skip to content

Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 

Parlament Europejski w Szczecinie: Regionalne Forum Dyskusyjne "Przyszłość Europy a przyszłość Polski" 20.10.2017

Debata z posłami do PE
Debata z posłami do PE

Uczestnicy panelu podczas debaty 20 października w Szczecinie zgodzili się, że w interesie Polski leży dalsze członkostwo w Unii, jakkolwiek nie wszyscy widzą je jednakowo.
Przyszłość Polski w zmieniającej się Europie to min. odpowiedź na pytanie o przystąpieniu do strefy euro. Wyzwaniem dla naszego kraju będzie też nadchodząca dyskusja na temat wieloletnich ram finansowych w UE.


Posłowie do Parlamentu Europejskiego podkreślili, że ważniejsze od debat dotyczących ostatecznego kształtu przyszłej Unii Europejskiej są dyskusje na temat konkretnych celów, które Unia Europejska chce osiągnąć. Takim celem jest solidarność między państwami członkowskimi, na przykład w kontekście migracyjnym.  
Paneliści podkreślili konieczność spotkań z obywatelami, a w szczególności z ludźmi młodymi.

Poseł do PE Dariusz Rosati
Poseł do PE Dariusz Rosati
Poseł do PE Bogusław Liberadzki
Poseł do PE Bogusław Liberadzki

Integracja europejska a waluta euro
„Jeżeli chcemy mieć głos w [w przyszłej Unii], to musimy dołączyć do krajów które mają euro” - poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusz Rosati optował za szybkim wstąpieniem Polski do strefy euro. Podkreślał, że wprowadzenie euro nie powinno być rozpatrywane tylko w aspekcie ekonomicznym, ale również politycznym. Dalsza integracja europejska będzie odbywać się wokół tej strefy, dlatego konieczne jest, aby Polska do niej przystąpiła. Poseł podkreślał, że polskie firmy i przemysł tracą na przelicznikach kursów walutowych oraz ponoszą ryzyko ich wahań. Statystyki nie potwierdzają również głosów o drastycznym wzroście cen w krajach, które przyjęły euro. Na koniec poseł podkreślił, że trudna sytuacja „frankowiczów” nigdy nie zdarzyłaby się, gdyby w Polsce obowiązywał waluta euro".

Kształt przyszłej Europy i wyzwania przed UE
Poseł do PE prof. Bogusław Liberadzki podkreślił, że pytanie o kształt przyszłej Europy jest pytaniem błędnym, ponieważ w takiej debacie „wszyscy się pokłócimy”. Dlatego powinno się rozmawiać o podstawowych zasadach i celach Unii takich jak pokój, dobrobyt, bezpieczeństwo, solidarność, wolności UE czy konkurencyjność. Jeżeli urzeczywistnienie tych celów wymaga więcej Europy to należy w tym kierunku iść, natomiast jeżeli w pewnych dziedzinach lepiej osiągną te cele państwa narodowe, to powinny mieć taką możliwość. Poseł Rosati dodał, że w instytucjach unijnych „nie ma dyskusji na temat ostatecznego modelu UE. W UE chodzi o stawianie czoła wyzwaniom, a lepiej jest robić to razem”.
W kontekście kryzysu migracyjnego poseł Rosati podkreślił zasadę solidarności. „Zgoda na przyjęcie ok. 6000 uchodźców przez poprzedni rząd była przede wszystkim gestem solidarności wobec rządów Włoch i Grecji. Nie dotyczyła ona ani większej ilości uchodźców, ani automatycznego podziału uchodźców w Europie.”  

Znaczenie ludzi młodych
Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz profesor Marta Witkowska z Uniwersytetu Warszawskiego podkreślali znaczenie spotkań i rozmów z młodymi ludźmi i uświadamiania im, jaki skok cywilizacyjny zrobiła Polska w ostatnich latach. „Granicę polsko - niemiecką można dzisiaj przekroczyć z prędkością 120 km/h. Coś niewyobrażalnego jeszcze w niedalekiej przeszłości” - podawał przykład marszałek Geblewicz. "Nie postrzegajmy UE tylko w kontekście funduszy unijnych. UE to również wartości i zasady, takie jak np. praworządność."
Posłowie Liberadzki i Rosati byli zgodni, że pozycja negocjacyjna Polski, również przed nadchodzącą dyskusją na temat nowych wieloletnich ram budżetowych, w ostatnich latach drastycznie się obniżyła. Posłowie podkreślali, że Unia Europejska nie jest powodem wyzwań, czy kryzysów, z którymi boryka się obecnie Europa (migracje, kryzys ekonomiczny, bezrobocie), natomiast bez Unii trudniej jest i będzie sprostać państwom członkowskim tym wyzwaniom.
Dr Artur Staszczyk, doradca wojewody zachodniopomorskiego ds. międzynarodowych, przestrzegł przed przedwczesnym wchodzeniem do strefy euro i podkreślił, że negocjując swój udział we wspólnym budżecie UE po 2020 roku Polska powinna zadbać, aby nie stać się płatnikiem netto (wpłacającym do unijnego budżetu więcej, niż niego otrzymuje).

Debatę w Kaiążnicy Pomorskiej z udziałem obywateli, w tym młodzieży szkół średnich i wyższych Szczecina, moderowała red. Barbara Włodarczyk (TVP).
W ramach RDF odbyły się także warsztaty europejskie dla uczniów szczecińskich Liceów, pokaz filmu, laureata nagrody filmowej LUX „Toni Erdmann” oraz koncert „Muzyka ponad granicami”.

Warsztaty europejskie dla uczniów
Warsztaty europejskie dla uczniów
Pokaz filmu
Pokaz filmu "Toni Erdmann"
Koncert
Koncert "Muzyka ponad granicami"