Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

Vilseledande försäljning av finansiella produkter

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Roberto Gualtieri, för utskottet för ekonomi och valutafrågor

18-07-2018 O-000083/2018

Vilseledande försäljning av finansiella produkter

Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Roberto Gualtieri, för utskottet för ekonomi och valutafrågor

18-07-2018 O-000082/2018

  Ireland's continued breach of Article 56 TFEU following the ECJ ruling in Case 552/15

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

17-07-2018 P-003995/2018

  Effects of alcohol consumption on tourism, flight safety and passenger rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

17-07-2018 P-003981/2018

  Târgu Mureș-Iași-Ungheni motorway

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siegfried Mureşan (PPE)

16-07-2018 P-003931/2018

  Private distillate production

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

16-07-2018 P-003926/2018

  CAP Budget cuts

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

13-07-2018 P-003918/2018

Tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare

Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Marita Ulvskog, för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

13-07-2018 O-000081/2018

Tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare

Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Marita Ulvskog, för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

13-07-2018 O-000080/2018

  Measures to stop culling of sheep and goats in Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

12-07-2018 P-003885/2018

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)