skip to content
 
 
 
05-12-2018

Przetarg otwarty na ekspertyzy w kwestiach regulacyjnych i strategicznych w obszarach współpracy sądowej w sprawach cywilnych, prawa spółek oraz prawa własności intelektualnej

Parlament Europejski zaprasza do składania wniosków o dotacje
Parlament Europejski zaprasza do udziału w przetargu

Parlament Europejski ogłosił przetarg otwarty na ekspertyzy w kwestiach regulacyjnych i strategicznych w obszarach współpracy sądowej w sprawach cywilnych, prawa spółek oraz prawa własności intelektualnej.

Umowa ramowa obejmuje zapewnianie niezależnego doradztwa specjalistycznego w odniesieniu do różnych bieżących i pojawiających się kwestii z następującego zakresu:

— współpraca sądowa w sprawach cywilnych (część 1),

— prawo spółek (część 2),

— prawo własności intelektualnej (część 3).

Podmioty zainteresowane udziałem w procedurze przetargowej zapraszamy do zapoznania się z dokumentami opublikowanymi za pośrednictwem platformy eTendering. Ewentualne pytania dotyczące przetargu należy wysyłać za pośrednictwem tej platformy.
 
Termin składania ofert upływa 18 lutego 2019 roku.

Numer referencyjny: IP/C/JURI/FWC/2019-001

Więcej informacji

Ogłoszenie o zamówieniu