Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')
На живо: @EP_Justice обсъжда миграционната криза в Средиземно море http://t.co/ZscaC9qlh1
 
 
Нужни ли са европейски правила за майчинството? @EuroparlTV попита @IratxeGarper @AnnaMariaCB http://t.co/YIgIPFnyIM http://t.co/dvUMGrkqNp
 
 
Комисиите в ЕП имат натоварен ден.Заседанията на живо http://t.co/Utz8vncMLv Профили в Тwitter http://t.co/8klaiQ29Lw http://t.co/WY7Q9w2bbu
 
 
 

Председател на Европейския парламент

 
 
 
 
 
Younous OMARJEE
GUE/NGL Франция
 
 
Louis ALIOT
NI Франция
 
 
Lampros FOUNTOULIS
NI Гърция
 
 
Ivan JAKOVČIĆ
ALDE Хърватия
 
 
Mihai ŢURCANU
EPP Румъния
 
 
Mario BORGHEZIO
NI Италия
 
 
Marie-Christine VERGIAT
GUE/NGL Франция
 
 
Georgios EPITIDEIOS
NI Гърция
 
 
Guillaume BALAS
S&D Франция
 
 
Mary HONEYBALL
S&D Обединено кралство
 
 
Marit PAULSEN
ALDE Швеция
 
 
Ivan ŠTEFANEC
EPP Словакия
 
 
Christel SCHALDEMOSE
S&D Дания
 
 
Philippe LAMBERTS
Greens/EFA Белгия
 
 
Bart STAES
Greens/EFA Белгия
 
 
 
 

europarltv

 

Гласуване на доклада на комисията по търговия за ТПТИ, среща с генералния секретар на ООН, премиера на Тунис и президента на ЦАР.