Nästa plenarsammanträde: 20 oktober 2014 i Strasbourg.
Bannière

Upptäck plenisalen

Hur går det till i plenisalen?

Photo

Undrar du hur det går till i plenisalen när Europaparlamentet sammanträder?

Då är den här interaktiva animeringen något för dig!

För markören över plenisalen och lär dig mer om allt från talmannen till tolkarna, de politiska grupperna och åhörarläktaren för allmänheten. Här får du reda på allt!

Kartor över plenisalarna

Photo

Under plenarsammanträdena sitter Europaparlamentets 751 ledamöter i plenisalarna i Strasbourg eller Bryssel.

Ledamöterna sitter placerade efter politisk grupp. De som inte tillhör någon grupp sitter som grupplösa.

Det finns två placeringskartor, en för Strasbourg och en för Bryssel. De uppdateras inför varje sammanträdesperiod.

Prioriterad information och prioriterade handlingar

 • Draft agenda for the sittings of 20-23 October 2014 (Strasbourg)

  18-09-2014 14:50
  Visa
 • Cancelled: October I part-session (Brussels)

  11-09-2014 15:46
  Visa
 • Action taken on Parliament's non-legislative resolutions - March 2014

  10-09-2014 10:34
  Visa
 • Action taken on Parliament´s positions - February I+II/2014

  02-09-2014 11:08
  Visa

Måndagen den 15 september 2014

17:00 - 17:03

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:03:38

Början

17:00:04

Slut

17:03:42

17:01 - 17:01 Resumption of the session

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

17:01:44

Slut

17:01:58

17:01 - 17:04 Announcements by the President

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:02:52

Början

17:01:55

Slut

17:04:48

17:04 - 17:04 Approval of the minutes of the previous sitting : see Minutes

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:07

Början

17:04:25

Slut

17:04:33

17:04 - 17:06 Composition of Parliament : see Minutes

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:01:16

Början

17:04:48

Slut

17:06:05

17:05 - 17:06 Request for the waiver of parliamentary immunity : see Minutes

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

17:05:52

Slut

17:06:07

17:06 - 17:07 Composition of committees and delegations : see Minutes

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:01:10

Början

17:06:05

Slut

17:07:15

17:06 - 17:09 Announcement by the President – Election of the European Ombudsman

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:02:24

Början

17:07:05

Slut

17:09:30

17:09 - 17:09 Corrigenda (Rule 231): see Minutes

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:01:42

Början

17:09:12

Slut

17:10:55

17:09 - 17:09 Signature of acts adopted under the ordinary legislative procedure (Rule 78): see Minutes

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

17:09:34

Slut

17:09:52

17:09 - 17:10 Calendar of part-sessions : see Minutes

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:59

Början

17:09:45

Slut

17:10:44

17:10 - 17:17 Order of business

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:59

Början

17:10:36

Slut

17:11:36

Sophia in 't Veld

Roll : au nom du groupe

Tid

00:00:49

Början

17:11:01

Slut

17:11:50

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

17:11:37

Slut

17:12:04

Philippe Lamberts

Roll : Verts/ALE

Tid

00:00:49

Början

17:11:57

Slut

17:12:47

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

17:12:32

Slut

17:12:45

Esteban González Pons

Roll : PPE

Tid

00:01:03

Början

17:12:46

Slut

17:13:50

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

17:13:34

Slut

17:13:48

Enrique Guerrero Salom

Roll : S&D

Tid

00:01:15

Början

17:13:40

Slut

17:14:56

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:02:45

Början

17:14:20

Slut

17:17:06

17:16 - 19:38 Impact on European agriculture of the trade ban on agricultural products and foodstuffs from the EU, imposed by the Russian Federation (debate)

Martin Schulz

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

17:16:48

Slut

17:17:05

Czesław Adam Siekierski

Roll : Auteur

Tid

00:03:58

Början

17:16:50

Slut

17:20:48

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

17:20:21

Slut

17:20:41

Dacian Cioloş

Roll : Membre de la Commission

Tid

00:13:52

Början

17:20:32

Slut

17:34:24

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:32

Början

17:33:58

Slut

17:34:31

Albert Deß

Roll : au nom du groupe

Tid

00:02:51

Början

17:34:16

Slut

17:37:07

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

17:36:41

Slut

17:37:12

Peter Jahr

Roll : question "carton bleu"

Tid

00:00:43

Början

17:37:00

Slut

17:37:44

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:11

Början

17:37:31

Slut

17:37:42

Albert Deß

Roll : réponse "carton bleu"

