28:29

Slut

09:30:26

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:52

Början

09:29:24

Slut

09:30:17

Joachim Starbatty

Roll : ECR

Tid

00:01:15

Början

09:30:09

Slut

09:31:24

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:31:15

Slut

09:31:29

Patrick O'Flynn

Roll : EFDD

Tid

00:02:58

Början

09:31:20

Slut

09:34:18

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

09:33:54

Slut

09:34:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Roll : PPE

Tid

00:02:08

Början

09:33:58

Slut

09:36:06

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:35:38

Slut

09:35:51

Monika Smolková

Roll : S&D

Tid

00:01:38

Början

09:35:43

Slut

09:37:21

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

09:36:54

Slut

09:37:16

Francisco José Millán Mon

Roll : PPE

Tid

00:01:36

Början

09:37:05

Slut

09:38:41

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

09:38:14

Slut

09:38:29

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:01:40

Början

09:38:20

Slut

09:40:00

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

09:39:33

Slut

09:39:51

Marianne Thyssen

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:01:25

Början

09:39:44

Slut

09:41:09

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

09:40:43

Slut

09:40:59

Silvia Costa

Roll : Föredragande

Tid

00:04:09

Början

09:40:52

Slut

09:45:01

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:44:34

Slut

09:44:46

09:44 - 10:46 Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott (debatt)

