Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  State of play of the Volkswagen recall programme - Dieselgate

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

11-10-2017 P-006391/2017

Tiaminbrist bland fåglar och fiskar

Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Malin Björk (GUE/NGL)

11-10-2017 P-006375/2017

  Relocation of the European Medicines Agency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramona Nicole Mănescu (PPE)

11-10-2017 P-006365/2017

Större interpellation - tvisten mellan EU och Norge om fiske av arktisk maskeringskrabba vid Svalbard

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Alain Cadec, för Fiskeriutskottet

11-10-2017 O-000077/2017

  Funding for construction project by GoodYear in Dudelange/Luxembourg

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Caspary (PPE)

10-10-2017 P-006349/2017

  Infringement proceedings against Portugal for IUU fishing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

10-10-2017 P-006338/2017

  VAT fraud by online retailers from third countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

10-10-2017 P-006335/2017

  Granting of coupled payments in the sugar sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Albert Deß (PPE), Peter Jahr (PPE), Norbert Lins (PPE), Jens Gieseke (PPE)

09-10-2017 P-006308/2017

  VP/HR - Seizure of the motorised fishing boat Anna Madre

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angelo Ciocca (ENF)

06-10-2017 P-006294/2017

  Excessive use of force in Barcelona

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francesc Gambús (PPE)

06-10-2017 P-006292/2017

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)