Måndagen den 16 januari 2017 - Torsdagen den 19 januari 2017

Strasbourg

Måndagen den 16 januari 2017


Tisdagen den 17 januari 2017


Onsdagen den 18 januari 2017


Torsdagen den 19 januari 2017

Sök

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Sökning på datum

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Antagna texter

De resolutionsförslag och betänkanden som ledamöterna och utskotten utarbetar läggs fram för omröstning i kammaren, efter debatt eller utan debatt. Efter att man röstat om och antagit de slutgiltiga texterna publiceras de och översänds till berörda instanser.