Бъдете информирани 

Открийте актуална информация относно работата на Парламента. Запознайте се с последните новини, гледайте на живо заседания и следете дейността на членовете на ЕП в социалните медии.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

YКонференция на високо равнище - Културното наследство в Европа: връзка между минало и бъдеще

, пленарна зала на Европейския парламент, Брюксел

 

Членове на ЕП, органи и дейности 

 

Какво представлява Европейският парламент? 

Европейският парламент е единствената пряко избирана институция на Европейския съюз.
Неговите 751 членове са избрани с цел да Ви представляват.

 

Как да поддържате връзка с нас 

Интересувате се от дейността на Парламента? Запознайте се с различните начини, по които можете да поддържате връзка с нас