Multimedia per debatt

Tisdagen den 16 juli 2019

09:07 - 09:08

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:55

Början

09:07:36

Slut

09:08:32

09:08 - 09:08 Öppnande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

09:08:18

Slut

09:08:45

09:08 - 13:00 Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:40

Början

09:08:37

Slut

09:09:17

Ursula von der Leyen

Roll : Candidate Commission President

Tid

00:04:04

Början

09:09:11

Slut

09:13:15

Ursula von der Leyen

Roll : Candidate Commission President

Tid

00:26:05

Början

09:13:10

Slut

09:39:15

Ursula von der Leyen

Roll : Candidate Commission President

Tid

00:03:55

Början

09:38:55

Slut

09:42:50

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:35

Början

09:42:45

Slut

09:43:21

Manfred Weber

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:04:32

Början

09:43:08

Slut

09:47:40

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

09:47:05

Slut

09:47:17

Iratxe García Pérez

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:07:05

Början

09:47:14

Slut

09:54:19

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

09:53:51

Slut

09:54:04

Dacian Cioloș

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:04:34

Början

09:53:56

Slut

09:58:30

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

09:58:02

Slut

09:58:12

Philippe Lamberts

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:06:18

Början

09:58:06

Slut

10:04:24

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

10:03:58

Slut

10:04:16

Jörg Meuthen

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:04:02

Början

10:04:04

Slut

10:08:07

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

10:07:41

Slut

10:07:56

Raffaele Fitto

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:05:32

Början

10:07:46

Slut

10:13:18

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

10:12:53

Slut

10:13:12

Martin Schirdewan

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:05:41

Början

10:12:58

Slut

10:18:40

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:18:14

Slut

10:18:27

Nigel Farage

Roll : NI

Tid

00:02:26

Början

10:18:23

Slut

10:20:49

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

10:20:39

Slut

10:21:07

Ursula von der Leyen

Roll : Candidate Commission President

Tid

00:06:33

Början

10:20:55

Slut

10:27:28

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

10:27:03

Slut

10:27:26

Nico Semsrott

Roll : Verts/ALE

Tid

00:00:48

Början

10:27:16

Slut

10:28:05

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

10:27:45

Slut

10:28:12

Daniel Caspary

Roll : PPE

Tid

00:02:34

Början

10:27:59

Slut

10:30:33

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

10:30:08

Slut

10:30:17

Roberto Gualtieri

Roll : S&D

Tid

00:03:30

Början

10:30:16

Slut

10:33:47

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

10:33:21

Slut

10:33:34

Stéphane Séjourné

Roll : Renew

Tid

00:02:30

Början

10:33:26

Slut

10:35:56

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

10:35:32

Slut

10:35:47

Sven Giegold

Roll : Verts/ALE

Tid

00:02:23

Början

10:35:36

Slut

10:37:59

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:32

Början

10:37:25

Slut

10:37:57

Marco Zanni

Roll : ID

Tid

00:03:41

Början

10:37:43

Slut

10:41:24

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:40:57

Slut

10:41:08

Roberts Zīle

Roll : ECR

Tid

00:01:37

Början

10:41:02

Slut

10:42:39

João Ferreira

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:37

Början

10:42:15

Slut

10:43:53

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:04

Början

10:42:17

Slut

10:42:21

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:43:29

Slut

10:43:43

Martin Sonneborn

Roll : NI

Tid

00:02:11

Början

10:43:33

Slut

10:45:44

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

10:45:18

Slut

10:45:27

Tamás Deutsch

Roll : PPE

Tid

00:03:00

Början

10:45:21

Slut

10:48:21

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

10:47:56

Slut

10:48:06

Miriam Dalli

Roll : S&D

Tid

00:02:20

Början

10:48:06

Slut

10:50:26

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:50:20

