Live

från den 25 till den 26 maj 2016 / / Bryssel

Tolkningen av debatten är till för att underlätta kommunikationen och utgör inte någon autentisk återgivning av sammanträdet. Endast det ursprungliga anförandet eller den granskade översättningen är autentisk.

Se även

Prioriterad information

Prioriterade dokument

Rättsligt meddelande

Tidsangivelser

Tiderna är ungefärliga och anges enbart i informationssyfte. De kan när som helst ändras utan förvarning beroende på händelseförloppet i kammaren.