Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')
На изток или на запад? Повече за трудния избор на страните между ЕС и Русия http://t.co/YCgRbCTAj9 http://t.co/FfeAsU7BS3
 
 
Сто години от арменския геноцид: наскоро ЕП призова Турция и Армения към помирение http://t.co/vdRrOfA9lV http://t.co/TZT7YZ5Zeh
 
 
Речта на @EP_President на срещата на върха #EUCO вчера: „Трябва да се борим с причините за миграция, не с мигрантите“ http://t.co/xELguVRCno
 
 
 

Председател на Европейския парламент

 
 
 
 
 
José Inácio FARIA
ALDE Португалия
 
 
Patrizia TOIA
S&D Италия
 
 
Ashley FOX
ECR Обединено кралство
 
 
Seán KELLY
EPP Ирландия
 
 
John Stuart AGNEW
EFDD Обединено кралство
 
 
Angel DZHAMBAZKI
ECR България
 
 
 
 
Tamás DEUTSCH
EPP Унгария
 
 
Glenis WILLMOTT
S&D Обединено кралство
 
 
Ulrike RODUST
S&D Германия
 
 
Lynn BOYLAN
GUE/NGL Ирландия
 
 
Marco AFFRONTE
EFDD Италия
 
 
Fernando MAURA BARANDIARÁN
ALDE Испания
 
 
Jeroen LENAERS
EPP Нидерландия
 
 
Ramon TREMOSA i BALCELLS
ALDE Испания
 
 
 
 

europarltv

 

Как да се предотвратят жертвите в Средиземно море? ЕП ще гласува спешни мерки, а сред другите теми са Боко Харам и пластмасовите торбички.