Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Circular economy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

18-12-2014 P-011062/2014

  EU policy vis-à-vis the Republic of Moldova following parliamentary elections

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andi Cristea (S&D)

18-12-2014 P-011017/2014

  EU Customs Union in trade negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
William (The Earl of) Dartmouth (EFDD)

17-12-2014 P-010913/2014

  CII conference organised in Riva del Garda by OLAF - follow-up

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ingeborg Gräßle (PPE)

17-12-2014 P-010912/2014

  Dismissals in the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raymond Finch (EFDD)

17-12-2014 P-010876/2014

  Pedestrians' safety

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

17-12-2014 P-010875/2014

  Clarifications regarding the arrest of Giulietto Chiesa in Estonia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (NI)

16-12-2014 P-010842/2014

  Draft Waste Act of the Slovak Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
József Nagy (PPE)

16-12-2014 P-010819/2014

  Impact on transport sector of minimum wage law in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andor Deli (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

16-12-2014 P-010809/2014

  Naturalisation of investors in Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Seb Dance (S&D)

16-12-2014 P-010802/2014

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)