Tid

00:01:09

Början

17:37:34

Slut

17:38:43

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

17:38:26

Slut

17:38:47

Paolo De Castro

Roll : au nom du groupe

Tid

00:02:38

Början

17:38:36

Slut

17:41:14

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

17:40:47

Slut

17:41:11

Janusz Wojciechowski

Roll : au nom du groupe

Tid

00:03:05

Början

17:40:58

Slut

17:44:03

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:40

Början

17:43:30

Slut

17:44:10

Zoltán Balczó

Roll : question "carton bleu"

Tid

00:01:03

Början

17:44:03

Slut

17:45:07

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

17:44:43

Slut

17:45:06

Janusz Wojciechowski

Roll : réponse "carton bleu"

Tid

00:00:51

Början

17:44:53

Slut

17:45:44

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

17:45:28

Slut

17:45:52

Ivan Jakovčić

Roll : au nom du groupe

Tid

00:01:56

Början

17:45:41

Slut

17:47:38

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

17:47:13

Slut

17:47:41

Dubravka Šuica

Roll : question "carton bleu"

Tid

00:01:08

Början

17:47:29

Slut

17:48:37

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

17:48:16

Slut

17:48:30

Ivan Jakovčić

Roll : réponse "carton bleu"

Tid

00:00:48

Början

17:48:19

Slut

17:49:08

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

17:48:53

Slut

17:49:19

Lidia Senra Rodríguez

Roll : au nom du groupe

Tid

00:01:58

Början

17:49:03

Slut

17:51:02

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:01:09

Början

17:50:20

Slut

17:51:29

Maria Grapini

Roll : question "carton bleu"

Tid

00:00:30

Början

17:51:09

Slut

17:51:40

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

17:51:28

Slut

17:51:49

Lidia Senra Rodríguez

Roll : réponse "carton bleu"

Tid

00:01:05

Början

17:51:31

Slut

17:52:37

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

17:52:21

Slut

17:52:40

Martin Häusling

Roll : au nom du groupe

Tid

00:03:06

Början

17:52:29

Slut

17:55:36

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:41

Början

17:54:42

Slut

17:55:23

António Marinho e Pinto

Roll : question "carton bleu"

Tid

00:01:16

Början

17:55:08

Slut

17:56:24

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

17:56:00

Slut

17:56:19

Martin Häusling

Roll : réponse "carton bleu"

