Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Cancellation of social dialogue

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

26-09-2014 P-007208/2014

  UCP/CRB architecture course - recognition under Directive 2005/36/EC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fernando Ruas (PPE)

26-09-2014 P-007193/2014

  Pollution in the Gállego river (Aragon)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ángela Vallina (GUE/NGL)

25-09-2014 P-007157/2014

  Supermarkets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
William (The Earl of) Dartmouth (EFDD)

25-09-2014 P-007142/2014

  Plethora of property taxes in Greece, including the special property tax, and protection of vulnerable sections of society and families

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eva Kaili (S&D)

25-09-2014 P-007141/2014

  New 2014-2020 Italy-Switzerland Interreg programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D), Luigi Morgano (S&D)

24-09-2014 P-007137/2014

  Indiscretions regarding the possible suspension of Schengen by Austria and Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabella De Monte (S&D), Nicola Danti (S&D)

24-09-2014 P-007115/2014

  The eurozone and larger economies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petr Ježek (ALDE)

23-09-2014 P-007109/2014

  Refusal to register the European Citizens' Initiative 'Stop TTIP'/Decision C(2014)06501 final

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Reimon (Verts/ALE)

23-09-2014 P-007092/2014

  Continuing evictions in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

23-09-2014 P-007068/2014

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)