skip to content

Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 
22-03-2018

Przemówienie Przewodniczącego Antonia Tajaniego na szczycie UE

Parlament dokłada wszelkich starań, by zakończyć wszystkie trwające rozmowy trójstronne w sprawie pakietu cyfrowego i pakietu energetycznego. Ma nadzieję na szybkie przyjęcie standardu 5G, który ułatwiłby transmisję danych, także dużych zbiorów danych, z korzyścią dla konkurencyjności przedsiębiorstw i usług dla obywateli.

(obowiązuje wersja ustna)

 

  1. Zarządzanie przepływami migracyjnymi

Nasi obywatele zbyt długo już czekają na rozwiązania w kwestii zarządzania przepływami migracyjnymi. Rozwiązania, które wciąż są tylko częściowe. Weźmy na przykład Włochy.

Przekaz na temat Europy popłynął tam następujący: „państwa UE zamykają swoje granice, zapierają się nogami, żeby nie przenieść do nich paru tysięcy uchodźców, pozwalają, aby wszystkie łodzie przybijały do naszych wybrzeży”. Ta narracja wpłynęła na wyniki wyborów.

Dyskusje na temat ponad 700 tys. imigrantów przybrały na sile po tym, jak grupa Nigeryjczyków dokonała zabójstwa osiemnastolatki. Tragiczna śmierć tej dziewczyny była w mediach tematem numer jeden na parę dni przed wyborami.

Potrzebne są, podobne co w przypadku zamknięcia szlaku bałkańskiego, wysiłki na rzecz pozostałych szlaków śródziemnomorskich, którymi mogą dotrzeć miliony migrantów.

Brak unijnej strategii to woda na młyn populistów.

Parlament już w listopadzie 2017 r. zdecydowaną większością głosów przyjął swoją propozycję reformy systemu azylowego, tak aby był on bardziej skuteczny, sprawiedliwy i solidarny. Rada nie może dłużej odkładać momentu zajęcia stanowiska, w razie potrzeby stanowi większością kwalifikowaną.

W swojej rezolucji z dnia 14 marca w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych Parlament wystąpił o ustanowienie planu Marshalla dla Afryki, aby dać nadzieję milionom Afrykanów, gotowych wyjechać z braku alternatywy.

Musimy również wzmocnić Frontex i zwiększyć inwestycje w Tunezji, Maroku, Nigerze, Mali, Czadzie i Libii, żeby skuteczniej kontrolować granice i walczyć z handlarzami ludźmi.

Należy ponadto sfinansować obozy dla uchodźców w celu zarządzania wnioskami azylowymi i powrotami pod egidą ONZ.

 

  1. Urzeczywistnienie rynku wewnętrznego i harmonizacji podatkowa

Wciąż dalecy jesteśmy od prawdziwego rynku usług, energii czy rynku kapitałowego z odpowiednią infrastrukturą sieciową.

Jeśli chodzi o rynek cyfrowy, to zdaniem Parlamentu nadal brak jest odpowiednich ram regulacyjnych zapewniających rozliczalność i przejrzystość platform. Internetowi giganci nie podlegają tym samym co inne przedsiębiorstwa zasadom dotyczącym konsumentów, pracy, własności intelektualnej, opodatkowania, reklamy czy prywatności.

Zaprosiłem do Parlamentu założyciela Facebooka, aby wyjaśnić wykorzystanie przez Cambridge Analytica danych osobowych milionów obywateli w celu wpłynięcia na wyniki wyborów prezydenckich w USA i referendum w sprawie brexitu. Zaproponuję przeprowadzenie debaty na ten temat podczas najbliższej sesji plenarnej.

Parlament dokłada wszelkich starań, by zakończyć wszystkie trwające rozmowy trójstronne w sprawie pakietu cyfrowego i pakietu energetycznego. Ma nadzieję na szybkie przyjęcie standardu 5G, który ułatwiłby transmisję danych, także dużych zbiorów danych, z korzyścią dla konkurencyjności przedsiębiorstw i usług dla obywateli. Osiągnęliśmy porozumienie w sprawie częstotliwości. Teraz musimy rozwiązać kwestie dostępu i kosztów użytkowania.

W dniu 21 lutego Parlament przegłosował swoją propozycję w sprawie urzeczywistnienia rynku energii elektrycznej. Odpowiednie rozmowy trójstronne powinny rozpocząć się jak najszybciej.

Wczoraj przyjęliśmy w komisji sprawozdanie w sprawie rynku wewnętrznego gazu ziemnego i gazociągów łączących UE z państwami trzecimi, udzielając mandatu do podjęcia rozmów trójstronnych.

Parlament pracuje nad tym, aby utworzyć prawdziwy rynek kapitałowy, który ułatwiałby dostęp do kredytów. W tym półroczu przyjmiemy m.in. sprawozdania dotyczące wymogów kapitałowych banków oraz jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Według niektórych szacunków podstawa opodatkowania, jaka kryje się w korzystnych umowach zawieranych z korporacjami wielonarodowymi czy internetowymi gigantami, wynosi co najmniej 600 mld EUR rocznie. Oznaczałoby to dla krajów UE utratę dochodów podatkowych w wysokości ponad 100 mld EUR.

W dniu 15 marca Parlament przyjął rezolucję w sprawie minimalnej unijnej stawki podatku od firm, domagając się, żeby były one opodatkowane w miejscu, gdzie tworzą wartość. Wczorajsze propozycje Komisji w sprawie web tax, czyli podatku od działalności prowadzonej przez firmy w internecie, zmierzają we właściwym kierunku. Mam nadzieję, że uda się jak najszybciej osiągnąć porozumienie.

