skip to content
 
 
 
 
 .
10-12-2015
 .

Spotkanie wprowadzające w program „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS)”

10 grudnia w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach pilotażu nowego programu dla młodzieży, realizowanego przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce: Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS).

 .
 

Program EPAS w roku szkolnym 2015/2016 będzie realizowany w dwóch województwach, mazowieckim (12 szkół) oraz dolnośląskim (6 szkół). Docelowo w kolejnym latach planowane jest rozszerzenie na obszar całego kraju. Program jest dedykowany dla szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności techników i szkół zawodowych. Ma on na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim. Program obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy o faktach dotyczących Unii Europejskiej, lecz także umożliwi doświadczenie, czym jest obywatelstwo europejskie. Celem programu jest upewnienie się, że młodzi ludzie mają świadomość swoich możliwości działania w kontekście integracji europejskiej oraz rozumieją znaczenie głosowania w wyborach europejskich w 2019 r.

Szkoły biorące udział w programie będą miały do wykonania następujące zadania obowiązkowe:
•           założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim. Zadaniem zarówno starszych i młodszych ambasadorów będzie zadbanie o jego bieżącą działalność.
•           organizację działań poświęconych bieżącej legislacji Parlamentu Europejskiego lub innym istotnym kwestiom europejskim
•           wykorzystanie otrzymanych materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć lekcyjnych i podczas specjalnych spotkań dla szczególnie zainteresowanych uczniów.
•           organizację na terenie szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem "Dzień Europy" w okolicach 9 maja. Celem wydarzenia będzie zwiększenie wiedzy uczniów dotyczącej integracji europejskiej i roli Parlamentu Europejskiego.

Poza tym, szkoły mogą angażować się w wiele działań fakultatywnych, może to być np. współpraca z posłami do Parlamentu Europejskiego.
Szkoła, która z powodzeniem zakończy swój udział w programie, otrzyma tytuł "Szkoły Ambasadora Parlamentu Europejskiego"
Podczas spotkania w Warszawie, każdy z nauczycieli, krótko przedstawił reprezentowaną przez siebie szkołę, a szczególnie programy krajowe, lub międzynarodowe realizowane poza ścisłym programem szkolnym. Spotkanie oraz prezentacja programu EPAS, spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony zaproszonym gości.

Kolejny spotkanie w ramach programu EPAS planowane jest na luty 2016 roku.Relacja ze spotkania