skip to content

Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 

2012

O wpływie Europejskiego Obszaru Gospodarczego na sektor kulturalny w Polsce, potrzebie współpracy i zaufania oraz norweskim mechanizmie finansowym opowiadała w poniedziałek 25 czerwca w Domu Europy znana norweska artystka Bente Kahan.
Przemówienie otwierające
Kwestor do Parlamentu Europejskiego
Lidii Geringer de Oedenberg
Budowanie solidarności międzypokoleniowej, potrzeba większego udziału osób starszych w życiu społecznym i zawodowym, przełamywanie stereotypów - to główne tematy podjęte przez uczestników Polsko-Czeskiego Forum Obywateli, które odbyło się 23 czerwca 2012r. w Lądku-Zdroju.
Jury konkursu o Europejską Nagrodę Obywatelską przyznało nagrody osobom i organizacjom nominowanym przez jury narodowe w 27 państwach członkowskich Unii. Wśród laureatów znalazło się 4 nominowanych z Polski. Nagrody zostaną wręczone w październiku.
Czy przyjęcie przez Grecję waluty euro przyczyniło się do kryzysu, kiedy Polska miała wejść do strefy euro i czym jest efekt cappuccino - to kilka zagadnień poruszonych podczas poniedziałkowego spotkania z cyklu "Z Widokiem na Europę", które odbyło się 18 czerwca o godz. 12 przy ul. Widok 10. Gościem Domu Europy był Rafał Dymek, Dyrektor Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, który wygłosił wykład "Czy, jak i kiedy Polska powinna przyjąć euro?" i przedstawił raport dr. Krzysztofa Iszkowskiego dotyczący perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej.
Stażystki Parlamentu Europejskiego
oraz Komisji Europejskiej we Wrocławiu
Kto może ubiegać się o staż w instytucjach europejskich? Jakie warunki należy spełnić? Jak w praktyce wygląda praca stażysty? Na te i inne pytania odpowiadały obecne stażystki Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz byłe stażystki Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu.
Ambasador Chorwacji Ivan Del Vechio
o przystąpieniu Republiki Chorwacji
do Unii Europejskiej
Tematem spotkania było przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej, która z dniem 1 lipca 2013 roku stanie się jednym z państw członkowskich. Gościem Domu Europy był Ambasador Republiki Chorwacji Ivan Del Vechio. Ambasador w swoim wystąpieniu mówił o wysiłkach, podejmowanych przez Chorwację na progu przystąpienia do UE i o wyzwaniach, przed którymi stoją jej bałkańscy sąsiedzi.
Poseł do PE Paweł Kowal
na konferencji prasowej
w warszawskim Biurze Informacyjnym
Parlamentu Europejskiego
Paweł Kowal, przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina 5 czerwca przebywał z wizytą w Kijowie. Wziął udział w okrągłym stole na temat październikowych wyborów na Ukrainie i uroczystości wręczenia dyplomów dla najlepszych absolwentów Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Odwiedził także przebywajacego w areszcie byłego ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Jurija Łucenkę.
"Z Widokiem na Europę":
O Polakach w Holandii
Kolejne spotkanie z cyklu "Z Widokiem na Europę" dotyczyło Polaków pracujących w Holandii, ich problemów z zakwaterowaniem, nauką języka, ale także roli, jaką pełnią w społecznym i gospodarczym systemie Królestwa Niderlandów. Gośćmi Domu Europy w poniedziałek 28 maja byli dr Patrycja Matusz Protasiewicz z Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr oraz Wojciech Zipser, Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów we Wrocławiu.
W otwarciu targów wzięła udział posel
do Parlamentu Europejskiego
Lidia Geringer de Oedenberg
W sobotę 26 maja przy Hali Stulecia odbyły się Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2012 zorganizowane w ramach Dolnośląskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej 2012. Oprócz reprezentantów trzeciego sektora i podmiotów zaangażowanych społecznie swoje stoisko przygotowało Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, informujące przede wszystkim o trwającym Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
Posłanka do PE Róża Thun
Co piąty konsument w Unii Europejskiej napotkał problemy przy nabywaniu towarów lub usług na jednolitym rynku. Obawa przed skomplikowaną procedurą rozstrzygania sporów między sprzedawcą a konsumentem, zwłaszcza przy transakcjach transgranicznych, jest jedną z głównych barier dla rozwoju handlu internetowego w Unii. W Parlamencie Europejskim trwają prace nad stworzeniem ram prawnych dla działania Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów On-line, która umożliwi rozstrzyganie sporów za pośrednictwem internetu w krótkim czasie.
Posłeł do PE Adam Gierek
W piątek 25 maja o godz. 15.00 w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu przy ul. Widok 10 odbyła się konferencja zorganizowana przez posła do Parlamentu Europejskiego, profesora Adama Gierka, poświęcona polityce energetycznej oraz klimatycznej Polski i Unii Europejskiej.