W naszej rezolucji w sprawie zasobów własnych przyjętej w ubiegłym tygodniu apelujemy, aby wykorzystać web tax do zwiększenia następnego budżetu i nie obciążać dodatkowo obywateli i płatników netto.

 

  1. Agencja ds. Pracy

Dwa dni temu osiągnęliśmy niełatwe porozumienie w sprawie pracowników delegowanych. Jeśli chodzi o pracowników delegowanych w sektorze transportu, mamy nadzieję, że uda się przyjąć mandat negocjacyjny przed wakacjami. Komisja Transportu będzie głosować w maju lub w czerwcu, uwzględniając opinię Komisji Zatrudnienia, która zostanie poddana pod głosowanie w dniu 25 kwietnia. Będzie to kwestia priorytetowa do negocjacji podczas prezydencji austriackiej.

Należy nadal pracować nad zwiększeniem zaufania do rynku wewnętrznego poprzez przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, które podają w wątpliwość mobilność przedsiębiorstw i pracowników. Propozycja Agencji ds. Pracy stanowi krok we właściwym kierunku. Parlament zamierza w pełni odegrać swoją rolę współustawodawcy.

Agencja będzie mogła pełnić funkcję mediatora między organami krajowymi a firmami w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstw i przekwalifikowaniem pracowników. Z uwagi na znaczenie tej funkcji oraz fakt, że agencja zacznie działać dopiero w 2023 r., należy od razu ustanowić grupę zadaniową, która zajmie się tymi problemami.

 

  1. Bałkany

Parlament popiera prace prezydencji bułgarskiej w ramach przygotowań do szczytu w sprawie Bałkanów Zachodnich.

Zgadzam się, że przyszłość tego regionu powinna być silnie związana z przyszłością Unii. Ma to również zasadnicze znaczenie dla zarządzania przepływami migracyjnymi, kontroli granic i walki z terroryzmem.

Jestem przekonany, że jeśli nie będą ustawać w staraniach, Serbia i Czarnogóra będą mogły przystąpić do Unii do 2025 r.

 

  1. Sprawiedliwszy handel

Europa i Stany Zjednoczone są liderami w dziedzinie jakości oraz technologii, to w ich interesie leży utrzymanie otwartych rynków.

W zeszłotygodniowej debacie Parlament wyraził niepokój w związku z zamiarem wprowadzenia przez USA ceł na stal i aluminium.

Prawdziwym problemem są chińskie nadwyżki mocy produkcyjnych i nieuczciwe praktyki stosowane, by przerzucić ich ciężar na inne kraje. Zamiast niebezpiecznie zaostrzać konflikt, USA i UE powinny stworzyć wspólny front w tej sprawie.

Parlament ma nadzieję, że nowe instrumenty ochrony handlu będą stosowane rygorystycznie, również z uwagi na dumping socjalny i środowiskowy. W podobnym duchu w dniu 14 marca Parlament zaproponował opłaty przywozowe związane z emisjami CO2.

Wkrótce Parlament wypowie się na temat utworzenia agencji do spraw kontroli zagranicznych inwestycji w technologie strategiczne.

 

  1. Brexit

W imieniu Parlamentu pragnę powiedzieć, że myślami jesteśmy ze Zjednoczonym Królestwem. Dokładnie rok po ataku terrorystycznym w Westminster, który miał miejsce w tym samym dniu co zamachy w Brukseli w 2016 r. 

Chciałbym także wyrazić naszą solidarność w związku z poważnymi wydarzeniami, do których doszło w Salisbury, gdzie przy użyciu gazu bojowego produkcji rosyjskiej próbowano zabić dwie osoby zamieszkałe w Zjednoczonym Królestwie. 

Na koniec chciałbym w imieniu Parlamentu pogratulować doskonałych wyników, które Michel Barnier ze swoim zespołem uzyskał w negocjacjach w sprawie brexitu. Wyników, które przerosły wszelkie oczekiwania. Osiągnęliśmy wszystko, na czym nam zależało w kwestiach finansowych, zapewniając wkład Zjednoczonego Królestwa do końca okresu objętego obecnymi ramami finansowymi. Lecz przede wszystkim udało nam się odnieść całkowite zwycięstwo w kwestii praw obywateli i uniknąć dyskryminacji między obywatelami już mieszkającymi w Zjednoczonym Królestwie w chwili wystąpienia z UE a tymi, którzy przybędą tam w okresie przejściowym. To zwycięstwo nas wszystkich i powinniśmy być z niego dumni.

Po niedawnych ustępstwach premier May z większym optymizmem patrzymy również na problem Irlandii Północnej oraz z zadowoleniem przyjmujemy uznanie faktu, że umowa o wystąpieniu podpisana na mocy art. 50 musi zawierać zabezpieczenie (oznaczające de facto włączenie Irlandii Północnej do unii celnej) na wypadek braku innych rozwiązań.

Zaproponowanie tych rozwiązań należy teraz do rządu brytyjskiego. Natomiast chcę podkreślić, że Parlament Europejski nie wyrazi zgody na umowę o wystąpieniu, jeśli nie będzie ona zawierać rozwiązania, które pozwoli uniknąć twardych granic między dwiema częściami wyspy i które będzie można zastosować natychmiast. Musimy trzymać się zasady „nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione”. Ma to również na celu zapobiec sytuacji, w której ta delikatna kwestia zdominuje dyskusje na temat przyszłych relacji.

Jeśli chodzi o formę, jaką powinna przyjąć umowa w sprawie stosunków po brexicie, w swojej marcowej rezolucji Parlament opowiedział się za układem o stowarzyszeniu. Oczywiście, jeśli Zjednoczone Królestwo postanowi zmienić swoje „czerwone linie”, pojawią się inne opcje.