Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)
Slyšení: Nová Komise

Slyšení: hodnocení kandidátů na členy nové Evropské komise

Poté, co poskytnou písemné odpovědi na otázky poslanců Evropského parlamentu, jsou kandidáti na komisaře pozváni na slyšení v Parlamentu, kde jim kladou otázky parlamentní výbor(y), do jehož působnosti spadá portfolio kandidáta.

Přestože Parlament může hlasovat pouze o Komisi jako celku, negativní hodnocení některého z kandidátů v minulosti často vedlo ke stažení kandidatury a k nahrazení kandidáta.

   
Dnes v 19:00 začínají další 2 slyšení #EPhearings2014. Sledujte je s naším @Twitter dashboard http://t.co/E22cstt69b http://t.co/1J5h7iBhpd
 
 
Dnes slyšení kandidátů na komisaře s M. #Sefcovic a V. #Bulc: jak #EPhearings2014 probíhají? http://t.co/MxeW9iFlIx http://t.co/mXdsuMAyQF
 
 
Jak lze chápat program nové Evropské komise? Seminář 22/10 Evropský dům Praha, s O. Francovou a @RadkoHokovsky http://t.co/b06WXcaHZw #eucz
 
 
 

Předseda Evropského parlamentu

 
 
 
 
 
 
Ilhan KYUCHYUK
ALDE Bulharsko
 
 
Mara BIZZOTTO
NI Itálie
 
 
Glenis WILLMOTT
S&D Spojené království
 
 
Peter VAN DALEN
ECR Nizozemsko
 
 
Romana TOMC
EPP Slovinsko
 
 
Viviane REDING
EPP Lucembursko
 
 
Dominique MARTIN
NI Francie
 
 
Zbigniew KUŹMIUK
ECR Polsko
 
 
David COBURN
NI Spojené království
 
 
Jacqueline FOSTER
ECR Spojené království
 
 
 
 
Bart STAES
Greens/EFA Belgie
 
 
Andrzej GRZYB
EPP Polsko
 
 
 
 
Herbert REUL
EPP Německo
 
 
 
 

europarltv

 
 

Nejlepší a nejnáročnější okamžiky ve škole života Junckerova kolegia budoucích komisařů.