Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Vergabe- und wettbewerbsrechtliche Verstöße in Albanien

Question for written answer P-000843/2019
to the Commission
Rule 130
Paul Rübig (PPE)

13-02-2019 P-000843/2019

  Judgment of the Court of Justice in Cases T-339/16 - Ville de Paris v Commission, T-352/16 - Ville de Bruxelles v Commission and T-391/16 - Ayuntamiento de Madrid v Commission

Question for written answer P-000835/2019
to the Commission
Rule 130
Clare Moody (S&D)

13-02-2019 P-000835/2019

  VP/HR - The Detention of Peter Biar Ajak

Question for written answer P-000823/2019
to the Commission
Rule 130
Alex Mayer (S&D)

12-02-2019 P-000823/2019

  Orphan medicinal products

Question for written answer P-000817/2019
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

12-02-2019 P-000817/2019

  Steel import safeguard measures - steel processers' concerns

Question for written answer P-000809/2019
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

12-02-2019 P-000809/2019

  Second postponement of the closure of the Almaraz nuclear power plant and the safety risks of the Spanish nuclear programme with an impact on Portugal

Question for written answer P-000808/2019
to the Commission
Rule 130
José Inácio Faria (PPE)

12-02-2019 P-000808/2019

  Traceability, CETA, and GM food entering the EU via Canada

Question for written answer P-000804/2019
to the Commission
Rule 130
Dario Tamburrano (EFDD)

12-02-2019 P-000804/2019

  Co-financing from the European Social Fund for the field of media informatics at the College of Social and Media Culture in Toruń

Question for written answer P-000798/2019
to the Commission
Rule 130
Tadeusz Zwiefka (PPE)

11-02-2019 P-000798/2019

  Cambodia EBA preferences withdrawal

Question for written answer P-000797/2019
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D)

11-02-2019 P-000797/2019

  Delays in the calculating of working time for pension purposes

Question for written answer P-000794/2019
to the Commission
Rule 130
Fernando Ruas (PPE)

11-02-2019 P-000794/2019

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)