Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Infant formula and follow-on formula

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

25-03-2015 P-004723/2015

  Uniform European standards for first aid training and the recognition of qualifications in this area

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

24-03-2015 P-004608/2015

  Latxa sheep

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pablo Zalba Bidegain (PPE)

24-03-2015 P-004607/2015

  Financial correction procedure against Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tamás Deutsch (PPE)

23-03-2015 P-004586/2015

  Economic and social rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hugues Bayet (S&D)

23-03-2015 P-004560/2015

  Intra-EU flights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tanja Fajon (S&D), Birgit Sippel (S&D)

23-03-2015 P-004559/2015

  German Minimum Wage Act

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Dlabajová (ALDE)

23-03-2015 P-004558/2015

  Circumvention of the sanctions against Russia

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

23-03-2015 P-004556/2015

  Parliament-proposed grant scheme for investigative journalism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

20-03-2015 P-004551/2015

  Rural development in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miltiadis Kyrkos (S&D)

19-03-2015 P-004492/2015

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)