Slut

10:50:31

Caroline Voaden

Roll : Renew

Tid

00:01:07

Början

10:50:30

Slut

10:51:37

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

10:51:30

Slut

10:51:43

Bas Eickhout

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:14

Början

10:51:40

Slut

10:52:54

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:52:49

Slut

10:52:59

Nicolas Bay

Roll : ID

Tid

00:01:38

Början

10:52:54

Slut

10:54:32

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

10:54:07

Slut

10:54:16

Peter Lundgren

Roll : ECR

Tid

00:01:36

Början

10:54:12

Slut

10:55:48

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

10:55:22

Slut

10:55:31

Marisa Matias

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:54

Början

10:55:26

Slut

10:57:20

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

10:56:55

Slut

10:57:07

Tiziana Beghin

Roll : NI

Tid

00:02:13

Början

10:57:00

Slut

10:59:14

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

10:58:50

Slut

10:59:01

Esteban González Pons

Roll : PPE

Tid

00:02:19

Början

10:58:54

Slut

11:01:14

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

11:00:50

Slut

11:00:59

Claude Moraes

Roll : S&D

Tid

00:02:38

Början

11:00:54

Slut

11:03:32

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

11:03:08

Slut

11:03:18

Luis Garicano

Roll : Renew

Tid

00:01:37

Början

11:03:18

Slut

11:04:55

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

11:04:48

Slut

11:05:00

Yannick Jadot

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:50

Början

11:04:55

Slut

11:06:45

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

11:06:19

Slut

11:06:29

Jaak Madison

Roll : ID

Tid

00:01:37

Början

11:06:27

Slut

11:08:04

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

11:07:59

Slut

11:08:08

Derk Jan Eppink

Roll : ECR

Tid

00:01:49

Början

11:08:02

Slut

11:09:52

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

11:09:25

Slut

11:09:34

Nikolaj Villumsen

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:53

Början

11:09:29

Slut

11:11:23

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

11:10:56

Slut

11:11:06

Ivan Vilibor Sinčić

Roll : NI

Tid

00:02:32

Början

11:11:01

Slut

11:13:34

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

11:13:07

Slut

11:13:18

François-Xavier Bellamy

Roll : PPE

Tid

00:02:39

Början

11:13:13

Slut

11:15:52

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

11:15:29

Slut

11:15:38

Kati Piri

Roll : S&D

Tid

00:02:33

Början

11:15:32

Slut

11:18:06

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

11:17:40

Slut

11:17:53

Frédérique Ries

Roll : Renew

Tid

00:02:17

Början

11:17:44

Slut

11:20:02

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

11:19:37

Slut

11:19:47

Heidi Hautala

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:11

Början

11:19:46

Slut

11:20:57

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

11:20:52

Slut

11:21:01

Lars Patrick Berg

Roll : ID

Tid

00:01:51

Början

11:20:55

Slut

11:22:46

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

11:22:21

Slut

11:22:35

Assita Kanko

Roll : ECR

Tid

00:01:41

Början

11:22:31

Slut

11:24:12

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

11:24:07

Slut

11:24:17

Manon Aubry

Roll : GUE/NGL

Tid

00:02:00

Början

11:24:11

Slut

11:26:12

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

11:25:47

Slut

11:25:59

Lefteris Nikolaou-Alavanos

Roll : NI

Tid

00:02:13

Början

11:25:59

Slut

11:28:13

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

11:27:46

Slut

11:27:58

Antonio Tajani

Roll : PPE

Tid

00:03:12

Början

11:27:51

Slut

11:31:04

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

11:30:36

Slut

11:30:47

Jens Geier

Roll : S&D

Tid

00:01:36

Början

11:30:49

Slut

11:32:25

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

11:32:19

Slut

11:32:32

Katalin Cseh

Roll : Renew

Tid

00:01:16

Början

11:32:33

Slut

11:33:49

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

11:33:43

Slut

11:33:56

Monika Vana

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:53

Början

11:33:47

Slut

11:35:41

