Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')
Какво означава красотата за Вас? Изпратете своя gif и изследвайте в @Parlamentariumhttps://t.co/4hjiXcEIA1 https://t.co/2ZW6MsQ4jS
 
 
Докладчикът на ЕП Йенс Гайер за представения от @KGeorgievaEU проектобюджет на ЕС за 2017г → https://t.co/7Oas9v51hd https://t.co/JddULC7tPV
 
 
ЕП и министрите стигат до споразумение за забрана на риболова на дълбочина под 800 м → https://t.co/XRlSVFSvIl https://t.co/RCVCjSkSeE
 
 
 

Председател на Европейския парламент

 
 
 
 
 
Olga SEHNALOVÁ
S&D Чешка република
 
 
Dominique MARTIN
ENF Франция
 
 
Miltiadis KYRKOS
S&D Гърция
 
 
Herbert REUL
EPP Германия
 
 
Tomasz Piotr PORĘBA
ECR Полша
 
 
Ian HUDGHTON
Greens/EFA Обединено кралство
 
 
Csaba SÓGOR
EPP Румъния
 
 
Andrew LEWER
ECR Обединено кралство
 
 
Martina DLABAJOVÁ
ALDE Чешка република
 
 
Helga STEVENS
ECR Белгия
 
 
Morten MESSERSCHMIDT
ECR Дания
 
 
Flavio ZANONATO
S&D Италия
 
 
Janusz ZEMKE
S&D Полша
 
 
Keith TAYLOR
Greens/EFA Обединено кралство
 
 
Francisco José MILLÁN MON
EPP Испания
 
 
 
 

europarltv

 

ЕП ще обсъди срещата на ЕС след Брекзита, ще направи ревизия на изтеклото Холандско Председателство и коригира дългосрочния бюджет с оглед кризите.