Tid

00:01:13

Början

17:56:08

Slut

17:57:21

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

17:57:00

Slut

17:57:21

Marco Zullo

Roll : au nom du groupe

Tid

00:02:35

Början

17:57:08

Slut

17:59:43

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:40

Början

17:58:53

Slut

17:59:33

Jean-Luc Schaffhauser

Roll : NI

Tid

00:01:33

Början

17:59:19

Slut

18:00:52

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:47

Början

18:00:26

Slut

18:01:13

Eleytherios Synadinos

Roll : NI

Tid

00:02:23

Början

18:00:57

Slut

18:03:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:01:00

Början

18:02:37

Slut

18:03:38

Marian-Jean Marinescu

Roll : PPE

Tid

00:01:58

Början

18:03:22

Slut

18:05:21

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:43

Början

18:04:54

Slut

18:05:38

Isabelle Thomas

Roll : S&D

Tid

00:01:45

Början

18:05:25

Slut

18:07:11

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

18:06:44

Slut

18:07:02

Beata Barbara Gosiewska

Roll : ECR

Tid

00:02:01

Början

18:06:54

Slut

18:08:55

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:44

Början

18:08:11

Slut

18:08:56

Dita Charanzová

Roll : ALDE

Tid

00:01:43

Början

18:08:42

Slut

18:10:26

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

18:10:00

Slut

18:10:19

Pablo Iglesias

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:39

Början

18:10:10

Slut

18:11:49

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:29

Början

18:11:23

Slut

18:11:53

Giulia Moi

Roll : EFDD

Tid

00:02:16

Början

18:11:43

Slut

18:13:59

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

18:13:33

Slut

18:13:47

Mario Borghezio

Roll : NI

Tid

00:02:01

Början

18:13:38

Slut

18:15:39

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:37

Början

18:14:55

Slut

18:15:32

Herbert Dorfmann

Roll : PPE

Tid

00:02:05

Början

18:15:21

Slut

18:17:27

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

18:16:57

Slut

18:17:14

Clara Eugenia Aguilera García

Roll : S&D

Tid

00:02:48

Början

18:17:06

Slut

18:19:54

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

18:19:22

Slut

18:19:50

Julie Girling

Roll : ECR

Tid

00:01:56

Början

18:19:40

Slut

18:21:37

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:34

Början

18:20:57

Slut

18:21:31

Antanas Guoga

Roll : ALDE

Tid

00:02:12

Början

18:21:17

Slut

18:23:30

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

18:23:03

Slut

18:23:22

Matt Carthy

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:28

Början

18:23:13

Slut

18:24:42

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

18:24:16

Slut

18:24:36

Davor Škrlec

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:43

Början

18:24:27

Slut

18:26:11

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

18:25:44

Slut

18:25:58

Tiziana Beghin

Roll : EFDD

Tid

00:02:04

Början

18:25:50

Slut

18:27:55

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:01:04

Början

18:27:10

Slut

18:28:15

Krisztina Morvai

Roll : NI

Tid

00:02:32

Början

18:27:38

Slut

18:30:11

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:32

Början

18:29:28

Slut

18:30:01

Esther Herranz García

Roll : PPE

Tid

00:02:03

Början

18:29:51

Slut

18:31:55

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

18:31:26

Slut

18:31:43

Miltiadis Kyrkos

Roll : S&D

Tid

00:01:46

Början

18:31:34

Slut

18:33:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

18:32:54

Slut

18:33:12

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk

Roll : ECR

Tid

00:01:49

Början

18:33:00

Slut

18:34:50

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

18:34:19

Slut

18:34:41

Miguel Viegas

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:45

Början

18:34:29

Slut

18:36:15

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

18:35:49

Slut

18:36:04

Elisabeth Köstinger

Roll : PPE

Tid

00:02:09

Början

18:35:56

Slut

18:38:06

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

18:37:39

Slut

18:37:58

Ricardo Serrão Santos

Roll : S&D

Tid

00:01:48

Början

18:37:49

Slut

18:39:37

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:01:01

Början

18:38:57

Slut

18:39:59

Bas Belder

Roll : ECR

Tid

00:01:53

Början

18:39:15

Slut

18:41:09

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

18:40:43

Slut

18:41:03

Emmanouil Glezos

Roll : GUE/NGL

Tid

00:02:04

Början

18:40:54

Slut

18:42:58

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:39

Början

18:42:18

Slut

18:42:58

Marijana Petir

Roll : PPE

Tid

00:02:19

Början

18:42:43

Slut

18:45:03

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

18:44:38

Slut

18:44:53

Tonino Picula

Roll : S&D

Tid

00:01:37

Början

18:44:43

Slut

18:46:21

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:34

Början

18:45:43

Slut

18:46:18

Bernd Lucke

Roll : ECR

Tid

00:01:46

Början

18:46:05

Slut

18:47:52

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

18:47:27

Slut

18:47:42

Gabriel Mato

Roll : PPE

Tid

00:01:57

Början

18:47:32

Slut

18:49:30

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

18:49:04

Slut

18:49:19

Marc Tarabella

Roll : S&D

Tid

00:02:40

Början

18:49:11

Slut

18:51:52

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:40

Början

18:51:03

Slut

18:51:44

Notis Marias

Roll : ECR

Tid

00:02:00

Början

18:51:31

Slut

18:53:32

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