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

11:35:14

Slut

11:35:22

Nicolaus Fest

Roll : ID

Tid

00:01:48

Början

11:35:18

Slut

11:37:06

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

11:36:41

Slut

11:36:50

Hermann Tertsch

Roll : ECR

Tid

00:02:14

Början

11:36:44

Slut

11:38:58

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

11:38:31

Slut

11:38:41

Márton Gyöngyösi

Roll : NI

Tid

00:01:52

Början

11:38:34

Slut

11:40:27

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

11:40:00

Slut

11:40:09

Paulo Rangel

Roll : PPE

Tid

00:02:46

Början

11:40:04

Slut

11:42:51

Mairead McGuinness

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

11:42:23

Slut

11:42:33

Sylvie Guillaume

Roll : S&D

Tid

00:01:42

Början

11:42:27

Slut

11:44:09

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

11:43:43

Slut

11:43:55

Fredrick Federley

Roll : Renew

Tid

00:01:26

Början

11:43:53

Slut

11:45:19

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

11:45:09

Slut

11:45:34

Molly Scott Cato

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:31

Början

11:45:13

Slut

11:46:44

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

11:46:18

Slut

11:46:41

Christine Anderson

Roll : ID

Tid

00:01:46

Början

11:46:31

Slut

11:48:17

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

11:47:53

Slut

11:48:09

Geoffrey Van Orden

Roll : ECR

Tid

00:01:52

Början

11:47:59

Slut

11:49:51

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

11:49:24

Slut

11:49:32

Mislav Kolakušić

Roll : NI

Tid

00:01:48

Början

11:49:29

Slut

11:51:18

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

11:50:46

Slut

11:50:55

Esther de Lange

Roll : PPE

Tid

00:03:05

Början

11:50:51

Slut

11:53:56

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

11:53:28

Slut

11:53:38

Simona Bonafè

Roll : S&D

Tid

00:02:18

Början

11:53:33

Slut

11:55:51

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

11:55:17

Slut

11:55:53

Dita Charanzová

Roll : Renew

Tid

00:01:21

Början

11:55:29

Slut

11:56:50

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

11:56:40

Slut

11:56:49

Ernest Urtasun

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:41

Början

11:56:44

Slut

11:58:25

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

11:57:58

Slut

11:58:08

Maximilian Krah

Roll : ID

Tid

00:01:40

Början

11:58:02

Slut

11:59:43

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

11:59:15

Slut

11:59:28

Ruža Tomašić

Roll : ECR

Tid

00:01:40

Början

11:59:20

Slut

12:01:00

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

12:00:34

Slut

12:00:43

Dino Giarrusso

Roll : NI

Tid

00:01:57

Början

12:00:37

Slut

12:02:35

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

12:02:03

Slut

12:02:12

Tomas Tobé

Roll : PPE

Tid

00:02:33

Början

12:02:08

Slut

12:04:41

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

12:04:10

Slut

12:04:24

Marina Kaljurand

Roll : S&D

Tid

00:01:23

Början

12:04:20

Slut

12:05:43

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

12:05:38

Slut

12:05:56

Cristian Ghinea

Roll : Renew

Tid

00:01:35

Början

12:05:43

Slut

12:07:18

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

12:06:53

Slut

12:07:06

Alyn Smith

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:56

Början

12:06:58

Slut

12:08:54

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

12:08:12

Slut

12:08:37

Joachim Kuhs

Roll : ID

Tid

00:01:44

Början

12:08:26

Slut

12:10:11

Patryk Jaki

Roll : ECR

Tid

00:01:18

Början

12:09:52

Slut

12:11:10

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:11:03

Slut

12:11:13

Dubravka Šuica

Roll : PPE

Tid

00:03:17

Början

12:11:08

Slut

12:14:25

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

12:13:46

Slut

12:14:06

Javier Moreno Sánchez

Roll : S&D

Tid

00:02:31

Början

12:13:56

Slut

12:16:27

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

12:15:46

Slut

12:16:00

Elsi Katainen

Roll : Renew

Tid

00:01:49

Början

12:15:54

Slut

12:17:43

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

12:17:15

Slut

12:17:27

Marcel Kolaja

