skip to content

Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 

Komisje PE

Aby przygotować prace Parlamentu Europejskiego podczas posiedzeń plenarnych posłowie są przydzielani do stałych komisji, z których każda specjalizuje się w odrębnej dziedzinie.

 .

Komisje stałe

Każda z 20 komisji składa się z 25 - 71 posłów i każda posiada przewodniczącego, prezydium i sekretariat. Skład polityczny komisji odzwierciedla skład Parlamentu.

Komisje parlamentarne odbywają posiedzenia raz lub dwa razy w miesiącu w Brukseli, a ich obrady są jawne.

W komisjach parlamentarnych posłowie opracowują projekty legislacyjne i sprawozdania z własnej inicjatywy, wprowadzają poprawki i głosują nad nimi, analizują propozycje Komisji i Rady oraz, w razie potrzeby, sporządzają sprawozdania, które są przedstawiane na posiedzeniach plenarnych.

Parlament Europejski może również tworzyć podkomisje i specjalne komisje tymczasowe, które zajmują się konkretnymi problemami, lub komisje śledcze w ramach swoich kompetencji kontrolnych, które służą do badania doniesień o złym stosowaniu unijnych przepisów.

Przewodniczący komisji koordynują prace w ramach Konferencji Przewodniczących Komisji.

Polscy posłowie przewodniczącymi komisji PE

Komisje specjalne

Parlament może w każdej chwili powołać komisje specjalne, które zajmują się szczegółowymi zagadnieniami.
Komisje tymczasowe są powoływane na nie dłużej niż dwanaście miesięcy z zastrzeżeniem przedłużenia okresu ich funkcjonowania.

 

Komisje śledcze

Parlament może powołać komisje śledcze w przypadku naruszenia lub niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego.
Ich kompetencje są określone trybem wykonywania przez Parlament Europejski uprawnień śledczych.

 
 

Lista komisji stałych PE

 .

Sprawy Zagraniczne

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: FOTYGA Anna Elżbieta, KARSKI Karol, KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, LEGUTKO Ryszard Antoni, PITERA Julia

 
Odwiedź stronę komisji
 

Prawa człowieka (podkomisja)

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: GRZYB Andrzej, KARSKI Karol Adam

 
Odwiedź stronę komisji
 

Bezpieczeństwo i obrona (podkomisja)

Przewodnicząca: Anna FOTYGA

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: BUZEK Jerzy, FOTYGA Anna Elżbieta, JUREK Marek, ZEMKE Janusz Władysław

 
Odwiedź stronę komisji
 

Rozwój

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: WENTA Bogdan Brunon

 
Odwiedź stronę komisji
 

Handel międzynarodowy

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: SZEJNFELD Adam

 
Odwiedź stronę komisji
 

Budżet

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: KUŹMIUK Zbigniew, OLBRYCHT Jan, ŻÓŁTEK Stanisław Józef

 
Odwiedź stronę komisji
 

Kontrola budżetowa

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: CZARNECKI Ryszard, LIBERADZKI Bogusław

 
Odwiedź stronę komisji
 

Sprawy gospodarcze i monetarne

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: HÜBNER Danuta Maria, OŻÓG Stanisław, ROSATI Dariusz

 
Odwiedź stronę komisji
 

Zatrudnienie i Sprawy Socjalne

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: HOC Czesław, JAZŁOWIECKA Danuta, KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka, PLURA Marek Mirosław

 
Odwiedź stronę komisji
 

Ochrona środowiska naturalnego, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: GRZYB Andrzej, KRUPA Urszula, PIECHA Bolesław Grzegorz, WIŚNIEWSKA Jadwiga

 
Odwiedź stronę komisji
 

Przemysł, badania naukowe i energia

Przewodniczący: Jerzy BUZEK

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: BUZEK Jerzy, CZESAK Edward, GIEREK Adam, KRASNODĘBSKI Zdzisław, LEWANDOWSKI Janusz

 
Odwiedź stronę komisji
 

Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: IWASZKIEWICZ Robert Jarosław, THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

 
Odwiedź stronę komisji
 

Transport i turystyka

Wiceprzewodniczący: Tomasz PORĘBA

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: LIBERADZKI Bogusław, ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna, PORĘBA Tomasz Piotr, ZEMKE Janusz Władysław, ZŁOTOWSKI Kosma

 
Odwiedź stronę komisji
 

Rozwój regionalny

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: HETMAN Krzysztof, KŁOSOWSKI Sławomir, PIOTROWSKI Mirosław

 
Odwiedź stronę komisji
 

Rolnictwo i rozwój wsi

Przewodniczący: Czesław SIEKIERSKI
Wiceprzewodniczący: Zbigniew KUŹMIUK

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: GOSIEWSKA Beata Barbara, KALINOWSKI Jarosław, KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof, SIEKIERSKI Czesław Adam,  

 
Odwiedź stronę komisji
 

Rybołówstwo

Wiceprzewodniczący: Jarosław WAŁĘSA

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: WAŁĘSA Jarosław Leszek

 
Odwiedź stronę komisji
 

Kultura i edukacja

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: ŁYBACKA Krystyna Maria, WENTA Bogdan Brunon, ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

 
Odwiedź stronę komisji
 

Prawo

Wiceprzewodnicząca: Lidia GERINGER de OEDENBERG

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna, ZWIEFKA Tadeusz

 
Odwiedź stronę komisji
 

Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Wiceprzewodnicząca: Barbara KUDRYCKA

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: BONI Michał, KUDRYCKA Barbara

 
Odwiedź stronę komisji
 

Sprawy konstytucyjne

Przewodnicząca: Danuta HÜBNER

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: BONI Michał, HÜBNER Danuta Maria, UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

 
Odwiedź stronę komisji
 

Prawa kobiet i równouprawnienie

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka, WIŚNIEWSKA Jadwiga

 
Odwiedź stronę komisji
 

Petycje

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna, SARYUSZ-WOLSKI Jacek, WAŁĘSA Jarosław Leszek

 
Odwiedź stronę komisji