Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  VP/HR - Closure of NGOs in Kenya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alexander Graf Lambsdorff (ALDE)

15-08-2017 P-005200/2017

  Fipronil: inadequate exchange of food safety alerts

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivo Belet (PPE)

14-08-2017 P-005198/2017

  H5N8 HPAI confirmed in a dead wild mute swan in Norfolk

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alex Mayer (S&D)

11-08-2017 P-005197/2017

  Advisory Council recommendations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

11-08-2017 E-005196/2017

  Ratification of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: criminalisation of travel for the purpose of terrorism

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Esther de Lange (PPE)

09-08-2017 E-005195/2017

  Ratification of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: criminalisation of travel for the purpose of terrorism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)

09-08-2017 P-005194/2017

  Review of the Privacy Shield

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005193/2017

  Promotion of tourism in EU Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005191/2017

  Progress made with the implementation of the second 'Single European Sky' legislative package

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005190/2017

  European Globalisation Adjustment Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005189/2017

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)