Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  EU position on the Asian Infrastructure Investment Bank

Question for written answer P-001855/2019
to the Commission
Rule 130
Liisa Jaakonsaari (S&D)

16-04-2019 P-001855/2019

  Tackling bogus self-employment in the Netherlands

Question for written answer P-001833/2019
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

15-04-2019 P-001833/2019

  New rules on the promotion of foodstuffs through leaflets in Slovakia

Question for written answer P-001822/2019
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

12-04-2019 P-001822/2019

  Directive 2006/7/EC and poor bathing water quality in Reggio Calabria

Question for written answer P-001815/2019
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (EFDD)

12-04-2019 P-001815/2019

  E-cigarette marketing to young people

Question for written answer E-001821/2019
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

12-04-2019 E-001821/2019

  VP/HR - Ban on mayors-elect belonging to the pro-Kurdish HDP party from taking office

Question for written answer E-001820/2019
to the Commission
Rule 130
Demetris Papadakis (S&D)

12-04-2019 E-001820/2019

  Tariff-rate quotas in bilateral trade agreements

Question for written answer E-001817/2019
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

12-04-2019 E-001817/2019

  Low birth rate in Cyprus

Question for written answer E-001816/2019
to the Commission
Rule 130
Demetris Papadakis (S&D)

12-04-2019 E-001816/2019

  Need for urgent measures to address the damage caused by the devastating flooding in Heraklion and Lasithi on the island of Crete

Question for written answer E-001813/2019
to the Commission
Rule 130
Konstantinos Papadakis (NI)

12-04-2019 E-001813/2019

  Labour migration and depopulation

Question for written answer E-001811/2019
to the Commission
Rule 130
Dennis de Jong (GUE/NGL)

12-04-2019 E-001811/2019

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 128)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 129)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 130)