Live

från den 12 till den 15 november 2018 / / Strasbourg

Måndagen den 12 november 2018 - Torsdagen den 15 november 2018

Strasbourg

Måndagen den 12 november 2018


Tisdagen den 13 november 2018


Onsdagen den 14 november 2018


Torsdagen den 15 november 2018

Sök

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Sökning på datum

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Antagna texter

De resolutionsförslag och betänkanden som ledamöterna och utskotten utarbetar läggs fram för omröstning i kammaren, efter debatt eller utan debatt. Efter att man röstat om och antagit de slutgiltiga texterna publiceras de och översänds till berörda instanser.