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:23

Början

12:17:27

Slut

12:18:50

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

12:18:42

Slut

12:18:57

Gunnar Beck

Roll : ID

Tid

00:01:54

Början

12:18:46

Slut

12:20:40

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

12:20:14

Slut

12:20:33

Alexandr Vondra

Roll : ECR

Tid

00:02:07

Början

12:20:23

Slut

12:22:30

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:21:59

Slut

12:22:10

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:02:47

Början

12:22:10

Slut

12:24:58

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

12:24:24

Slut

12:24:37

Bogusław Liberadzki

Roll : S&D

Tid

00:01:57

Början

12:24:32

Slut

12:26:29

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

12:26:03

Slut

12:26:36

Ilhan Kyuchyuk

Roll : Renew

Tid

00:02:00

Början

12:26:07

Slut

12:28:08

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

12:27:39

Slut

12:27:50

Andrius Kubilius

Roll : PPE

Tid

00:02:15

Början

12:27:51

Slut

12:30:06

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

12:29:57

Slut

12:30:06

Dan Nica

Roll : S&D

Tid

00:02:07

Början

12:30:01

Slut

12:32:08

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:31:41

Slut

12:31:52

Urmas Paet

Roll : Renew

Tid

00:01:39

Början

12:31:45

Slut

12:33:25

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

12:32:59

Slut

12:33:11

Roberta Metsola

Roll : PPE

Tid

00:02:19

Början

12:33:02

Slut

12:35:21

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

12:34:55

Slut

12:35:09

Pierre Larrouturou

Roll : S&D

Tid

00:02:01

Början

12:34:59

Slut

12:37:01

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:36:34

Slut

12:36:45

Hilde Vautmans

Roll : Renew

Tid

00:01:39

Början

12:36:38

Slut

12:38:17

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

12:37:51

Slut

12:38:02

Siegfried Mureşan

Roll : PPE

Tid

00:02:11

Början

12:38:00

Slut

12:40:11

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

12:40:04

Slut

12:40:16

Carlos Zorrinho

Roll : S&D

Tid

00:01:54

Början

12:40:09

Slut

12:42:03

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

12:41:37

Slut

12:41:54

Sophia in 't Veld

Roll : Renew

Tid

00:01:49

Början

12:41:46

Slut

12:43:35

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

12:43:29

Slut

12:43:40

Karoline Edtstadler

Roll : PPE

Tid

00:02:41

Början

12:43:32

Slut

12:46:14

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

12:45:48

Slut

12:46:08

Andreas Schieder

Roll : S&D

Tid

00:01:58

Början

12:45:54

Slut

12:47:53

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

12:47:27

Slut

12:47:37

Charles Goerens

Roll : Renew

Tid

00:01:47

Början

12:47:31

Slut

12:49:18

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

12:48:53

Slut

12:49:02

Eva Maydell

Roll : PPE

Tid

00:02:12

Början

12:48:56

Slut

12:51:09

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

12:50:43

Slut

12:50:52

Christel Schaldemose

Roll : S&D

Tid

00:01:32

Början

12:50:46

Slut

12:52:18

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:09

Början

12:51:52

Slut

12:52:02

Claudia Gamon

Roll : Renew

Tid

00:01:56

Början

12:51:56

Slut

12:53:52

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

12:53:26

Slut

12:53:40

Richard Corbett

Roll : S&D

Tid

00:01:58

Början

12:53:29

Slut

12:55:28

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

12:55:01

Slut

12:55:16

Pedro Marques

Roll : S&D

Tid

00:01:57

Början

12:55:09

Slut

12:57:07

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

12:56:39

Slut

12:56:54

Ursula von der Leyen

Roll : Candidate Commission President

Tid

00:03:58

Början

12:56:48

Slut

13:00:46

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

13:00:19

Slut

13:00:39

15:02 - 15:03 Återupptagande av sammanträdet

15:02 - 15:03

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:02

Början

15:02:58

Slut

15:03:00

15:03 - 15:03 Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

15:03:12

Slut

15:03:24

15:03 - 15:03 Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet: se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:45

