Multimedia per debatt

Tisdagen den 2 juli 2019

10:05 - 10:10

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:05:26

Början

10:05:00

Slut

10:10:26

10:10 - 10:16 Öppnande av sammanträdet (första sammanträdet i det nyvalda parlamentet)

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

10:10:26

Slut

10:10:45

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:01

Början

10:10:26

Slut

10:10:27

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

10:10:45

Slut

10:10:52

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:10:52

Slut

10:11:06

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:04:57

Början

10:11:06

Slut

10:16:03

10:14 - 10:17 Valprövning

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:33

Början

10:16:03

Slut

10:17:36

10:17 - 10:23 Val av talman och vice talmän (utnämning av rösträknare)

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:01

Början

10:17:16

Slut

10:18:17

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

10:17:55

Slut

10:18:20

Matt Carthy

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:01

Början

10:18:11

Slut

10:19:13

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:05:06

Början

10:19:00

Slut

10:24:06

10:23 - 10:23 Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

10:23:41

Slut

10:23:51

10:23 - 10:24 Avslutande av sammanträdet

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:23:45

Slut

10:24:03

Rättsligt meddelande

Tidigare debatter

Texterna offentliggörs först efter att de har bearbetats i ett fullständigt förhandlingsreferat. Av operativa skäl överensstämmer inte nödvändigtvis ordningen på de offentliggjorda texterna med den ordning som anförandena hölls i under plenarsammanträdet.