Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Political criteria for entering into parallel agreements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ulla Tørnæs (ALDE)

31-08-2015 P-012255/2015

  Continuing detention of Estonian and British nationals in India

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Urmas Paet (ALDE)

31-08-2015 P-012227/2015

  Cross-border health care

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

31-08-2015 P-012221/2015

  VP/HR - EU response to the situation in Burundi following the elections

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

28-08-2015 P-012213/2015

  Single EU disability identification card

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

27-08-2015 P-012192/2015

  Demolition of the Church of Saint Athanasios in the Albanian village of Drymades, situated in the municipality of Himarë

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Manolis Kefalogiannis (PPE)

27-08-2015 P-012176/2015

  VP/HR - Abduction of Estonian national Eston Kohver by Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

26-08-2015 P-012170/2015

  Planned Parenthood scandal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lorenzo Fontana (ENF)

26-08-2015 P-012161/2015

  Misleading branding and naming of food and healthcare products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dita Charanzová (ALDE)

24-08-2015 P-012128/2015

  Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sajjad Karim (ECR)

24-08-2015 P-012122/2015

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)