Live

från den 10 till den 13 december 2018 / / Strasbourg

Måndagen den 10 december 2018 - Torsdagen den 13 december 2018

Strasbourg

Måndagen den 10 december 2018


Tisdagen den 11 december 2018


Onsdagen den 12 december 2018


Torsdagen den 13 december 2018


Multimedia per talare

Sök i de fullständiga förhandlingsreferaten

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Sökning på datum

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Debatter och videor

För varje sammanträdesperiod offentliggörs ett fullständigt förhandlingsreferat (artikel 194 i arbetsordningen) som innehåller samtliga anföranden på originalspråket.

Rättsligt meddelande

Tidigare debatter

Texterna offentliggörs först efter att de har bearbetats i ett fullständigt förhandlingsreferat. Av operativa skäl överensstämmer inte nödvändigtvis ordningen på de offentliggjorda texterna med den ordning som anförandena hölls i under plenarsammanträdet.