18:53:05

Slut

18:53:32

Nuno Melo

Roll : PPE

Tid

00:02:15

Början

18:53:17

Slut

18:55:32

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

18:55:05

Slut

18:55:24

Tibor Szanyi

Roll : S&D

Tid

00:02:54

Början

18:55:12

Slut

18:58:07

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

18:57:41

Slut

18:57:58

Angélique Delahaye

Roll : PPE

Tid

00:02:25

Början

18:57:49

Slut

19:00:15

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

18:59:51

Slut

19:00:04

Nicola Caputo

Roll : S&D

Tid

00:01:57

Början

18:59:56

Slut

19:01:53

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

19:01:21

Slut

19:01:43

Jarosław Kalinowski

Roll : PPE

Tid

00:02:03

Början

19:01:31

Slut

19:03:35

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

19:03:09

Slut

19:03:26

Jean-Paul Denanot

Roll : S&D

Tid

00:01:55

Början

19:03:16

Slut

19:05:11

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

19:04:45

Slut

19:05:04

Annie Schreijer-Pierik

Roll : PPE

Tid

00:02:08

Början

19:04:53

Slut

19:07:02

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

19:06:24

Slut

19:06:46

Daniel Buda

Roll : PPE

Tid

00:02:01

Början

19:06:33

Slut

19:08:35

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

19:08:08

Slut

19:08:27

Edouard Ferrand

Roll : NI

Tid

00:01:58

Början

19:08:18

Slut

19:10:16

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

19:09:50

Slut

19:10:10

Iliana Iotova

Roll : S&D

Tid

00:01:37

Början

19:10:00

Slut

19:11:37

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

19:11:11

Slut

19:11:48

Manolis Kefalogiannis

Roll : PPE

Tid

00:02:16

Början

19:11:36

Slut

19:13:53

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:01:03

Början

19:13:07

Slut

19:14:11

Biljana Borzan

Roll : S&D

Tid

00:01:38

Början

19:13:55

Slut

19:15:34

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

19:15:08

Slut

19:15:25

Ruža Tomašić

Roll : ECR

Tid

00:01:28

Början

19:15:15

Slut

19:16:43

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

19:16:17

Slut

19:16:35

Izaskun Bilbao Barandica

Roll : ALDE

Tid

00:01:30

Början

19:16:25

Slut

19:17:56

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

19:17:29

Slut

19:17:49

John Stuart Agnew

Roll : EFDD

Tid

00:01:16

Början

19:17:40

Slut

19:18:56

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

19:18:36

Slut

19:18:55

Diane Dodds

Roll : NI

Tid

00:01:27

Början

19:18:46

Slut

19:20:14

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

19:19:47

Slut

19:20:05

Franc Bogovič

Roll : PPE

Tid

00:01:39

Början

19:19:56

Slut

19:21:36

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

19:21:09

Slut

19:21:30

José Blanco López

Roll : S&D

Tid

00:01:41

Början

19:21:21

Slut

19:23:03

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

19:22:36

Slut

19:23:05

Dacian Cioloş

Roll : Membre de la Commission

Tid

00:14:54

Början

19:22:52

Slut

19:37:46

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

19:37:20

Slut

19:37:45

Janusz Wojciechowski

Roll : ECR

Tid

00:00:16

Början

19:37:35

Slut

19:37:51

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

19:37:40

Slut

19:38:04

19:38 - 20:17 Trade with Euromed countries (debate)

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:37

Början

19:38:06

Slut

19:38:43

Karel De Gucht

Roll : Membre de la Commission

Tid

00:04:21

Början

19:38:33

Slut

19:42:54

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

19:42:27

Slut

19:42:49

Mariya Gabriel

Roll : au nom du groupe

Tid

00:02:41

Början

19:42:39

Slut

19:45:20

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:12

Början

19:44:56

Slut

19:45:09

Maria Arena

Roll : au nom du groupe

Tid

00:02:04

Början

19:45:02

Slut

19:47:06

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:29

Början

19:46:39

Slut

19:47:09

Krisztina Morvai

Roll : question "carton bleu"

Tid

00:00:54

Början

19:46:57

Slut

19:47:51

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

19:47:37

Slut

19:48:02

Maria Arena

Roll : réponse "carton bleu"

Tid

00:00:36

Början

19:47:52

Slut

19:48:29

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

19:48:17

Slut

19:48:31

Notis Marias

Roll : au nom du groupe

Tid

00:01:36

Början

19:48:24

Slut

19:50:00

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

19:49:35

Slut

19:49:52

Marietje Schaake

Roll : au nom du groupe

Tid

00:02:39

Början

19:49:43

Slut

19:52:22

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

19:51:54

Slut

19:52:10

Patrick Le Hyaric

Roll : au nom du groupe

Tid

00:01:47

Början

19:52:02

Slut

19:53:49

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

19:53:18

Slut

19:53:35

Klaus Buchner

Roll : au nom du groupe

Tid

00:01:38

Början

19:53:26

Slut

19:55:04

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:13

Början

19:54:38

Slut

19:54:52

Tiziana Beghin

Roll : au nom du groupe

Tid

00:03:09

Början

19:54:44

Slut

19:57:53

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

19:57:26

Slut

19:57:48

Louis Aliot

Roll : NI

Tid

00:01:30

Början

19:57:39

Slut

19:59:09

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

19:58:43

Slut

19:59:02

Santiago Fisas Ayxelà

Roll : PPE

Tid

00:02:09

Början

19:58:53

Slut

20:01:02

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

20:00:36

Slut

20:00:50

Marc Tarabella

Roll : question "carton bleu"

