Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

BETÄNKANDE om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2018

30-06-2017 A8-0249/2017 2017/2043(BUD)
BUDG

Siegfried MUREŞAN

BETÄNKANDE om EU:s åtgärder för hållbarhet

27-06-2017 A8-0239/2017 2017/2009(INI)
ENVI

Seb DANCE

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.