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:44:45

Slut

09:44:59

Milan Zver

Roll : Föredragande

Tid

00:04:56

Början

09:44:53

Slut

09:49:49

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:49:23

Slut

09:49:41

Marianne Thyssen

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:05:30

Början

09:49:32

Slut

09:55:03

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

09:54:37

Slut

09:54:53

Ignazio Corrao

Roll : DEVE

Tid

00:01:33

Början

09:54:45

Slut

09:56:19

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:55:52

Slut

09:56:05

Jean Arthuis

Roll : BUDG

Tid

00:02:08

Början

09:55:57

Slut

09:58:06

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

09:57:31

Slut

09:57:59

Emilian Pavel

Roll : EMPL

Tid

00:01:51

Början

09:57:42

Slut

09:59:34

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

09:59:07

Slut

09:59:22

Michaela Šojdrová

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:17

Början

09:59:16

Slut

10:01:34

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:01:04

Slut

10:01:14

Petra Kammerevert

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:58

Början

10:01:08

Slut

10:04:06

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

10:03:32

Slut

10:03:51

Ruža Tomašić

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:01:39

Början

10:03:41

Slut

10:05:20

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

10:04:54

Slut

10:05:15

María Teresa Giménez Barbat

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:02:42

Början

10:05:02

Slut

10:07:45

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:07:19

Slut

10:07:32

Jill Evans

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:01:59

Början

10:07:28

Slut

10:09:28

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:09:02

Slut

10:09:14

Nikolaos Chountis

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:01:39

Början

10:09:09

Slut

10:10:49

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

10:10:23

Slut

10:10:43

Isabella Adinolfi

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:01:53

Början

10:10:31

Slut

10:12:24

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:11:53

Slut

10:12:06

Dominique Bilde

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:02:30

Början

10:11:59

Slut

10:14:30

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:14:03

Slut

10:14:14

Santiago Fisas Ayxelà

Roll : PPE

Tid

00:01:53

Början

10:14:07

Slut

10:16:00

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:15:34

Slut

10:15:51

Silvia Costa

Roll : S&D

Tid

00:02:12

Början

10:15:42

Slut

10:17:54

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:17:27

Slut

10:17:43

Ana Miranda

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:48

Början

10:17:32

Slut

10:19:21

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

10:18:40

Slut

10:19:09

Bogusław Sonik

Roll : PPE

Tid

00:02:15

Början

10:18:53

Slut

10:21:08

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:20:43

Slut

10:20:54

Momchil Nekov

Roll : S&D

Tid

00:01:29

Början

10:20:46

Slut

10:22:15

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:21:49

Slut

10:22:06

Helga Trüpel

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:11

Början

10:22:00

Slut

10:23:11

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:23:03

Slut

10:23:18

Ivana Maletić

Roll : PPE

Tid

00:01:28

Början

10:23:10

Slut

10:24:39

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:24:12

Slut

10:24:25

Marlene Mizzi

Roll : S&D

Tid

00:01:45

Början

10:24:16

Slut

10:26:01

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:25:33

Slut

10:25:48

Mercedes Bresso

Roll : S&D

Tid

00:01:42

Början

10:25:40

Slut

10:27:22

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

10:26:53

Slut

10:27:14

Brando Benifei

Roll : S&D

Tid

00:01:40

Början

10:26:59

Slut

10:28:39

Sylvie Guillaume

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

10:28:12

Slut

10:28:42

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Roll : PPE

Tid

00:01:30

Början

10:28:33

Slut

10:30:03

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

10:29:35

Slut

10:29:59

Caterina Chinnici

Roll : S&D

Tid

00:01:38

Början

10:29:48

Slut

10:31:26

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:30:58

Slut

10:31:13

Remo Sernagiotto

Roll : ECR

Tid

00:01:44

Början

10:31:05

Slut

10:32:49

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

10:32:17

Slut

10:32:33

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:01:46

Början

10:32:24

Slut

10:34:10

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

10:33:42

Slut

10:34:13

Lieve Wierinck

Roll : ALDE

Tid

00:01:27

Början

10:34:02

Slut

10:35:29

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:01:51

Början

10:35:03

Slut

10:36:54

Julie Ward

Roll : S&D

Tid

00:01:44

Början

10:35:17

Slut

10:37:01

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

10:36:32

Slut

10:36:50

Andrea Bocskor

Roll : PPE

Tid

00:01:46

Början

10:36:41

Slut

10:38:27

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:38:00

Slut

10:38:12

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:01:37

Början

10:38:04

Slut

10:39:41

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:39:14

Slut

10:39:26

Dubravka Šuica

Roll : PPE

Tid

00:01:37

Början

10:39:19

Slut

10:40:57

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:40:31

Slut

10:40:45

Juan Fernando López Aguilar

Roll : S&D

Tid

00:01:35

Början

10:40:37

Slut

10:42:13

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

10:41:47

Slut

10:42:07

Marianne Thyssen

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:02:39

Början

10:41:59

Slut

10:44:38

Milan Zver

Roll : Föredragande

Tid

00:02:28

Början

10:44:02

Slut

10:46:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

10:46:04

Slut

10:46:24

10:46 - 11:41 Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (debatt)