Tid

00:02:06

Början

20:00:43

Slut

20:02:50

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

20:02:21

Slut

20:02:41

Edouard Ferrand

Roll : question "carton bleu"

Tid

00:00:25

Början

20:02:31

Slut

20:02:57

Marc Tarabella

Roll : réponse "carton bleu"

Tid

00:00:51

Början

20:02:46

Slut

20:03:37

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:01:02

Början

20:02:48

Slut

20:03:50

Dubravka Šuica

Roll : PPE

Tid

00:01:52

Början

20:03:33

Slut

20:05:25

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

20:04:50

Slut

20:05:12

Victor Negrescu

Roll : S&D

Tid

00:01:36

Början

20:05:02

Slut

20:06:38

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:50

Början

20:05:51

Slut

20:06:41

Ivan Jakovčić

Roll : ALDE

Tid

00:01:37

Början

20:06:28

Slut

20:08:05

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:38

Början

20:07:39

Slut

20:08:18

Miguel Viegas

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:37

Början

20:08:06

Slut

20:09:43

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:34

Början

20:09:11

Slut

20:09:45

Udo Voigt

Roll : NI

Tid

00:01:16

Början

20:09:34

Slut

20:10:50

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:27

Början

20:10:31

Slut

20:10:58

Karel De Gucht

Roll : Membre de la Commission

Tid

00:06:38

Början

20:10:47

Slut

20:17:25

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

20:16:51

Slut

20:17:07

20:17 - 20:36 GSP+ (Generalised Scheme of Preferences) and compliance with the Minimum Age Convention: case of Bolivia (debate)

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

20:17:46

Slut

20:18:17

Davor Ivo Stier

Roll : Auteur

Tid

00:02:54

Början

20:18:08

Slut

20:21:03

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

20:20:36

Slut

20:20:56

Karel De Gucht

Roll : Membre de la Commission

Tid

00:03:15

Början

20:20:41

Slut

20:23:57

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

20:23:26

Slut

20:23:46

Franck Proust

Roll : au nom du groupe

Tid

00:02:09

Början

20:23:35

Slut

20:25:44

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

20:25:22

Slut

20:25:39

Ramón Jáuregui Atondo

Roll : au nom du groupe

Tid

00:02:34

Början

20:25:24

Slut

20:27:59

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

20:27:31

Slut

20:27:49

Izaskun Bilbao Barandica

Roll : au nom du groupe

Tid

00:02:10

Början

20:27:40

Slut

20:29:51

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

20:29:24

Slut

20:29:42

Helmut Scholz

Roll : au nom du groupe

Tid

00:01:38

Början

20:29:33

Slut

20:31:12

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:16

Början

20:30:47

Slut

20:31:03

Bodil Ceballos

Roll : au nom du groupe

Tid

00:01:34

Början

20:30:52

Slut

20:32:26

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:28

Början

20:31:57

Slut

20:32:25

Karel De Gucht

Roll : Membre de la Commission

Tid

00:03:55

Början

20:32:15

Slut

20:36:11

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:10

Början

20:35:45

Slut

20:35:56

20:35 - 21:15 One-minute speeches (Rule 163)