Början

15:03:18

Slut

15:04:03

15:03 - 16:06 Sammanfattning av det rumänska rådsordförandeskapet (debatt)

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

15:03:52

Slut

15:04:25

Viorica Dăncilă

Roll : CouncilMember

Tid

00:14:18

Början

15:04:15

Slut

15:18:34

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

15:18:08

Slut

15:18:34

Maroš Šefčovič

Roll : Kommissionens vice ordförande

Tid

00:06:10

Början

15:18:28

Slut

15:24:38

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

15:24:32

Slut

15:24:51

Andrey Kovatchev

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:06:23

Början

15:24:49

Slut

15:31:12

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

15:31:06

Slut

15:31:21

Iratxe García Pérez

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:03:59

Början

15:31:14

Slut

15:35:13

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

15:34:47

Slut

15:35:04

Dragoş Tudorache

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:03:19

Början

15:34:56

Slut

15:38:15

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

15:37:49

Slut

15:38:02

Philippe Lamberts

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:04:46

Början

15:37:56

Slut

15:42:43

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

15:42:13

Slut

15:42:29

Nicolas Bay

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:04:10

Början

15:42:20

Slut

15:46:30

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

15:46:04

Slut

15:46:17

Ruža Tomašić

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:03:16

Början

15:46:10

Slut

15:49:26

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

15:49:01

Slut

15:49:13

Dimitrios Papadimoulis

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:04:00

Början

15:49:07

Slut

15:53:07

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

15:52:40

Slut

15:52:55

Jake Pugh

Roll : NI

Tid

00:03:08

Början

15:52:52

Slut

15:56:00

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

15:55:54

Slut

15:56:11

Maroš Šefčovič

Roll : Kommissionens vice ordförande

Tid

00:02:16

Början

15:56:09

Slut

15:58:25

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

15:58:19

Slut

15:58:39

Viorica Dăncilă

Roll : CouncilMember

Tid

00:08:13

Början

15:58:26

Slut

16:06:39

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:37

Början

16:06:11

Slut

16:06:48

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

18:04:01

Slut

18:04:15

18:06 - 18:06 Återupptagande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

18:06:30

Slut

18:06:51

18:06 - 18:42 Val av kommissionens ordförande

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:35:39

Början

18:06:48

Slut

18:42:28

19:32 - 19:32

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

19:32:20

Slut

19:32:47

19:32 - 19:32 Återupptagande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

19:32:38

Slut

19:33:00

19:32 - 19:38 Val av kommissionens ordförande

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:04:28

Början

19:32:52

Slut

19:37:21

Ursula von der Leyen

Roll :