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

10:46:23

Slut

10:46:43

Bas Eickhout

Roll : Föredragande

Tid

00:04:55

Början

10:46:36

Slut

10:51:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

10:50:56

Slut

10:51:14

Sirpa Pietikäinen

Roll : Föredragande

Tid

00:04:40

Början

10:51:10

Slut

10:55:50

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

10:55:40

Slut

10:56:08

Valdis Dombrovskis

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:05:04

Början

10:55:56

Slut

11:01:01

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

11:00:34

Slut

11:00:58

Ivo Belet

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:08

Början

11:00:49

Slut

11:02:58

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:02:32

Slut

11:02:50

Simona Bonafè

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:29

Början

11:02:41

Slut

11:05:11

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:04:44

Slut

11:05:01

Jadwiga Wiśniewska

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:02:25

Början

11:04:52

Slut

11:07:18

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:35

Början

11:06:49

Slut

11:07:25

Lieve Wierinck

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:02:12

Början

11:07:05

Slut

11:09:18

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:41

Början

11:08:51

Slut

11:09:33

Ernest Urtasun

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:02:01

Början

11:09:06

Slut

11:11:07

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:10:41

Slut

11:10:59

Stefan Eck

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:01:40

Början

11:10:51

Slut

11:12:31

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

11:12:05

Slut

11:12:29

Auke Zijlstra

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:01:57

Början

11:12:19

Slut

11:14:16

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:13:49

Slut

11:14:06

Peter Liese

Roll : PPE

Tid

00:01:54

Början

11:13:58

Slut

11:15:52

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

11:15:26

Slut

11:15:44

Elena Gentile

Roll : S&D

Tid

00:02:47

Början

11:15:35

Slut

11:18:23

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

11:17:51

Slut

11:18:16

Ralph Packet

Roll : ECR

Tid

00:01:34

Början

11:18:07

Slut

11:19:41

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:19:14

Slut

11:19:30

Gerben-Jan Gerbrandy

Roll : ALDE

Tid

00:01:54

Början

11:19:21

Slut

11:21:16

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:20:49

Slut

11:21:06

Matt Carthy

Roll : GUE/NGL

Tid

00:02:02

Början

11:20:57

Slut

11:23:00

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

11:22:33

Slut

11:23:00

Françoise Grossetête

Roll : PPE

Tid

00:02:00

Början

11:22:38

Slut

11:24:39

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:24:12

Slut

11:24:28

Pervenche Berès

Roll : S&D

Tid

00:01:39

Början

11:24:19

Slut

11:25:59

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:25:33

Slut

11:25:49

Paloma López Bermejo

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:33

Början

11:25:40

Slut

11:27:13

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

11:26:47

Slut

11:27:24

Dariusz Rosati

Roll : PPE

Tid

00:02:12

Början

11:26:53

Slut

11:29:05

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

11:28:35

Slut

11:28:48

Paul Tang

Roll : S&D

Tid

00:01:31

Början

11:28:39

Slut

11:30:11

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:29:45

Slut

11:30:04

Markus Ferber

Roll : PPE

Tid

00:01:39

Början

11:29:58

Slut

11:31:37

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

11:31:31

Slut

11:31:51

José Inácio Faria

Roll : PPE

Tid

00:01:37

Början

11:31:42

Slut

11:33:19

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

11:32:51

Slut

11:33:17

Julie Ward

Roll : S&D

Tid

00:01:42

Början

11:32:57

Slut

11:34:40

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

11:34:14

Slut

11:34:28

Paul Rübig

Roll : PPE

Tid

00:01:29

Början

11:34:20

Slut

11:35:49

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

11:35:22

Slut

11:35:35

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:01:36

Början

11:35:28

Slut

11:37:04

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

11:36:38

Slut

11:37:05

Valdis Dombrovskis

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:00:43

Början

11:36:54

Slut

11:37:38

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:37:26

Slut

11:37:42

Bas Eickhout

Roll : Föredragande

Tid

00:02:36

Början

11:37:34

Slut

11:40:10

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

11:39:44

Slut

11:40:00

Sirpa Pietikäinen

Roll : Föredragande

Tid

00:01:43

Början

11:39:57

Slut

11:41:40

Bogusław Liberadzki

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

11:41:34

Slut

11:41:53

11:59 - 11:59

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

11:59:09

Slut

11:59:32

11:59 - 12:00 Återupptagande av sammanträdet

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:44

Början

11:59:32

Slut

12:00:16

12:00 - 12:41 Omröstning

12:00 - 12:01 Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (omröstning)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:01:01

Början

12:00:15

Slut

12:01:17

12:01 - 12:01 Kvaliteten på dricksvatten (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (omröstning)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

12:01:02

Slut

12:01:18

12:01 - 12:01 Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (omröstning)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

12:01:12

Slut

12:01:43

12:01 - 12:02 Betstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (omröstning)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

12:01:33

Slut

12:02:07

12:02 - 12:05 Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (omröstning)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:03:37

Början

12:01:57

Slut

12:05:35

12:05 - 12:07 Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott (A8-0111/2019 - Milan Zver) (omröstning)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:02:26

Början

12:05:10

Slut

12:07:37

12:07 - 12:22 Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (omröstning)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:15:26

Början

12:07:12

Slut

12:22:39

12:22 - 12:27 Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (omröstning)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:05:52

Början

12:22:14

Slut

12:28:07

12:27 - 12:30 Nödsituationen i Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (omröstning)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:02:41

Början

12:27:42

Slut

12:30:23

12:30 - 12:34 Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien (B8-0230/2019) (omröstning)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:04:55

Början

12:29:58

Slut

12:34:54

12:34 - 12:37 Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (omröstning)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:01:54

