Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')
Вредители по растенията: преди пленарния дебат по проблема прочетете какво предлагат от @EP_Agriculture →… https://t.co/8I1lu6Cups
 
 
Как протича Европейският семестър за координация на икономическите политики? Добра инфографика на Съвета →… https://t.co/vGyWcYnvfn
 
 
Европейският семестър е процесът на координация на икономическите политики в ЕС. ЕП обсъжда текущите приоритети →… https://t.co/pVc5LWU5tg
 
 
 

Председател на Европейския парламент

 
 
 
 
 
Eric ANDRIEU
S&D Франция
 
 
Georg MAYER
ENF Австрия
 
 
Martina ANDERSON
GUE/NGL Обединено кралство
 
 
Marine LE PEN
ENF Франция
 
 
Daniela AIUTO
EFDD Италия
 
 
Momchil NEKOV
S&D България
 
 
 
 
Julie GIRLING
ECR Обединено кралство
 
 
Sandra KALNIETE
EPP Латвия
 
 
Urmas PAET
ALDE Естония
 
 
Mario BORGHEZIO
ENF Италия
 
 
Bogusław LIBERADZKI
S&D Полша
 
 
Iris HOFFMANN
S&D Германия
 
 
Ismail ERTUG
S&D Германия
 
 
Eleonora FORENZA
GUE/NGL Италия
 
 
 
 

europarltv

 

Парламентът иска 80 милиона европейци с увреждания да имат достъп до уебсайтовете и приложенията на публичния сектор.