Tid

00:01:53

Början

19:36:56

Slut

19:38:49

David Maria Sassoli

Roll : PT

Tid

00:00:43

Början

19:38:12

Slut

19:38:56

19:46 - 19:46

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

19:46:29

Slut

19:46:40

19:46 - 19:48 Återupptagande av sammanträdet

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:02:19

Början

19:46:34

Slut

19:48:53

19:48 - 20:52 Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:37

Början

19:48:35

Slut

19:49:13

Federica Mogherini

Roll : VPC/HR

Tid

00:11:09

Början

19:49:08

Slut

20:00:17

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

20:00:09

Slut

20:00:36

Michael Gahler

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:01:37

Början

20:00:27

Slut

20:02:04

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

20:01:37

Slut

20:01:59

Kati Piri

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:40

Början

20:01:54

Slut

20:03:34

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

20:03:28

Slut

20:03:46

Hilde Vautmans

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:02:18

Början

20:03:37

Slut

20:05:56

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

20:05:33

Slut

20:06:01

Claire Fox

Roll : NI

Tid

00:01:10

Början

20:05:47

Slut

20:06:57

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

20:06:42

Slut

20:07:03

Hilde Vautmans

Roll : Renew

Tid

00:00:34

Början

20:06:51

Slut

20:07:26

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:33

Början

20:07:13

Slut

20:07:47

Reinhard Bütikofer

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:02:53

Början

20:07:35

Slut

20:10:28

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

20:10:01

Slut

20:10:24

Thierry Mariani

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:02:14

Början

20:10:15

Slut

20:12:30

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

20:12:03

Slut

20:12:21

Charlie Weimers

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:01:45

Början

20:12:12

Slut

20:13:58

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

20:13:31

Slut

20:13:52

Özlem Demirel

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:02:00

Början

20:13:44

Slut

20:15:44

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

20:15:16

Slut

20:15:43

Nathan Gill

Roll : NI

Tid

00:01:31

Början

20:15:34

Slut

20:17:05

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

20:16:38

Slut

20:16:55

Dubravka Šuica

Roll : PPE

Tid

00:01:42

Början

20:16:46

Slut

20:18:29

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

20:18:02

Slut

20:18:18

Isabel Santos

Roll : S&D

Tid

00:01:49

Början

20:18:11

Slut

20:20:00

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

20:19:33

Slut

20:19:49

Ilhan Kyuchyuk

Roll : Renew

Tid

00:01:40

Början

20:19:39

Slut

20:21:20

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

20:20:49

Slut

20:21:05

Lars Patrick Berg

Roll : ID

Tid

00:01:59

Början

20:20:57

Slut

20:22:56

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

20:22:24

Slut

20:22:42

David McAllister

Roll : PPE

Tid

00:01:19

Början

20:22:35

Slut

20:23:54

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

20:23:47

Slut

20:24:02

Brando Benifei

Roll : S&D

Tid

00:01:40

Början

20:23:53

Slut

20:25:34

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

20:25:07

Slut

20:25:23

Bernard Guetta

Roll : Renew

Tid

00:01:35

Början

20:25:13

Slut

20:26:49

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

20:26:21

Slut

20:26:37

Francisco José Millán Mon

Roll : PPE

Tid

00:01:37

Början

20:26:28

Slut

20:28:05

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

20:27:39

Slut

20:27:54

Marina Kaljurand

Roll : S&D

Tid

00:01:44

Början

20:27:45

Slut

20:29:30

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

20:29:02

Slut

20:29:20

Urmas Paet

Roll : Renew

Tid

00:01:11

Början

20:29:15

Slut

20:30:26

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

20:30:17

Slut

20:30:33

Željana Zovko

Roll : PPE

Tid

00:01:46

Början

20:30:23

Slut

20:32:10

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

20:31:42

Slut

20:31:57

Tonino Picula

Roll : S&D

Tid

00:02:02

Början

20:31:48

Slut

20:33:50

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

20:33:23

Slut

20:33:42

Alexander Alexandrov Yordanov

Roll : PPE

Tid

00:01:43

Början

20:33:32

Slut

20:35:16

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

20:34:50

Slut

20:35:26

Neena Gill

Roll : S&D

Tid

00:01:56

Början

20:35:10

Slut

20:37:07

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

20:36:41

Slut

20:37:06

Martin Horwood

Roll : Renew

Tid

00:01:42

Början

20:36:54

Slut

20:38:37

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

20:38:10

Slut

20:38:40

Robert Rowland

Roll : NI

Tid

00:00:32

Början

20:38:20

Slut

20:38:53

Martin Horwood

Roll : Renew

Tid

00:00:48

Början

20:38:43

Slut

20:39:31

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

20:39:16

Slut

20:39:33

Juan Fernando López Aguilar

Roll : S&D

Tid

00:01:41

Början

20:39:24

Slut

20:41:06

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

20:40:39

Slut

20:40:59

Julie Ward

Roll : S&D

Tid

00:01:48

Början

20:40:47

Slut

20:42:35

Fabio Massimo Castaldo

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

20:42:08

Slut

20:42:24

Mick Wallace

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:06

Början

20:42:20

Slut

20:43:26