Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

17-07-2019 RC-B9-0014/2019
ÄNDRINGSFÖRSLAG

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Hongkong

17-07-2019 RC-B9-0013/2019
ÄNDRINGSFÖRSLAG

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Venezuela

17-07-2019 RC-B9-0006/2019

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation at the USA-Mexican border

15-07-2019 B9-0030/2019

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation at the USA-Mexican border

15-07-2019 B9-0029/2019

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation at the USA-Mexican border

15-07-2019 B9-0028/2019

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation at the USA-Mexican border

15-07-2019 B9-0027/2019

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation at the USA-Mexican border

15-07-2019 B9-0026/2019

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över resolutionsförslag och ändringsförslag

Resolutionsförslag som man röstat om i kammaren

I föredragningslistan anges det om uttalanden av rådet, kommissionen och Europeiska rådet (artikel 132), och de muntliga frågorna till rådet och kommissionen (artikel 136), ska avslutas med en omröstning om ett resolutionsförslag. Debatterna om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144) kan också leda till att resolutionsförslag läggs fram. Dessa texter läggs vanligtvis fram av ett utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter.