Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Galileo - failure to launch two satellites into orbit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Franck Proust (PPE)

28-08-2014 P-006407/2014

  Continuing delays in the implementation of the fisheries agreement with Morocco

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

27-08-2014 P-006391/2014

  US ICReach programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE)

27-08-2014 P-006380/2014

  Offshore drilling in the Mediterranean

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ignazio Corrao (EFDD)

26-08-2014 P-006372/2014

  Road fees in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tomasz Piotr Poręba (ECR)

26-08-2014 P-006357/2014

  EU funds for Israeli companies involved in illegal actions in Palestine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lynn Boylan (GUE/NGL)

25-08-2014 P-006348/2014

  European Parliament resolution on Nigeria and the recent attacks by Boko Haram (2014/2729 (RSP))

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bernd Lucke (ECR)

22-08-2014 E-006324/2014

  Funding gap in the Greek programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL)

22-08-2014 E-006323/2014

  Military patrols in the Mediterranean to prevent illegal immigration and seal borders to stop the Ebola virus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

21-08-2014 E-006322/2014

  60 lorries transporting 12 000 quintals of nectarines from Piedmont sent back at the Russian border because of EU sanctions and the Russian embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

21-08-2014 E-006321/2014

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)