Början

12:34:29

Slut

12:36:23

EleonoraEvi

Roll : EFDD

Tid

00:00:13

Början

12:36:03

Slut

12:36:16

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:01:08

Början

12:36:23

Slut

12:37:31

12:37 - 12:41 Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (omröstning)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:02:19

Början

12:37:31

Slut

12:39:50

Anna MariaCorazza Bildt

Roll : PPE

Tid

00:01:04

Början

12:39:45

Slut

12:40:50

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:52

Början

12:40:38

Slut

12:41:30

12:41 - 13:13 Röstförklaringar

12:41 - 12:46 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

12:41:29

Slut

12:41:41

RosaD'Amato

Roll : EFDD

Tid

00:01:43

Början

12:41:35

Slut

12:43:18

MomchilNekov

Roll : S&D

Tid

00:01:33

Början

12:42:59

Slut

12:44:32

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

12:44:04

Slut

12:44:15

DanielHannan

Roll : ECR

Tid

00:01:35

Början

12:44:12

Slut

12:45:47

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:45:21

Slut

12:45:31

AndrejsMamikins

Roll : S&D

Tid

00:01:31

Början

12:45:26

Slut

12:46:57

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:46:30

Slut

12:46:44

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:04

Början

12:41:30

Slut

12:41:34

12:46 - 12:48 Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:46:34

Slut

12:46:47

AnaMiranda

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:32

Början

12:46:41

Slut

12:48:14

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

12:47:46

Slut

12:48:01

12:47 - 12:51 Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika (A8-0077/2019 - Brando Benifei)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

12:47:50

Slut

12:48:08

BranislavŠkripek

Roll : ECR

Tid

00:01:07

Början

12:48:01

Slut

12:49:08

MarekJurek

Roll : ECR

Tid

00:01:33

Början

12:48:52

Slut

12:50:25

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:49:57

Slut

12:50:08

AnnaZáborská

Roll : PPE

Tid

00:01:33

Början

12:50:01

Slut

12:51:35

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:51:08

Slut

12:51:21

12:51 - 12:52 Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:51:14

Slut

12:51:31

AngelDzhambazki

Roll : ECR

Tid

00:00:48

Början

12:51:21

Slut

12:52:10

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:51:56

Slut

12:52:07

12:51 - 12:58 Kvaliteten på dricksvatten (A8-0288/2018 - Michel Dantin)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

12:51:59

Slut

12:52:16

RoryPalmer

Roll : S&D

Tid

00:01:31

Början

12:52:03

Slut

12:53:35

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

12:53:04

Slut

12:53:12

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:36

Början

12:53:08

Slut

12:54:44

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

12:54:12

Slut

12:54:20

JiříPospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:34

Början

12:54:18

Slut

12:55:52

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

12:55:23

Slut

12:55:32

MonikaSmolková

Roll : S&D

Tid

00:01:16

Början

12:55:26

Slut

12:56:42

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

12:56:21

Slut

12:56:30

MarianHarkin

Roll : ALDE

Tid

00:01:42

Början

12:56:24

Slut

12:58:06

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:57:37

Slut

12:57:50

12:57 - 13:00 Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

12:57:42

Slut

12:57:51

MomchilNekov

Roll : S&D

Tid

00:01:32

Början

12:57:45

Slut

12:59:18

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:58:48

Slut

12:58:58

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:34

Början

12:58:52

Slut

13:00:26

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

12:59:56

Slut

13:00:12

13:00 - 13:08 Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott (A8-0111/2019 - Milan Zver)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:00:00

