Måndagen den 10 december 2018 - Torsdagen den 13 december 2018

Strasbourg

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan

09-11-2018 A8-0366/2018 2018/0091(NLE)
INTA

Pedro SILVA PEREIRA

Omröstningslista :   [***]

BETÄNKANDE om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina

16-11-2018 A8-0369/2018 2017/2283(INI)
AFET

Michael GAHLER

Omröstningslista :  FINAL VERSION/2 [init.]

Sök

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.