Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Public procurement rules

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lynn Boylan (GUE/NGL)

08-10-2015 P-013675/2015

  Safe Harbour ruling

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

08-10-2015 P-013640/2015

  Fisheries Control Agency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabelle Thomas (S&D)

07-10-2015 P-013581/2015

  VP/HR - Status of the self-declared DPR and LPR

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Yana Toom (ALDE)

07-10-2015 P-013580/2015

  Application of Regulation (EC) No 1830/2003 on labelling products containing GMOs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inese Vaidere (PPE)

07-10-2015 P-013579/2015

  Assessment of Spain's national budget

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Urtasun (Verts/ALE)

07-10-2015 P-013577/2015

  VP/HR - Western Sahara

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

07-10-2015 P-013576/2015

  State guarantee ElectroGas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David Casa (PPE)

07-10-2015 P-013538/2015

  Commission meetings with lobbyists from the tobacco industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

07-10-2015 P-013537/2015

  Eligibility for individual fellowships under Marie Skłodowska-Curie actions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siegfried Mureşan (PPE)

07-10-2015 P-013536/2015

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)