Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Annulment of the regulation on the energy labelling of vacuum cleaners

Question for written answer P-005751/2018
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

13-11-2018 P-005751/2018

  Enforcing entitlements arising from EU law

Question for written answer P-005746/2018
to the Commission
Rule 130
Pál Csáky (PPE)

13-11-2018 P-005746/2018

  The shared economy and tourism

Question for written answer P-005722/2018
to the Commission
Rule 130
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

12-11-2018 P-005722/2018

  RLAH and the sustainability mechanism in the roaming regulation

Question for written answer P-005718/2018
to the Commission
Rule 130
Michał Boni (PPE)

12-11-2018 P-005718/2018

  African swine fever and request for a ban on cross-border transport of wild boars

Question for written answer P-005707/2018
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

10-11-2018 P-005707/2018

  Gambling

Question for written answer P-005703/2018
to the Commission
Rule 130
Cătălin Sorin Ivan (NI)

09-11-2018 P-005703/2018

  Mittal - Ilva (competition/dominant position)

Question for written answer P-005702/2018
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

09-11-2018 P-005702/2018

  Exploitation of durum wheat with low levels of deoxynivalenol (DON)

Question for written answer P-005699/2018
to the Commission
Rule 130
Michela Giuffrida (S&D)

09-11-2018 P-005699/2018

  Funds for the renovation of Palazzo Penne in the historic centre of Naples

Question for written answer P-005693/2018
to the Commission
Rule 130
Isabella Adinolfi (EFDD)

09-11-2018 P-005693/2018

  Italian victims of the banking system

Question for written answer P-005674/2018
to the Commission
Rule 130
Innocenzo Leontini (PPE)

08-11-2018 P-005674/2018

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)