Sök

Kontakt

Skriftliga förklaringar: koncept

En skriftlig förklaring är en text med högst 200 ord om en fråga som uteslutande hör till Europeiska unionens behörighetsområde. Den är dock inte bindande för parlamentet, dvs. den kan inte anses ge uttryck för parlamentets hållning, utan återger enbart författarnas och undertecknarnas mening.

Skriftliga förklaringar: förfarande

I samband med den allmänna översynen av parlamentets arbetsordning, som antogs den 13 december 2016, har artikel 136 utgått. Skriftliga förklaringar finns inte längre.