Live

från den 16 till den 19 januari 2017 / / Strasbourg

Strasbourg

Se även

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Rättsligt meddelande

Tidsangivelser

Tiderna är ungefärliga och anges enbart i informationssyfte. De kan när som helst ändras utan förvarning beroende på händelseförloppet i kammaren.