Menu de recherche
(open calendar)
(open calendar)
 
Organ
 
Sammanträden
 
   
 
 
Årskalender

Årskalendern över Europaparlamentets arbete fastställs varje år av parlamentet på förslag från talmanskonferensen. Kalendern är uppdelad i plenarsammanträden och övriga sammanträden.

Kalendern innehåller:
  • 12 sammanträdesperioder på fyra dagar i Strasbourg och 6 extra sammanträdesperioder på två dagar i Bryssel,
  • två veckor varje månad för utskottssammanträden och sammanträden i parlamentets delegationer,
  • en vecka varje månad för sammanträden i de politiska grupperna och
  • fyra veckor per år då ledamöterna arbetar och närvarar i sina valkretsar.
 
Årskalender