Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  The use of Aluminium Composite Panels (ACPs)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Charles Tannock (ECR)

21-06-2017 P-004121/2017

  Compliance of flood risk management plan (FRMP) for the Po river basin district with EU legislation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD)

21-06-2017 P-004120/2017

  VP/HR - Qatar-Gulf diplomatic crisis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

21-06-2017 P-004113/2017

  Question to the Commission on macro-regional strategies and involvement of civil society

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Vana (Verts/ALE)

20-06-2017 P-004097/2017

  Directive 2014/52/EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Affronte (Verts/ALE)

20-06-2017 P-004096/2017

  VP/HR - Paris Agreement after Trump's withdrawal declaration

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

20-06-2017 P-004082/2017

  Thalidomide resolution response

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Dalton (ECR)

20-06-2017 P-004078/2017

  Co-financing the adaptation of housing for the elderly using EU funds and amending national operational programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

19-06-2017 P-004022/2017

  Support given by government-backed ECAs of EU countries to the fossil fuel sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bas Eickhout (Verts/ALE)

19-06-2017 P-004017/2017

  Protection of PDO and PGI products under the agreement with China

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Zullo (EFDD)

16-06-2017 P-004018/2017

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)