Multimedia per talare


Måndagen den 15 juli 2019 - Torsdagen den 18 juli 2019


Strasbourg

A-D

Magdalena ADAMOWICZ

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PPE

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:51

Början

16:14:26

Slut

16:15:17

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PPE

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:51

Början

17:12:16

Slut

17:14:07

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : PPE

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:33

Början

19:04:00

Slut

19:05:34

Isabella ADINOLFI

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : NI

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:38

Början

11:18:10

Slut

11:19:49

Alexander ALEXANDROV YORDANOV

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PPE

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:43

Början

20:33:32

Slut

20:35:16

Christian ALLARD

Inlägg : Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

Roll : Verts/ALE

Datum

15/07/2019

Tid

00:01:31

Början

17:21:19

Slut

17:22:50

Christine ANDERSON

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : ID

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:46

Början

11:46:31

Slut

11:48:17

Martina ANDERSON

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : GUE/NGL

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:36

Början

11:07:50

Slut

11:09:26

Eric ANDRIEU

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : S&D

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:43

Början

19:05:22

Slut

19:07:05

Maria ARENA

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : S&D

Datum

18/07/2019

Tid

00:01:47

Början

10:45:05

Slut

10:46:53

Pablo ARIAS ECHEVERRÍA

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : PPE

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:57

Början

18:26:41

Slut

18:27:39

Bartosz ARŁUKOWICZ

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : PPE

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:44

Början

18:14:11

Slut

18:15:55

Clotilde ARMAND

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : Renew

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:50

Början

18:29:01

Slut

18:30:51

Konstantinos ARVANITIS

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : GUE/NGL

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:57

Början

16:10:48

Slut

16:12:45

Manon AUBRY

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : GUE/NGL

Datum

16/07/2019

Tid

00:02:00

Början

11:24:11

Slut

11:26:12

Petras AUŠTREVIČIUS

Inlägg : Situationen i Moldavien

Roll : au nom du groupe Renew

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:42

Början

22:37:06

Slut

22:38:49

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar (RC-B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019, B9-0025/2019)

Roll : Renew

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:48

Början

11:27:39

Slut

11:28:28

Simona BALDASSARRE

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : ID

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:59

Början

16:56:20

Slut

16:58:20

Jordan BARDELLA

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : au nom du groupe ID

Datum

18/07/2019

Tid

00:01:41

Början

10:14:04

Slut

10:15:46

Pietro BARTOLO

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : S&D

Datum

17/07/2019

Tid

00:02:51

Början

16:17:19

Slut

16:20:10

Traian BĂSESCU

Inlägg : Situationen i Moldavien

Roll : PPE

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:47

Början

22:55:09

Slut

22:56:57

Nicolas BAY

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : ID

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:38

Början

10:52:54

Slut

10:54:32

Inlägg : Sammanfattning av det rumänska rådsordförandeskapet (debatt)