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:17

Början

20:35:56

Slut

20:36:14

József Nagy

Roll : PPE

Tid

00:01:38

Början

20:36:07

Slut

20:37:45

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:39

Början

20:37:20

Slut

20:37:59

Siôn Simon

Roll : S&D

Tid

00:01:25

Början

20:37:44

Slut

20:39:09

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:55

Början

20:38:42

Slut

20:39:38

Marek Jurek

Roll : ECR

Tid

00:01:36

Början

20:39:23

Slut

20:40:59

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

20:40:33

Slut

20:40:54

Ivan Jakovčić

Roll : ALDE

Tid

00:01:36

Början

20:40:46

Slut

20:42:23

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

20:41:58

Slut

20:42:20

Iosu Juaristi Abaunz

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:31

Början

20:42:10

Slut

20:43:41

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

20:43:12

Slut

20:43:37

Ernest Maragall

Roll : Verts/ALE

Tid

00:02:11

Början

20:43:28

Slut

20:45:39

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:02:13

Början

20:43:41

Slut

20:45:55

Tim Aker

Roll : EFDD

Tid

00:01:27

Början

20:45:29

Slut

20:46:57

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:20

Början

20:46:31

Slut

20:46:51

Janusz Korwin-Mikke

Roll : NI

Tid

00:01:30

Början

20:46:43

Slut

20:48:13

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

20:47:44

Slut

20:48:20

Brian Hayes

Roll : PPE

Tid

00:01:36

Början

20:48:09

Slut

20:49:46

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:14

Början

20:49:23

Slut

20:49:38

Lucy Anderson

Roll : S&D

Tid

00:01:26

Början

20:49:30

Slut

20:50:57

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

20:50:30

Slut

20:50:53

Izaskun Bilbao Barandica

Roll : ALDE

Tid

00:01:26

Början

20:50:45

Slut

20:52:12

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:24

Början

20:51:42

Slut

20:52:06

Matt Carthy

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:41

Början

20:51:56

Slut

20:53:37

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:40

Början

20:53:11

Slut

20:53:52

Jean Lambert

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:34

Början

20:53:40

Slut

20:55:15

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:19

Början

20:54:47

Slut

20:55:07

Laura Ferrara

Roll : EFDD

Tid

00:01:37

Början

20:54:57

Slut

20:56:35

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

20:56:04

Slut

20:56:31

Konstantinos Papadakis

Roll : NI

Tid

00:01:38

Början

20:56:18

Slut

20:57:56

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:01:42

Början

20:57:22

Slut

20:59:04

László Tőkés

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

20:58:37

Slut

21:00:09

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

20:59:41

Slut

21:00:00

Péter Niedermüller

Roll : S&D

Tid

00:01:30

Början

20:59:51

Slut

21:01:22

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:36

Början

21:00:49

Slut

21:01:26

Notis Marias

Roll : ECR

Tid

00:01:37

Början

21:01:13

Slut

21:02:50

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

21:02:15

Slut

21:02:47

Marian Harkin

Roll : ALDE

Tid

00:01:35

Början

21:02:36

Slut

21:04:12

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:44

Början

21:03:36

Slut

21:04:20

Lynn Boylan

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:41

Början

21:04:08

Slut

21:05:49

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

21:05:14

Slut

21:05:45

Petr Mach

Roll : EFDD

Tid

00:01:58

Början

21:05:26

Slut

21:07:25

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:42

Början

21:06:53

Slut

21:07:35

Deirdre Clune

Roll : PPE

Tid

00:01:35

Början

21:07:12

Slut

21:08:47

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:26

Början

21:08:15

Slut

21:08:42

Iliana Iotova

Roll : S&D

Tid

00:01:33

Början

21:08:32

Slut

21:10:06

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:31

Början

21:09:34

Slut

21:10:06

Andrej Plenković

Roll : PPE

Tid

00:01:35

Början

21:09:54

Slut

21:11:30

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:21

Början

21:11:02

Slut

21:11:24

Nicola Caputo

Roll : S&D

Tid

00:01:36

Början

21:11:15

Slut

21:12:52

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:29

Början

21:12:20

Slut

21:12:49

Franc Bogovič

Roll : PPE

Tid

00:01:27

Början

21:12:38

Slut

21:14:06

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:23

Början

21:13:38

Slut

21:14:02

Cristian Dan Preda

Roll : PPE

Tid

00:01:36

Början

21:13:51

Slut

21:15:28

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:30

Början

21:14:52

Slut

21:15:22

21:15 - 21:15 Agenda of the next sitting : see Minutes

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:15

Början

21:15:18

Slut

21:15:33

21:15 - 21:15 Closure of the sitting

Rainer Wieland

Roll : PT

Tid

00:00:08

Början

21:15:29

Slut

21:15:38

Tisdagen den 16 september 2014

09:00 - 09:01

Olli Rehn

Roll : PT

Tid

00:00:57

Början

09:00:17

Slut

09:01:14

09:00 - 09:01 Opening of the sitting

Olli Rehn

Roll : PT

Tid

00:00:22

Början

09:00:47

Slut

09:01:09

09:01 - 11:10 Situation in Ukraine and state of play of EU-Russia relations (debate)

Olli Rehn

Roll : PT

Tid

00:00:25

Början

09:01:10

Slut

09:01:36

Guy Verhofstadt

Roll : ALDE

Tid

00:01:25

Början

09:01:28

Slut

09:02:53

Olli Rehn

Roll : PT

Tid

00:00:18

Början

09:02:26

Slut

09:02:44

Rebecca Harms

Roll : Verts/ALE

Tid

00:00:59

Början

09:02:35

Slut

09:03:34

Olli Rehn

Roll : PT

Tid

00:00:34

Början

09:03:19

Slut

09:03:54