BETÄNKANDE om Europeiska centralbankens årsrapport för 2018

28-01-2020 A9-0016/2020 2019/2129(INI)
ECON

Costas MAVRIDES

BETÄNKANDE om prövning av behörighet

28-01-2020 A9-0015/2020 2019/2180(REG)
JURI

Lucy NETHSINGHA

ÄNDRINGSFÖRSLAG

BETÄNKANDE om förslaget till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

27-01-2020 A9-0011/2020 2020/0903(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

BETÄNKANDE om förslaget till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

27-01-2020 A9-0009/2020 2020/0902(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.