Roll : au nom du groupe ID

Datum

16/07/2019

Tid

00:04:10

Början

15:42:20

Slut

15:46:30

Gunnar BECK

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : ID

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:54

Början

12:18:46

Slut

12:20:40

Tiziana BEGHIN

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : NI

Datum

16/07/2019

Tid

00:02:13

Början

10:57:00

Slut

10:59:14

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : NI

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:30

Början

10:58:18

Slut

10:59:48

François-Xavier BELLAMY

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : PPE

Datum

16/07/2019

Tid

00:02:39

Början

11:13:13

Slut

11:15:52

Brando BENIFEI

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : S&D

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:40

Början

20:23:53

Slut

20:25:34

Phil BENNION

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : Renew

Datum

18/07/2019

Tid

00:01:37

Början

10:17:50

Slut

10:19:27

Monika BEŇOVÁ

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : S&D

Datum

17/07/2019

Tid

00:02:04

Början

18:35:09

Slut

18:37:13

Lars Patrick BERG

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : ID

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:51

Början

11:20:55

Slut

11:22:46

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : ID

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:59

Början

20:20:57

Slut

20:22:56

Alexander BERNHUBER

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : PPE

Datum

17/07/2019

Tid

00:02:08

Början

18:33:21

Slut

18:35:30

Izaskun BILBAO BARANDICA

Inlägg : Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

Roll : Renew

Datum

15/07/2019

Tid

00:01:33

Början

17:31:34

Slut

17:33:08

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : Renew

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:13

Början

21:35:02

Slut

21:36:16

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : Renew

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:59

Början

11:55:25

Slut

11:56:25

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : Renew

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:39

Början

16:55:05

Slut

16:56:44

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : Renew

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:51

Början

18:07:43

Slut

18:09:34

Dominique BILDE

Inlägg : Situationen i Moldavien

Roll : au nom du groupe ID

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:39

Början

22:39:55

Slut

22:41:35

Mara BIZZOTTO

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : ID

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:34

Början

16:36:30

Slut

16:38:05

Michael BLOSS

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : Verts/ALE

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:33

Början

18:38:29

Slut

18:40:03

Andrea BOCSKOR

Inlägg : Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

Roll : PPE

Datum

15/07/2019

Tid

00:01:42

Början

17:28:12

Slut

17:29:55

Ioan-Rareş BOGDAN

Inlägg : Situationen i Moldavien

Roll : PPE

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:59

Början

22:49:19

Slut

22:51:18

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : PPE

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:39

Början

11:19:31

Slut

11:21:11

Franc BOGOVIČ

Inlägg : Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

Roll : PPE

Datum

15/07/2019

Tid

00:01:49

Början

17:51:10

Slut

17:53:00

Simona BONAFÈ

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : S&D

Datum

16/07/2019

Tid

00:02:18

Början

11:53:33

Slut

11:55:51

Marc BOTENGA

Inlägg : Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

Roll : GUE/NGL

Datum

15/07/2019

Tid

00:01:35

Början

17:34:34

Slut

17:36:09

Daniel BUDA

Inlägg : Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

Roll : PPE

Datum

15/07/2019

Tid

00:01:34

Början

17:48:50

Slut

17:50:24

Udo BULLMANN

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : S&D

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:37

Början

11:31:50

Slut

11:33:28

Judith BUNTING

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : Renew

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:49

Början

19:06:42

Slut

19:08:32

Reinhard BÜTIKOFER

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Datum

16/07/2019

Tid

00:02:53

Början

20:07:35

Slut

20:10:28

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : Författare

Datum

18/07/2019

Tid

00:01:41

Början

10:03:36

Slut

10:05:17

Jorge BUXADÉ VILLALBA

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : ECR

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:42

Början

15:41:50

Slut

15:43:33

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : för ECR-gruppen

Datum

17/07/2019

Tid

00:02:20

Början

17:58:44

Slut

18:01:05

Marco CAMPOMENOSI

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : ID

Datum

17/07/2019

Tid

00:02:10

Början

15:53:43

Slut

15:55:53

Pascal CANFIN

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : au nom du groupe Renew

Datum

17/07/2019

Tid

00:03:01

Början

10:42:17

Slut

10:45:18

Damien CARÊME

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : Verts/ALE

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:42

Början

16:06:47

Slut

16:08:29

Daniel CASPARY

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : PPE

Datum

16/07/2019

Tid

00:02:34

Början

10:27:59

Slut

10:30:33

Fabio Massimo CASTALDO

Inlägg :

