Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Rural Development Programme sign-off for the north of Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL)

21-01-2015 P-000754/2015

  Gibraltar aviation (Title VI, Articles 90-100 of the Treaty on the Functioning of the European Union)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clare Moody (S&D)

21-01-2015 P-000753/2015

  German tax authority

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Syed Kamall (ECR)

21-01-2015 P-000750/2015

  Condition of oil and fuel storage facilities owned by IKS Solino

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR)

21-01-2015 P-000734/2015

  Omission of Bydgoszcz airport

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Janusz Zemke (S&D)

20-01-2015 P-000712/2015

  List of geographical indications and 'traditional speciality guaranteed' products in the TTIP negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

20-01-2015 P-000692/2015

  Minimum wage law in Germany and its impact on the international haulage sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tomasz Piotr Poręba (ECR)

20-01-2015 P-000686/2015

  VP/HR - Romania's accession to the Schengen area

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

20-01-2015 P-000681/2015

Provborrningar Västsahara

Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Malin Björk (GUE/NGL)

20-01-2015 P-000680/2015

Kommissionens expertgrupp om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, för utskottet för rättsliga frågor

20-01-2015 O-000001/2015

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)