skip to content
 
 
 
30-04-2019
 

Relacja ze spotkania „Unia Europejska okiem przedsiębiorcy - krajobraz przed i po wyborach europejskich”

 
 

Wybory europejskie zbliżają się wielkimi krokami, a zainteresowanie nimi ciągle rośnie, zarówno w mediach, jak i wśród różnych grup obywateli. Na miesiąc przed pójściem do urn, 25 kwietnia 2019 roku, w Domu Europy we Wrocławiu odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednej z takich grup - polskimi i niemieckimi przedsiębiorcami zrzeszonymi w Polsko-Niemieckim Kole Gospodarczym Europa Forum z Wrocławia. Jak wygląda Unia Europejska okiem przedsiębiorcy? Czy UE jest i czy będzie przestrzenią sprzyjającą biznesowi? Czy istnieją możliwości udziału środowisk biznesowych w polityce europejskiej? Co może się zmienić po wyborach?

Spotkanie otworzył swoim wystąpieniem Łukasz Kempara, Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Przedstawił rolę i możliwości działania Parlamentu Europejskiego w systemie instytucji Unii Europejskiej. - Niezależnie od tego, czy chodzi o budżet UE, czy o tworzenie prawa, udział PE w każdej z tych spraw jest niezbędny i nie bez znaczenia jest to, kto reprezentuje Polskę w polityce europejskiej - przekonywał. Poruszona została również kwestia tego, w jaki sposób w UE tworzone są warunki dla biznesu oraz jak może się to zmienić po majowych wyborach do Parlamentu.

 
 

Europejski biznes

Ekonomicznych i gospodarczych treści dostarczył na spotkaniu doradca ekonomiczny w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce Tomasz Gibas. Przedstawił on zgromadzonym cykl europejskiego zarządzania gospodarczego - tzw. semestr europejski. Informacje o tym, jak zmienia się sytuacja gospodarcza Polski i państw strefy euro, a także prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w UE wzbudziły spore zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Omówiono też temat wyzwań strukturalnych i potrzeb inwestycyjnych Polski oraz sposoby wsparcia ducha przedsiębiorczości w Europie przez Komisję Europejską.

 

Dlaczego przedsiębiorca to istotny wyborca?

O znaczeniu udziału przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu w zbliżających się wyborach europejskich opowiedział Grzegorz Małyga z Biura PE we Wrocławiu. Przedstawił przykłady firm zaangażowanych w promocję udziału w wyborach i zachęcił do tego samego obecnych na spotkaniu dyrektorów i managerów. Nie zabrakło również wspólnego oglądania filmu Choose your future promującego udział w wyborach, który wzbudził wiele emocji i skłonił do przemyśleń nad przyszłością Europy po majowych wyborach.

 
 

Część spotkania przeznaczoną na debatę zamknęła sesja pytań i odpowiedzi. Zebranych przedsiębiorców interesowały przede wszystkim perspektywy rozwoju Unii Europejskiej oraz jej odpowiedź na wyzwania, jakie niesie ze sobą rosnąca globalizacja i światowa konkurencja. Wśród głosów z publiczności padały takie hasła jak „nowy jedwabny szlak” czy „Europa socjalna”.


W spotkaniu w Domu Europy wzięło udział ok. 40 przedstawicieli biznesu z Polski i z Niemiec. Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia rozmowy były kontynuowane w kuluarach.