Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  RefuReturn project - European assistance from Frontex or other EU agencies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

22-05-2018 P-002698/2018

  VP/HR - Blocking process against US extra-territorial sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tokia Saïfi (PPE)

18-05-2018 P-002683/2018

  Regulation on foreign investment in Europe and the EDP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonás Fernández (S&D)

18-05-2018 P-002680/2018

  ArcelorMittal's acquisition of Ilva - situation as regards the Galați plant

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siegfried Mureşan (PPE)

17-05-2018 P-002671/2018

Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Cecilia Wikström, för utskottet för framställningar

17-05-2018 O-000054/2018

De negativa effekterna av FATCA för EU-medborgare och särskilt "ofrivilliga amerikaner"

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Cecilia Wikström, för utskottet för framställningar

17-05-2018 O-000053/2018

De negativa effekterna av FATCA för EU-medborgare och särskilt "ofrivilliga amerikaner"

Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Cecilia Wikström, för utskottet för framställningar

17-05-2018 O-000052/2018

Finansiering via föranslutningsinstrument till Turkiet för migrationshantering

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Kati Piri, för S&D-gruppen
Renate Sommer, för PPE-gruppen
Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen
Marietje Schaake

17-05-2018 O-000051/2018

  Tax revenue lavished on Islamic dictatorships

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
André Elissen (ENF)

16-05-2018 P-002637/2018

  Profiling of individuals by Facebook

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christel Schaldemose (S&D)

16-05-2018 P-002622/2018

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)