Slut

13:00:17

RoryPalmer

Roll : S&D

Tid

00:01:31

Början

13:00:07

Slut

13:01:39

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

13:01:12

Slut

13:01:26

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:35

Början

13:01:15

Slut

13:02:50

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

13:02:19

Slut

13:02:29

AndrejsMamikins

Roll : S&D

Tid

00:01:29

Början

13:02:24

Slut

13:03:53

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

13:03:27

Slut

13:03:35

MonikaSmolková

Roll : S&D

Tid

00:01:15

Början

13:03:30

Slut

13:04:45

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

13:04:26

Slut

13:04:36

MonicaMacovei

Roll : ECR

Tid

00:01:42

Början

13:04:30

Slut

13:06:13

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

13:05:35

Slut

13:05:52

DobromirSośnierz

Roll : NI

Tid

00:01:34

Början

13:05:45

Slut

13:07:19

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

13:06:51

Slut

13:07:04

AlbertDeß

Roll : PPE

Tid

00:01:32

Början

13:06:53

Slut

13:08:26

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

13:07:59

Slut

13:08:21

13:08 - 13:08 Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

13:08:08

Slut

13:08:16

13:08 - 13:12 Nödsituationen i Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

13:08:10

Slut

13:08:21

MirosławPiotrowski

Roll : ECR

Tid

00:01:28

Början

13:08:15

Slut

13:09:43

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

13:09:15

Slut

13:09:24

JiříPospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:34

Början

13:09:18

Slut

13:10:52

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

13:10:23

Slut

13:10:32

José InácioFaria

Roll : PPE

Tid

00:01:33

Början

13:10:29

Slut

13:12:02

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

13:11:34

Slut

13:11:55

13:11 - 13:11 Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien (B8-0230/2019)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:11:39

Slut

13:11:56

13:11 - 13:13 Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:11:46

Slut

13:12:03

MirosławPiotrowski

Roll : ECR

Tid

00:01:31

Början

13:11:51

Slut

13:13:23

MaireadMcGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

13:12:56

Slut

13:13:06

13:13 - 13:13 Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

13:13:07

Slut

13:13:14

15:01 - 15:01

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

15:01:10

Slut

15:01:18

15:01 - 15:01 Återupptagande av sammanträdet

15:01 - 15:01 Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

15:01:18

Slut

15:01:40

15:01 - 15:34 Större interpellationer (debatt)

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

15:01:37

Slut

15:01:50

Daniel Buda

Roll : Författare

Tid

00:02:41

Början

15:01:45

Slut

15:04:27

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

15:04:01

Slut

15:04:20

Marianne Thyssen

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:04:58

Början

15:04:11

Slut

15:09:09

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:01:55

Början

15:08:42

Slut

15:10:38

Jiří Pospíšil

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:37

Början

15:08:46

Slut

15:11:24

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

15:10:58

Slut

15:11:17

Michael Detjen

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:28

Början

15:11:07

Slut

15:13:35

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

15:13:09

Slut

15:13:45

Marek Jurek

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:02:09

Början

15:13:17

Slut

15:15:27

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

15:15:02

Slut

15:15:21

Ivan Jakovčić

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:02:00

Början

15:15:12

Slut

15:17:13

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

15:16:45

Slut

15:17:03

Franz Obermayr

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:03:10

Början

15:16:55

Slut

15:20:05

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

15:19:39

Slut

15:20:06

Daniel Buda

Roll : Författare

Tid

00:00:46

Början

15:19:51

Slut

15:20:38

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

15:20:19

Slut

15:20:33

Franz Obermayr

Roll : réponse "carton bleu"

Tid

00:00:33

Början

15:20:26

Slut

15:20:59

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

15:20:53

Slut

15:21:17

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Tid

00:02:33

Början

15:20:58

Slut

15:23:31

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

15:23:05

Slut

15:23:20

Andrejs Mamikins

Roll : S&D

Tid

00:02:09

Början

15:23:11

Slut

15:25:20

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

15:24:54

Slut

15:25:10

Jozo Radoš

Roll : ALDE

Tid

00:01:56

Början

15:25:00

Slut

15:26:57

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

15:26:31

Slut

15:26:54

Monika Smolková

Roll : S&D

Tid

00:02:02

Början

15:26:41

Slut

15:28:44

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:01:05

Början

15:28:23

Slut

15:29:28

Inés Ayala Sender

Roll : S&D

Tid

00:01:25

Början

15:28:38

Slut

15:30:03

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

15:29:42

Slut

15:30:00

Marianne Thyssen

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:04:20

Början

15:29:54

Slut

15:34:14

Rainer Wieland

Roll : PT