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:10

Början

19:46:29

Slut

19:46:40

Inlägg : Återupptagande av sammanträdet

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:02:19

Början

19:46:34

Slut

19:48:53

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:37

Början

19:48:35

Slut

19:49:13

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:26

Början

20:00:09

Slut

20:00:36

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:21

Början

20:01:37

Slut

20:01:59

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:17

Början

20:03:28

Slut

20:03:46

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:28

Början

20:05:33

Slut

20:06:01

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:21

Början

20:06:42

Slut

20:07:03

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:33

Början

20:07:13

Slut

20:07:47

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:23

Början

20:10:01

Slut

20:10:24

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:18

Början

20:12:03

Slut

20:12:21

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:21

Början

20:13:31

Slut

20:13:52

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:27

Början

20:15:16

Slut

20:15:43

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:16

Början

20:16:38

Slut

20:16:55

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:16

Början

20:18:02

Slut

20:18:18

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:15

Början

20:19:33

Slut

20:19:49

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:16

Början

20:20:49

Slut

20:21:05

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:17

Början

20:22:24

Slut

20:22:42

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:14

Början

20:23:47

Slut

20:24:02

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:15

Början

20:25:07

Slut

20:25:23

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:15

Början

20:26:21

Slut

20:26:37

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:15

Början

20:27:39

Slut

20:27:54

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:17

Början

20:29:02

Slut

20:29:20

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:15

Början

20:30:17

Slut

20:30:33

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:15

Början

20:31:42

Slut

20:31:57

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:18

Början

20:33:23

Slut

20:33:42

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:36

Början

20:34:50

Slut

20:35:26

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:25

Början

20:36:41

Slut

20:37:06

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:30

Början

20:38:10

Slut

20:38:40

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:16

Början

20:39:16

Slut

20:39:33

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:19

Början

20:40:39

Slut

20:40:59

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:15

Början

20:42:08

Slut

20:42:24

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:19

Början

20:43:19

Slut

20:43:39

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:12

Början

20:52:26

Slut

20:52:38

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:21

Början

20:52:38

Slut

20:52:59

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:25

Början

21:02:50

Slut

21:03:16

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:30

Början

21:05:00

Slut

21:05:30

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:22

Början

21:06:36

Slut

21:06:59

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:15

Början

21:08:10

Slut

21:08:26

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:18

Början

21:09:28

Slut

21:09:46

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:30

Början

21:11:00

Slut

21:11:31

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:21

Början

21:12:30

Slut

21:12:52

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:25

Början

21:14:03

Slut

21:14:29

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:28

Början

21:15:36

Slut

21:16:04

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:27

Början

21:16:09

Slut

21:16:37

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:26

Början

21:18:00

Slut

21:18:27

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:17

Början

21:19:32

Slut

21:19:49

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:16

Början

21:20:56

Slut

21:21:13

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:20

Början

21:22:39

Slut

21:22:59

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:19

Början

21:24:08

Slut

21:24:28

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:33

Början

21:25:40

Slut

21:26:13

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : PT

Datum

16/07/2019

Tid

00:00:19

Början

21:27:03

Slut

21:27:22

Inlägg : Situationen i Persiska viken (debatt)

Roll : NI

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:41

Början

22:09:32

Slut

22:11:13

Susanna CECCARDI

Inlägg : Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

Roll : ID

Datum

15/07/2019

Tid

00:01:52

Början

17:32:49

Slut

17:34:42

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : au nom du groupe ID

Datum

18/07/2019

Tid

00:02:11

Början

10:37:45

Slut

10:39:57

Dita CHARANZOVÁ

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : Renew

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:21

Början

11:55:29

Slut

11:56:50

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : au nom du groupe Renew

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:50

Början

21:06:45

Slut

21:08:36

Inlägg :

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:10

Början

10:03:06

Slut

10:03:16

Inlägg : Öppnande av sammanträdet

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:14

Början

10:03:12

Slut

10:03:26

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:12

Början

10:03:29

Slut

10:03:41

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:14

Början

10:04:58

Slut

10:05:12

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:12

Början

10:05:56

Slut

10:06:08

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:20

Början

10:07:02

Slut

10:07:23

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:12

Början

10:08:12

Slut

10:08:24

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:17

Början

10:09:13

Slut

10:09:31

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:21

Början

10:11:08

Slut

10:11:29

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:18

Början

10:12:30

Slut

10:12:48

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:24

Början

10:13:58

Slut

10:14:22

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:28

Början

10:15:23

Slut

10:15:51

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:16

Början

10:16:44

Slut

10:17:00

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:15

Början

10:17:42

Slut

10:17:58

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:22

Början

10:19:06

Slut

10:19:28

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:21

Början

10:22:43

Slut

10:23:04

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:10

Början

10:23:10

Slut

10:23:20

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:15

Början

10:25:08

Slut

10:25:23

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:14

Början

10:26:51

Slut

10:27:05

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:26

Början

10:28:17

Slut

10:28:44

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:17

Början

10:30:20

Slut

10:30:38

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:17

Början

10:31:36

Slut

10:31:53

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:19

Början

10:33:19

Slut

10:33:39

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:15

Början

10:34:40

Slut

10:34:55

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:24

Början

10:36:02

Slut

10:36:27

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:23

Början

10:37:31

Slut

10:37:55

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:15

Början

10:39:30

Slut

10:39:45

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:18

Början

10:40:53

Slut

10:41:11

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:02:14

Början

10:41:59

Slut

10:44:14

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:13

Början

10:45:00

Slut

10:45:14

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:13

Början

10:46:32

Slut

10:46:45

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:15

Början

10:47:39

Slut

10:47:54

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:15

Början

10:48:59

Slut

10:49:15

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:14

Början

10:50:22

Slut

10:50:36

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:15

Början

10:55:27

Slut

10:55:42

Inlägg : Välkomsthälsning

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:05

Början

10:55:43

Slut

10:55:48

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:44

Början

10:55:49

Slut

10:56:33

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:27

Början

10:57:50

Slut

10:58:18

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:01:53

Början

10:58:07

Slut

11:00:00

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:13

Början

11:01:08

Slut

11:01:22

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:38

Början

11:02:31

Slut

11:03:10

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:21

Början

11:04:39

Slut

11:05:00

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:17

Början

11:06:07

Slut

11:06:24

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:17

Början

11:07:47

Slut

11:08:04

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:27

Början

11:09:11

Slut

11:09:38

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:23

Början

11:10:35

Slut

11:10:59

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:20

Början

11:12:04

Slut

11:12:24

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Roll : PT

Datum

18/07/2019

Tid

00:00:31

Början

11:16:33

Slut

11:17:04

Caterina CHINNICI

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : S&D

Datum

17/07/2019

Tid

00:02:20

Början

16:53:03

Slut

16:55:24

Ellie CHOWNS

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : Verts/ALE

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:36

Början

11:47:24

Slut

11:49:00

Lefteris CHRISTOFOROU

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : PPE

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:37

Början

11:33:09

Slut

11:34:46

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PPE

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:37

Början

15:32:43

Slut

15:34:21

Angelo CIOCCA

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : ID

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:32

Början

16:44:35

Slut

16:46:08

Dacian CIOLOŞ

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : au nom du groupe Renew

Datum

16/07/2019

Tid

00:04:34

Början

09:53:56

Slut

09:58:30

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : PPE

Datum

17/07/2019

Tid

00:02:10

Början

18:22:40

Slut

18:24:51

Richard CORBETT

Inlägg : Utskottens och delegationernas sammansättning

Roll : S&D

Datum

15/07/2019

Tid

00:00:18

Början

17:05:52

Slut

17:06:10

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : S&D

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:58

Början

12:53:29

Slut

12:55:28

Corina CREȚU

Inlägg : Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

Roll : S&D

Datum

15/07/2019

Tid

00:01:58

Början

17:29:38

Slut

17:31:36

Katalin CSEH

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : Renew

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:16

Början

11:32:33

Slut

11:33:49

Miriam DALLI

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : S&D

Datum

16/07/2019

Tid

00:02:20

Början

10:48:06

Slut

10:50:26

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : för S&D-gruppen

Datum

17/07/2019

Tid

00:03:14

Början

15:19:07

Slut

15:22:22

Clare DALY

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : GUE/NGL

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:40

Början

21:37:35

Slut

21:39:16

Inlägg : Situationen i Persiska viken (debatt)

