Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Health claims for coconut oil

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

17-01-2018 P-000234/2018

  Central Bank of Ireland - proposed measures to tackle white-collar crime

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

17-01-2018 P-000233/2018

  Protection of the 'Queso Manchego' designation of origin in the EU-Mexico agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Esther Herranz García (PPE), Pilar Ayuso (PPE), Luis de Grandes Pascual (PPE), Gabriel Mato (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE), Verónica Lope Fontagné (PPE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE), Carlos Iturgaiz (PPE)

16-01-2018 P-000232/2018

  Investigation into sales of financial products by BANIF (Banco Internacional do Funchal S.A.)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

16-01-2018 P-000223/2018

  Digitalised electronic documents for cross-border transport

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Asim Ademov (PPE)

16-01-2018 P-000221/2018

  Potential interference in aviation and maritime communications systems

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jacqueline Foster (ECR)

16-01-2018 P-000209/2018

  German law against online hate speech and fake news, and the Commission's view

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR)

15-01-2018 P-000206/2018

  On Pakistan's participation in GSP+

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petras Auštrevičius (ALDE)

15-01-2018 P-000205/2018

  Closure of the Honeywell Atessa plant (Chieti)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andrea Cozzolino (S&D)

12-01-2018 E-000190/2018

  VRT (Vehicle Registration Tax) in Ireland on used cars

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

12-01-2018 E-000187/2018

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)