Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

BETÄNKANDE om utnämning av Ivana Maletić till ledamot av revisionsrätten

10-04-2019 A8-0195/2019 2019/0803(NLE)
CONT

Indrek TARAND

BETÄNKANDE om utnämning av Viorel Ştefan till ledamot av revisionsrätten

10-04-2019 A8-0194/2019 2019/0802(NLE)
CONT

Indrek TARAND

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.