Roll : GUE/NGL

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:38

Början

22:14:45

Slut

22:16:23

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : GUE/NGL

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:12

Början

16:28:09

Slut

16:29:21

Chris DAVIES

Inlägg : Arbetsplan

Roll : Chair PECH

Datum

15/07/2019

Tid

00:01:22

Början

17:12:27

Slut

17:13:49

Karima DELLI

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Datum

17/07/2019

Tid

00:02:39

Början

17:53:12

Slut

17:55:51

Özlem DEMIREL

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Datum

16/07/2019

Tid

00:02:00

Början

20:13:44

Slut

20:15:44

Tamás DEUTSCH

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : PPE

Datum

16/07/2019

Tid

00:03:00

Början

10:45:21

Slut

10:48:21

Diane DODDS

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : NI

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:37

Början

11:25:06

Slut

11:26:44

Anna Julia DONÁTH

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : Renew

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:38

Början

11:45:51

Slut

11:47:29

Gina DOWDING

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : Verts/ALE

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:17

Början

18:30:35

Slut

18:31:52

Angel DZHAMBAZKI

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : ECR

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:44

Början

16:45:53

Slut

16:47:38

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : ECR

Datum

17/07/2019

Tid

00:02:19

Början

19:08:09

Slut

19:10:29

Inlägg : Situationen in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019)

Roll : ECR

Datum

18/07/2019

Tid

00:01:35

Början

11:34:19

Slut

11:35:54

Viorica DĂNCILĂ

Inlägg : Sammanfattning av det rumänska rådsordförandeskapet (debatt)

Roll : CouncilMember

Datum

16/07/2019

Tid

00:14:18

Början

15:04:15

Slut

15:18:34

Inlägg : Sammanfattning av det rumänska rådsordförandeskapet (debatt)

Roll : CouncilMember

Datum

16/07/2019

Tid

00:08:13

Början

15:58:26

Slut

16:06:39

E-H

Karoline EDTSTADLER

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : PPE

Datum

16/07/2019

Tid

00:02:41

Början

12:43:32

Slut

12:46:14

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PPE

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:34

Början

15:46:28

Slut

15:48:02

Bas EICKHOUT

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : Verts/ALE

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:14

Början

10:51:40

Slut

10:52:54

Derk Jan EPPINK

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : ECR

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:49

Början

11:08:02

Slut

11:09:52

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : för ECR-gruppen

Datum

18/07/2019

Tid

00:01:42

Början

10:39:37

Slut

10:41:19

Cornelia ERNST

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : GUE/NGL

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:38

Början

15:57:04

Slut

15:58:42

Eleonora EVI

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : NI

Datum

17/07/2019

Tid

00:02:10

Början

18:02:14

Slut

18:04:25

Gheorghe FALCĂ

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : PPE

Datum

17/07/2019

Tid

00:02:30

Början

18:55:32

Slut

18:58:02

Nigel FARAGE

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : NI

Datum

16/07/2019

Tid

00:02:26

Början

10:18:23

Slut

10:20:49

Fredrick FEDERLEY

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : Renew

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:26

Början

11:43:53

Slut

11:45:19

Laura FERRARA

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : NI

Datum

17/07/2019

Tid

00:02:09

Början

15:30:53

Slut

15:33:03

João FERREIRA

Inlägg : Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

Roll : GUE/NGL

Datum

15/07/2019

Tid

00:01:44

Början

17:43:38

Slut

17:45:23

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : GUE/NGL

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:37

Början

10:42:15

Slut

10:43:53

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : GUE/NGL

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:35

Början

18:21:25

Slut

18:23:00

Nicolaus FEST

Inlägg : Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

Roll : ID

Datum

15/07/2019

Tid

00:01:46

Början

17:40:56

Slut

17:42:42

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : ID

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:48

Början

11:35:18

Slut

11:37:06

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : ID

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:38

Början

17:07:40

Slut

17:09:19

Carlo FIDANZA

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : ECR

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:56

Början

21:28:44

Slut

21:30:40

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : ECR

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:42

Början

16:09:22

Slut

16:11:04

Raffaele FITTO

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : för ECR-gruppen

Datum

16/07/2019

Tid

00:05:32

Början

10:07:46

Slut

10:13:18

Valter FLEGO

Inlägg : Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

Roll : Renew

Datum

15/07/2019

Tid

00:01:37

Början

17:39:36

Slut

17:41:13

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : Renew

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:50

Början

16:59:56

Slut

17:01:46

Anna FOTYGA

Inlägg : Situationen in Venezuela (debatt)

