Poslanci, orgány a činnosti 

 

Legislativní nástroje 

Sledujte činnost Parlamentu a nahlédněte do dokumentů používaných při tvorbě právních předpisů EU.