Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

BETÄNKANDE om utnämning av Eva Lindström till ledamot av revisionsrätten

12-01-2018 A8-0003/2018 2017/0819(NLE)
CONT

Indrek TARAND

BETÄNKANDE om utnämning av Tony James Murphy till ledamot av revisionsrätten

12-01-2018 A8-0002/2018 2017/0820(NLE)
CONT

Indrek TARAND

BETÄNKANDE om genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga i medlemsstaterna

21-12-2017 A8-0406/2017 2017/2039(INI)
EMPL

Romana TOMC

ÄNDRINGSFÖRSLAG

BETÄNKANDE om kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa

18-12-2017 A8-0403/2017 2017/2086(INI)
FEMM

Linnéa ENGSTRÖM

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.