Roll : för ECR-gruppen

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:52

Början

21:11:07

Slut

21:12:59

Inlägg : Situationen i Persiska viken (debatt)

Roll : för ECR-gruppen

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:45

Början

22:06:50

Slut

22:08:36

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : ECR

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:02

Början

11:07:00

Slut

11:08:02

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : Författare

Datum

18/07/2019

Tid

00:02:25

Början

10:05:05

Slut

10:07:30

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Roll : Författare

Datum

18/07/2019

Tid

00:01:26

Början

10:58:04

Slut

10:59:30

Loucas FOURLAS

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : PPE

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:58

Början

11:53:01

Slut

11:53:59

Claire FOX

Inlägg : Arbetsplan

Roll : NI

Datum

15/07/2019

Tid

00:01:27

Början

17:15:47

Slut

17:17:14

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : NI

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:10

Början

20:05:47

Slut

20:06:57

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : question "carton bleu"

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:01

Början

16:22:06

Slut

16:23:07

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Roll : NI

Datum

18/07/2019

Tid

00:01:07

Början

11:19:31

Slut

11:20:39

Romeo FRANZ

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Roll : Verts/ALE

Datum

18/07/2019

Tid

00:01:31

Början

11:21:16

Slut

11:22:48

Michael GAHLER

Inlägg : Arbetsplan

Roll : PPE

Datum

15/07/2019

Tid

00:00:45

Början

17:08:15

Slut

17:09:00

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : för EPP-gruppen

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:37

Början

20:00:27

Slut

20:02:04

Inlägg : Situationen i Moldavien

Roll : PPE

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:27

Början

22:58:02

Slut

22:59:29

Inlägg : Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Roll : för EPP-gruppen

Datum

18/07/2019

Tid

00:01:35

Början

10:33:30

Slut

10:35:06

Inlägg : Ryssland, särskilt situationen för miljöaktivister och ukrainska politiska fångar

Roll : Författare

Datum

18/07/2019

Tid

00:01:44

Början

11:01:13

Slut

11:02:58

Claudia GAMON

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : Renew

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:56

Början

12:51:56

Slut

12:53:52

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : Renew

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:47

Början

18:17:15

Slut

18:19:03

Gianna GANCIA

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : ID

Datum

17/07/2019

Tid

00:02:25

Början

16:50:30

Slut

16:52:55

Ibán GARCÍA DEL BLANCO

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : S&D

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:49

Början

17:19:25

Slut

17:21:14

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : för S&D-gruppen

Datum

16/07/2019

Tid

00:07:05

Början

09:47:14

Slut

09:54:19

Inlägg : Sammanfattning av det rumänska rådsordförandeskapet (debatt)

Roll : för S&D-gruppen

Datum

16/07/2019

Tid

00:03:59

Början

15:31:14

Slut

15:35:13

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : för S&D-gruppen

Datum

17/07/2019

Tid

00:05:27

Början

10:37:07

Slut

10:42:34

Luis GARICANO

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : Renew

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:37

Början

11:03:18

Slut

11:04:55

Jens GEIER

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : S&D

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:36

Början

11:30:49

Slut

11:32:25

Giorgos GEORGIOU

Inlägg : Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

Roll : GUE/NGL

Datum

15/07/2019

Tid

00:01:55

Början

17:24:40

Slut

17:26:35

Cristian GHINEA

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : Renew

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:35

Början

12:05:43

Slut

12:07:18

Dino GIARRUSSO

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : NI

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:57

Början

12:00:37

Slut

12:02:35

Sven GIEGOLD

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : Verts/ALE

Datum

16/07/2019

Tid

00:02:23

Början

10:35:36

Slut

10:37:59

Neena GILL

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : S&D

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:56

Början

20:35:10

Slut

20:37:07

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : för S&D-gruppen

Datum

18/07/2019

Tid

00:01:44

Början

10:12:40

Slut

10:14:24

Nathan GILL

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : NI

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:31

Början

20:15:34

Slut

20:17:05

Charles GOERENS

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : Renew

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:47

Början

12:47:31

Slut

12:49:18

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : Renew

Datum

17/07/2019

Tid

00:02:02

Början

16:19:55

Slut

16:21:58

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : Renew

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:05

Början

16:23:01

Slut

16:24:07

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Inlägg : Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

