skip to content

Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 

Komisje PE

Aby przygotować prace Parlamentu Europejskiego podczas posiedzeń plenarnych posłowie są przydzielani do stałych komisji, z których każda specjalizuje się w odrębnej dziedzinie.

 .

Komisje stałe

Każda z 20 komisji składa się z 25 - 71 posłów i każda posiada przewodniczącego, prezydium i sekretariat. Skład polityczny komisji odzwierciedla skład Parlamentu.

Komisje parlamentarne odbywają posiedzenia raz lub dwa razy w miesiącu w Brukseli, a ich obrady są jawne.

W komisjach parlamentarnych posłowie opracowują projekty legislacyjne i sprawozdania z własnej inicjatywy, wprowadzają poprawki i głosują nad nimi, analizują propozycje Komisji i Rady oraz, w razie potrzeby, sporządzają sprawozdania, które są przedstawiane na posiedzeniach plenarnych.

Parlament Europejski może również tworzyć podkomisje i specjalne komisje tymczasowe, które zajmują się konkretnymi problemami, lub komisje śledcze w ramach swoich kompetencji kontrolnych, które służą do badania doniesień o złym stosowaniu unijnych przepisów.

Przewodniczący komisji koordynują prace w ramach Konferencji Przewodniczących Komisji.

Komisje specjalne

Parlament może w każdej chwili powołać komisje specjalne, które zajmują się szczegółowymi zagadnieniami.
Komisje tymczasowe są powoływane na nie dłużej niż dwanaście miesięcy z zastrzeżeniem przedłużenia okresu ich funkcjonowania.

 

Komisje śledcze

Parlament może powołać komisje śledcze w przypadku naruszenia lub niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego.
Ich kompetencje są określone trybem wykonywania przez Parlament Europejski uprawnień śledczych.

 
 

Lista komisji stałych PE

 .

Sprawy Zagraniczne

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Włodzimierz Cimoszewicz, Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Radosław Sikorski, Witold Waszczykowski

 
Odwiedź stronę komisji
 

Prawa człowieka (podkomisja)

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Witold Waszczykowski

 
Odwiedź stronę komisji
 

Bezpieczeństwo i obrona (podkomisja)

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Anna Fotyga, Radosław Sikorski, Witold Waszczykowski

 
Odwiedź stronę komisji
 

Rozwój

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Janina Ochojska

 
Odwiedź stronę komisji
 

Handel międzynarodowy

Posłanka z Polski zasiadająca w komisji: Danuta Hübner

 
Odwiedź stronę komisji
 

Budżet

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Robert Biedroń, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Bogdan Rzońca

 
Odwiedź stronę komisji
 

Kontrola budżetowa

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Ryszard Czarnecki, Ryszard Legutko

 
Odwiedź stronę komisji
 

Sprawy gospodarcze i monetarne

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Marek Belka, Danuta Hübner, Ryszard Legutko

 
Odwiedź stronę komisji
 

Zatrudnienie i Sprawy Socjalne

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Jarosław Duda, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

 
Odwiedź stronę komisji
 

Ochrona środowiska naturalnego, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Bartosz Arłukowicz, Marek Balt, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Anna Zalewska

 
Odwiedź stronę komisji
 

Przemysł, badania naukowe i energia

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Jerzy Buzek, Izabela Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Grzegorz Tobiszowski

 
Odwiedź stronę komisji
 

Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Adam Bielan, Beata Mazurek, Leszek Miller, Róża Thun

 
Odwiedź stronę komisji
 

Transport i turystyka

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Magdalena Adamowicz, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Łukacijewska, Tomasz Poręba, Kosma Złotowski

 
Odwiedź stronę komisji
 

Rozwój regionalny

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Krzysztof Hetman, Elżbieta Kruk, Andżelika Możdżanowska

 
Odwiedź stronę komisji
 

Rolnictwo i rozwój wsi

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski

 
Odwiedź stronę komisji
 

Rybołówstwo

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: -

 
Odwiedź stronę komisji
 

Kultura i edukacja

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Tomasz Frankowski, Ryszard Legutko

 
Odwiedź stronę komisji
 

Prawo

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: -

 
Odwiedź stronę komisji
 

Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Joachim Brudziński, Andrzej Halicki, Patryk Jaki, Sylwia Spurek, Jadwiga Wiśniewska

 
Odwiedź stronę komisji
 

Sprawy konstytucyjne

Poseł z Polski zasiadający w komisji: Ryszard Legutko

 
Odwiedź stronę komisji
 

Prawa kobiet i równouprawnienie

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Robert Biedroń, Elżbieta Łukacijewska, Andżelika Możdżanowska, Elżbieta Rafalska

 
Odwiedź stronę komisji
 

Petycje

Posłowie z Polski zasiadający w komisji: Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski

 
Odwiedź stronę komisji