Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')
Нов европейски документ за пътуване ще ускори процеса на връщане на мигранти, влезли нелегално в ЕС. Гледайте ↓ https://t.co/BiwBrTIn31
 
 
Малцинствата в Ирак и Сирия: представители на застрашените общности споделят https://t.co/0pWYSlKRhB https://t.co/BUOAwMk66V
 
 
Кои са инструментите за подкрепа на иновациите на ниво ЕС? Анализ на @EP_ThinkTankhttps://t.co/K4p4o0wWnc https://t.co/iZdQKHJD5d
 
 
 

Председател на Европейския парламент

 
 
 
 
 
Remo SERNAGIOTTO
ECR Италия
 
 
Heinz K. BECKER
EPP Австрия
 
 
Matthias GROOTE
S&D Германия
 
 
Matthias GROOTE
S&D Германия
 
 
Maria GRAPINI
S&D Румъния
 
 
Zdzisław KRASNODĘBSKI
ECR Полша
 
 
Jasenko SELIMOVIC
ALDE Швеция
 
 
Eider GARDIAZABAL RUBIAL
S&D Испания
 
 
Gianni PITTELLA
S&D Италия
 
 
Miriam DALLI
S&D Малта
 
 
Stelios KOULOGLOU
GUE/NGL Гърция
 
 
 
 
Javier COUSO PERMUY
GUE/NGL Испания
 
 
Tatjana ŽDANOKA
Greens/EFA Латвия
 
 
Helga STEVENS
ECR Белгия
 
 
 
 

europarltv

 

Парламентът търси начини да подкрепи усилията на новодошлите да намерят работа, наред със социалното включване.