Roll : S&D

Datum

15/07/2019

Tid

00:01:29

Början

17:38:23

Slut

17:39:53

Esteban GONZÁLEZ PONS

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : PPE

Datum

16/07/2019

Tid

00:02:19

Början

10:58:54

Slut

11:01:14

Maria GRAPINI

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : S&D

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:38

Början

11:53:57

Slut

11:55:35

Inlägg : Situationen i Hong Kong

Roll : S&D

Datum

18/07/2019

Tid

00:01:06

Början

10:16:52

Slut

10:17:59

Klemen GROŠELJ

Inlägg : Situationen i Persiska viken (debatt)

Roll : Renew

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:33

Början

22:12:07

Slut

22:13:41

Roberto GUALTIERI

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : S&D

Datum

16/07/2019

Tid

00:03:30

Början

10:30:16

Slut

10:33:47

Francisco GUERREIRO

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : Verts/ALE

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:35

Början

18:41:36

Slut

18:43:12

Bernard GUETTA

Inlägg : Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Roll : Renew

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:35

Början

20:25:13

Slut

20:26:49

Sylvie GUILLAUME

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : S&D

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:42

Början

11:42:27

Slut

11:44:09

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : S&D

Datum

17/07/2019

Tid

00:03:07

Början

16:39:34

Slut

16:42:42

Márton GYÖNGYÖSI

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : NI

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:52

Början

11:38:34

Slut

11:40:27

Teuvo HAKKARAINEN

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : ID

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:43

Början

11:05:38

Slut

11:07:21

Andrzej HALICKI

Inlägg : Situationen i Moldavien

Roll : PPE

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:14

Början

22:52:31

Slut

22:53:46

Christophe HANSEN

Inlägg : Arbetsplan

Roll : PPE

Datum

15/07/2019

Tid

00:00:34

Början

17:11:03

Slut

17:11:37

Inlägg : Områden med ren luft i EU-städer (debatt)

Roll : PPE

Datum

17/07/2019

Tid

00:02:07

Början

18:53:44

Slut

18:55:52

Heidi HAUTALA

Inlägg : Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

Roll : Verts/ALE

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:11

Början

11:19:46

Slut

11:20:57

Inlägg : Situationen i Moldavien

Roll : På gruppens vägnar

Datum

16/07/2019

Tid

00:01:27

Början

22:38:30

Slut

22:39:57

Inlägg : Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)

Roll : Verts/ALE

Datum

17/07/2019

Tid

00:01:29

Början

11:39:25

Slut

11:40:54

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:31

Början

16:04:20

Slut

16:04:51

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:19

Början

16:05:51

Slut

16:06:11

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:40

Början

16:06:20

Slut

16:07:00

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:15

Början

16:08:02

Slut

16:08:18

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:24

Början

16:09:09

Slut

16:09:33

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:22

Början

16:10:38

Slut

16:11:00

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:25

Början

16:12:19

Slut

16:12:45

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:33

Början

16:14:05

Slut

16:14:38

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:15

Början

16:15:03

Slut

16:15:18

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:22

Början

16:15:44

Slut

16:16:07

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:22

Början

16:17:10

Slut

16:17:32

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:21

Början

16:19:44

Slut

16:20:05

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:49

Början

16:21:31

Slut

16:22:20

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:19

Början

16:22:56

Slut

16:23:16

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:22

Början

16:23:48

Slut

16:24:10

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:18

Början

16:25:10

Slut

16:25:28

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:17

Början

16:26:23

Slut

16:26:40

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:18

Början

16:27:55

Slut

16:28:13

Inlägg : Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)

Roll : PT

Datum

17/07/2019

Tid

00:00:28

Början

16:29:15

Slut

16:29:43