Multimedia per debatt

Onsdagen den 3 juli 2019

09:12 - 09:12

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:29

Början

09:12:33

Slut

09:13:03

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

09:12:38

Slut

09:12:59

09:12 - 09:13 Öppnande av sammanträdet

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:49

Början

09:12:59

Slut

09:13:48

09:13 - 09:16 Tillkännagivande av kandidaterna till talmansposten

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:02:13

Början

09:13:48

Slut

09:16:01

09:16 - 09:37 Kortfattade redogörelser av kandidaterna till talmansposten

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

09:16:01

Slut

09:16:22

Ska Keller

Roll : Verts/ALE

Tid

00:05:12

Början

09:16:22

Slut

09:21:34

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

09:21:33

Slut

09:21:57

Sira Rego

Roll : GUE/NGL

Tid

00:05:38

Början

09:21:50

Slut

09:27:29

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:49

Början

09:27:08

Slut

09:27:57

David Maria Sassoli

Roll : S&D

Tid

00:05:14

Början

09:27:50

Slut

09:33:04

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

09:32:44

Slut

09:33:12

Jan Zahradil

Roll : ECR

Tid

00:04:34

Början

09:33:05

Slut

09:37:39

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:51

Början

09:37:19

Slut

09:39:10

09:39 - 10:17 Val av parlamentets talman

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:37:43

Början

09:39:10

Slut

10:16:53

11:14 - 11:14 Återupptagande av sammanträdet

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

11:14:21

Slut

11:14:33

11:14 - 11:14

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:03

Början

11:14:18

Slut

11:14:21

11:14 - 11:18 Val av parlamentets talman

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:03:30

Början

11:14:33

Slut

11:18:03

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:02:44

Början

11:14:35

Slut

11:17:20

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:28

Början

11:16:55

Slut

11:18:23

11:44 - 11:49 Återupptagande av sammanträdet

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:05:10

Början

11:44:06

Slut

11:49:16

11:49 - 12:14 Val av parlamentets talman

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:26:11

Början

11:48:55

Slut

12:15:06

13:01 - 13:01

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:00:42

Början

13:01:01

Slut

13:01:44

13:01 - 13:03 Återupptagande av sammanträdet

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:01:56

Början

13:01:33

Slut

13:03:30

13:03 - 13:36 Val av parlamentets talman

Antonio Tajani

Roll : PT

Tid

00:03:03

Början

13:03:10

Slut

13:06:13

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:19:15

Början

13:05:53

Slut

13:25:08

Manfred Weber

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:01:08

Början

13:25:02

Slut

13:26:10

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:01:07

Början

13:25:07

Slut

13:26:15

Iratxe García Pérez

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:01:35

Början

13:26:02

Slut

13:27:38

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:27:12

Slut

13:27:28

Dacian Cioloş

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:02:22

Början

13:27:21

Slut

13:29:44

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

13:29:17

Slut

13:29:29

Ska Keller

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:54

Början

13:29:29

Slut

13:31:23

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

13:31:15

Slut

13:31:27

Marco Zanni

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:02:38

Början

13:31:22

Slut

13:34:00

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

13:33:34

Slut

13:33:50

Raffaele Fitto

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:01:56

Början

13:33:42

Slut

13:35:38

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

13:35:09

Slut

13:35:33

Martin Schirdewan

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:01:14

Början

13:35:16

Slut

13:36:31

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:36:11

Slut

13:36:29

13:36 - 13:37 Bildande av politiska grupper: se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:01:30

Början

13:36:28

Slut

13:37:59

13:37 - 13:38 Arbetsplan: se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

13:37:34

Slut

13:38:10

13:38 - 13:38 Omröstning

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

13:38:00

Slut

13:38:18

13:38 - 13:38 Antal ledamöter i utskotten (B9-0001/2019) (omröstning)

David MariaSassoli

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

13:38:11

Slut

13:38:38

13:38 - 13:39 Val av vice talmän till Europaparlamentet (tidsfrist för ingivande av nomineringar)

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:44

Början

13:38:29

Slut

13:39:14

15:57 - 15:57

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

15:57:12

Slut

15:57:25

15:57 - 15:57 Återupptagande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

15:57:19

Slut

15:57:33

15:57 - 15:57 Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

15:57:27

Slut

15:57:50

15:57 - 15:58 Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:51

Början

15:57:42

Slut

15:58:34

15:58 - 16:03 Val av parlamentets vice talmän (första valomgången) (tillkännagivande av resultatet)

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:03:52

Början

15:58:21

Slut

16:02:13

Neena Gill

Roll : S&D

Tid

00:00:23

Början

16:01:53

Slut

16:02:16

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:01:37

Början

16:02:12

Slut

16:03:50

16:03 - 16:26 Val av parlamentets vice talmän

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:23:17

Början

16:03:25

Slut

16:26:43

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

18:04:02

Slut

18:04:25

18:04 - 18:04 Återupptagande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

18:04:17

Slut

18:04:48

18:04 - 18:09 Val av parlamentets vice talmän (första valomgången)

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:05:07

Början

18:04:39

Slut

18:09:47

18:39 - 18:39

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:35

Början

18:39:09

Slut

18:39:44

18:39 - 18:39 Återupptagande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

18:39:34

Slut

18:39:57

18:39 - 18:41 Val av parlamentets vice talmän (första valomgången) (tillkännagivande av resultatet)

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

18:39:49

Slut

18:40:04

Marco Zanni

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:00:24

Början

18:39:57

Slut

18:40:22

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:41

Början

18:40:12

Slut

18:40:53

19:06 - 19:06

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

19:06:33

Slut

19:06:53

19:06 - 19:07 Återupptagande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

19:06:46

Slut

19:07:13

19:07 - 19:32 Val av parlamentets vice talmän (andra valomgången) (fortsättning)

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:25:10

Början

19:07:04

Slut

19:32:15

20:44 - 20:45 Återupptagande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

20:44:42

Slut

20:45:15

20:45 - 20:51 Val av parlamentets vice talmän

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:04:18

Början

20:45:05

Slut

20:49:24

Jan Olbrycht

Roll : PPE

Tid

00:00:15

Början

20:49:04

Slut

20:49:19

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

20:49:12

Slut

20:49:32

Marco Zanni

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:00:24

Början

20:49:23

Slut

20:49:48

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:51

Början

20:49:35

Slut

20:50:27

Richard Corbett

Roll : S&D

Tid

00:00:19

Början

20:50:19

Slut

20:50:38

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:01:03

Början

20:50:33

Slut

20:51:37

20:55 - 20:55 Återupptagande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

20:55:34

Slut

20:55:55

20:55 - 21:04 Val av parlamentets vice talmän

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:09:07

Början

20:55:48

Slut

21:04:56

21:04 - 21:05 Val av kvestorer (tidsfrist för ingivande av nomineringar)

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:56

Början

21:04:32

Slut

21:05:29

21:05 - 21:05 Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

21:05:16

Slut

21:05:34

21:05 - 21:05 Avslutande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

21:05:27

Slut

21:05:38

Rättsligt meddelande

Tidigare debatter

Texterna offentliggörs först efter att de har bearbetats i ett fullständigt förhandlingsreferat. Av operativa skäl överensstämmer inte nödvändigtvis ordningen på de offentliggjorda texterna med den ordning som anförandena hölls i under plenarsammanträdet.