Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)
Má-li váš let zpoždění 3 a více hodin, můžete žádat kompenzaci. Vaše práva přehledně → https://t.co/uLr41guSZl https://t.co/LsIyl1g2lv
 
 
Boj proti daňovým podvodům = jedno z témat, kde chtějí Evropané víc EU. Analýza → https://t.co/bjGUcdSApG https://t.co/GdVcEPpAtp
 
 
77% Čechů očekává více opatření EU v boji proti daňovým podvodům. Jak to zohlední Parlament→ https://t.co/dqXrmecpui https://t.co/Pv7oKsANuV
 
 
 

Předseda Evropského parlamentu

 
 
 
 
 
 
Martina WERNER
S&D Německo
 
 
Krystyna ŁYBACKA
S&D Polsko
 
 
Andrea BOCSKOR
EPP Maďarsko
 
 
David COBURN
EFDD Spojené království
 
 
Ulrike TREBESIUS
ECR Německo
 
 
Marcel de GRAAFF
ENF Nizozemsko
 
 
Peter LIESE
EPP Německo
 
 
Michela GIUFFRIDA
S&D Itálie
 
 
Olaf STUGER
ENF Nizozemsko
 
 
Mario BORGHEZIO
ENF Itálie
 
 
Sophie MONTEL
ENF Francie
 
 
Constanze KREHL
S&D Německo
 
 
Rosa ESTARÀS FERRAGUT
EPP Španělsko
 
 
Andrey NOVAKOV
EPP Bulharsko
 
 
Philippe LOISEAU
ENF Francie