Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Inconsistency between the Patients’ Rights Directive and Finnish national legislation, and direct legal effect of the Directive

Priority question for written answer P-000957/2020
to the Commission
Rule 138
Henna Virkkunen

18-02-2020 P-000957/2020

  Labelling of products from Israeli settlements

Priority question for written answer P-000918/2020
to the Commission
Rule 138
Billy Kelleher

17-02-2020 P-000918/2020

  Romania – Assessment of programmes and 2019 performance framework for 2014-2020 programming period – Articles 21, 52 and 53 of Regulation (EU) No 1303/2013

Priority question for written answer P-000900/2020
to the Commission
Rule 138
Cristian Ghinea

14-02-2020 P-000900/2020

  Educating Catalan speakers to speak Catalan, and not Spanish, to foreigners in Catalonia

Priority question for written answer P-000886/2020
to the Commission
Rule 138
Maite Pagazaurtundúa

13-02-2020 P-000886/2020

  Migration crisis and the requisitioning of buildings in Greece

Priority question for written answer P-000875/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos

13-02-2020 P-000875/2020

  Accidents at work and occupational diseases

Priority question for written answer P-000859/2020
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli

12-02-2020 P-000859/2020

  Visa policy for human rights defenders

Priority question for written answer P-000850/2020
to the Commission
Rule 138
Hannah Neumann

12-02-2020 P-000850/2020

  Incorrect indication of country of origin on fruit and vegetables in shops from the Biedronka chain

Priority question for written answer P-000840/2020
to the Commission
Rule 138
Kosma Złotowski

12-02-2020 P-000840/2020

  Legal basis for minimum wage legislation

Priority question for written answer P-000809/2020
to the Commission
Rule 138
Kira Marie Peter-Hansen

11-02-2020 P-000809/2020

  Rules of origin after Brexit

Priority question for written answer P-000799/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher

10-02-2020 P-000799/2020

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 136)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 137)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 138)