Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Revision of Key Concepts Document - Article 7(4) of Directive 2009/147/EC

Question for written answer P-000210/2019
to the Commission
Rule 130
Giancarlo Scottà (ENF), Danilo Oscar Lancini (ENF)

16-01-2019 P-000210/2019

  Brexit Legal Advice

Question for written answer P-000188/2019
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

16-01-2019 P-000188/2019

  Patents on vegetables and plants

Question for written answer P-000180/2019
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

16-01-2019 P-000180/2019

  EU action to bring back jobs that have been relocated

Question for written answer P-000140/2019
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

14-01-2019 P-000140/2019

  Emergency aid in light of Brexit

Question for written answer P-000126/2019
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

11-01-2019 P-000126/2019

  Compliance check in land registry case C-601/10

Question for written answer P-000107/2019
to the Commission
Rule 130
Miltiadis Kyrkos (S&D)

10-01-2019 P-000107/2019

  The EU's position on the Irish Control of Economic Activity (Occupied Territories) Bill 2018

Question for written answer P-000081/2019
to the Commission
Rule 130
Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

09-01-2019 P-000081/2019

  Dangerous publications on paying Greek stockbreeders to abandon production

Question for written answer P-000066/2019
to the Commission
Rule 130
Manolis Kefalogiannis (PPE)

09-01-2019 P-000066/2019

  Reduced allowances for non-resident children of EU citizens working in Austria

Question for written answer P-000037/2019
to the Commission
Rule 130
Siegfried Mureşan (PPE)

08-01-2019 P-000037/2019

  Migrants and human rights violations

Question for written answer P-000018/2019
to the Commission
Rule 130
Andrea Cozzolino (S&D)

07-01-2019 P-000018/2019

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)