Live

från den 25 till den 26 maj 2016 / / Bryssel

Onsdagen den 25 maj 2016 - Torsdagen den 26 maj 2016

Bryssel

Onsdagen den 25 maj 2016


Torsdagen den 26 maj 2016

Sök

Prioriterad information

Prioriterade dokument

Sökning på datum

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Antagna texter

De resolutionsförslag och betänkanden som ledamöterna och utskotten utarbetar läggs fram för omröstning i kammaren, efter debatt eller utan debatt. Efter att man röstat om och antagit de slutgiltiga texterna publiceras de och översänds till berörda instanser.